WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нейро – та психофізіологічний аналіз стану тривожності у людини (автореферат) - Реферат

Нейро – та психофізіологічний аналіз стану тривожності у людини (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Запропоновано алгоритм лікування хворих на ХП, на основі якого рекомендовано складати патогенетичний курс лікування. В ньому показано місце АГТ в терпії захворювання.

  2. Запропонована гемодинамічна класифікація ХП, на основі якої забезпечується індивідуальний підхід до кожного хворого.

  3. Визначений гемодинамічний механізм виникнення ХП, розкрито основні біохімічні ланки його патогенезу, на які слід звертати увагу лікарю при проведенні курсу лікування, вивчено стан основних органів та систем організму чоловіка при ХП.

  4. Удосконалено спосіб діагностики ХП шляхом дослідження кровопостачання ПЗ за допомогою трансректального ультразвукового дуплексного сканування її судинної сітки. Запропонований спосіб дозволяє провести диференційну діагностику між гіперемічною та ішемічною формами простатиту та оцінити гемодинаміку ПЗ.

  5. Запропоновано систему використання антибіотиків при поєднаному застосуванні з антигомотоксичними препаратами, що не призводить до конфлікту з білковими комплексами і не викликає негативного токсичного ефекту, а навпаки, послаблює побічну дію антибактеріальної терапії.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Клименко П.М. Биохимические аспекты диагностики и лечения острого простатита // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. Крым. мед. ун-та им. С.И. Георгиевского.– Симферополь, 1996.– Т.132, Ч.II.– С.186-191.

2. Клименко П.М. Препарат Testis Compositum в лечении сексуальных расстройств // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. Крым. мед. ун-та им. С.И. Георгиевского.– Симферополь, 1997.– Т.133, Ч.I. – С.73-77.

3. Клименко П.М. Цитохимические аспекты диагностики и лечения простатитов // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. Крым. мед. ун-та им. С.И. Георгиевского.– Симферополь, 1997.– Т.133, Ч.IІІ. – С.92-98.

4. Клименко П.М. Сочетанное применение лазерного ИК-излучения и гомотоксикологических препаратов при простатитах // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. Крым. мед. ун-та им. С.И. Георгиевского.– Симферополь, 1997 – Т.133, Ч.IІІ.– С.79-84.

5. Клименко П.М. Возможности иридодиагностики в распознавании патологии предстательной железы и её гомотоксикологической коррекции // Вестник физиотерапии и курортологии. –1998.№2.С.41-44.

6. Клименко П.М. Гомеопатическая терапия хронического простатита у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС // Клiнiчна хiрургiя.1998.№12.С.43-45.

7. Клименко П.М., Белый И.В. Современные подходы к лечению хламидийных простатитов // Таврический медико-биол. вестник. 1998.№3/4.С.59-63.

8. Клименко П.М. Цитохимические показатели содержания гликогена в нейтрофильных гранулоцитах периферической крови у больных простатитом // Клiнiчна хiрургiя.1999.№1.С.33-34.

9. Клименко П.М. Современные методы диагностики и лечения простатита // Клiнiчна хiрургiя.1999.№7. С.33-35.

10. Горпинченко І.І., Клименко П.М. Зміни загальних ліпідів при гомотоксичному лікуванні простатитів у віддалені терміни // Урологія.2000.№4.С.66-69.

11. Колбасин П.Н., Клименко П.М., Белый И.В. Комплексное применение поляризованного света при лечении хронических простатитов // Вестник физиотерапии и курортологии.–2001.№1.С.76-80.

12. Сегалов В.М., Колбасин П.Н., Клименко П.М. Применение антигомотоксической терапии в санаторно-курортном лечении хронических простатитов // Вестник физиотерапии и курортологии. 2001.№1.С.45.

13. Клименко П.М., Павловский Ю.Э., Матулевич С.Г. Комплексная ультразвуковая диагностика острых и хронических простатитов // Таврический медико-биологический вестник.2002.Т.5, №2.С.72-77.

14. Клименко П.М., Притуло О.А. Опыт применения роксида в комплексном лечении больных хламидийным простатитом // Дерматология. Косметология. Сексопатология, 2002.– №1/2 (5).С.144-148.

15. Клименко П.М., Павловський Ю.Є., Колбасіна Л.П Результати клінічного іспиту ефективності препарату Флокс-Т у хворих на бактеріальний простатит і його доплерографічна оцінка // Урологія.– 2003.№1.– С.10-14.

16. Клименко П.М. Притуло О.А. Павловский Ю.Э. Гемодинамические аспекты хронических простатитов и их допплерографическая оценка // Українский журнал дерматології, венерології, косметології. 2003. №6.С.63-68.

17. Горпинченко И.И., Клименко П.М., Павловський Ю.Э. Гемодинамическая классификация простатитов // Здоровье мужчины.2004.№1(8).С.44-49.

