WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Променева діагностика змін легень та серця у дітей та підлітків, хворих на системний червоний вовчак (автореферат) - Реферат

Променева діагностика змін легень та серця у дітей та підлітків, хворих на системний червоний вовчак (автореферат) - Реферат

Порівняльна клінічна характеристика отриманих результатів через 6 місяців за реставраційними критеріями: анатомічна форма, крайове фарбування, колірна відповідність, шорсткість поверхні при лікуванні глибокого карієсу показала у всіх досліджуваних групах добрий результат, однак за досліджуваним критерієм дискомфорт/чутливість у I групі склав 16%, що вірогідно вище (р<0,05) порівняно з II і III групою спостереження. Вивчаючи вторинний карієс, ми виявили, що його відсоток у I групі - 12%, у II групі – 3,9%, у III групі - 0%. Зіставляючи два цих критерії, ми зробили висновок, що в I групі клінічних спостережень відсоток післяопераційної чутливості і рецидивів у 2 рази вищий, ніж у II і III групах.

Порівняльна клінічна характеристика отриманих результатів через 18 місяців за реставраційними критеріями: анатомічна форма, крайове фарбування, колірна відповідність, шорсткість поверхні при лікуванні глибокого карієсу показала у всіх досліджуваних групах добрий результат, однак за досліджуваним критерієм дискомфорт/чутливість у I групі склав 16%, що вірогідно вище (р<0,05) порівняно з II і III групою спостереження. Вивчаючи вторинний карієс, ми виявили, що його відсоток у I групі - 18%, у II групі - 6%, у III групі - 6%. Зіставляючи два цих критерії, ми зробили висновок, що в I групі клінічних спостережень відсоток післяопераційної чутливості і рецидивів у 2 рази вищий, ніж у II і III групах. Таким чином, для досягнення високого терапевтичного ефекту при лікуванні глибокого карієсу ми не рекомендуємо безконтрольно протравлювати дентин дна каріозних порожнин 37% ортофосфорним гелем, тому що в цьому випадку зростає відсоток ускладнень, пов'язаних з постопераційною чутливістю. В клінічних умовах показана значна ефективність використання запропонованої автором методики підготовки каріозної порожнини і пломбування зубів пацієнтів у найближчі та віддаленні терміни спостережень.

Аналізуючи структурні основи пристосувальних змін нервових структур пульпи зуба в умовах реставрації, ми враховували те, що кожна реакція організму, спрямована насамперед на вирівнювання порушеної фізіологічної рівноваги з зовнішнім середовищем, значною мірою є функціональною. При цьому, в одних випадках виникають зміни, корисні для організму, тобто компенсаторно-пристосувальні, захисні й у цьому змісті доцільні, а в інших випадках у ході розвитку патологічного процесу такі реакції переростають у нову якість - у свою протилежність і ведуть до ушкоджень структур. Отримані нами дані в той же час узгоджуються і з іншими дослідниками, а саме: для пульпи характерні висока реактивність і пластичність.

Виявлений нами поліморфізм реактивних змін у нервових елементах пульпи відбиває в ній структурно-пристосувальні процеси в умовах впливу різних факторів подразнення. Тонкі механізми цих реакцій спрямовані на відновлення нормального рівня функціонування пульпи.

У тканинних структурах пульпи, судинах, нервових елементах при різних способах підготовки каріозної порожнини до реставрації структурні зміни і гістохімічні зрушення зазнають трьох періодів:

I-охоплює 1-7 добу і виявляється реакціями структур, що супроводжуються порушеннями їхньої цілісності і функціональним напруженням.

II-15-30 доба: відбувається зменшення ушкоджень структур, підвищення рівня обмінних процесів з вираженою активацією клітинних елементів пульпи.

III-на 30-90 добу відзначається відновлення раніше порушених структур і нормалізація їхнього метаболізму; залишкові явища в тканинах .

