WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональний стан ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням (автореферат) - Реферат

Функціональний стан ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

КУЛІНІЧ ТЕТЯНА ІВАНІВНА

УДК 618.146-08-092

Клініко-патогенетичні аспекти комплексного лікування фонових процесів шийки матки

14. 01. 01- акушерство та гінекологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Тернопільському державному медичному університеті

ім.І.Я. Горбачевського МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук

Бойчук Алла Володимирівна,

Тернопільський державний медичний університет

ім.І.Я. Горбачевського МОЗ України,

професор, завідувач кафедри

акушерства і гінекології факультету

післядипломної освіти

Офіційні опоненти: член-кореспондент АМН та НАН України,

доктор медичних наук

Степанківська Галина Костянтинівна,

Національний медичний

університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України,

професор кафедри акушерства і гінекології № 1

доктор медичних наук

Нагорна Вікторія Федорівна,

Одеський державний медичний університет

МОЗ України, керівник циклу

післядипломної підготовки, професор

кафедри акушерства і гінекології № 1

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра акушерства,

гінекології та перинатології, м. Київ.

Захист дисертації відбудеться „ 17 " лютого 2005 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 17.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, вул. Зоологічна, 3.

Автореферат розісланий „ 14 " січня 2005 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.м.н., доцент Я.М. Вітовський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Запальні захворювання органів репродуктивної системи несуть серйозну медичну, соціальну та демографічну небезпеку, їм належить головне місце серед причин порушення генеративної функції (Степанківська Г.К і співавт., 1998; Венцківський Б.М. і співавт., 1999). Вони є найчастішою причиною трубно-перитонеального непліддя, ектопічних вагітностей, невиношування вагітності, захворювань плода та новонародженого, а також формування фонових процесів шийки матки (Запорожан В.М. і співавт. 1998; Вовк І.Б. і спіавт., 2000).

Фонові патологічні процеси шийки матки відносяться до факультативних передракових процесів, вони складають 15 % всієї гінекологічної патології. Несвоєчасна діагностика і неефективне лікування таких хворих призводить до трансформації патологічно змінених тканин в облігатні передракові процеси. Пацієнтки з запальними захворюваннями органів репродуктивної системи та фоновими патологічними процесами шийки матки складають значну частину гінекологічних хворих (Коханевич Є.В. і співавт., 2000; Пирогова В.І. і співавт., 2001).

Вирішення проблеми діагностики та лікування запальних захворювань геніталій та патологічних процесів шийки матки сприяє зниженню частоти онкологічних захворювань внутрішніх статевих органів (Краснопольський В.И. і співавт. 1999). Зростання рівня інфекційних уражень шийки матки за рахунок змішаного інфікування, спонукає до пошуку нових, більш ефективних, методів терапії даної патології. Недостатню ефективність лікування підтверджує висока частота рецидивів захворювання, яка, за даними різних авторів, становить до 40 % (Грищенко В.І. і співавт. 1999; Кира Е.Ф. і співавт. 2000). Лікувальні заходи при патологічних процесах шийки матки повинні бути спрямовані на ліквідацію супутнього запального процесу, стимуляцію регенерації багатошарового плоского епітелію (Глазкова Л.К. і співавт., 1998; Іванюта Л.І. і співавт., 1998).

Незважаючи на багаточисельні дослідження, присвячені проблемі запальних захворювань жіночих статевих органів, аспекти клініки, діагностики, взаємозв'язок між порушеннями імунної резистентності організму жінок, морфологічними змінами статевих органів, враховуючи етіологічні фактори та методи лікування фонових захворювань шийки матки, розглядаються і вирішуються неоднозначно.

В структурі захворювань, що передаються статевим шляхом урогенітальний хламідіоз займає особливе місце. Це зумовлено, насамперед, високою ймовірністю розвитку серйозних ускладнень для організму жінок (Франчук А.Ю. і співавт., 1995; Серов В.Н. і співавт., 2000; Савичева А.М. та співавт., 2002).

