WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антиноцицептивна дія низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти (автореферат) - Реферат

Антиноцицептивна дія низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти (автореферат) - Реферат

Комбінація ІІ: адріабластин — 1,4 мг/кг, 3 уведення через 24 год, внутрішньоочеревинно; вінкристин — 0,14 мг/кг, 2 уведення через 1 тиждень, внутрішньоочеревинно; фторафур — 90,0 мг/кг, 6 уведень через

48 год, внутрішньоочеревинно суттєво не впливає на прищеплення пухлинного трансплантату (карцинома Герена – 47,4 %) (рис.1).

У цілому, вивчення зазначених препаратів дозволяє відмітити значне гальмування приживлення та розвитку трансплантату хлофіденом, бротеофіном. При цьому збільшення разової дози хлофідену та бротеофіну дає більш високі результати, ніж у комбінації І.

Одержані дані передбачали можливість використання хлофідену та бротеофіну в режимі неоад'ювантної терапії (до оперативного втручання) у відзначеному діапазоні доз. Подальше вивчення цього ефекту проведено на метастазуючій епідермоїдній карциномі легень Льюїс (моделювання ад'ювантної та неоад'ювантної терапії). Курс уведень хлофідену до і після видалення первинного вузла приводив до високої антиметастатичної активності препарату на моделі неоад'ювантної (100,0 % гальмування метастазування) і ад'ювантної терапії (80,58 % гальмування метастазування), з перевагою неоад'ювантної терапії (до оперативного втручання) (рис. 2).

Вивчення бротеофіну на метастазуючій епідермоїдній карциномі легень Льюїс до видалення первинного вузла дає близький до хлофідену ефект гальмування процесу метастазування (98,34 %) при значному послаблені ефекту при введенні препарату після оперативного втручання (53,48 %) (рис.2). Певний антиметастатичний ефект бротеофіну був показаний також на меланомі В-16 у режимі ад'ювантної терапії без хірургічного втручання (180,0 мг/кг через 48 годин, 6 уведень, внутрішньоочеревинно - 100,0 %).

Комбінація І виявила певну антиметастатичну дію на карциномі легень Льюїс за кількістю (41,79 %) та об'ємом метастазів (71,21 %) (рис.2).

Відносно розвитку метастазів у легенях експериментальних тварин (епідермоїдна карцинома легень Льюїс), комбінація ІІ мала низьку активність на розвиток та об'єм метастазів (рис.2).

Одержані дані стали певним обґрунтуванням проведення обмеженої клінічної апробації хлофідену в якості засобу неоад'ювантної і ад'ювантної терапії при лікуванні пухлинної хвороби. Бротеофін слід рекомендувати в режимі неоад'ювантної терапії. Рівень антиметастатичної дії комбінації ІІ не дозволяє вважати доцільним його використання для ефективного впливу на процеси метастазування.

% гальмування процесів

метастазування

1. Відсоток гальмування кількості метастазів у легенях в режимі неоад'ювантної терапії; 2. Відсоток гальмування об'єму метастазів у легенях в режимі неоад'ювантної терапії; 3. Відсоток гальмування кількості метастазів у легенях в режимі ад'ювантної терапії; 4. Відсоток гальмування об'єму метастазів у легенях в режимі ад'ювантної терапії;

*р0,05 по відношенню до контролю.

Рис.2 Антиметастатична дія хлофідену, бротеофіну, мебіфону, комбінацій І, ІІ (епідермоїдна карцинома легень Льюїс).

Мебіфон у зазначеному режимі (40,0 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно) гальмує розвиток метастазів карциноми легень Льюїс на 52,38 %; та об'єм метастазів на 56,32 % у порівнянні з контролем (рис.2).

Як відомо, основною тенденцією у фармакотерапії онкологічного хворого є використання декількох протипухлинних засобів, в тому числі з рецепторними механізмами дії. В останній час розширюються дослідження щодо пошуку модифікаторів протипухлинної дії цитостатиків серед препаратів різних фармакологічних груп.

В наших дослідженнях ми приділили увагу основним рецепторним системам – адрено- та холінергічній, їх впливу на пухлинний ріст, процеси метастазування та на протипухлинну і антиметастатичну активність хлофідену.

