WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків (автореферат) - Реферат

Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків (автореферат) - Реферат

Здійснене дослідження дало змогу сформулювати пропозиції і постановочні питання: а) Міністерству освіти і науки України – розробити механізми та нормативні документи щодо організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів; б) вищим навчальним закладам – розробити навчальні плани і програми, що передбачають організацію СНПДС із застосуванням новітніх інформаційних педагогічних технологій, кейс-методики, проблемного навчання, технології навчання в малих групах у поєднанні з інтеграцією знань для організації навчально-виховного процесу; в) кафедрам, що здійснюють забезпечення навчального процесу підготовки майбутніх фахівців, – організовувати впровадження розробленої методики організації СНПДС у відповідності до основних принципів і вимог сучасної освіти.

Дане дослідження, певна річ, не вичерпує всіх питань формування вмінь і навичок і організації СНПДС. До основних напрямівподальших досліджень відносимо: обґрунтування цілісної системи організації навчально-виховного процесу у поєднанні самостійних видів навчання з аудиторним навчанням під керівництвом викладача; проведення спеціальних розробок науково-методичного забезпечення процесу формування вмінь і навичок та організації СНПДС.

Основний зміст дисертації відображено у таких публікаціях:

Статті у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України:

 1. Кустовський С.М. До питання про стан сучасної самостійної роботи у вищих навчальних закладах // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. – Випуск 5 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – С. 518-528; 0,4 д.а.

 2. Кустовський С.М. Комп'ютерні навчальні технології як засіб активізації самостійної роботи студентів-економістів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія „Педагогіка". – 2004. – № 5. – С. 185-190; 0,25 д.а.

 3. Кустовський С.М. Кейс-методика вивчення іноземної мови як засіб формування самостійності у навчанні майбутніх економістів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: педагогіка; соціальна робота. – 2004. – № 7. – С. 95-99; 0,18 д.а.

 4. Кустовський С.М. Проблематика організації самостійної навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей // Наукові записки. Серія: психолого-педагогічні науки. – Ніжин. – 2004. – №3. – С. 190-193; 0,15 д.а.

 5. Кустовський С.М. Самостійна робота студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення гуманітарних дисциплін // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів. – 2004. – № 6. – С. 50-59; 0,25 д.а.

 6. Кустовський С.М. Технологія навчання в малих групах як засіб активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (Збірник наукових праць). – Одеса. – 2004. – № 10-11. – С. 68-72; 0,2 д.а.

Статті в інших виданнях:

 1. Кустовський С.М. Самостійна робота студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови // Дидактика професійної школи: Збірник наукових праць. – Вип. 1 / Редкол.: С.У. Гончаренко (голова) та ін. – Київ – Хмельницький, 2004. – С. 125-130; 0,25 д.а.

Методичні рекомендації та навчально-методичні матеріали:

 1. Самостійна робота з перекладу англійських модальних дієслів на основі текстів суспільно-політичної тематики: Методичні вказівки для студентів спеціальностей „Міжнародна інформація" та „Міжнародні економічні відносини" / Уклад. Кустовський С.М. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – 34 с.; 1,4 д.а.

Матеріали і тези науково-практичних конференцій:

 1. Кустовський С.М. Особливості викладання англійської мови для економістів та бізнесменів // Матеріали 1-ї регіональної конференції ТЕСОЛ-Україна "Розумні ідеї – реальна практика". – Хмельницький: Універ, 2002. – С. 39-40; 0,04 д.а.

Kustovsky S. Peculiarities in Teaching English for Economists and Businessmen // Bright Ideas – Real Practice. The 1st regional TESOL-Ukraine Conference. – Khmelnytsky, 2002. – P. 39-40; 0,04 д.а.

 1. Кустовський С.М. Проблематика викладання англійської мови для студентів економічних та інформаційних спеціальностей // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень '2003". – Том 30. – Педагогіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 54-55; 0.08 д.а.

 2. Кустовський С.М. Інноваційний підхід до організації самостійної роботи в навчанні майбутніх економістів // Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. – Тернопіль: Видавець Стародубець В.О. – 2004. – С. 131-133; 0,08 д.а.

Кустовський С.М. Дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів у вищих навчальних закладах. – Рукопис.


 
 

Цікаве

Загрузка...