WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Багаторівнева підготовка інженерно-педагогічних кадрів для професійно-технічних навчальних закладів (автореферат) - Реферат

Багаторівнева підготовка інженерно-педагогічних кадрів для професійно-технічних навчальних закладів (автореферат) - Реферат

В групі хворих на не-Q-інфаркт міокарда з АГ, які приймали небіволол в дозі 5 мг один раз на добу на тлі базисної терапії, має місце достовірне зменшення КДО, КСО, індексу сферичності. Це супроводжувалось покращенням показників діастолічної функції ЛШ: збільшились швидкість потоку раннього діастолічного наповнення ЛШ, його інтеграл при зменшенні швидкості потоку систоли передсердь та частки передсердного наповнення ЛШ, що зумовило зростання співвідношення швидкостей потоків раннього діастолічного наповнення і систоли передсердь та їх інтегралів, і супроводжувалось зниженням кінцево-діастолічного тиску та скорочення періоду ізоволюмічного розслаблення ЛШ. Крім того, небіволол, у порівнянні з метопрололом, має значно суттєвіший вплив на показники діастолічної функції ЛШ, про що свідчить перевага швидкості потоку раннього діастолічного наповнення ЛШ (на 26,92%, р<0,05), його інтегралу (на 28,34%, р<0,05) при наявності достовірно менших значень кінцево-діастолічного тиску (на 26,83%, р<0,001) та часу ізоволюмічного розслаблення ЛШ (на 20,20%, р<0,05).

Під впливом небівололу спостерігали достовірне зниження середніх значень ЧСС за добу, денний та нічний періоди, середніх значень САТ за добу, денний та нічний періоди і ДАТ за добу, показників варіабельності САТ за добу, денний та нічний періоди та ДАТ за добу, денний та нічний періоди, показників "навантаження тиском" (індекси часу та площі) САТ за добу, денний та нічний періоди і ДАТ за добу, денний та нічний періоди. Відмічено зростання кількості пацієнтів з нормальним добовим профілем САТ і ДАТ типу діпер та зменшення кількості хворих з патологічними добовими профілями типу нон-діпер та найт-пікер. Виявлено суттєве зниження загальної тривалості, загальної площі та кількості епізодів ішемії міокарда. Крім того, у порівнянні з хворими, що отримували метопролол, виявлено значно суттєвіше зменшення показників середньодобового ДАТ (на 9,29%, р<0,05), варіабельності ДАТ за добу (на 21,45%, р<0,05), денний (на 21,78%, р<0,05) та нічний (на 24,13%, р<0,05) періоди, індексів часу та площі САТ за добу (на 26,50%, р<0,01 та 24,47%, р<0,05), денний (на 24,47%, р<0,001 та 12,10%, р>0,05) та нічний (на 27,61%, р<0,001 та 22,48%, р<0,05) періоди і ДАТ за добу (на 36,64%, р<0,001 та 52,15%, р<0,01), денний (на 37,37%, р<0,001 та 44,61%, р<0,01) та нічний (на 40,29%, р<0,001 та 57,77%, р<0,001) періоди.

Результати проби з реактивною гіперемією вказують на наявність покращення судинно-рухової функції ендотелію після лікування небівололом, про що свідчить більший ступінь зростання діаметра артерії і менший ступінь зростання напруги зрушення на ендотелії під час проведення проби з реактивною гіперемією та збільшення коефіцієнту чутливості плечової артерії до напруги зрушення, тобто її здатності до вазодилятації. Крім того, у порівнянні з хворими, що отримували метопролол, виявлено значно суттєвіший позитивний вплив на судинно-рухову функцію ендотелію, що проявилось у перевазі зростання діаметра плечової артерії під час проведення проби з реактивною гіперемією (на 74,07%, р<0,01) та коефіцієнта чутливості плечової артерії до напруги зрушення (на 79,39%, р<0,001).

В групі хворих на не-Q-інфаркт міокарда з АГ, що отримували карведілол в дозі 25 мг двічі на добу на тлі базисної терапії, спостерігали покращення показників насосної та скоротливої функцій ЛШ: зросли ФВ ЛШ та Vcf. Має місце суттєве покращення діастолічної функції ЛШ: збільшення швидкості потоку раннього діастолічного наповнення ЛШ, його інтегралу при зменшенні швидкості потоку систоли передсердь, що призвело до зростання співвідношення швидкостей потоків раннього діастолічного наповнення і систоли передсердь та їх інтегралів і супроводжувалось зниженням кінцево-діастолічного тиску, скороченням періоду ізоволюмічного розслаблення ЛШ та часу уповільнення потоку раннього діастолічного наповнення ЛШ. Крім того, карведілол, у порівнянні з метопрололом, має значно суттєвіший позитивний вплив на показники насосної (ФВ ЛШ переважає на 12,57%, р<0,05), скоротливої (Vcf переважає на 25,00%, р<0,05) і діастолічної функції ЛШ: зафіксовано перевагу швидкості потоку раннього діастолічного наповнення ЛШ (на 26,92%, р<0,05) та його інтегралу (на 30,77%, р<0,01), співвідношення швидкостей потоків раннього діастолічного наповнення ЛШ і систоли передсердь (на 33,30%, р<0,001) та їх інтегралів (на 35,53%, р<0,01), що супроводжується меншими значеннями часу уповільнення потоку раннього діастолічного наповнення ЛШ (на 12,45%, р<0,05) та кінцево-діастолічного тиску (на 35,60%, р<0,001).

