WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Якість життя та шляхи його поліпшення у дітей з порушеннями ритму серця (автореферат) - Реферат

Якість життя та шляхи його поліпшення у дітей з порушеннями ритму серця (автореферат) - Реферат

З 30 недоношених новонароджених із СПТ при рентгенографії шийного відділу хребта в двох проекціях мали місце ротаційний підвивих на рівні С1-С2 у 8 (26,7 %) новонароджених, розтягнення С34 – у 3 (10 %), дислокація хребців С13 – у 7 (20,3 %). У 10 (33,3 %) дітей після народження розвилася клініка спінального шоку. Пролонгована ШВЛ до 10-ї доби проводилася у 6 (20 %) дітей. У неврологічному статусі у 19 (63,3 %) недоношених новонароджених даної групи відзначався синдром порушення ЦНС; синдром вегетовісцеральних порушень спостерігався у 3 (10 %); дисфункція стовбурного відділу головного мозку діагностувалася у 13 (43,3 %) новонароджених; гіпертензивно-гідроцефальный синдром – у 7 (20,3 %); судомні еквіваленти – у 14 (46,6 %).

В групі новонароджених із ВУІ в неврологічній симптоматиці у 18 (60 %) хворих спостерігалися гіпертензивно-гідроцефальний синдром, у 12 (40 %) - судомна готовність, у 7 (23,3 %) – синдром внутрішньочерепної гіпертензії. У 15 (50 %) дітей діагностовано вегетовісцеральний синдром. Неврологічна симптоматика супроводжувалася дихальною недостатністю ІІ ступеня в 11 (36,7 %) дітей і ІІІ ступеня в 20 (66,7 %), що вимагало проведення пролонгованої ШВЛ.

Слід зазначити, що клінічна симптоматика неврологічних порушень, незалежно від етіології, поліморфна і однотипна, у зв'язку з чим діагностика основного захворювання утруднена. Морфологічні зміни головного мозку, за даними нейросонографії і лікворологічних даних (табл. 1), дозволяють виявити наступні особливості: вже в 1 добу наявність субепендимальних кист (СЕ-кист) є характерною для дітей з ВУІ; субарахноїдальні крововиливи частіше виникають у новонароджених з ГІУ ЦНС. Набряк стовбура мозку, верифікований в перші 12 годин життя, характерний для новонаролжених зі СПТ.

Таблиця 1

Морфологічні зміни головного мозку за даними нейросонографії і лікворологічного методу у недоношених новонароджених з тяжким ураженням ЦНС

Показник

Групи обстежених

ГІУ ЦНС (n=34)

I

СПТ(n=30)

II

ВУІ(n=30)

III

Померлі (n=14)

IV

n

%

n

%

n

%

n

%

Достовірність між групами

Набряк головного мозку

28

82,4

24

80,0

29

96,7

14

100

рIV–I,II < 0,05

ПВІ І–ІІ ст

17

50,0

14

46,7

3

10,0

0

0

рIV–I,II,III < 0,01

ПВІ ІІІ–ІV ст

3

8,8

4

13,3

1

3,3

14

100

рIV–II,III < 0,01

ВШК І–ІІ ст

24

70,6

21

70,0

9

30,0

0

0

рI,II–III,IV < 0,01

ВШК ІІІ–ІV ст

4

11,8

2

6,7

0

0

14

100

рIV–I,II,III< 0,01

СЕ-кисти

0

0

0

0

30

100

0

0

рIII–I,II,IV < 0,01

Набряк стовбура мозку

0

0

30

100

0

0

0

0

рII–I,III,IV < 0,01

Субарахноїдальний крововилив

11

32,4

3

10,0

1

3,3

6

42,9

рI–II,III < 0,01

Примітка. ПВІ – перивентрикулярна ішемія; ВШК – внутрішньошлунковий крововилив.

Вміст гіпоксантину може змінюватися і без наявності гіпоксії, зокрема у разі зміни активності аденозиндезамінази (Дещекіна М.Ф. із співавт., 1990; Дмитрієнко Н.П., 1991; Maguire M.N. et al., 1998).

