WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональний стан ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням (автореферат) - Реферат

Функціональний стан ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням (автореферат) - Реферат

0,001

СМП254 /280,

ум. од.

M  m

P

P1

349,403,0 / 146,401,95

459,82 7,45 / 200,44 7,15

0,001

429,72  27,8 /

185,48  6,4

0,001

0,05

400,14  7,63 /

162,66  8,18

0,05

0,05

344,65  12,77 /

147,13  2,19

>0,05

0,001

Ендогенна інтокс. (%)

Mm

P

P1

26,40 0,54

47,38 1,28

0,05

42,64  1,89

0,05

0,05

37,56  1,68

0,05

0,05

27,19  1,03

>0,05

0,05

Лізоцим (мг/л)

Mm

P

P1

4,94 0,67

1,89 0,19

0,05

2,08  0,06

0,05

>0,05

2,35  0,16

0,05

>0,05

4,67  0,48

>0,05

0,05

Примітки: Р – достовірність показників у порівнянні з контрольною групою

Р1 – достовірність між показниками до і після лікування

Після використання у комплексі лікування вагінальних суппозиторіїв з флуренізидом відмічена нормалізація рівня лізоциму лише на 47,5 % (р>0,05). При комплексному застосуванні флуренізиду у формі таблеток та вагінальних суппозиторіїв відмічена нормалізація лізоциму сироватки крові на 94,3 %, що достовірно більше ніж після лікування хворих першої та другої груп (р0,05).

В групі співставлення та в другій групі хворих відмічено зниження вмісту ЦІК (р0,001), що достовірно вище вмісту ЦІК у хворих третьої групи після лікування, який, в свою чергу, достовірно не відрізняється від показників контрольної групи (р>0,05).

У процесі імунної відповіді синтез IgM замінювався утворенням основного класу антитіл сироватки крові – IgG. В другій групі спостерігалась помірна нормалізація вмісту IgG, проте він був достовірно нижчим порівняно з показниками IgG у хворих третьої групи після лікування (р0,05), який достовірно не відрізнявся від показників здорових жінок (р>0,05), що свідчить про високу ефективність лікування хворих даної групи.

Традиційний метод лікування призводить до часткової нормалізації показників ендогенної інтоксикації у порівнянні з контрольною групою (р0,05). При застосуванні вагінальних суппозиторіїв з флуренізидом вміст середньомолекулярних пептидів залишався достовірно вищим у порівнянні з контрольною групою (р0,05). Рівень ендогенної інтоксикації у пацієнток третьої групи після лікування достовірно не відрізнявся від показників здорових жінок (р0,05).

У таблиці 2 представлені зміни показників імунітету на місцевому рівні, які досліджували визначенням субпопуляційного складу Т-лімфоцитів та фракцій імуноглобулінів у цервікальному слизі жінок з фоновими процесами шийки матки, хронічних запальних процесах придатків матки та урогенітальному хламідіозі.

Таблиця 2. Результати дослідження лімфоцитів, що містяться в слизі цервікального каналу хворих з фоновими процесами шийки матки та урогенітальному хламідіозі при різних методах лікування

Лімфоцити, що дали позитивну реакцію з моноклональними антитілами

Стат. показ.

Групи обстежених

Контрольна група (n=30)

Хворі жінки (n=60)

Після лікув. 1 гр. (n=30)

Після лікув. 2 гр. (n=30)

Після лікув. 3 гр. (n=30)

CD3+

Mm

P1

Р2

77,98  1,14

79,47  0,95

0,05

78,23  1,12

0,05

>0,05

76,31  1,15

0,05

0,05

75,98  1,54

0,05

0,05

CD4+

Mm

P1

Р2

25,5 0,21

20,61  0,29

0,05

21,34  1,12

0,05

>0,05

23,12  1,17

0,05

0,05

24,15  1,21

>0,05

0,05

CD8+

Mm

P1

Р2

15,57  1,24

25,31  1,88

0,05

24,12  1,67

0,05

>0,05

20,21  1,45

0,05

0,05

16,51  1,24

>0,05

0,05

Примітки: Р1 – достовірність між показниками здорових жінок та показниками інших груп

Р2 – достовірність між показниками хворих жінок та показниками інших груп

Зміни гуморальної ланки місцевого імунітету під впливом традиційного та удосконаленого методу лікування доводять високу ефективність застосування флуренізиду в формі таблеток та вагінальних суппозиторіїв (рис. 1).

