WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Діагностика та комбіноване лікування хворих на ехінококоз пе-чінки та легень (автореферат) - Реферат

Діагностика та комбіноване лікування хворих на ехінококоз пе-чінки та легень (автореферат) - Реферат

 1. При ХВГ частота виявлення гіпоТГ істотно більша, ніж гіперТГ (46 % і 29 %). Серед пацієнтів з активними ароВ-R (за ХС-ЛНГ) істотно частіше виявляється гіпоТГ, ніж гіперТГ (68 % і 32 %). У пацієнтів з неактивними ароВ-R істотно частіше діагностувався дуже низький рівень ТГ (78 % і 22 %). При гіпоТГ активні ароВ-R були в 46 % пацієнтів, а неактивні – у 54 %. Між рівнем тригліцеридів і показниками цитолізу є прямий корелятивний зв'язок: при вищому рівні ТГ цитоліз більший, при нижчому – менший.

 1. Відхилення у зворотному транспорті ХС, а саме – збільшення коефіцієнту насиченості холестеролом ЛВГ, характерне для злоякісних хвороб. Частота істотно вищого коефіцієнту в пацієнтів з ХВГ – 7 % хворих, серед хворих на НГЛ – 57 %, НГЛ, інфіковані HCV – 67 %, серед хворих на інші злоякісні новотвори – 56 %. Вважаємо, що хворі на ХВГ з високим коефіцієнтом ХС-ЛВГ/ЛВГ вимагають додаткових досліджень на предмет виявлення злоякісної проліферації лімфоїдної чи печінкової тканини.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Визначення нескладних показників метаболізму ліпідів у хворих на ХВГ дає цінну інформацію про стан пацієнта. ГіпоХС практично завжди є у хворих на ХВГ з віремією. Отже, пацієнти з гіпоХС є більш епідеміологічно небезпечні, ніж пацієнти з гіперХС. Саме пацієнти з гіпоХС мають бути обстежені на виявлення DNA HBV чи RNA HCV.

ГіпоХС поєднується у хворих на ХВГ зі зменшенням білоксинтезуючої функції печінки і вказує на важчий перебіг хвороби.

Вищий рівень ХС крові, низькі ТГ, відсутність віремії, цитолізу можуть бути ознаками персистенції віруса у гепатоцитах та стеатозу печінки.

Зміни у зворотному транспорті ХС, а саме – збільшення насиченості холестеролом ЛВГ (у здорових величина коефіцієнту до 0,4), вимагає від лікаря додаткових методів дослідження для виключення злоякісної лімфопроліферації чи гепатоцелюлярної карциноми.

Список опублікованих праць за темою дисертації

 1. Комариця О.Й. Корелятивні зв'язки між показниками ліпідного обміну та показниками функціонального стану печінки у пацієнтів з хронічними вірусними гепатитами // Матеріали ХV з'їзду терапевтів України, (21-23 квітня 2004). – Київ. – 2004. – С.191-193.

 2. Комариця О.Й. Загальна характеристика показників обміну ліпідів у хворих на активні хронічні вірусні гепатити // Український медичний альманах. – 2002. – № 2. – С. 47–50.

 3. Комариця О.Й. Панчишин М.В. Метаболізм тригліцеридів і ліпопротеїнів дуже низької густини у хворих на хронічні вірусні гепатити // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2004. – № 1. – С.87-95. Здобувачем проведено збір фактичного матеріалу, аналіз отриманих даних.

 4. Панчишин М.В., Комариця О.Й., Гук-Лешневська З.О. Гіпохолестеролемія – ознака реплікаційної фази хронічних вірусних гепатитів? // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупика, – Дванадцяте видання, книга 2. – Київ, 2003. – С.775-780. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз отриманих даних у хворих ХВГ та літературний пошук.

 5. Деякі аспекти діагностики хронічного гепатиту С / Панчишин М.В., Панчишин Ю.М., Радченко О.М., Савків А.Б., Комариця О.Й., Климишин Ю.П., Жакун І.Б., Дзысь Є. І., Гук-Лешневська З.О. // Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи возбудителей и их исходы. – Київ, 2001. – С. 128–130. Здобувач проводив літературний пошук, дослідження, аналіз клінічного матеріалу.

