WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Багаторівнева підготовка інженерно-педагогічних кадрів для професійно-технічних навчальних закладів (автореферат) - Реферат

Багаторівнева підготовка інженерно-педагогічних кадрів для професійно-технічних навчальних закладів (автореферат) - Реферат

Таблиця 1

Вміст маркерів некрозу міокарда та ендотеліальної дисфункції в сироватці крові хворих

на нестабільну стенокардію та не-Q-інфаркт міокарда з артеріальною гіпертензією

Показники

Нестабільна стенокардія з АГ

(n=74)

Не-Q-інфаркт міокарда з АГ

(n=76)

р

1

2

3

4

Тропонін І, нг/мл

0,220,01

12,361,59

<0,001

Ендотелін-1, нг/мл

0,520,07

0,860,15

<0,05

6-кетоПГF1α, пг/мл

71,667,09

53,184,69

<0,05

В групі хворих на нестабільну стенокардію з АГ під впливом небівололу в дозі 5 мг один раз на добу відмічено достовірне зменшення кінцево-діастолічного об'єму порожнини ЛШ, покращення показників діастолічної функції ЛШ: збільшення інтегралу потоку раннього діастолічного наповнення ЛШ та внеску періоду раннього діастолічного наповнення ЛШ при зменшенні інтегралу потоку систоли передсердь та частки передсердного наповнення ЛШ, що призвело до зростання співвідношення швидкостей потоків раннього діастолічного наповнення ЛШ і систоли передсердь та їх інтегралів і супроводжувалось зниженням кінцево-діастолічного тиску і скороченням періоду ізоволюмічного розслаблення ЛШ. У порівнянні з метопрололом виявлено значно суттєвіший позитивний вплив небівололу на показники діастолічної функції ЛШ: перевага інтегралу швидкості раннього діастолічного наповнення ЛШ (на 38,92%, р<0,001), співвідношення швидкостей потоків раннього діастолічного наповнення ЛШ і систоли передсердь (на 32,98%, р<0,001) та їх інтегралів (на 47,67%, р<0,001), внеску періоду раннього діастолічного наповнення ЛШ (на 30,72%, р<0,01) при наявності достовірно менших значень швидкості потоку систоли передсердь (на 12,22%, р<0,05), його інтегралу (на 22,45%, р<0,001), частки передсердного наповнення ЛШ (на 27,67%, р<0,05) та кінцево-діастолічного тиску (на 41,79%, р<0,001). Крім того, виявлено суттєве зниження середніх значень САТ за добу, денний і нічний періоди і ДАТ за добу, денний і нічний періоди, варіабельності САТ за денний період та показників "навантаження" САТ за добу, денний та нічний періоди і ДАТ (індекс площі) за добу та день, добовий індекс значно підвищився здебільшого як у відношенні САТ, так і ДАТ, що проявилось зростанням кількості пацієнтів з нормальним добовим профілем САТ і ДАТ типу діпер та зменшенням кількості пацієнтів з патологічними типами добового профілю типу нон-діпер і найт-пікер. Відмічено суттєве зниження загальної тривалості, загальної площі та кількості епізодів ішемії міокарда. У порівнянні з хворими, які приймали метопролол, виявлено більш суттєвий вплив спрямований на зменшення середньонічного ДАТ (на 9,90%, р<0,05), індексу часу САТ за добу (на 20,32%, р<0,05) та денний період (на 18,46%, р<0,05), підвищення добового індексу ДАТ (на 94,03%, р<0,05) до нормальних значень. За результатами проби з реактивною гіперемією коефіцієнт чутливості артерії до напруги зрушення під впливом лікування збільшився, що дає змогу говорити про покращення судинно-рухової функції ендотелію під впливом лікування небівололом. У порівнянні з хворими, що отримували метопролол, виявлено значно суттєвіший позитивний вплив на судинно-рухову функцію ендотелію, що проявилось у зменшенні ступеня зростання швидкості кровопотоку (на 31,32%, р<0,05) та напруги зрушення на ендотелії (на 33,21%, р<0,05) під час проведення проби з реактивною гіперемією та збільшенні коефіцієнта чутливості плечової артерії до напруги зрушення (на 32,00%, р<0,05).