Висловлені нами міркування про морфологічне вираження функціонально-пристосувальних змін у структурах пульпи при різних способах підготовки каріозної порожнини до реставрації розширюють відомості про механізм їхнього впливу, а також мають певне значення для наукового обґрунтування методів лікування глибокого карієсу.

ВИСНОВКИ

У дисертації представлені теоретичне узагальнення та нове вирішення актуальної наукової задачі терапевтичної стоматології: підвищення ефективності лікування глибокого карієсу на основі вивчення і оцінки розробки реакції пульпи зуба у відповідь на дію комплексу подразників у процесі підготовки каріозної порожнини та пломбування (реставрації) фотокомпозитами при лікуванні глибокого карієсу.

 1. Експериментально встановлено, що при стандартній методиці кислотного протравлювання твердих тканин зуба у пульпі виникають зміни в будові мікросудин, іннервації, питомого об'єму нервових елементів. Вони виражені збільшенням в 2,7 рази, з урахуванням фактора препарування - 9,4 рази, порівняно з контролем. Товщина клітинного шару пульпи і питомого об'єму клітинних елементів при цьому знижується відповідно в 2,3 і 2,0 рази.

 2. Встановлено, що після нанесення травильного гелю у пульпі зуба відмічено три періоди морфологічних змін: перший - охоплює 1-7 добу і проявляється реакціями структур, що супроводжуються порушеннями їхньої цілісності і функціональним напруженням; другий - 15-30 доба: відбувається зменшення пошкоджень структур, підвищення рівня обмінних процесів з вираженою активацією клітинних елементів пульпи; третій - на 30-90 добу відзначається відновлення раніше порушених структур і нормалізація їхнього метаболізму, а також залишкові явища в тканинах пульпи .

 3. На основі експериментального дослідження розроблений спосіб підготовки зуба до реставрації при глибокому карієсі (деклараційний патент №4877А від 15.08.2002 р.), що полягає у нанесенні на дно свіжовідпрепарованої порожнини універсального адгезиву (Gluma One Bond (Kulzer) у перші 3 хвилини після завершення (некротомії), що запобігає розвитку патологічних змін в пульпі.

 4. В клінічних дослідженнях, що при використанні розробленого нами способу підготовки зуба до реставрації при глибокому карієсі не виникають рецидиви, зберігаються анатомічна форма зуба (82%), крайове прилягання (84,3%) та колірна відповідність реставрації (89,7%) і зменшується відсоток післяопераційної чутливості. Запропонований спосіб забезпечує нормалізацію функціонального стану пульпи і підвищує ефективність лікування глибокого карієсу в 2 рази.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. За результатами проведеного клініко-експериментального дослідження при лікуванні глибокого карієсу для зменшення подразнення пульпи рекомендуємо обережно тільки по показанням використовувати 37 % гель ортофосфорної кислоти в експозиції 15 секунд для тотального протравлювання.

 2. Для досягнення надійного терапевтичного ефекту при лікуванні глибокого карієсу пропонується використовувати розроблений нами спосіб підготовки зуба до реставрації, котрий є методом вибору при лікуванні зубів. Він включає нанесення на дно свіжовідпрепарованої каріозної порожнини універсального адгезиву (Gluma One Bond (Kulzer) у період перших 3 хвилин після завершення некротомії з подальшою препаровкою стінок каріозної порожнини.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Донский Г.И., Кононова О.В. Нейрососудистотканевые взаимоотношения пульпы зуба при воздействии различных концентраций протравливающих растворов и гелей // Архив клинической и экспериментальной медицины.-1999. -Т.8, №1. -С.66-70. Автор брала активну участь у морфологічних дослідженнях, в аналізі та узагальненні результатів досліджень.

 2. Кононова О.В. Клиническая оценка реставрации кариозных зубов микрогибридными материалами // Архив клинической и экспериментальной медицины.-1999.-Прил. -Т.8, №1.-С.111-114.

