WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування, лікування та вторинна профілактика рецидивів ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку (автореферат) - Реферат

Прогнозування, лікування та вторинна профілактика рецидивів ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку (автореферат) - Реферат

У ході дослідження виявлено, що уміння роботи з апаратним забезпеченням комп'ютера доцільно використовувати при проведенні виставок продукції, презентації товарів і послуг, коли техніка транспортується у місце проведення заходів. Також ці вміння підвищують ефективність роботи фахівців, які часто подорожують, використовуючи у дорозі комп'ютерну техніку, — менеджерів, керівників підприємств з розгалуженою структурою.

Результати виконаних навчальних завдань (розрахунки, документи, презентаційні фільми та ін.) оформлялися студентами у вигляді файлів, які розміщувалися у середовищі операційної системи. Уміння працювати в операційній системі використовувалися майбутніми економістами для організації даних на жорсткому диску; перенесення їх на дискеті, компакт–диску чи на флеш–картці; резервного копіювання з метою уникнення втрат цінної інформації.

Віртуальне навчальне середовище


Комунікативні засоби

(електронна пошта, чат, форум, телефон)

Засоби передачі змісту

(web-сайт, цифрові носії інформації, друковані матеріали)

Зміст

(система завдань для формування умінь з інформаційних технологій)

Принципи

Загальнодидактичні

(науковості і доступності; свідомості і активності; міцності знань, навичок і умінь; наочності; індивідуалізації, зв'язку теорії з практикою)

Специфічні

(педагогічної доцільності застосування інформаційних технологій; економічної спрямованості завдань; ідентифікації)

Форми

(лабораторна робота, семінар, самостійна творча робота)

Методи

(інформаційні, операційні, пошукові, методи самостійної роботи)

Контроль

(самоконтроль, тестування, опитування, перевірка самостійних робіт)

Корекція результатів

(роз'яснення, індивідуальні завдання)

Завдання

(формування умінь з інформаційних технологій)

Аналітична складова професійної діяльності економістів

Креативна складова професійної діяльності економістів

(розробка і обґрунтування економічно ефективних механізмів функціонування підприємства)

Мета

(підготовка майбутніх економістів до професійної діяльності)

ціновий моніторинг

аналіз ефективності реалізаційної діяльності

оцінка легальних і тіньових аспектів діяльності

аналіз ризиків

бізнес-план

інвестиційні проекти

інноваційні проекти

системи ресурсозбереження

забезпечення конкурентноспроможності

Рис. 1. Модель системи формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів

Результати дослідження дозволили зробити висновок, що на сучасному етапі розвитку економіки та інформаційних технологій мережі стали майданчиком банківської діяльності, реклами, електронної комерції, здійснення операцій на ринку цінних паперів та на валютному ринку. Саме тому значну увагу було приділено формуванню умінь роботи з броузером, які використовуються економістами різних спеціалізацій: фінансистами, маркетологами, обліковцями тощо.

У ході професійної підготовки студентів вищих економічних навчальних закладів модуль „Microsoft Word" був спрямований на формування умінь роботи з текстом, які використовуються економістами для створення документації (довідок, контрактів, угод, звітів тощо), організації електронного документообігу на підприємстві, спілкування у світі цифрового бізнесу.

У модулі „Microsoft Excel" формувались уміння роботи у середовищі електронних таблиць, оскільки у професійній діяльності економістами використовуються засоби Microsoft Excel для проведення розрахунків: визначення окупності інвестицій, оптимізації плану виробництва чи плану перевезень матеріалів і продукції, статистичні функції для аналізу діяльності та прогнозування. Відображення отриманих результатів у діаграмах полегшує сприймання інформації, порівняння величин, визначення тенденцій. Також електронні таблиці використовуються економістами для створення автоматизованих робочих місць бухгалтера, маркетолога, менеджера та інших спеціалістів.

