WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Концептуальні напрями розвитку організації стоматологічної допомоги дорослому населенню в системі державних амбулаторних закладів великих міст України - Реферат

Концептуальні напрями розвитку організації стоматологічної допомоги дорослому населенню в системі державних амбулаторних закладів великих міст України - Реферат

Отже, процеси, що відбуваються в МЦР БК, як у хворих на ЦД (незалежно від вікової групи), так і при фізіологічному старінні, мають подібну морфологічну картину. Однак при ЦД (особливо при ЦД I типу) вони виявляються більш демонстративними й агресивними, проявляються значно раніше і часто носять незворотній характер у зв'язку з більш вираженими і глибокими процесами деструкції. Мабуть, саме ці ультраструктурні зміни, відзначені нами у

Рис.5. Середній цитохімічний показник активності лужної фосфатази в стінці кровоносних капілярів бульбарної кон'юнктиви ока у людей різного віку, хворих на цукровий діабет I та II типу (в умовних одиницях по Kaplow):

* p<0.05 - по критерію "U" при співставленні між хворими на цукровий діабет I та II типу в одній віковій групі;

** p<0.05- по критерію "U" при співставленні між хворими на цукровий діабет I типу різного віку

хворих на ЦД, і лежать в основі діабетичних ангіопатій, що є характерним ускладненням цього захворювання.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі встановлені морфо-функціональні зміни мікроциркуляторного русла (МЦР) бульбарної кон'юнктиви (БК) ока морських свинок і людей, що розвиваються при старінні, а також вікові зміни капілярів при цукровому діабеті I і II типу, що лежать в основі діабетичних ангіопатій, і зроблені наступні висновки:

1. В результаті електронномікроскопічних, ультрацитохімічних і морфометричних досліджень МЦР БК людей 7 вікових груп (від 20 до 89 років), а також експериментальних тварин двох вікових груп (дорослих - 6 міс і старих - 30 міс) в усіх його компонентах відзначене посилення деструктивних змін на тлі розвитку адаптаційних, як при старінні, так і при захворюванні на цукровий діабет (ЦД). При цьому у хворих на ЦД I типу (у меншій мірі - II типу) відбувається більш виражений і глибокий, у порівнянні з фізіологічним старінням, розвиток деструктивних процесів.

2. У старих морських свинок спостерігається наростання деструктивних процесів і зниження функціональної активності в МЦР БК. Так, в ендотеліальних клітинах (ЕК) спостерігається гетерохроматизація ядер, потовщення БМ і розширення перикапілярного простору. У частині капілярів спостерігаються зміни ультраструктури ЕК, що призводить до посилення транспортної функції, - витончується периферична частина ЕК, збільшується кількість фенестр, підсилюється інтенсивність мікропіноцитозу.

3. При старінні в МЦР БК морських свинок спостерігається зниженняактивності цитохімічної реакції на 5'- нуклеотидазу і Са2+-АТФазу. Особливо помітно зниження інтенсивності цитохімічної реакції на Са2+ -АТФазу. Падіння ферментативної активності в стінці капілярів, у сполученні з порушенням її ультраструктури, може свідчити про порушення транспортної і бар'єрної функції капілярів у старості.

4. При вивченні МЦР БК людини встановлена відносна цілісністьультраструктурної організації стінки капілярів аж до 70 років, надалі відбувається наростання деструктивних процесів у всіх її компонентах. Вікові зміни в ЕК - зменшення кількості органел, збільшення кількості гетерохроматину в ядрах, порушення контакту між ЕК (70-79, 80-89 років) - поєднуються з потовщенням базального шару (із 50 років), із розширенням перикапілярного простору (80-89 років) і збільшенням у ньому кількості колагенових волокон, що свідчить про виражене падіння функціональної активності МЦР у старості.

5. У МЦР БК людини з віком розвиваються й адаптаційні процеси, спрямовані на підтримку функції,- збільшення активності плазмолеми ЕК, посилення піноцитозного транспорту (70-79 років), гіперплазія органел у ендотеліальних клітинах (60-69 років), - що дозволяє зберегти високий рівень функціональної активності частини капілярів навіть у осіб старших вікових груп.

6. У старих морських свинок і людей спостерігається подібність структурних проявів процесів старіння МЦР БК. Водночас, у морських свинок адаптаційні перебудови, спрямовані на підтримку транспортної функції капілярів, виражені сильніше. Крім того, у них з віком інтенсивність цитохімічної реакції на лужну фосфатазу істотно не змінюється.

7. У хворих на ЦД усіх вікових груп у всіх компонентах МЦР БК виявляються значні зміни, які свідчать про поглиблення деструктивних процесів: у просвіті капілярів відбувається скупчення білків плазми і клітинного детриту, сладж еритроцитів, прилипання тромбоцитів до стінки капілярів; в ЕК спостерігається вакуолізація і набряк цитоплазми, різке падіння піноцитозної активності, стоншення і гомогенізація цитоплазми, мікроклазматоз; зменшується кількість перицитів, товщає БМ, наростає їїбагатошаровість і колагенізація.