Відмічали суттєве зниження середніх значень САТ за добу, денний та нічний періоди та ДАТ за добу, денний та нічний періоди, варіабельності САТ і ДАТ протягом дня. Показники "навантаження тиском" суттєво знизились стосовно як САТ за добу, денний та нічний періоди, так і ДАТ за добу, денний та нічний періоди. Добовий індекс зазнав значного підвищення у відношенні як САТ, так і ДАТ, завдяки чому зросла кількість пацієнтів з нормальним добовим профілем САТ і ДАТ типу діпер та зменшилась кількість пацієнтів з патологічними типами добового профілю АТ типу нон-діпер і найт-пікер. Відмічено суттєве зниження загальної тривалості, загальної площі та кількості епізодів ішемії. Крім того, у порівнянні з хворими, що отримували метопролол виявлено значно суттєвіший антигіпертензивний вплив (зменшення середніх значень САТ за добу (на 7,29%, р<0,05), денний (на 9,17%, р<0,05) та нічний (на 8,44%, р<0,05) періоди та ДАТ за добу (на 16,99%, р<0,001), денний (на 14,57%, р<0,01) та нічний (на 20,21%, р<0,001) періоди, індексів часу та площі САТ за добу (на 30,96%, р<0,001 та 22,84%, р<0,05), денний (на 29,44%, р<0,001 та 15,07%, р>0,05) та нічний (на 30,81%, р<0,001 та 22,84%, р<0,05) періоди і ДАТ за добу (на 38,45%, р<0,001 та 45,64%, р<0,001), денний (на 40,20%, р<0,001 та 39,04%, р<0,05) та нічний (на 45,15%, р<0,001 та 54,96%, р<0,001) періоди, при наявності достовірно більших значень ЧСС за добу (на 16,04%, р<0,05), денний (на 16,54%, р<0,05) і нічний періоди (на 18,66%, р<0,01) та добових індексів САТ (на 37,41%, р<0,05) і ДАТ (на 119,57%, р<0,01). Тоді як у порівнянні з хворими, що отримували небіволол, відмічено зменшення лише середніх значень ДАТ за добу (на 8,48%, р<0,05), денний (на 10,93%, р<0,05) та нічний (на 12,09%, р<0,05) періоди.

Результати проби з реактивною гіперемією свідчать про значне покращення судинно-рухової функції ендотелію під впливом карведілолу, що підтверджується наявністю більшого ступеня зростання діаметра артерії, меншого ступеня зростання швидкості кровопотоку та напруги зрушення на ендотелії; значним збільшенням під впливом лікування коефіцієнту чутливості плечової артерії до напруги зрушення. У порівнянні з хворими, що отримували метопролол виявлено значно суттєвіший позитивний вплив на судинно-рухову функцію ендотелію, зокрема перевагу зростання діаметра плечової артерії під час проведення проби з реактивною гіперемією (на 107,41%, р<0,001) та коефіцієнта чутливості плечової артерії до напруги зрушення (на 158,93%, р<0,001), при наявності достовірно менших значень показника зростання напруги зрушення на ендотелії (на 23,13%, р<0,05). При порівнянні з хворими, що отримували небіволол також відмічено перевагу зростання діаметра плечової артерії під час проведення проби з реактивною гіперемією (на 19,15%, р<0,05) та коефіцієнта чутливості плечової артерії до напруги зрушення (на 44,34%, р<0,01), тобто вагоміший вплив на судинно-рухову функцію ендотелію.

За результатами визначення вмісту ендотеліальних вазоактивних речовин в сироватці крові (зниження вмісту ендотеліну-1 на 54,95%, р<0,01 та підвищення 6-кето-простагландіну F1α на 70,03%, р<0,01) терапія небівололом сприяла значному покращенню функціонального стану судинного ендотелію, що співпадає з результатами отриманими під час проведення проби з реактивною гіперемією. Крім того, у порівнянні з хворими, що отримували метопролол (рис. 3), виявлено значно суттєвіший позитивний вплив на вміст ендотеліальних вазоактивних речовин в сироватці крові, про що говорить достовірно нижчий рівень ендотеліну-1 (на 85,81%, р<0,05) та достовірно вищій рівень 6-кетопростагландіну F1α (на 33,89%, р<0,05) після лікування небівололом.

Лікування хворих, з використанням карведілолу, сприяло значному покращенню функціонального стану судинного ендотелію за результатами визначення вмісту ендотеліальних вазоактивних речовин в сироватці крові (зниження вмісту ендотеліну-1 на 63,08%, р<0,05 та підвищення

Рис. 3. Вміст вазоактивних ендотеліальних речовин в сироватці крові хворих на не-Q-інфаркт міокарда з АГ після лікування.


 
 

Цікаве

Загрузка...