WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Конституювання і розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі (автореферат) - Реферат

Конституювання і розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі (автореферат) - Реферат

У шостому розділі проведено аналіз віддалених результатів, помилок, ускладнень малоінвазивніх методик БІМПО.

Близькі результати малоінвазивного БІМПО вивчені у всіх хворих. У ранньому післяоперційному періоді ми спостерігали тільки місцеві ускладнення. Загальних ускладнень не було. У 1,37% хворих мало місце поверхневе нагноєння операційної рани. Це ускладнення було вчасно виявлене і ліквідоване протягом 2-3 тижнів, що не позначилося на загальних результатах спостереження.

Результати лікування хворих оцінювались згідно стандартів оцінки якості лікування пошкоджень та захворювань органів руху та опори, затвердженого наказом МОЗ України від 30.03.94 №44 по трьохбальній системі: добре, задовільно, незадовільно.

Під час проведення клінічного дослідження оцінювався функціональний стан кінцівки (амплітуда рухів, м'язова сила, опірність), строки та ступінь відновлення працездатності хворих. Рентгенологічне дослідження давало змогу визначити строки консолідації, характер кісткової мозолі, анантомічну цілістність кістки.

Віддалені результати вивчені у 68 хворих ( 93,2 %) у строки від 3 місяців до 5 років з моменту операції. У 62 хворих ( 91,18%) отримані добрі результати, у 6 (8,82%) - задовільні, незадовільних результатів не було.

ВИСНОВКИ

У роботі досягнуто основну мету:

- покращено результати лікування діафізарних переломів кісток гомілки та їх наслідків шляхом розробки і впровадженя в клінічну практику нових металополімерних конструкцій та набору інструментів для закритого та напіввідкритого блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу без розсвердлювання кістково-мозкового каналу.

Отримано такі результати, що мають наукову та практичну цінність:

 1. Малоінвазивні методики БІМПО без розсвердлювання кістково-мозкового каналу із застосуванням БІМПФ малого діаметру, поєднуючи максимальне збереження ендостального і периостального кровопостачання з адекватним дозованим фізіологічним навантаженням, сприяють відновленню анатомічної цілостності кісток в оптимальні терміни.

 2. Біомеханічний аналіз та оцінка стабільності фіксації уламків при інтрамедулярному металополімерному остеосинтезі без розсвердлювання кістково-мозкового каналу великогомілкової кістки при одинарних та подвійних переломах показав, що при пошкодженнях даного сегменту, синтезованих конструкціями змінного діаметру, виникає явище складного опору – деформація косого згину.

 3. При подвійних та багатоосколкових переломах, біомеханічний аналіз та оцінка стабільності фіксації уламків при інтрамедулярному металополімерному остеосинтезі без розсвердлювання кістково-мозкового каналу великогомілкової кістки, показав, що при пошкодженнях даного сегменту, синтезованих конструкціями змінного діаметру, спостерігається збільшення показників деформації прогину.

 4. Хворим з подвійними та багатоосколковими діафізарними переломами кісток гомілки показаний закритий та напіввідкритий БІМПО з використанням фіксаторів змінного діаметру в поєднанні з укороченою гіпсовою пов'язкою або використання ортезів, що дозволяє розпочати раннє функціональне навантаження оперованої кінцівки.

 5. Використання математичного моделювання для визначення опору кручення біомеханічної системи "кістка – блокуючий гвинт – фіксатор" дозволяє прогнозувати виникнення руйнуючих деформацій при застосуванні того чи іншого виду конструкцій.

 6. Консолідація кісткової тканини в умовах БІМПО без розсвердлювання кістково-мозкового каналу проявляється, в більшості випадків (60,27%), у вигляді загоєння переломів з утворенням вторинної нормотрофічної мозолі, що є фізіологічною нормою у відповідь на раннє функціональне навантаження оперованої кінцівки.

