WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней (автореферат) - Реферат

Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней (автореферат) - Реферат

Оскільки МЯ є індикатором порушеннь клітинного поділу та / або цілісності хромосом, наступним етапом дослідження був цитогенетичний аналіз (табл. 3).

Встановлено, що середньогрупова частота ХА у дітей м. Івано-Франківська складала 2,850,25, м. Коломиї – 2,980,24 та Снятинського району – 3,050,15%, що переважало таку у Верховинському районі в 2,5, 2,7 і 2,8 рази відповідно (Р<0,01) (рис. 3). Водночас відзначено індивідуальну мінливість частоти ХА серед обстежених дітей. У спектрі ХА обстежених з м. Івано-Франківська та м. Коломиї переважали одиночні ацентричні фрагменти, які засвідчують перевагу мутагенного фону хімічної природи. Маркери радіаційного мутагенезу (дицентрики, парні фрагменти) частіше зустрічалися у дітей зі Снятинського району.

Таблиця 3

Осносні кількісні цитогенетичні показники в лімфоцитах периферійної крові обстежених осіб

Показники

Місце проживання

м.Івано-Франківськ

м. Коломия

Снятинський район

Верховинський район

Кількість обстежених дітей

21

19

17

18

Загальна кількість метафаз

2135

1906

1749

1831

Середньогрупова частота метафаз з абераціями, %

2,850,25*

2,980,24*

3,050,15*

1,120,17

Діапазон індивідуальних коливань

0,78-2,95

0,74-2,81

0,69-3,01

0,51-2,23

Кількість аберацій

на 100 клітин

2,81

2,98

3,04

1,11

на аберантну метафазу

1,05

1,04

1,06

1,2

Асоціації акроцентричних хромомсом

частота клітин з ААХ, %

91,0

91,0

93,0*

85,0

середня кількість ААХ в одній клітині, %

1,670,13

1,660,17

1,510,19

1,500,18

число асоційованих хромосом в одній клітині, %

3,20,27

3,30,15

3,80,18*

2,800,31

Примітка. *Р<0,01 порівняно з показниками дітей з Верховинського району.

При вивченні імуногенетичного показника – частоти ААХ виявлено його залежність від зони проживання (див. табл. 3, рис.4). Отримані характеристики корелювали з результатами метафазного аналізу (r=0.75). Середня кількість ААХ в одній клітині коливалася від 1,550,15 до 1,450,21 у дітей Верховинського району, від 1,750,03 до 1,590,23 – м. Івано-Франківська, від 1,780,05 до 1,520,31 - м. Коломиї та від 1,810,31 до 1,210,06 - Снятинського району.

2

1

Рис. 3. Частота хромосомних Рис. 4. Асоціації двох (1) та трьох (2)

аберацій в лімфоцитах периферійної акроцентричних хромосом в метафазній

крові досліджуваних дітей, %. пластинці дівчинки В. з м. Коломиї.

Заб.: фарбою Гімза. Зб.: х1000.

Отримані дані корелюють з показниками частоти ХА (r = 0,73 – 0,9) та результатами попередніх досліджень (Кочерга З.Р., 2000). Це підтвердило зниження імуногенетичного статусу дітей в містах Івано-Франківську, Коломиї та Снятинському районі.

Р

14

езультати досліджень стали підставою для проведення профілактичних заходів. Нами розроблено та розповсюджено у вищезгаданих районах рекламну листівку про можливість реабілітації організму антимутагенами, які містяться у вітамінних комплексах, продуктах харчування та про ефективність застосування фолатів. Для практичного втілення попереджувальної терапії було вибрано групу з 30 вагітних жінок, які вживали фолієву кислоту по 0,4 мг щоденно, протягом трьох місяців гестації. Ефективність профілактики, оцінена змінами ФСГ та МЯ, засвідчила необхідність вживання фолієвої кислоти та вітамінних комплексів природного походження. Це узгоджується з даними інших авторів щодо застосування антиоксидантів з метою захисту і відновлення генетичних структур (Бариляк І.Р., 2003).

