WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація хірургічного лікування рецидивних пахвинних гриж (автореферат) - Реферат

Оптимізація хірургічного лікування рецидивних пахвинних гриж (автореферат) - Реферат

Динаміка величини f-відношення в Чорному морі, в першу чергу, пов'язана із зміною вмісту нітратів в середовищі. У діапазоні концентрації нітратів від 0 до 10 мг-атм-2 їх частка в споживаннi неорганічних сполук азоту мікропланктоном збільшується пропорційно збільшенню вмісту нітратів в зоні фотосинтезу (рис. 7). Отримана залежність може бути описана єдиним для глибоководних і прибережних районів моря рівнянням:

f = fмакс(1-е-[NO3] / fмакс) (1)

де f - середнє для зони фотосинтезу значення f-відношення; [NO3] - інтегральний вміст нітратів в зоні фотосинтезу (мг-атм-2); fмакс - максимальне значення f-відношення, а коефіцієнт  характеризує початковий кут нахилу кривої. Зв'язок між даними параметрами в Чорному морі достовірний з коефіцієнтами fмакс = 0,57,  = 0,24 і R2 = 0,5.

Для точнішої оцінки річної величини "нової" продукції в глибоководній області Чорного моря (420 – 440 Пн.Ш.; 290 – 330 Сх.Д.) був розрахований сезонний хід цього параметра по величинах первинної продукції. Середньомісячні значення "нової" продукції визначали в одиницях азоту по формулі: ПП=∑ПП  f / 12  (ρC:ρN), де ∑ПП – середньомісячне значення первинної продукції (мгСм-2доба-1); f – середнє для зони фотосинтезу значення частки нітратів в сумарному споживанні неорганічних сполук азоту мікропланктоном; ρC:ρN – середнє для зони фотосинтезу відношення швидкостей споживання неорганічного вуглецю і азоту (нітратів і амонія). Величина останнього відношення розраховувалася на основі інтегральних швидкостей споживання неорганічних сполук азоту і первинної продукції в зоні фотосинтезу за добу.

Таблиця 1

Величина f-відношення і відношення потоків ρΡ:ρN в зоні фотосинтезу

в різні сезони.

Сезон

f-від., ФЗ

ρΡ:ρN

Сезон

f-від., ФЗ

ρΡ:ρN

Зима

0,31 0,11

11,9 4,1

Жовтень

Весна

0,200,09

7,61,0

1999 г.1

0,43

4,1

Літо

0,41 0,08

5,51,5

Осінь 2

0,20 0,03

8,02,0

1- за даними Coban-Yildiz et al., 2003;

2 - середнє значення для жовтня – листопаду 1991 р.

Для зимових і літніх місяців значення коефіцієнтів відповідали середнім для сезону величинам f-відношення і співвідношенням потоків вуглецю і азоту (табл. 1). Весною і восени при виборі значень коефіцієнтів враховували сукцесію фітопланктонного угруповання. Для березня, коли спостерігається перший максимум первинної продукції, величина f-відношення була прийнята рівною 0,57 (відповідно fмакс в рівнянні 1), а співвідношення потоків - рівним 10 (середнє між величинами, отриманими в зимові місяці і в квітні). У другій половині весни частку "нової" продукції приймали рівною 0,2, що відповідало середньому значенню цього параметра в квітні, коли у складі фітоцену домінували пірофітові водорості, і величині f-відношення, зміряної в південній частині Чорного моря в травні (Coban-Yildiz et al., 2003). Для цих місяців була прийнята також квітнева величина відношення потоків ρC:ρN. Вересень за своїми характеристиками був віднесений до літнього періоду. Для відсутнього в наших дослідженнях періоду осіннього "цвітіння" були узяті значення, отримані в кінці вересня – жовтні в південній половині моря (Coban-Yildiz et al., 2003), а для листопаду - середні величини f-відношення і співвідношення ρC:ρN, зміряні в жовтні – листопаді 1991 р. (див. табл. 1). При допущеннях, описаних вище, між середньомісячними значеннями f-відношення і первинної продукції спостерігається лінійна залежність (рис. 8). Такий же вигляд залежності характерний для океанічних вод.

Величини "нової" продукції, розраховані по швидкості фотосинтезу і витрачанню нітратів (рис. 9), добре узгоджуються один з одним. Отримана крива характеризується трьома піками (у березні, червні і жовтні), які відповідають максимумам сезонного ходу первинної продукції в глибоководній області Чорного моря. Найнижчі величини "нової" продукції отримані пізньою весною і ранньою зимою, коли швидкість фотосинтезу знижується до мінімальних значень. У глибоководній області Чорного моря в середньому за рік створюється близько 0,52 мольNм-2 або 44 гСм-2 "нової" продукції, що складає 39% від річної первинної продукції фітопланктону і відповідає величинам, характерним для мезотрофного типу вод.

Забезпеченість чорноморського фітопланктону неорганічними сполуками азоту. Для пояснення механізму формування продуктивності вод величезне значення має оцінка забезпеченості мікропланктонного угруповання біогенними елементами. Єдиного підходу до цієї проблеми в літературі не існує, і найчастіше орієнтуються на зіставлення декількох показників. У нашому дослідженні були розглянуті залежності між концентрацією неорганічних сполук азоту у воді і швидкістю їх споживання мікропланктоном, а також співвідношення потоків вуглецю і азоту через мікропланктонне угруповання.

Для вивчення залежності між швидкостями поглинання нітратів і амонія чорноморським мікропланктоном і концентрацією цих сполук в середовищі використовували два підходи. По-перше, в глибоководній області Чорного моря в літній, осінній і весняний сезони були проведені експерименти, в яких швидкості споживання нітратів і амонія визначали в поверхневому шарі вод при добавках різних концентрацій цих сполук. По-друге, дані про швидкості споживання нітратів і амонія в поверхневому шарі вод (незалежно від району досліджень), що відносяться до одного сезону, співставляли з концентрацією відповідної сполуки в середовищі. Порівняння точок, отриманих першим і другим способом, показало, що всі вони належать одній кривій, яка описується рівнянням насичуючого типу. Цей збіг свідчить про те, що внесення високих концентрацій нітратів або амонія не спричиняє суттєвої зміни у фізіології процесу споживання мінерального азоту мікропланктоном, і обидва методи можуть рівноцінно використовуватися в подальших дослідженнях.

Чисельні значення параметрів залежностей, розраховані по стандартному рівнянню Міхаеліса-Ментен, для кожного сезону і сполуки приведені в таблиці 2, де Vмакс - максимальна швидкість споживання; Ks - константа напівнасичення; Vмакс/Кs (або коефіцієнт ) - параметр, що характеризує здібність мікропланктону до споживання низьких концентрацій сполуки. Всі залежності статистично значущі.

Таблиця 2

Параметри залежностей між концентрацією і швидкістю споживання неорганічних сполук азоту чорноморським мікропланктоном і середня концентрація нітратів і амонія в поверхневих водах в різні сезони.

Сезон

Спо-лука

Середня

концентр.

(мкМ)

Vмакс,

10-3 г-1

Ks, мкМ

Vмакс/Кs

()

R2

Весна

NO3

0,16  0,06

2,9  0,3

0,15  0,05

0,0193

0,87

NH4

0,25  0,06

7,3  0,7

0,25  0,07

0,0292

0,93


 
 

Цікаве

Загрузка...