18. Клименко П.М., Комаревцев В.Н., Павловский Ю.Э. Результаты клинического испытания эффективности препарата Клабакс у больных бактериальным простатитом и его допплерографическая оценка // Український медичний альманах. 2004. Т.7, №1. С.64-66.

19. Клименко П.М. Шамилова И.А. Роль ассоциированных инфекций (ассоциатов) в возникновении хронических простатитов // Таврический медико-биологический вестник. 2004.№2.С.-71-75.

20. Клименко П.М. Гемодинамические расстройства предстательной железы при хроническом простатите и возможность их коррекции альфа-адреноблокатором тамсолузином // Здоровье мужчины.2005.№1(12).С.93-98.

21. Горпинченко И.И., Клименко П.М., Павловский Ю.Э. Дифференциальная ультразвуковая диагностика простатитов // Здоровье мужчины.2005.№1(12).С.111-114.

22. Клименко П.М. Результаты клинического испытания эффективности препарата Омник у больных бактериальным простатитом и его допплерографическая оценка // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. Крым. мед. ун-та им. С.И. Георгиевского.– Симферополь, 2004. – Т.140,– С.40-45.

23. Клименко П.М. Пат. 98116077 Україна, МКИ А 61 М 25/00 Спосіб лікування хронічного неспецифічного простатиту: Пат. 98116077 Україна, МКИ А 61 М 25/00 № 31903А (Україна) Заявл. 17.11.98; Опубл. 15.12.2000.- Бюл.№7-ІІ НКИ. - 2с.

24. Клименко П.М. Пат. 98126493 Україна, МКИ А 61 М 25/00 Спосіб лікування хронічного неспецифічного простатиту: Пат. 98116077 Україна, МКИ А 61 М 25/00 № 32006А (Україна); Заявл.08.12.98; Опубл. 15.12.2000. Бюл.№7-2 НКИ. -2с.

25. Клименко П.М., Колбасін П.М., Залевська І.М Пат. 2000020730 Україна МКИ А 61 М 25/00 Спосіб лікування хронічного неспецифічного простатиту: Пат. 2000020730 Україна, МКИ А61К35/78 № 39307А (Україна); Заявл. 10.02.2000; Опубл.15.06.2001. Бюл.№5 НКИ. -2с.

26. Клименко П.М. Павловський Ю.Є. Пат. 20031110157 Україна МКИ А 61 М 25/00 Спосіб діагностики хронічного неспецифічного простатиту: Пат. 20031110157 Україна, МКИ А61М25/00 №39307А (Україна); Заяв.11.11.2003; Опубл. 15.09.2004. – Бюл. №9 НКИ. -3с.

27. Клименко П.М. Павловський Ю.Є. Пат. 20031211258 Україна МКИ А 61 М 25/00 Спосіб диференційної діагностики захворювань передміхурової залози: Пат. 20031211258 Україна МКИ А61В8/04 №70573А (Україна); Заяв. 09.12.2003; Опубл. 15.10.2004. – Бюл. №10 НКИ.- 3с.

28. Клименко П.М. Антигомотоксическая терапия хронических простатитов // Биологическая терапия.1998.№1.C.40-42.

29. Клименко П.М. Применение циклопара при простатите, осложненном уролитиазом // Мистецтво лікування - 2005.- №3(019).-С.92-95.

30. Клименко П.М. Использование гомеопатической терапии в лечении простатита и его цитохимические критерии диагностики // Проблемы медицины.-1998.№4(4).С.18-21.

31. Клименко П.М. Коррекция гемодинамических расстройств при хроническом простатите препаратом гемороль // Новости медицины и фармации. 2005. №1(161).С.6-7.

32. Клименко П.М. Показатели содержания внутриклеточного гликогена у больных с воспалительными заболеваниями предстательной железы при лечении препаратом Гентос // Традиционные и нетрадиционные методы лечения в современной фармакотерапии: Мат. IV Укр.-Австрийский симпозиум.- К., 1998.-С.149-152.

33. Клименко П.М. Использование гомеопатической терапии в лечении простатита и его цитохимические критерии диагностики // Традиционные и нетрадиционные методы лечения в современной фармакотерапии: Мат. IV Укр.-Австрийский симпозиум.– К., 1998.-С.153-156.

34. Клименко П.М. Применение аппарата Биоптрон при лечении хронического простатита и его осложнений // Материалы юбилейной науч.-практ. конф. посвященной пятилетию деятельности Zepter в Украине.К., 1999.С.67-71.

35. Клименко П.М. Биологическая концепция оценки тяжести течения простатита // Акт. вопр. развития инновационной деятельности в государствах с переходной экономикой. НАН Украины 80 лет.Симферополь, 2001.С.248-249.


 
 

Цікаве

Загрузка...