 6. Панчишин Ю. М., Комариця О.Й., Панчишин М. В. Клінічні особливості перебігу хронічних вірусних і алкогольних гепатитів // Acta Medica Leopolienza. – 2001. – №2. – С. 34–40. Здобувач проводив аналіз клінічного матеріалу у пацієнтів з ХВГ.

 7. Панчишин Ю. М., Комариця О.Й., Панчишин М. В. Гіпохолестеролемія у пацієнтів з хронічними вірусними гепатитами // Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи возбудителей и их исходы. – Київ, 2001. – С. 131–135. Здобувач проводив літературний пошук, дослідження, аналіз клінічного матеріалу.

 8. Комариця О.Й., Панчишин М.В. Особливості обміну ліпідів у пацієнтів з хронічними HCV-гепатитами та негоджкінськими лімфомами // Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи возбудителей и их исходы. – Київ, 2001. – С. 115–119. Здобувач проводив літературний пошук, збір та аналіз клінічного матеріалу, підготував матеріал до друку.

 9. Основні показники різних класів ліпідів і стеролів крові у молодих і здорових осіб / Панчишин Ю.М., Комариця О.Й., Савків А.Б., Шуфлат Т.А., Панчишин М.В. // Матеріали ХIV з'їзду терапевтів України. – Київ, 1998. – С. 214 – 217. Здобувач брав участь у визначенні стеролів сироватки і ліпопротеїнів.

 10. Частота гіпохолестеролемії серед хворих з внутрішньою патологією / Панчишин М.В., Панчишин Ю.М., Сорокопуд О.О., Королюк О.Я., Комариця О.Й., Гук-Лешневська З.О., Томашевська О.Я., Телєгіна Г.В., Шуфлат Т.А., Чубучна І.І., Жакун І.Б., Філіпюк А.Л., Савків А.Б., Резніков С.Л. // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2004. – № 8. – С. 93-94.

 11. Комариця О.Й., Гук-Лешневська З.О., Панчишин М.В. Низький рівень холестеролу й тригліцеридів як маркери стеатозу печінки при ХВГ // Сімейна медицина. – 2004. – № 3. – С. 119.

 12. Рівень холестеролу крові та віремія при хронічних вірусних гепатитах В і С / Панчишин М.В., Комариця О.Й., Гук-Лешневська З.О., Герасун Б.А., Телєгін Д.Є. // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2003. – № 1/1. – С. 147.

 13. Панчишин Ю. М., Комариця О.Й., Савків А. Б. Ліпопротеїни високої густини у пацієнтів з внутрішньою патологією // Укр. біохім. журнал. – 2002. – Т.74. – № 4а (додаток 1). – С.166–167.

 14. Савків А.Б., Комариця О.Й., Панчишин Ю.М. Особливості обміну холестеролу при злоякісних новотворах // Тези доп. VIII конгресу СФУЛТ. – Львів-Трускавець, 2000. – С. 402–403.

 15. Метаболізм холестеролу у пацієнтів з онкохворобами / Савків А.Б., Панчишин Ю.М., Комариця О.Й., Пороховська Н.В. // Міжнар. мед. конг. студентів і молодих вчених. Тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – С. 172.

 16. Особливості обміну холестеролу при патології внутрішніх органів / Панчишин Ю.М., Савків А.Б., Комариця О.Й., Пороховська Н. Міжнар. мед. конг. студентів і молодих вчених. Тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – С. 67 – 68.

 17. Основні класи ліпідів у хворих на гепатити в залежності від синдрому цитолізу / Комариця О.Й., Савків А.Б., Панчишин Ю.М., Пороховська Н. // Міжнар. мед. конг. студентів і молодих вчених. Тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. –С. 46 – 47.

 18. Plasma sterols in healthy people in patients with ischemic heart disease and chronic respiratory diseases / Panchyshyn J.M., Komarytsia O.Y., Savki A.B., Ougrin G.Y., Panchyshyna M.V. // First Congress of the European Association of Internal Medicine, 15-18 October, 1997. – Abstract book. – P. 125.

 19. Метод виявлення ранніх змін обміну холестеролу, характерних для раку шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози, легень / Панчишин М.В., Савків А.Б., Панчишин Ю.М., Комариця О.Й. Інформ. Лист Вип. 1 з проблеми: Онкологія. – Київ: РДНМІ МОЗ України, 2000. Здобувач проводив дослідження та опрацював результати у пацієнтів з хворобами печінки.


 
 

Цікаве

Загрузка...