 3. Кононова О.В. Некоторые клинико-экспериментальные аспекты лечения глубокого кариеса современными пломбировочными материалами // Архив клинической и экспериментальной медицины. -2000. -Т.9, № 3.-С.395-399.

 4. Донский Г.И., Кононова О.В. Особенности морфофункциональных изменений дентина и пульпы зуба в условиях разработанного способа подготовки полости при лечении глубокого кариеса // Вестник неотложной и восстановительной медицины.-2002.-Т.3, №3.-С.462-464. Автором зібрана літературна інформація, брала активну участь у морфологічних дослідженнях, в аналізі та узагальненні результатів досліджень.

 5. Пат. 48377 А Україна, А61С5/00. Спосіб підготовки зуба при глибокому карієсі: Деклараційний патент України 48377 А Україна, А61С5/00. Донський Г.І., Кононова О.В.; Донецький державний медичний універсітет ім. М. Горького (UA). - №2001053170; Заявл. 14.05.2001; Опубл. 15.08.2002, Бюл. №3. Автором проведено збір матеріалу, визначальною є участь в розробці, опису винаходу, та оформленні до друку.

 6. Кононова О.В. Нейрогистологическая оценка влияния микрогибридных композитов на структуру пульпы // Науковий вісник національного аграрного університету. - Київ, 1999.-С.89-91.

 7. Донский Г.И., Паламарчук Ю.Н., Кононова О.В. Нейрососудистотканевые взаимоотношения в пульпе зуба при использовании прокладочного материала гидроокиси кальция в пломбировании зубов полимерными композитами //Актуальні питання морфологіі і клінічної медицини. - Дніпропетровськ, 1998.-С.102-104. Автором особисто проведено літературний огляд з досліджуваної тематики та зроблено його аналіз, брала активну участь у морфологічних дослідженнях, в аналізі та узагальненні результатів досліджень.

 8. Кононова.О.В. Морфофункциональная характеристика дентина и пульпы в норме и при воздействии 10% концентрации ортофосфорной кислоты при 30 секундной экспозиции // Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. - Харьков, 1998.-Вып.1.-С.22-25.

 9. Кононова.О.В. Особенности реакции пульпы на пломбировочные материалы при непрямом покрытии прокладкой и универсальной адгезивной системой //Вопросы экспериментальной и клинической медицины. - Донецк, 1999. -Вып.2. -Т.1. -С.188-191.

 10. Кононова О.В. Морфофункциональные особенности дентина и пульпы при воздействии 37% концентрации ортофосфорной кислоты и 15-секундной экспозиции // Вопросы реконструктивной стоматологии. - Донецк, 1999. -Вып.-С.67-70.

 11. Кононова О.В., Хламанова Л.И. Особенности микроциркуляторного русла пульпы зуба в норме и при воздействии микрогибридными композитами //Теоретичні та клінічні аспекти лімфології. - Київ, 1999. -С.20. Автором проведено літературний огляд по тематиці, проаналізована статистична обробка отриманих результатів.

 12. Некоторые теоретические и клинические аспекты реакции зубов. /Кононова О.В., Хламанова Л.И., Беспалова Н.В., Рудено О.В. // Вопросы экспериментальной и клинической медицины.-1999.- Вып. 3, Т.1. -С.157-160. Автором особисто проведено аналіз по досліджуваній тематиці.

 13. Кононова О.В.Клінічна оцінка ефективності застосування дентинного адгезивного матеріалу нового покоління // Матеріали І (VIII) з'їзду Асоціації стоматологів України. - Київ, 1999.-С.131-132.

 14. Кононова О.В. Особливості застосування комбінації стоматологічних матеріалів в адгезивній техніці // Матеріали наукової конференції, присвяченої 100 річчю ОДМУ. - Одеса, 1999. -С.131-132.


 
 

Цікаве

Загрузка...