8. Характер і ступінь вираженості деструктивних змін стінки капілярів БК залежить у більшій мірі від типу захворювання, ніж від віку хворого. У хворих на ЦД I типу (на відміну від ЦД II) падіння піноцитозної активності виражено сильніше, деструктивні зміни в ЕК більш значні і наступають раніше; зменшення кількості перицитів і оголення БМ внаслідок злущення ЕК відбуваються в більш ранньому віці, це свідчить про більш сильний розвиток альтеративних змін стінки капілярів, що лежать в основі діабетичної ангіопатії при ЦД I типу.

9. Виражене зниження інтенсивності цитохімічної реакції на лужну фосфатазу в МЦР БК у хворих на ЦД I типу (на відміну від хворих на ЦД II типу і групи порівняння), поряд із більш глибокими деструктивними змінами стінки капіляра, свідчить про більш істотне порушення функції МЦР при цьому типі захворювання.

10. Структурні зміни в МЦР БК людини при старінні і при ЦД односпрямовані. Однак при ЦД вони виявляються в значно молодшому віці, є більш глибокими, демонстративними і часто носять незворотній характер у зв'язку з вираженими процесами деструкції, особливо при ЦД I типу.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Клименко П.П., Скрипник Р.Л., Жабоедов Г.Д., Квитницкая-Рыжова Т.Ю. Возрастные изменения ультраструктуры бульбарной конъюктивы // Пробл. старения и долголетия.- 2000.- Т. 9, №2.- С. 126-132 (Дисертантом проведено електронномікроскопічний та морфометричний аналіз матеріалу).

2. Квитницкая-Рыжова Т.Ю., Клименко П.П., Жабоедов Г.Д., Скрипник Р.Л., Сидорова М.В. Возрастные изменения ультраструктуры микроциркуляторного русла бульбарной конъюнктивы глаза у больных диабетом. Пробл. старения и долголетия. - 2000.- Т9, №4.- С.402-408. (Дисертантом проведено електронномікроскопічний та морфометричний аналіз матеріалу).

3. Квитницкая-Рыжова Т.Ю., Клименко П.П. Возрастные особенности активности ряда ферментов в капиллярах бульбарной конъюнктивы морских свинок (ультрацитохимическое исследование) // Пробл. старения и долголетия.- 2002.- Т.11, №4.- С.388-397. (Дисертантом проведено електронномікроскопічний, ультрацитохімічний та морфометричний аналіз матеріалу).

4. Квітницька-Рижова Т.Ю., Клименко П.П., Жабоїдов Г.Д., Скрипник Р.Л., Сидорова М.В. Вікові зміни ультраструктури і активності лужної фосфатази у бульбарній кон'юнктиві ока хворих на цукровий діабет // Галицький лікарський вісник.- 2003.- №2.- С. 106-108. (Дисертантом проведено електронномікроскопічний, ультрацитохімічний та морфометричний аналіз матеріалу).

5. Клименко П.П. Методы ультрацитохимии в изучении микроциркуляторного русла бульбарной конъюнктивы глаза при старении и диабете // Вісник проблем біології і медицини. - 2003.- №2.-С. 39-41.

6. Ступина А.С., Квитницкая-Рыжова Т.Ю., Межиборская Н.А., Бондарчук А.А., Клименко П.П. Изменение ультраструктуры капилляров при старении и в условиях воздействия неблагоприятных факторов внешней среды // Судинні і онкологічні захворювання: морфогенез та екологічний патоморфоз: Матер. 6 Конгр. патологів України. - (Вінниця, 1998 р.).- С. 87.

7. Квитницкая-Рыжова Т.Ю., Ступина А.С., Межиборская Н.А., Михальский С.А., Клименко П.П. Структурные изменения гистогематических барьеров при старении и экспериментальном продлении жизни // Микроциркуляция и ее возрастные изменения: Матер. укр. науч. конфер. (Киев, 19-21 мая 1999 г.). - К., 1999.- С. 169- 170.

8. Клименко П.П. Возрастные изменения ультраструктуры микроциркуляторного русла конъюнктивы человека // Микроциркуляция и ее возрастные изменения: Матер. укр. науч. конфер. (Киев, 19-21 мая 1999 г.). - К., 1999.- С.63.

9.Клименко П.П. Морфометричний аналіз вікових змін ультраструктури мікроциркуляторного русла бульбарної кон'юнктиви // Фізіол. журн.- 2000.- Т.46,№2 (а).- С. 42. Матер. 3 Нац. конгресу патофізіологів України з міжнародною участю (Одеса, 24-27 травня 2000 р.).

10. Квитницкая-Рыжова Т.Ю., Ступина А.С., Михальский С.А., Клименко П.П., Межиборская Н.А., Лимарева А.Л. Ультраструктурные изменения гисто-гематических барьеров при экспериментальных воздействиях, ускоряющих и замедляющих процессы старения // III Нац. конгрес геронтологів і геріатрів України: Тези доп.(Київ, 26-28 вересня 2000 р.). - К., 2000.- С.172.

11. Клименко П.П. Возрастные изменения ультраструктуры микроциркуляторного русла конъюнктивы глаза при заболевании сахарным диабетом // III Нац. конгрес геронтологів і геріатрів України: Тези доп. (Київ, 26-28 вересня 2000 р.). - К., 2000.- С.152.


 
 

Цікаве

Загрузка...