Метою вивчення модуля „Microsoft PowerPoint" експериментального дистанційного курсу є формування умінь роботи з презентаціями. Результати дослідження дають змогу зробити висновок, що використання презентацій підвищує ефективність реклами товарів і послуг, представлення свого підприємства в Інтернет, доповіді перед великою аудиторією. Використання візуалізованих презентацій дозволяє активізувати співпрацю з партнерами, споживачами і таким чином значно вдосконалити економічну діяльність підприємства.

Аналіз вимог роботодавців дозволив зробити висновок про важливість формування у майбутніх економістів умінь роботи із базами даних. За допомогою баз даних вони створюють інформаційну модель підприємства і предметної галузі його діяльності, що надає засоби для комп'ютерного моделювання діяльності фірми. Приклад такої бази даних — програма 1С: Підприємство, що є лідером у галузі автоматизації робочого місця бухгалтера. У процесі дослідження розроблено посібники для формування умінь роботи з 1С: Підприємство 7.7. Також бази даних використовуються для організації нормативних актів і законів, що регламентують діяльність суб'єктів економіки. В електронній базі даних таких документів швидко здійснюється пошук потрібного закону з метою своєчасного корегування економічної діяльності підприємства відповідно до отриманої інформації. Встановлено, що бази даних підвищують ефективність роботи маркетологів та менеджерів, які аналізують великі обсяги інформації про клієнтів, постачальників, номенклатуру товарів тощо.

Зміст навчання у розробленій системі подано у формі системи професійно–орієнтованих економічних завдань. Контроль навчальних досягнень студентів здійснювався за модульно-рейтинговою технологією (Л. Романишина).

З метою перевірки ефективності системи формування умінь з інформаційних технологій проведено формуючий експеримент, який тривав протягом 2001–2004 р. На першому етапі перевірено доцільність подання змісту навчання у формі системи професійно–орієнтованих завдань. В експерименті брали участь 86 студентів: 42 в експериментальній групі та 44 у контрольній. Контрольна група навчалась за традиційними навчальними матеріалами: лекції в аудиторії, а через деякий час — практичні роботи за комп'ютером; експериментальна група навчалась за матеріалами, у яких зміст подано у вигляді системи професійно–орієнтованих завдань. За статистичним критерієм проміжків доведено, що у результаті формуючого експерименту рівень сформованості умінь з інформаційних технологій в експериментальній групі вищий, ніж у контрольній. Ймовірність результатів становить 0,98, при цьому середній бал успішності у контрольній групі становить 3,52, а в експериментальній — 4,62.

На другому етапі формуючого експерименту перевірялась ефективність взаємодії у віртуальному навчальному середовищі розробленої системи. В експерименті брали участь 100 студентів: 40 з експериментальної групи дистанційного навчання, 60 з контрольної групи заочної форми навчання. Студенти обох груп мали змогу використовувати навчальні матеріали у формі системи професійно–орієнтованих завдань. Студенти контрольної групи навчались за традиційним розкладом — три сесії по 2 тижні. Студенти експериментальної групи працювали у розробленій дидактичній системі за умов постійного спілкуванні з викладачем та між собою.

Застосування статистичних критеріїв медіани та проміжків показало, що до початку експерименту студенти контрольної та експериментальної груп істотно не відрізнялись за рівнем сформованості умінь з інформаційних технологій, а в результаті експерименту рівень сформованості умінь в експериментальній групі значно вищий, ніж у контрольній. Результати, отримані в експерименті, показано у таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка зростання рівнів сформованості умінь з інформаційних технологій студентів експериментальних та контрольних груп

Група

Рівні сформованості умінь студентів з інформаційних технологій

Уміння не сформовані

Низький

Середній

Високий

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Контрольна група (до експерименту)

16

27

22

37

8

13

14

23

Контрольна група (після експерименту)

12

20

38

63

6

10

4

7

Експериментальна група (до експерименту)

14

35

20

50

4

10

2

5

Експериментальна група (після експерименту)


 
 

Цікаве

Загрузка...