Обмежений вибір засобів лікування урогенітальної хламідійної інфекції, які представлені здебільшого антибіотиками тетрациклінового ряду та макролідами, дорогими за собівартістю, переважно закордонного виробництва, відсутність у 20 – 30 % осіб клінічного та лабораторного ефекту, виражений побічний вплив на паренхіматозні органи, зумовлює пошук лікарcьких форм та способів терапії (Головкин В.А. і співавт., 2000; Гомберг М.А. і співавт., 2001). Особливої уваги, з огляду на нові підходи до лікування запалення, заслуговує вітчизняний антимікробний препарат з антихламідійною дією та вираженими антиоксидантними й імуномодулюючими властивостями – флуренізид (Петрух Л.І. і співавт. 2000).

Внаслідок неможливості створення необхідної концентрації лікарської речовини у вогнищі патологічного процесу в переважній більшості випадків виникають ускладнення та рецидиви захворювання, що обґрунтовує доцільність пошуку нових антихламідійних препаратів та методів їх застосування.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Результати роботи ввійшли в планову науково-дослідну роботу Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського „Застосування етеросорбентів та імуномодуляторів в гінекології та ендокринній хірургії", державна реєстрація № 0100V005049.

Мета і задачі дослідження

На основі клініко-лабораторних, мікробіологічних, цитологічних, морфологічних, імунологічних, кольпоскопічних, електронно-мікроскопічних досліджень покращити ефективність лікування фонових патологічних процесів шийки матки інфекційного генезу з використанням вітчизняного антихламідійного препарату з імуномоделюючою дією для профілактики онкологічних процесів екзо- та ендоцервіксу.

Для досягнення мети були поставлені наступні задачі:

  1. Виявити патогенетичний вплив різних видів інфекційних збудників на виникнення фонових патологічних процесів шийки матки.

  2. Вивчити зміни фонових процесів шийки матки при комплексному традиційному лікуванні з врахуванням результатів мікробіологічних, кольпоскопічних, гістологічних та електронно-мікроскопічних досліджень.

  3. Дослідити стан клітинної, гуморальної ланки імунної системи організму та стан місцевого імунітету хворих на фонові процеси шийки матки інфекційного генезу в динаміці традиційного та удосконаленого методу лікування.

  4. Виявити взаємозв'язок між клінічними, морфологічними, ультраструктурними змінами ектоцервіксу, імунологічною резистентністю та ендогенною інтоксикацією організму хворих на фонові захворювання шийки матки при застосуванні традиційного та удосконаленого комплексного методу лікування.

  5. Розробити та патогенетично обґрунтувати комплексний метод лікування фонових процесів шийки при хламідіозі в асоціації з іншими мікроорганізмами шляхом застосування вітчизняного антихламідійного препарату „Флуренізид" у порівнянні з традиційним методом лікування.

Об'єкт дослідження. Жінки з фоновими патологічним процесами шийки матки при хронічних, інфекційних, запальних захворюваннях придатків матки.

Предмет дослідження. Клінічні, мікробіологічні, цитоморфологічні характеристики фонових процесів шийки матки при хронічних запальних захворюваннях придатків матки. Електронно-мікроскопічні дослідження тканини шийки матки. Фактори імунної реактивності організму хворих на фонові процеси шийки матки.

Методи дослідження.Клініко-лабораторні, мікробіологічні, імуноферментні, кольпоскопічні, цитологічні, морфологічні, електронно-мікроскопічні, імунологічні методи, полімеразна ланцюгова реакція, ультразвукові, статистичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів. Вивчено особливості фонових процесів шийки матки в залежності від впливу інфекційної інвазії.

Одержано нові дані про зміни імунної реактивності організму у хворих з хронічними запальними інфекційними процесами придатків матки та фоновими процесами шийки матки в залежності від методу лікування. Теоретично обґрунтована доцільність, клінічна і лабораторна ефективність застосування флуренізиду при фонових процесах шийки матки, запальних захворюваннях додатків матки та урогенітальному хламідіозі.


 
 

Цікаве

Загрузка...