WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Конституювання і розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі (автореферат) - Реферат

Конституювання і розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі (автореферат) - Реферат

За розрахунками [τ]= 180290 МПа.


Рис. 3. Залежність кутів повороту БІМПФ-8 для різних типорозмірів при однакових навантаженнях при деформації кручення.

1-6 – перший типорозмір; 7-11 – другий типорозмір; 12-16 – третій типорозмір

Використовуючи значення полярних моментів опору Wр для різних типорозмірів та перерізів фіксатора БІМПФ-8 отримали наступні дані:

1) для d = 8мм М max ≤ 180,9 кг∙см = 18,09Нм

2) для d = 9мм М max ≤ 257,6кг∙см = 25,76Нм

3) для d = 10мм М max ≤ 353,2 кг∙см = 35,32Нм

4) для D = 11мм М max ≤ 469,9 кг∙см = 46,99Нм

5) для D = 12мм М max ≤ 610,2 кг∙см = 61,02Нм

6) для D = 15мм М max ≤ 893,88 кг∙см = 89,38Нм

Мінімальне значення момента кручення слід прийняти за допустиме [М]кр=18,09Нм.

Вказане значення зовнішнього моменту кручення не повинно перевищуватись, оскільки воно забезпечує гарантовану міцність найбіль "тонкого" фіксатора d=8мм.

Більші за величиною діаметрів корпуса фіксаторів допускають дію більших значень навантаженнь. Проте, величина зовнішніх навантаженнь обмежена не лише розмірами корпуса фіксатора, але й зминаючими напруженнями, які виникають між контактними поверхнями блокуючих елементів фіксаторів та кортикальним шаром кістки. "Регулювання" цих напружень можливе шляхом змінення кількості блокуючих та фіксуючих елементів системи, а також – правильним вибором їх геометричних параметрів.

У четвертому розділі описано клінічне застосування блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу без розсвердлювання кістково-мозкового каналу великогомілкової кістки при діафізарних переломах та їх наслідках.

За 5 років в клініці травматології і ортопедії Буковинської державної медичної академії і травматологічних відділеннях базових лікувальних закладів було виконано 75 операцій закритого і напіввідкритого БІМПО великогомілкової кістки у 73 хворих віком від 16 до 71 року.

Першу клінічну групу склали 52 (71,23%) хворих із свіжими переломами, яким виконано 53 (70,67%) оперативних втручань.

Другу – 21 (28,77%) пацієнт із застарілими і незрощеними переломами, несправжніми суглобами, яким виконано 22 (29,33%) оперативних втручань. В цій групі переважали хворі з незрощеними переломами – 9 (12,33%). Чоловіків було 33 (63,46%) у першій групі, і 12 (57,14%) – у другій. Відповідно – жінок 19 (36,54%) у першій групі та 9 (42,86%) у другій. Серед потерпілих переважали особи молодого і середнього віку чоловічої статі від 21 до 50 років.

У 34,25% хворих травми виникли внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних з аварією транспортних засобів або їх наїздом на пішоходів, велосипедистів та інш. Цей контингент суттєво відрізнявся важкістю стану внаслідок наявності у значної частини постраждалих множинних переломів і поєднаних пошкоджень.

У пацієнтів першої групи переважали переломи типу 42А2.2 – 46,15% випадків, а також значна кількість переломів типу 42В2.2 і 42В3.2 – 26,92% та 42С2.2 – 11,54% переломів. У другій групі спостерігається подібна картина – наслідки переломів типу 42А2.2 були у 47,86% випадків, переломів типу 42В2.2, 42В3.2 і 42С2.2 – 38,10%.

Оперативні втручання проводили із застосуванням КМПФ-3, КМПФ-3М, БІМПФ-8 за розробленими нами способами закритого БІМПО (Декл. патент на винахід № 55654А (Укр) А61В17/56 Пристрій для хірургічного лікування діафізарних переломів трубчатих кісток; Декл. патент на винахід № 53582А (Укр) А61В17/56 Спосіб закритого блокуючого металополімерного інтрамедулярного остеосинтезу; Декл. патент на винахід № 56417А (Укр) А61В17/56 Спосіб закритого блокуючого металополімерного інтрамедулярного остеосинтезу).

В залежності від характеру переломів, технічних особливостей виконання операцій і біомеханічних умов, які забезпечують металополімерні конструкції, в післяопераційному періоді нами було виділено два варіанти БІМПО:

  1. Компресійний динамічний остеосинтез.

  2. Статичний остеосинтез.

Компресійний динамічний остеосинтез крім одномоментної компресії відламків, якої досягають під час операції, передбачає динамічну компресію за рахунок скорочення м'язів оперованого сегмента та функціонального навантаження кінцівки в реабілітаційному періоді при опорі та ходьбі.

Статичний варіант закритого та напіввідкритого БІМПО передбачає повне виключення осьових компресійних навантажень на ділянку перелому, які виникають при скороченні м'язів оперованого сегмента та функціонально-навантажувальному режимі. В такий спосіб виключається телескопічне зміщення відламків на стержні, і кістковий регенерат захищається від руйнуючих дислокаційних навантажень.