Рис. 1.Місцевий рівень гуморального імунітету при фонових процесах шийки матки в порівняльній оцінці різних методів лікування (г/л)

Отже, шийка матки є місцем найбільшої імунної активності жіночого організму, при її захворюваннях відмічаються порушення гуморального та клітинного імунітету, частіше з пригніченням Т-клітинної ланки.

Наявність вираженого вторинного імунодефіциту у хворих фоновими процесами шийки матки з змішаним хламідійним інфікуванням значно ускладнює проведення їх лікування, збільшує ризик розвитку ускладнень та призводить до кінцевої неефективності проведеної терапії, яка може сприяти поглибленню імунодефіциту.

Таким чином, при комплексному лікуванні хворих антихламідійним препаратом флуренізид, який має виражену імуномодулюючу активність, спостерігається відновлення функціонального стану імунної системи на загальному та місцевому рівні, що свідчить про високу ефективність даного методу терапії.

Для розуміння патологічних процесів в ектоцервіксі недостатньо встановити тільки ступінь збільшення чи зменшення імунної активності або концентрації метаболіту, а й необхідно знати яке співвідношення їх зі змінами функції та структури клітин і тканин на цитологічному, гістологічному й електронно-мікроскопічному рівнях.

Цитологічне дослідження проводилось всім жінкам у динаміці лікування та виявляло запальний тип мазка до проведення терапії у 87,7 %. У дослідження не ввійшли хворі з дисплазіями шийки матки. Після лікування в групі порівняння нормалізацію цитологічної картини виявлено у 20 (66,7 %), в другій групі – у 25 (83,3) %. Після використання флуренізиду у формі таблеток та вагінальних суппозиторіїв відновлення клітинної структури шийки матки спостерігалось у 29 (96,6 %) жінок.

При гістологічному дослідженні препаратів шийки матки пацієнток-волонтерів виявлено стаціонарний, прогресуючий та ендоцервікоз, що загоюється. Поверхня ектоцервіксу при стаціонарному ендоцервікозі була гладкою, рівною, вистелена високим циліндричним епітелієм. Залозисті структури не виявлялись, або були незначно виражені. Ядра епітеліальних клітин, при стаціонарному ендоцервікозі, мали округлу форму та розташовувались у базальних відділах клітин. В передлеглій стромі виявлялись зміни у вигляді паретично розширених кровоносних судин та точкових крововиливів. При ендоцервікозі, що загоюється спостерігалась виражена проліферація парабазальних камбіальних клітин під циліндричним епітелієм. Кількість клітин в навколосудинній зоні була більше ніж при стаціонарному ендоцервікозі. При ендоцервікозі, що загоюється виявлено розростання сквамозного епітелію поміж вогнищ ектопії призматичного епітелію.

Після традиційного лікування виявлена виражена схильність до колагенізації. При загоєнні ендоцервікозу після застосування у комплексному лікуванні вагінальних суппозиторіїв з флуренізидом виявлялись епітеліоцити у стані поділу, поряд з незміненими клітинами. Міжклітинні оболонки були добре виражені, міжклітинні простори не розширені, або розширені помірно, що свідчить про оновлення клітин в ділянці патологічного процесу, глибину репаративних процесів під впливом лікарської речовини. Проведені світлооптичні дослідження морфологічний змін свідчать про ефективний загоюючий вплив удосконаленого методу терапії фонових патологічних процесів шийки матки із застосуванням флуренізиду у формі таблеток та вагінальних суппозиторіїв на тканини в ділянці патологічного ураження ектоцервіксу.


 
 

Цікаве

Загрузка...