WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування гуманістичних цінностей студентів культурно-мистецьких спеціальностей у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін (автореферат) - Реферат

Формування гуманістичних цінностей студентів культурно-мистецьких спеціальностей у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін (автореферат) - Реферат

 1. Показано, що невід'ємною складовою якісно нової оптимізованої системи профілактики стала розроблена модель інформаційно-освітнього забезпечення підлітків основами профілактичних знань відносно виникнення і перебігу хвороб органів дихання, особливістю якої є її узагальнюючий характер, що сприяє доведенню інформації у різних її формах для всіх учасників реалізації запропонованої системи профілактики.

 2. Впровадження якісно нової системи профілактики хвороб органів дихання серед підлітків та її моделі інформаційно-освітнього забезпечення дозволило інтегрувати заходи медичного і немедичного (управлінського та педагогічного) спрямування. Це покращило якість профілактики захворювань серед підлітків, що підтверджується зростанням на 35 – 43% рівня їх поінформованості щодо чинників ризику, зростанням на 11% числа осіб, які прагнуть змінити якість життя за рахунок його здорового способу, зниженням серед підлітків, які обслуговуються міською поліклінікою №1 первинної захворюваності на гострий фарингіт та тонзиліт (на 13,1%), гострий ларингіт та трахеїт (на 7,7%), зменшенням поширеності та захворюваності на хронічний риніт, назофарингіт та фарингіт (на 11,4%), хронічні хвороби мигдаликів і аденоїдів (на 4,8%), серед медичних працівників – підвищенням на 36% рівня знань з профілактики та на 24% - якості навичок медико-соціального обстеження.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Результати дослідження дозволяють рекомендувати:

1. Головним педіатрам управлінь охорони здоров'я, головним лікарям обласних та міських санітарно-епідеміологічних станцій, головним лікарям закладів охорони здоров'я.

  1. Ініціативно створювати постійно діючі групи сприяння здоров'ю при територіальних виконавчих комітетах у межах програм "Здоров'я населення" для координації і моніторингу захворюваності підлітків.

  2. Адаптовувати державні програми на місцевий рівень, зокрема програму "Здорові легені України", ініціювати створення нових програм з врахуванням особливостей захворювань підлітків даного регіону.

  3. Використовувати для отримання повної інформації про особливості формування і перебіг захворювань органів дихання скринінгові обстеження із застосуванням експрес-методів вивчення функції зовнішнього дихання.

  4. При проведенні профілактичних заходів серед дітей визначати мішені соціального маркетингу здорового способу життя, конкретні завдання щодо них, диференційовані адресні заходи, спрямовані не тільки на підлітка, але й його оточення.

2. Вищим медичним навчальним закладам і закладам післядипломної медичної освіти.

2.1. Доповнити програми навчання студентів з курсу "Соціальна медицина і організація охорони здоров'я", "Пульмонологія" питаннями медико-соціальних особливостей формування хвороб органів дихання у підлітків та особливостей дії чинників їх ризику.

2.2. При підготовці і підвищенні кваліфікації фахівців, причетних до профілактичної діяльності, доводити до їх відома інтегрованість завдань по лініях охорони здоров'я та освіти, регіональні особливості медико-соціальної характеристики і захворюваності на хвороби органів дихання серед підлітків, рівні їх знань і вмінь, сучасні засади та способи інформаційного забезпечення, контролю за якістю профілактики.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ЩО ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У періодичних фахових виданнях, затверджених ВАК України:

 1. Ковальчук Р.Є. Особливості захворюваності підлітків м. Івано-Франківська, виявлені різними методами вивчення // Галицький лікарський вісник. - 2002. - № 4. - С. 38-41. Автор аналізує дані, отримані різними методами вивчення захворюваності для наступної розробки методики вибору пріоритетних напрямків і шляхів профілактики.

 2. Ковальчук Р.Є. Медико-соціальні аспекти смертності підлітків Прикарпаття // Буковинський медичний вісник. - 2002. - № 4. - С. 207-211. Дисертант наводить результати аналізу захворюваності за даними про причини смерті.

 3. Ковальчук Р.Є., Кольцова Н.І. Про інтеграцію валеологічних і медико-соціальних підходів при викладанні профілактичної медицини // Український медичний альманах. - 2002. - № 4 (додаток). - С. 44-46. Дисертантом представлений огляд літератури, цифровий і аналітичний матеріал для обґрунтування ідей статті.

 4. Ковальчук Р.Є. Про необхідність сполучення медико-соціальних і валеологічних підходів та критеріїв оцінки при здійсненні первинної профілактики у підлітковому середовищі // Вісник Сумського державного університету. - 2002. - №11 (44). - С. 33-37. Автором викладені результати експертної оцінки якості профілактики як основи для розробки оціночних критеріїв та шляхів покращання організації первинної профілактики.

 5. Результати вивчення ступеня порушення бронхіальної прохідності і її зворотність у практично здорових осіб, хворих на хронічний обструктивний бронхіт та затяжну негоспітальну пневмонію методом пікфлоуметрії з фармакологічною пробою / Орнат С.Я., Ковальчук Р.Є., Зубань А.Б., Калініченко Ю.М., Волосянко Б.М., Заячук В.М., Островський М.М., Дума З.В., Скробач Н.В., Грицик А.М. // Галицький лікарський вісник. - 2004. - №1. - С. 71- 74.

У інших наукових виданнях:

 1. Ковальчук Р., Кольцова Н., Драпак О., Вовчук В. Виховання здорового способу життя підлітків очима педагогів // Джерела: Науково-методичний вісник. – 2003. - №1 (33). - С. 93-97. Дисертантом представлені матеріали експертної оцінки думки вчителів щодо завдань і стану роботи із збереження здоров'я підлітків.

 2. Ковальчук Р.Є Про необхідність сполучення медико-соціальних і валеологічних підходів та критеріїв оцінки при здійсненні первинної профілактики у підлітковому середовищі //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання теоретичної та практичної медицини". - Суми. - 2002. - С. 96-97. Дисертантом наведені чинники ризику для здоров'я підлітків, отримані на основі соціологічного дослідження та результати їх медичних оглядів.

 3. Ковальчук Р.Є., Кольцова Н.І. Медико-соціальні аспекти захворювань чоловічої статевої системи у підлітковому віці на Прикарпатті // Фізіологія та патологія становлення чоловічої статевої системи / Науковий симпозиум. - Харків, 2002. - С. 66-70. Дисертантом проведено поглиблений аналіз захворювань чоловічої статевої системи на фоні впливу чинників середовища.

 4. Ковальчук Р.Є., Кольцова Н.І. Роль медико-технологічних стандартів та критеріїв у організації профілактики у підлітковому віці. – Матеріали Української науково-практичної конференції "Актуальні проблеми організації медичного забезпечення дітей і підлітків" (Харків, 27-28 листопада 2002 року). - Харків, 2002. – С. 91-93.

 5. Нейко Є.М., Митник З.М., Кольцова Н.І., Децик О.З., Ковальчук Р.Є. Результати моніторингу здоров'я населення м. Івано – Франківська у зв'зку з екологічними чинниками // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - Серія Техногенна безпека. - Івано-Франківськ. – 2000.- вип. 37 (Т. 10). – С. 128-131. Дисертантом наведені дані щодо поширення хвороб і функціонального стану органів дихання 15-17 річних осіб.

 6. Ковальчук Р.Є Організаційно-технологічна модель профілактики захворювань органів дихання у підлітків на основі інтегрованого підходу (інформаційний лист). - Київ. – 2003. - 3с.


 
 

Цікаве

Загрузка...