WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Раціональні методи лікування собак з частковими втратами зубів та порушенням прикусу (автореферат) - Реферат

Раціональні методи лікування собак з частковими втратами зубів та порушенням прикусу (автореферат) - Реферат

12. Продемонстровано, що ленінські режими виразно засвідчили високу здатність до стандартизації соціальних та політичних відносин у підконтрольних їм суспільствах. Ідеально-типовими стадіями розвитку ленінських режимів є трансформація, консолідація та інтеграція. На стадії трансформації режим руйнує альтернативні центри організації політичної влади. Нестабільні умови реалізації цього завдання зумовлюють гнучкіший профіль режиму, який змушений шукати альянсів із соціально-політичними силами, які мають окремішну ідентичність. Стадії консолідації властива сконцентрованість режиму на розбудові політичної спільноти, підмурівок якої становлять професійні партійні кадри. Стадія інтеграції є відповіддю режиму на ускладнення структури суспільства внаслідок реалізації ленінського проекту розвитку. Впродовж цієї стадії режим домагається розширення соціального базису своєї політичної спільноти, залучивши до нього освічені, артикульовані, міські верстви. Вислідом рутинізації харизми стає неотрадиціоналізація, в результаті якої режим не просто соціально закорінюється у своєму оточенні, він розчиняється у ньому. Партія виявляється здатною лише ритуально проголошувати власну бойовитість та перетворюється з "ненажерливої інституції" (Л.Козер), яка попервах претендує й, врешті-решт, здобуває абсолютну лояльність, на "лінивого монополіста" (А.Гіршман). Спроба ревіталізації харизми ленінського режиму та пошук цивільної політичної (а не військової бонапартистської) відповіді на постання феномена громадянства породжує політику перебудови, поразка якої спричиняється до зникнення ленінізму як окремішного, альтернативного ліберальним режимам типу інституції.

13. Виходячи з Веберової дефініції держави як інституції, що володіє монопольним правом на застосування насилля в межах певних територіальних кордонів, та інкорпорувавши осягнення марксизму стосовно ролі класів у визначенні тих чи тих напрямів соціальних змін, творці дослідницької програми держави, що сприяє розвитку, піддали нищівній критиці (нео)ліберальний постулат про всесильну магію ринку, корелятом якого є невидима, "струнка" та дешева держава, головна функція якої – це бути "нічним вартовим". Японія (починаючи, фактично, від часів Медзі-ісин), Південна Корея, Тайвань (у повоєнну епоху) та континентальний Китай (з кінця 1970-х рр.) діяли, виходячи з протилежних припущень про роль та функції держави, припущень, які потвердили свою дієвість із перспективи забезпечення економічного розвитку та відносної соціальної рівності. Аби належним чином виконувати функцію локомотиву якісних суспільних змін (як-от економічний розвій та соціальна справедливість), держава, що сприяє розвитку, має поєднувати такі характеристики, як автономія щодо суспільства за рівночасної взаємодії із ним, тобто з доконечною необхідністю бути воднораз і автономною, і закоріненою в соціальному середовищі. Усупереч усталеним поглядам на державу, що сприяє розвитку, як на корелят головно авторитарних політичних систем, можливий демократичний різновид такої держави. Функціонуючи в конкурентному політичному середовищі, демократична держава, що сприяє розвитку, змушена спиратися не лише на капіталістичний клас, але й на ширші суспільні верстви, відтак формуючи політику розвитку, яка уникає протекціонізму та зв'язує локальний і глобальний рівні економіки.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА

НА ТЕМУ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографія:

Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації: еволюція дослідницьких програм соціологічного дискурсу. – К.: Сталь, 2005. – 500 с.

Брошура:

Kutuev P.V. Methodological Issues of the Political Sociology of Transformation of Post-Leninist Societies: The Case of Ukraine. – К.: КМ Академія, 2001. – 40 с.

Статті у фахових виданнях:

Федорченко П.В. Класична соціологія і сучасна соціальна теорія // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 1/2. – С. 68–87.

Kutuev P.V. Democracy, State and Development: The Case of the Post-Leninist Ukraine // Наукові записки Національного університету "Kиєво-Moгилянська академія. Серія: соціологія. – 1999. – Т. 11. – С. 4–12.