Компресійний динамічний варіант закритого та напіввідкритого БІМПО виконано у 66 (90,41%) випадків переломів великогомілкової кістки та їх наслідків, статичний – у 7 (9,58%) випадках.

В лікуванні наслідків переломів поряд із застосуванням динамічного і статичного варіантів, в деяких випадках, для стимуляції регенерації перелому, застосовували процес динамізації. Він передбачає видалення проксимальних блокуючих гвинтів з метою створення умов для осьової мікрорухомості в зоні перелому під час функціональних навантажень. Це є потужним стимулом для остеорепарації.

Післяопераційне ведення хворих проводилась згідно розробленої на кафедрі травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинської державної медичної академії методики комплексного реабiлiтацiно-етапного лiкування хворих з переломами довгих кісток та їх наслiдками в умовах БIМПО. Даний спосіб значно покращив результати малоінвазивних методик оперативного лiкування діафізарних переломів нижніх кінцівок.

Метою комплексної реабiлiтацiї є збереження та пiдвищення тонусу оперованої кiнцiвки, профiлактика контрактур в сумiжних суглобах, вiдновлення м`язової регуляцiї, опорної та рухової функцiї кiнцiвки в короткi строки, "не чекаючи консолiдацiї вiдламкiв до того моменту, коли можна буде ходити, а ходити, щоб перелом консолiдувався".(цит. По М.Я.Баскевичу 2000) .

Базуючись на клiнiко-рентгенологiчних даних, вивчених в динамiцi лiкування хворих, пiсля проведеного малоінвазивного БIМПО, були встановленi оптимальнi строки вiдновлювального лiкування, а реабілітаційний процес був роздiлений на три етапи:

1 етап - стацiонар;

2 етап - амбулаторне лiкування в умовах полiклiнiки;

3 етап (необов'язковий) - санаторiй-профiлакторiй.

За нашими даними, тiльки у 4 хворих (5,48%) з наслiдками множинних пошкоджень нижнiх кiнцiвок виникла потреба в санаторно-курортному лiкуваннi. У всiх iнших, вже протягом 44 – 90 днів пiсля оперативного лiкування було вiдновлено опiрнiсть кiнцiвок, отримані хороші та задовільні функціональні результати.

Компресійний динамічний варіант БІМПО, як найбільш фізіологічний з точки зору перебігу репаративних процесів і оптимальний щодо терміну повного відновлення функції оперованої кінцівки, був виконаний у більшості випадків переломів (90,41%).

В цьому ми вбачаємо суттєву перевагу БІМПО перед блокуючим інтрамедулярним металоостеосинтезом за методом Klemm - Sheellmann та Grosse - Kempf, при виконанні якого співвідношення частоти динамічного і статичного варіантів було на користь статичного.

У п'ятому розділі проведено аналіз рентгенологічної характеристики консолідації переломів в умовах застосування малоінвазивних методик БІМПО.

Аналiз 458 рентгенограм, якi були отриманi пiсля рентгенобстеження 73 хворих, показав, що динамiка та особливостi рентгенологiчної картини загоєння переломiв залежать вiд ряду факторiв: важкостi травми, давностi та характеру пошкодження, типу перелома, навантажувального режиму на кiнцiвку, ступеня стабiльностi вiдламкiв.

Рентгенологiчне обстеження хворих проводилось при надходженні в клiнiку, через 2-12 днiв пiсля операцii, через 1,5-2-3 мiсяцi пiсля оперативного лiкування в умовах полiклiнiки та пiсля повного вiдновлення опiрностi кiнцiвки.

В залежностi вiд ступеня вираженостi рентгенологiчних проявiв репаративного процесу в умовах малоінвазивного БIМПО, були виявлені та видiленi три типи зрощення переломiв:

  • первинне кiсткове зрощення;

  • зрощення з утворенням помiрно вираженої мозолі – вторинне нормотрофiчне зрощення;

  • зрощення з утворенням значно вираженої мозолі – вторинне гiпертрофiчне зрощення.

У переважної більшості хворих 44 (60,27%) спостерігався вторинний нормотрофічний тип загоєння. Вторинний гіпертрофічний тип мав місце у 11 (15,07%) хворих, первинний – у 18 (24,66%) хворих.

Вивчення рентгенологiчної картини регенерацiї кiсткової ткакнини в умовах БIМПО без розсвердлювання кістково-мозкового каналу переконливо показало, що даний метод оперативного лiкування в поєднаннi з максимальним збереженням кровопостачання та адекватним дозованим фізіологічним навантаженням є вирішальними для відновлення анатомічної цілостності кісток в оптимальні терміни. Консолідація кісткової тканини в умовах застосування БІМПО без розсвердлювання кістково-мозкового каналу, в більшості випадків (60,27%), проявляється у вигляді загоєння переломів з утворенням вторинної нормотрофічної мозолі, що є фізіологічною нормою у відповідь на раннє функціональне навантаження оперованої кінцівки.


 
 

Цікаве

Загрузка...