Результати тестування інтенсивності мутагенного фону за допомогою Allium cepa-тесту. Першочергово встановлювали залежність активності проростання насіння цих рослин від ступеня забруднення довкілля. Трьохразове дослідження МІ рослин, пророщених на двох зразках води м. Івано-Франківська, довело зниження цього показника у 2001 і 2003 роках порівняно з таким у 1998 році. Однак за відношенням до контролю МІ первинної меристеми Allium cepa, пророщеної на воді з централізованої мережі водопостачання м. Івано-Франківська та джерела на окраїні міста (за винятком 2001 року), був вищим. Інтенсивність росту Allium cepa у зразках води р. Прут за весь досліджуваний період була більшою в 1,53 рази, порівняно з контролем (Р<0,01). Цитотоксичність проб води з централізованої мережі водопостачання м. Коломиї збільшувалася у 2001 і зменшувалася у 2003 роках порівняно з 1998 роком (Р<0,01). Однак отримані цифри перевищували контроль відповідно у 1,91, 2,12 та 1,93 рази за досліджуваний період. Питна вода з сіл Стецева та Русів, знижувала інтенсивність поділу клітин Allium cepa у 2003 році відповідно в 1,48 та 1,22 рази порівняно з 1998 р. (Р<0,01). Однак її активність була більшою, ніж у контролі в середньому в 2,41 рази. Активність мітотичного процесу в первинних корінцях Allium cepa, пророщених на зразках Верховинського району в 1998 і 2003 роках, істотно не відрізнялась від контролю.

Зразки грунтів з хімічно забрудненого м. Івано-Франківська гальмували поділ клітин первинної меристеми, порівняно зі зразками інших зон, хоча показники були близькі до контролю. Комплексна дія екзогенних чинників усіх зразків грунтів м. Коломиї спричиняла перевищення контрольних значень та результатів поділу клітин корінців Allium cepa екологічно чистого гірського села Ільці. Діапазон мінливості МІ коливався від 7,130,32 в 2001 році (грунт з берега річки Прут при вході в місто) до 11,270,75% в 1998 році (грунт з центральної частини міста). Значущі відхилення від контролю та від умовно екологічно чистої зони виявив МІ рослин, пророщених на зразках грунту з центральної частини м. Коломиї (Р<0,01). Варто зазначити, що за весь досліджуваний період найкраще проростали рослини у грунтах с. Стецева та с. Русів, що засвідчує стимулюючий вплив малих доз іонізуючої радіації (Гродзинський Д.М., 2000). МІ первинної меристеми Allium cepa, пророщеної на зразках грунту з умовно екологічно чистої зони с. Красник, був більшим за контрольні значення у 1998 році в 1,12, в 2001 – в 1,32 і у 2003 році в 1,4 рази (Р<0,01). Результати, отримані з проб грунтів сусіднього с. Ільці, від контролю суттєво не відрізнялися.

Оскільки цитотоксичність визначається на різних етапах клітинного циклу, було вивчено розподіл клітин первинної меристеми залежно від фази мітозу. Найбільш значущі відмінності всіх мітотичних індексів від контролю встановлено у рослин, пророщених на воді з центральної мережі водопостачання міст Івано-Франківська та Коломиї, особливо в 1998 році. Характерною ознакою цитогенетичних ефектів води із зони посиленого радіологічного контролю за всі досліджувані роки було збільшення профазного та зниження телофазного індексів. Профазний МІ рослин, які пророщувалися на зразках води Верховинського району, коливався від 29,20,61 (с. Красник, 1998 рік) до 37,10,42% (с. Ільці, 2001 рік) (Р<0,01). Показники метафазного індексу в 1998 році були близькі до контрольних значень. Отримані результати дослідження впливу грунтів на активність поділу первинної меристеми корелювали з такими у зразках води.

14


 
 

Цікаве

Загрузка...