Кутуєв П.В. Концепція вибіркової спорідненості в соціології Макса Вебера // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – № 3. – С. 136–148.

Кутуєв П.В. Раціональний капіталізм в Україні: між міфом і реальністю // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – № 2. – С. 5–20.

Кутуєв П.В. Конгрес США в рамках президентської системи // Віче. – 2000. – № 1. – С. 153–159.

Кутуєв П.В. Чим зайняті палата громад і палата лордів // Віче. – 1999. – № 6. – С. 145–155.

Кутуєв П.В. Пролегомени до політичної соціології ленінізму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 4. – С. 32–68.

Kutuev P.V. Cultural Tradition and Socio-economic Dynamics: Weberian Perspective on Capitalism and Modernity in Ukraine // Наукові записки Національного університету "Kиєво-Moгилянська академія". Серія: соціологічні науки. – 2000. – Т.18. – С. 4–10.

Kutuev P.V. Ukrainian Post-Leninist Transformation from the World-System Perspective // Наукові записки Національного університету "Kиєво-Moгилянська академія". Серія: соціологічні науки. – 2001. – Т. 19. – С. 22–28.

Kutuev P.V. Between Modernity and Neopatrimonialism: The Development of the State and Political Society in Contemporary Ukraine // Наукові записки Національного університету "Kиєво-Moгилянська академія". Серія: політичні науки. – 2001. – Т. 19. – С. 23–30.

Кутуєв П.В. Час і суспільна модернізація: випадок ленінізму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 1. – С. 41–61.

Кутуєв П.В. Парадигма держави, що стимулює розвиток у соціології: концептуальний аналіз // Наукові записки Національного університету "Kиєво-Moгилянська академія". Серія: соціологічні науки. – 2002. – Т. 20. – С. 3–10.

Кутуєв П.В. Методологічні засади світ-системного аналізу: парадигма Імануїла Валерстайна та його школи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 1. – С. 45–60.

Кутуєв П.В. Чи потрібен розвиток після розвитку? Дискурс построзвитку в західній соціології розвитку і модернізації // Мультиверсум. Філософський альманах: Збірка наукових праць. – К.: Український центр духовної культури, 2003. – Вип. 32. – С. 149–159.

Кутуєв П.В. Політика розбудови держави, що сприяє розвитку: соціологічний аналіз // Мультиверсум. Філософський альманах: Збірка наукових праць. – К.: Український центр духовної культури, 2003. – Вип. 33. – С. 13–24.

Кутуєв П.В. Порівняльно-історична соціологія націоналізму та модернізації: дослідницька програма Романа Шпорлюка // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 3. – С. 57–73.

Кутуєв П.В. Залежність, недорозвиток та криза у соціології розвитку недорозвитку Андре Гундера Франка: критичний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 4. – С. 110–129.

Кутуєв П.В. Політична модернізація як виклик і проблема: погляд С.Хантінгтона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Соціологія. Психологія. Педагогіка". – 2003. – Вип. 19. – С. 4–7.

Кутуєв П.В. Соціологія та ідеологія в соціологічному дискурсі: випадок Андре Гундера Франка // Наукові записки. Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – Вип. 24. – С. 146–158.

Kutuev P.V. Development of Ideology and Ideology of Development: Contemporary Ukraine from the Perspective of Sociology of Development and Modernization // Наукові записки Національного університету "Kиєво-Moгилянська академія". Серія: соціологічні науки. – 2003. – Т. 21. – С. 3–12.

Кутуєв П.В. Класична парадигма модернізації в соціологічній теорії: критичний аналіз теоретико-методологічних та ідеологічних засад // Соціальні виміри суспільства. Збірка наукових праць. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004. – Вип. 7. – С. 68–80.

Опубліковані матеріали та тези конференцій:

Kutuev P.V. Disorganized Transformation in Ukraine: Problem and Prospects // Матеріали наук.-практ. конф. "Інтеграція України в світове співтовариство". – К.: ТОВ "Задруга", 1999. – С. 114–124.

Кутуєв П.В. Ленінізм як парадигма соціально-політичного розвитку: концептуальний і порівняльно-історичний аналіз // Наукові записки Національного університету "Kиєво-Moгилянська академія". Спеціальний випуск. – 2000. – Т. 18. – Ч. 1. – С. 151–157.


 
 

Цікаве

Загрузка...