WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Історія становлення та розвитку еволюційної морфології хребетних тварин в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (автореферат) - Реферат

Історія становлення та розвитку еволюційної морфології хребетних тварин в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (автореферат) - Реферат

Рекомендації щодо наукового і практичного використання здобутих

результатів

 1. Отримані результати дисертації можуть бути використані як теоретична основа при вивченні питань ниркової гемодинаміки, зокрема стану венозного кровотоку та уродинаміки ВСШ при різних захворюваннях нирок.

 2. При клінічному дослідженні нирок та ВСШ хворих на ГН, НК та гестаційний пієлонефрит з ретенційними змінами ЧМС можна вважати доцільним проведення комплексного УЗД, яке включає ехографію нирок у В-режимі, КДК та ІД ниркових артерій, вен, і їх гілок з ураженого та протилежного боку, а також вивчення пасажу сечі по ВСШ за допомогою КДК та ІД СМВ з метою діагностування ступеня гемодинамічних змін та стану уродинаміки ВСШ, що має значення для вибору лікувальної тактики.

 3. При розрахунку об'ємних показників СМВ доцільно використовувати запропонований індекс k, одержаний за результатами експериментального моделювання викидів сечі, який відображає відміну між даними УЗД та реальними умовами з метою об'єктивизації результатів дослідження.

Перелік публікацій за темою дисертації

 1. Квятковський Є.А., Хархота В.Б., Куцяк Т.Л., Квятковська Т.О. Комплексне дослід-ження ниркової гемодинаміки і уродинаміки у хворих на ниркову кольку, за даними ультразвукової допплерометрії // Урологія. – 1999. – №4. – С. 45-50. (Проведення УЗД, участь в обробці та аналізі результатів, написання статті).

 2. Квятковский Е.А., Куцяк Т.Л., Квятковская Т.А. Комплексное исследование почечной гемодинамики и уродинамики при гестационном пиелонефрите методом ультразвуковой допплерометрии // 1-й Российский научный форум с международным участием "Лучевая диагностика и лучевая терапия на пороге третьего тысячелетия": Тез. докл. конф.- М., 2000. – С. 295-297. (Проведення УЗД, участь в обробці та обговоренні отриманих результатів, написанні статті).

 3. Квятковская Т.А., Чернявский Е.Х., Куцяк Т.Л. Анатомо-сонографическое сопоставление морфометрических данных почечных сосудов и их внутриорганных ветвей // Российские морфологические ведомости. – 2000. – № 1-2. – С. 201-202. (Виконання УЗД з вимірюванням діаметрів ниркових судин, обробка результатів).

 4. Куцяк Т.Л., Квятковский Е.А., Квятковская Т.А., Лубенец Н.В. Комплексная оценка состояния почечной гемодинамики и уродинамики верхних мочевых путей при вторичном гидронефрозе // Променева діагностика, променева терапія. Спецвипуск "Ультразвукові дослідження в онкології". – 2001. – № 2. – С.127. (Проведення УЗД, участь в обробці та аналізі результатів, написання статті).

 5. Квятковський Є.А, Куцяк Т.Л., Квятковська Т.О., Хархота В.Б. Стан ниркової гемодинаміки і уродинаміки при гострому пієлонефриті за даними ультразвукової допплерометрїї // Урологія. – 2001. – №1. – С. 20-24. (Участь у плануванні і проведенні УЗД, обговоренні отриманих результатів).

 6. Квятковская Т.А., Куцяк Т.Л., Квятковский Е.А. Морфофункциональная асимметрия мочеточников и её значение в диагностической допплерометрии мочеточниковых выбросов // Материалы IV международного конгресса по интегративной антропологии. – СПб, 2002. – С.165-167. (Проведення УЗД, участь в обробці та обговоренні отриманих результатів).

 7. Куцяк Т.Л., Квятковська Т.О., Квятковський Є.А. Можливості ультразвукового методу в діагностиці гідронефрозу // Урологія. – 2002. – №3. – С.36-41. (Проведення УЗД, участь в обробці результатів, написанні статті).

 8. Куцяк Т.Л. Комплексная ультразвуковая диагностика острого пиелонефрита // III International Medical Conference fоr Students and Yong Scientists "Medicine-Health- XXI Century". – Dniepropetrovsk, 2002. – P. 63-64.