В групі хворих на нестабільну стенокардію з АГ під впливом карведілолу в дозі 25 мг двічі на добу відмічено покращення показників скорочувальної функції: зростання швидкості циркулярного скорочення волокон міокарда, і діастолічної функції ЛШ: збільшення швидкості та інтегралу потоку раннього діастолічного наповнення ЛШ при зменшенні показника швидкості та інтегралу потоку систоли передсердь, зростання показників співвідношення швидкостей раннього діастолічного наповнення ЛШ і систоли передсердь та їх інтегралів, внеску періоду раннього діастолічного наповнення ЛШ, зниження КДТ і частки передсердного наповнення ЛШ. Карведілол у порівнянні з метопрололом має суттєвіший позитивний вплив на показники внутрішньосерцевої гемодинаміки (хвилинний об'єм кровопотоку переважає на 30,26%, р<0,05), насосної (фракція викиду ЛШ більша на 8,47%, р<0,05) та діастолічної функції ЛШ: виявлено перевагу інтегралу швидкості потоку раннього діастолічного наповнення ЛШ (на 71,61%, р<0,001), співвідношення швидкостей потоків раннього діастолічного наповнення ЛШ і систоли передсердь (на 41,40%, р<0,001) та їх інтегралів (на 56,75%, р<0,001), внеску періоду раннього діастолічного наповнення ЛШ (на 62,78%, р<0,001), при наявності менших значень швидкості потоку систоли передсердь (на 21,32%, р<0,05), його інтегралу (на 23,38%, р<0,01), частки передсердного наповнення ЛШ (на 40,11%, р<0,05) та кінцево-діастолічного тиску (на 52,60%, р<0,001). У порівнянні з небівололом в групі карведілолу виявлено більш вагомий позитивний вплив на показники діастолічної функції ЛШ: перевагу інтегралу швидкості потоку раннього діастолічного наповнення ЛШ (на 23,53%, р<0,01) та внеску періоду раннього діастолічного наповнення ЛШ (на 24,53%, р<0,001) при наявності менших значень кінцево-діастолічного тиску (на 18,57%, р<0,001). Крім того, під впливом карведілолу виявлено суттєве зниження середніх значень САТ за добу, денний і нічний періоди і ДАТ за добу, денний і нічний періоди, показників варіабельності САТ за добу, денний і нічний періоди та ДАТ за добу і нічний періоди, показників "навантаження тиском" (індекси часу та площі) стосовно САТ та ДАТ за добу, денний і нічний періоди. Добовий індекс значно підвищився по відношенні САТ, завдяки чому зросла кількість пацієнтів з нормальним добовим профілем САТ і ДАТ типа діпер та зменшилась кількість пацієнтів з патологічними типами добового профілю типа нон-діпер і найт-пікер. Відмічено суттєве зниження загальної тривалості, загальної площі та кількості епізодів ішемії міокарда. У порівнянні з хворими, що отримували метопролол, виявлено значно суттєвіший антигіпертензивний вплив, спрямований на зменшення середніх значень САТ за добу (на 9,48%, р<0,05), денний (на 11,67%, р<0,05) та нічний (на 16,55%, р<0,01) періоди та ДАТ за добу (на 17,01%, р<0,01), денний (на 20,06%, р<0,001) та нічний (на 22,54%, р<0,001) періоди, варіабельності ДАТ за нічний період (на 20,92%, р<0,05), індексів часу та площі САТ за добу (на 30,51%, р<0,001 та 21,94%, р<0,05), денний (на 29,17%, р<0,001 та 28,80%, р<0,01) та нічний (на 25,80%, р<0,01 та 11,45%, р>0,05) періоди і ДАТ за добу (на 20,79%, р<0,05 та 55,34%, р<0,05), денний (на 18,88%, р<0,05 та 50,77%, р>0,05) та нічний (на 21,79%, р<0,001 та 60,93%, р<0,01) періоди, при наявності достовірно більших значень ЧСС за добу (на 11,98%, р<0,05) та нічний період (на 12,41%, р<0,05) та добового індексу ДАТ (на 130,78%, р<0,001). Тоді як у порівнянні з хворими, що отримували небіволол, відмічено більш суттєвий антигіпертензивний вплив, спрямований на зменшення середніх значень ДАТ за денний (на 12,46%, р<0,05) та нічний (на 14,02%, р<0,01) періоди, варіабельності САТ за нічний період (на 20,80%, р<0,05).

За результатами проби з реактивною гіперемією можна говорити про покращення судинно-рухової функції ендотелію (збільшення коефіцієнту чутливості артерії до напруги зрушення на 39,34%, р<0,001) під впливом лікування карведілолом. У порівнянні з хворими, що отримували метопролол, виявлено значно суттєвіший позитивний вплив на судинно-рухову функцію ендотелію, зокрема на зменшення ступеня зростання швидкості кровопотоку (на 30,75%, р<0,05) та напруги зрушення на ендотелії (на 33,78%, р<0,05) під час проведення проби з реактивною гіперемією, та збільшення коефіцієнту чутливості плечової артерії до напруги зрушення (на 42,29%, р<0,001).

В групі хворих на не-Q-інфаркт міокарда з АГ, які отримували метопролол в дозі 50 мг двічі на добу, спостерігали суттєве зниження середніх значень ЧСС за добу, денний та нічний періоди, середніх значень САТ за добу, денний і нічний періоди. Показники "навантаження тиском" зазнали суттєвих позитивних змін у відношенні САТ: зниження індексів часу та площі за добу, денний та нічний періоди, загальної тривалості, загальної площі та кількості епізодів ішемії міокарда.


 
 

Цікаве

Загрузка...