У більшості тканин, в тому числі пухлинних, присутні два основних класи рецепторів (В.П. Кухарь, О.І. Луйк, 1991): один клас запускає механізми цАМФ-залежного каскаду з настроєм клітини на виконання деференційних функцій, другий викликає розпад фосфоліпідів, мобілізує Са2+, активує гуанілатціклазу з утворенням цГМФ. Друга система призводить до активації передачі мітогенних сигналів, стимуляції проліферативних процесів. До патологічних проявів останніх відноситься пухлинний ріст.

Нашим завданням було з'ясувати, як реалізуються впливи холінергічних засобів по відношенню до пухлинного росту на організменому рівні (моделювання пухлинної хвороби); підтвердити відмічені ефекти щодо ряду невивчених адренергічних засобів; зазначити їх вплив на протипухлинну та антиметастатичну активність протипухлинного препарату хлофіден; оцінити перспективи створення раціональних фармакотерапевтичних комбінацій на основі препаратів різних фармакологічних груп.

У якості моделі пухлинного росту використані саркома 180 та карцинома Герена. Хлофіден на цих штамах має певну протипухлинну активність у оптимальному режимі (70,0 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно) - 50,0 %, 99,5 %. Для диференціювання спрямованості впливу на протипухлинну дію хлофідену препаратів з рецепторними механізмами разова доза хлофідену була знижена до рівню 60,0 мг/кг.

Проаналізовано вплив на пухлинний ріст та протипухлинну активність хлофідену селективних та неселективних агоністів та антагонистів адрено- та холінореактивних структур та їх підтипів. Досліджувались: адреноміметики - адреналіну гідрохлорид (1-, 2-, 1-, 2-), норадреналіну гідрохлорид (1-, 2-, 1-), мезатон (1-), клофелін (2-), астмопент (1-, 2-), добутамін (1-), сальбутамол (2-); адреноблокатори: дигідроерготамін (1-, 2-), празозин (1-), йохімбін (2-), обзидан (1-,2-), атенолол (1-); холіноміметики: прозерін, пілокарпін (м-); холіноблокатори: циклодол (м- та н-), бензогексоній (н-), атропіну сульфат (м-), гастроцепін (м1-).

Показана виражена здатність адреналіну гідрохлориду (1,2 мг/кг, 10 уведень через 24 год, підшкірно) при сумісному використанні з хлофіденом (60,0 мг/кг, 5 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно) на саркомі 180 (лікування починали на 2 добу після трансплантації) підсилювати протипухлинну дію хлофідену - 87,5% гальмування росту пухлини. Хлофіден (60 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно), як монопрепарат гальмував ріст саркоми 180 на

58,3 %. Це надало підставу дослідити вплив сумісного використання хлофідену та адреналіну гідрохлориду на процеси метастазування.

Адреналін гідротартрату (0,2 мг/кг, 10 уведень через 24 год, підшкірно) стимулював утворення метастазів у легенях мишей на 91,75 %, їх об'єм на 72,41 % (епідермоїдна карцинома легень Льюїс), повністю знімав антиметастатичний ефект хлофідену (60 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно) (табл.1).

Таблиця 1

Вплив адреналіна гідротартрату на процеси метастазування

та антиметастатичну активність хлофідену

(епідермоїдна карцинома легень Льюїс)

Характер дослідження

Кількість метастазів у легенях

Гальму-

вання утворення метастазів у легенях, %

Об'єм метастазів у легенях, мм3

Гальму-

вання об'єму метастазів у легенях, %

Адреналіна гідротартрат

(0,2 мг/кг, 12 уведень через 24 год, подшкірно)

7,670,29*

+91,75

16,620,55

+72,41

Хлофіден

(60,0 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внтрішньоочеревинно)

не виявлено

100,00

не виявлено

100,00

Адреналіна гідротартрат

(0,2 мг/кг,12 уведень через

24 год, подшкірно)

+

Хлофіден

(60,0 мг/кг, 6 уведень, через 48 год, внутрішньоочеревинно)

7,670,29*

+ 91,75

8,710,30

+9,65

Контроль

4,000,15

-

9,640,31

-


 
 

Цікаве

Загрузка...