 9. Куцяк Т.Л., Квятковський Є.А, Квятковська Т.О. Комплексна оцінка стану ниркової гемодинаміки та уродинаміки верхніх сечових шляхів методом допплерографії у здорових дітей // Променева діагностика, променева терапія. – 2002. – №2. – С. 111. (Проведення УЗД, участь в обробці результатів, написанні статті).

 10. Куцяк Т.Л. Можливості ультразвукового сканування у діагностиці стану нирок та верхніх сечових шляхів при гідронефротичній трансформації // IV International Medical Conference fоr Students and Yong Scientists "Medicine-Health- XXI Century". – Dniepropetrovsk, 2003. – P. 74.

 11. Куцяк Т.Л., Квятковська Т.О., Квятковський Є.А. Комплексне ультразвукове дослідження стану нирок і верхніх сечовидільних шляхів при обструктивних уропатіях // Український радіологічний журнал. – 2003. – №1. – С. 99-102. (Проведений інформаційний пошук, визначений сучасний рівень вивчаємої проблеми, проаналізовані одержані дані, написані основні положення статті).

 12. Квятковська Т.О., Куцяк Т.Л., Квятковський Є.А. Діагностичне значення струк-турно-функціональної асиметрії сечоводів // Урологія. – 2003. – №3.– С.36-39. (Участь у проведенні УЗД, обговоренні результатів).

 13. Куцяк Т.Л., Квятковський Є.А., Квятковська Т.О., Хархота В.Б. Застосування кольорового допплерівського картування і допплерометрії для оцінки стану уродинаміки верхніх сечових шляхів // Урологія. – 2003. – №1. – С.77-79. (Проведення УЗД, участь в обробці, обговоренні результатів, написанні статті).

 14. Квятковський Є.А., Куцяк Т.Л., Квятковська Т.О., Хархота В.Б. Комплексне до-слідження ниркової гемодинаміки і уродинаміки при гострому пієлонефриті із застосуванням ультразвукової допплерометрії // Другий Український конгрес фахівців з УЗД: Тези. – К., 2004. – С.71-72. (Участь у плануванні і проведенні УЗД, обговоренні отриманих результатів).

 15. Куцяк Т.Л., Квятковський Є.А., Квятковська Т.О. Роль допплерографії в оцінці порушень ниркового кровотоку і уродинаміки верхніх сечових шляхів в діагностиці ниркової кольки при ургентних станах в хірургії // Тези міжнародної науково-практичної школи-семінару "Ультразвукові дослідження в хірургії" 15 20 травня 2005 р. – Судак, АР Крим, 2005. – С. 61. (Проведення УЗД, участь в обробці та обговоренні отриманих результатів).

Інформаційні листи:

 1. Квятковська Т.О., Квятковський Є.А., Куцяк Т.Л. Алгоритм ультразвукового обстеження хворих з нирковою колькою // Інформаційний лист № 101-2003. – К., 2003. Вип.7.5 с.

 2. Квятковська Т.О., Квятковський Є.А., Куцяк Т.Л. Алгоритм ультразвукового обстеження хворих на гострий пієлонефрит // Інформаційний лист № 1022003. – К., 2003. Вип. 7. 5 с.

Деклараційні патенти:

 1. Деклараційний патент № 47907 А Україна. Спосіб визначення структурно-функціонального стану нирок, переважно при обструктивних уропатіях / Куцяк Т.Л., Квятковська Т.О., Квятковський Є.А. – Опубл. 15.07.2002. – Бюл. №7.

 2. Деклараційний патент № 53924 А Україна. Спосіб моделювання викидів сечі із сечоводів у сечовий міхур /Квятковська Т.О., Куцяк Т.Л., Квятковський Є.А.– Опубл. 17.02.03. – Бюл. №2.

 3. Деклараційний патент № 60158 А Україна. Спосіб визначення стану ниркового кровотоку, переважно при обструктивних уропатіях /Квятковська Т.О., Куцяк Т.Л., Квятков-ський Є.А. – Опубл. 15.09.03 .– Бюл. № 9.


 
 

Цікаве

Загрузка...