Підвищення рівня ксантину при гіпоксії більш реально характеризує дефіцит кисню, тому що його перетворення в сечову кислоту можливе тільки за участю кисню (Жданова Г.Г. із співавт., 1982). Тому саме рівень ксантину дозволяє діагностувати гіпоксію незалежно від її генезу. Виходячи з цих позицій, вважаємо за необхідне оцінити співвідношення гіпоксантин/ксантин (ГК/КС).

У зв'язку з тим, що в доступній літературі ми не зустріли констант, що відбивають норму вмісту гіпоксантину і ксантину в умовно здорових недоношених новонароджених, ми дослідили ці показники у недоношених новонароджених групи порівняння. Отримані результати свідчать про те, що при народженні відзначений найвищий вміст ГК+КС зі співвідношенням ГК/КС 1,21 на фоні рівномірного підвищення як КС, так і ГК. Це дозволило зробити висновок, що недоношені новонароджені при народженні через природні родові шляхи при передчасних (патологічних) пологах переносять гостру інтранатальну гіпоксію. Перенесена гіпоксія є закономірністю, оскільки, відповідно до досліджень Benders M.J. et al., 2000; Dorrepaal C.A. et al., 1998,навіть фізіологічні пологи супроводжуються дефіцитом кисню у новонароджених зі збереженням метаболічного ацидозу в періоді ранньої адаптації.

Результати досліджень свідчать про активну реакцію організму на нестачу кисню протягом пологового періоду і порушення з боку ЦНС, дихальної і серцево-судинної систем після народження, що цілком природне для недоношених новонароджених. Отже, вважаємо за можливе розглядати отримані показники пуринових основ у пуповинній крові, як варіант норми у недоношених новонароджених при народженні.

У недоношених новонароджених із внутрішньоутробною інфекцією, у яких підвищення сумарного вмісту пуринових основ супроводжувалося рівномірним підвищенням ГК і КС, а коефіцієнт їхнього співвідношення дорівнював 1,29, також підтверджена перенесена гостра гіпоксія безпосередньо в процесі родової діяльності. Відмінною рисою цієї групи дітей був високий лейкоцитарний індекс інтоксикації ЛІІ вже при народженні (1,6), що свідчило про ВУІ, а також наявність СЕ-кист судинних сплетень при нейросонографії.

У групі недоношених новонароджених з ГІУ ЦНС і в групі із СПТ не виявлено достовірної відмінності між показниками пуринових основ, що свідчить про практично ідентичні порушення. Однак порівняння показників ГК і КС у цих групах подібними у групі умовно здорових недоношених новонароджених показало високий їх вміст. Зменшення співвідношення ГК/КС<0,9 свідчило про те, що у дітей відзначалася ще й хронічна внутрішньоутробна гіпоксія, яка призвела до споживання гіпоксантину із плазми для утворення высокоергічних сполук шляхом його реутилізації для забезпечення внутрішньоутробного існування.

У групі померлих новонароджених показники пуринового обміну істотно відрізнялися від подібних в інших групах: вміст ГК був у 2 рази нижче, ніж у групах з ГІУ ЦНС і СПТ (р<0,01), коефіцієнт співвідношення ГК/КС=0,840,1 (табл. 2). Усе може свідчити за тривалий внутрішньоутробний перебіг гіпоксії, що супроводжується дефіцитом кисню і нагромадженням ксантину, а також про виснаження запасів даного пуринового похідного при хронічній кисневій недостатності під час внутрішньоутробного розвитку плоду.

Таблиця 2

Вміст пуринових основ у обстежених недоношених дітей при народженні

Показник

Групи обстежених

ГІУ ЦНС (n=34)

I

СПТ (n=30)

II

ВУІ (n=30)

III

Померлі (n=14)

IV

група порівняння (n=20)

V


 
 

Цікаве

Загрузка...