WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней (автореферат) - Реферат

Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней (автореферат) - Реферат

7,10,3

BAR Bin AR/RPD3-9

3,90,8

4,10,3

12,30,4*

3,50,6

Примітка. *Р<0,001 порівняно з показниками з с. Ільці.

Водночас найбільшу кількість синіх плям зареєстровано у рослин лінії BAR Bin AR/RPD3-9, які виросли на зразках грунтів с. Стецева Снятинського району.

Таким чином, проведені експерименти з пророщуванням ТР у зразках грунтів Івано-Франківської області дав змогу виявити залежність активності проростання Arabidopsis thaliana від ступеня забруднення грунтів. Відмічено відмінності між лініями N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3 та BAR Bin AR/RPD3-9, що пророщувались на зразках грунтів хімічно та радіаційно забруднених територій. Частота явищ ІГР у трансгенної лінії N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3, була істотно вищою при тестуванні грунтів м. Івано-Франківська та м. Коломиї, порівняно з такою с. Стецева та с. Ільці. Активність відновлення GUS-гена у рослин лінії BAR Bin AR/RPD3-9, яка проросла на зразках грунтів із зони посиленого радіологічного контролю, суттєво переважала таку в усіх інших досліджуваних зразках. Отже, за результатами проведених досліджень можна зробити висновок про ефективність застосування трансгенних ліній Arabidopsis thaliana, що містять у геномі візуальний ген-маркер, для індикації хімічного (лінія N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3) чи радіаційного (лінія BAR Bin AR/RPD3-9) впливу, для моніторингових досліджень потенційних мутагенів довкілля та ідентифікації домінуючого чинника забруднення.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукового завдання, що полягає в удосконаленні тестування інтенсивності мутагенного фону довкілля на підставі комплексного дослідження індикаторів здоров'я різних популяцій, цитологічних і цитогенетичних показників дітей, що проживають на територіях з різним техногенним навантаженням, цито- та молекулярногенетичних змін рослинних тест-об'єктів.

1. Встановлено динаміку основних демографічних показників та репродуктивних втрат за 1989 – 2002 роки в різних групах населення Івано-Франківської області, яка проявляється зниженням рівня народжуваності в м. Івано-Франківську та в усіх районах області в 1,5-1,8 рази, зростанням загальної смертності в 1,1-1,2 рази, частоти мимовільних викиднів в 2,9-3,1 рази, вродженої та спадкової патології в 5,1 – 7,2 рази.

2. Визначено контрольні показники індексів хроматизації (у дівчаток 0,790,03 та у хлопчиків 0,920,01), гетеропікнотичної Х-хромосоми (у дівчаток 1,620,13 та у хлопчиків 1,560,22), статевого хроматину (у дівчаток 26,170,58 та у хлопчиків 1,200,64) та морфологічно змінених ядер (у дівчаток 3,410,07 та у хлопчиків 3,290,06), мікроядерного індексу (у дівчаток 0,630,36 та у хлопчиків 0,980,45), спонтанного рівня хромосомних аберацій (1,120,18), асоціацій акроцентричних хромосом (1,500,18) у дітей з умовно екологічно чистого Верховинського району. Виявлено збільшення частоти вищеназваних показників у дітей з хімічно забруднених міст Івано-Франківська та Коломиї, і зони посиленого радіоекологічного контролю Снятинського району.

3. Встановлено цито- і генотоксичність води та грунтів територій, що зазнали радіоактивного та хімічного забруднення від 0,950,12 до 3,420,41 за рівнем пошкодження спадкового апарату тест-об'єкта Allium cepa. Динамічне спостереження за гено- і цитотоксичними ефектами довело, що з 1998 по 2003 роки відбулося зменшення мутагенного тиску на геноценози в Снятинському районі в 1,36 рази та збільшення його на території міст Івано-Франківська і Коломиї в1,34 і 1,17 рази.

4. В експерименті з опроміненням насіння трансгенних рослин радіоактивним 60Со встановлено різну чутливість восьми ліній Arabidopsis thaliana (Сol-0 Bin AR/SІR2-8; Сol-0 Bin AR/SІR2-7; BAR Bin AR/RPD3-1; BAR Bin AR/RPD3-9; Col-0 pTA/SІR2-2; N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3; Col-0 pMEX/SІR2-3; Col-0 pMEX/SІR2-6) до іонізуючого опромінення та залежність від його дози. Найбільшу частоту явищ гомологічної рекомбінації виявлено у трансгенних ліній BAR Bin AR/RPD3-1, BAR Bin AR/RPD3-9 (3,120,07), найменшу – в Сol-0 Bin AR/SiR2-2 та N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3 (1,950,03). Це корелювало зі ступенем кластогенних ефектів у Allium cepa (r › 0,7).