 7. Застосування розроблених нами конструкцій та методик малоінвазивного блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу в лікуванні переломів великогомілкової кістки та їх наслідків дозволило, при відсутності інфекційних ускладнень, у 100% випадків отримати добрі (91,18%) і задовільні (7,82%) результати, що дає змогу рекомендувати дану систему для широкого впровадження в практику охорони здоров'я.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Малоінвазивні методики блокуючого інтрамедулярного метало-полімерного остеосинтезу можна рекомендувати для широкого впровадження в клінічну практику лікування діафізарних переломів довгих трубчастих кісток. При закритих діафізарних переломах великогомілкової кістки малотравматичні методики БІМПО слід вважати методом вибору. У хворих з подвійними та багатоосколковими діафізарними переломами кісток гомілки при використанні фіксаторів змінного діаметру доцільно використовувати функціональні пов'язки для призначення раннього дозованого навантаження. При лікуванні псевдоартрозів великогомілкової кістки напіввідкритий БІМПО слід поєднувати з остеопериостальною декортикацією.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Рубленик І.М., Ковальчук П.Є., Циркот І.М. Реабілітаційне лікування хворих після закритого остеосинтезу діафізарних переломів кісток гомілки // Буковинський медичний вісник. – 2003. – Т.7, №1. – С. 162-164. (Основний матеріал дослідження – спостереження за групами опрерованих хворих, а також підготовка статті – дисертанта).

 2. Рубленик І.М., Ковальчук П.Є., Царик Т.О. Шайко-Шайковський О.Г. Біомеханічна оцінка стабільності блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу діафізарних переломів великогомілкової кістки за допомогою БІМПФ-8 // Буковинський медичний вісник. – 2003. – Т.7, №3. – С. 72-76. (Основний матеріал дослідження – підготовка, проведення експерименту та збір даних, а також підготовка статті – дисертанта).

 3. Рубленик І.М., Ковальчук П.Є. Малоінвазивні методики остеосинтезу діафізарних переломів великогомілкової кістки // Шпитальна хірургія. – 2003. – №2. – С. 112-114. (Основний матеріал дослідження – спостереження за групами опрерованих хворих, а також підготовка статті – дисертанта).

 4. Рубленик І.М., Ковальчук П.Є. Закритий остеосинтез переломів великогомілкової кістки // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2003. – №1. – С. 48-51. (Основний матеріал дослідження - спостереження за групами опрерованих хворих, а також підготовка статті – дисертанта).

 5. Рубленик І.М., Ковальчук П.Є. Пристрій для хірургічного лікування діафізарних переломів трубчастих кісток // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2003. – Т.2, №2. – С. 53-54. (Автор розробив експериментальну модель та використав її в клінічній практиці, а також підготовив статтю).

 6. Ковальчук П.Є. Закритий та напіввідкритий остеосинтез діафізарних переломів великогомілкової кістки // Клінічна та експериментальна патологія. – 2003. – Т.2, №1. – С. 26-29. ()

 7. Рубленик І.М., Ковальчук П.Є. Закритий остеосинтез великогомілкової кістки блокованими металополімерними фіксаторами // Збірник наукових праць ювілейної наукової конференції, присвяченої 25-річчю кафедри травматології і вертебрології ХМАПО.- Харків, 2003.- С.172-174. (Основний матеріал дослідження – спостереження за групами опрерованих хворих, а також підготовка статті – дисертанта).

 8. Шайко-Шайковский О.Г., Билык С.В., Ковальчук П.Е. Биотехнические системы остеосинтеза с применением металополимерных конструкций // Сборник научных трудов по материалам 1-го Международного Форума "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития".- Харьков, 2002.- С.557-579.(Основний матеріал дослідження – спостереження за групами опрерованих хворих, а також підготовка статті – дисертанта).

 9. Деклараційний патент на винахід № 55654А (Укр) А61В17/56 Пристрій для хірургічного лікування діафізарних переломів трубчатих кісток / Ковальчук П.Є., Рубленик І.М.; Заяв.№2002032460 від 28.03.2002. Опуб.15.04.2003. Бюл. №4, с.1.2. (Автор розробив експериментальну модель та використав її в клінічній практиці).

 10. Деклараційний патент на винахід № 53582А (Укр) А61В17/56 Спосіб закритого блокуючого металополімерного інтрамедулярного остеосинтезу / Рубленик І.М., Ковальчук П.Є.; Заяв.№2002097308 від 09.09.2002. Опуб.15.01.2003. Бюл. №1, с.1.4. (Автор розробив експериментальну модель та використав її в клінічній практиці).

 11. Деклараційний патент на винахід № 56417А (Укр) А61В17/56 Спосіб закритого блокуючого металополімерного інтрамедулярного остеосинтезу / Ковальчук П.Є.; Заяв.№2002032461 від 28.03.2002. Опуб.15.05.2003. Бюл. №5, с.1.4.


 
 

Цікаве

Загрузка...