5. Встановлено достовірне зростання частоти рекомбінаційних явищ у рослин трансгенної лінії Arabidopsis thaliana BAR Bin AR/RPD3-9, пророщеної на зразках грунтів Снятинського району до 12,30,4, та рослин лінії N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3 пророщених на зразках хімічно забруднених грунтів міст Івано-Франківська та Коломиї, до 15,31,4 та 14,20,7, порівняно з контрольними показниками Верховинського району (відповідно 3,50,6 і 7,10,3).

6. Показано зниження мікроядерного індексу та кількості морфологічно змінених ядер відповідно в 1,2, 1,4 рази порівняно з контролем у вагітних жінок із загрозою передчасного переривання вагітності при вживанні фолієвої кислоти та природних адаптогенів.

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1

20

. Ковальчук Л. Є., Козовий Р. В., Кочерга З. Р., Чернюк Н. В. Встановлення динаміки мутагенного навантаження на організм на основі обліку змін показників функціонального стану геному дітей різних регіонів Івано-Франківської області // Вісник морфології. – 2003. – Т. 9, №2. – С. 430-432. Особистий внесок полягає в дослідженні ФСГ дітей різних екологічних зон за 2001-2003 роки.

2. Ковальчук Л.Є., Случик В.М., Орел Н.О., Телюк П.М., Шутак В.І., Козовий Р.В. Комплексна рослинна тест-система визначення мутагенів у довкіллі та ризику для здоров'я населення // Довкілля та здоров'я. - 2003. – №2 (25). - С.74. Особистий внесок полягає у визначенні мутагенної напруженості 14 районів Івано-Франківської області Allium cepa – тестом.

3. Козовий Р.В. Цитогенетичне моніторування мутагенної активності чинників довкілля // Галицький лікарський вісник. - 2004. – Т. 11, №1. – С. 58-62.

4. Козовий Р.В. Оцінка генетичного здоров'я дітей із районів посиленого екогенетичного контролю Івано-Франківської області // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2004. - №23. – С. 209-211.

5. Козовий Р.В., Кочерга З.Р., Ковальчук Л.Є. Оцінка мутагенного забруднення довкілля на генетичні аспекти здоров'я // Галицький лікарський вісник. – 2004. – Т. 11, №2. – С. 6-9. Особистий внесок полягає в заборі матеріалу для цитогенетичного дослідження дітей в 2001-2003 роках, аналізі препаратів та метафазних пластинок.

6

22

. Kocherga Z., Kryzhanivska A., Kozoviy R. Genetic monitoring of some areas of Precarpathian land // 4th international medical students' congress. - Katowice. – 1998. - P.94. Особистий внесок полягає у зборі та аналізі первинної медичної документації.

7. Козовий Р.В. Екогенетичні аспекти антропогенного забруднення м. Коломиї // Тези І обласного дит. еколог. конгр. – Івано-Франківськ. – 1999. – С. 27-28.

8. Козовий Р. Динаміка мутаційного процесу в популяціях населення Коломиї // Тези 68 студентської наук. конф. - Івано-Франківськ. – 1999. – С. 42-43.

9. Kozoviy R. Cytogenetic analysis mutagenic activity of drinking water taken from various ecological zones // 5th World wide international medical students' & yong doctors congress. - Katowice. – 2000. - P. 66.

10. Козовий Р. Аналіз генотоксичності води з різних районів Коломиї // Тези 69 студентської наук. конф. - Івано-Франківськ. – 2000. – С. 40-41.

11. Козовий Р.В. Аналіз природжених вад розвитку та вад серцево-судинної системи серед дітей Коломийського району // Тези 70 студентської наук. конф. - Івано-Франківськ. – 2001. – С. 35.

12. Козовий Р.В. Епідеміологія вродженої та спадкової патології в окремих регіонах Прикарпаття // Матер. ІІІ з'їзду медичних генетиків України. – Львів. - 2002. - С.125.

13. Козовий Р.В. Динаміка сумарного мутагенного забруднення води та грунтів різних регіонів Коломийського району // Тези 71 студентської наук. конф. - Івано-Франківськ. – 2002. – С. 51.

14. Козовий Р. Комплексна оцінка стану генофонду населення Коломийського району // Тези 71 студентської наук. конф. - Івано-Франківськ. – 2002. – С. 51.

1

20

5. Ковальчук Л.Є., Орел Н.О., Ковальчук О.В., Козовий Р.В., Телюк П.М., Кочерга З.Р. Комплексна система оцінки впливу антропогенного забруднення довкілля на спадковий апарат живих організмів // Матер. конф. "Антропогенно змінене середовище України: Ризики для здоров'я та екологічних систем". - Київ. – 2003. – С.56.

16. Козовий Р.В. Оцінка поширеності та частоти захворюваності населення різних екологічних зон Івано-Франківської області // Матер. VII з'їзду ВУЛТ. – Тернопіль. – 2003. - Т. 5, № 1 (63). – С.228.


 
 

Цікаве

Загрузка...