WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному ушкодженні мозку (автореферат) - Реферат

Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному ушкодженні мозку (автореферат) - Реферат

Біохімічні показники у піддослідних курей обох груп були нестабільними. Концентрація піровиноградної кислоти через 4 години збільшилась на 24,6 і 9,2%, а молочної кислоти у курей, що отримували пестицид у дозі 20,0 мг/кг маси пестициду через 4 години зменшувалась на 30,5%.

Введення нурелу-Д у дозах 10,0 і 20,0 мг/кг маси тіла через 4 години викликало стабільне зростання активності АСТ і АЛТ. Активність псевдохолінестерази у плазмі крові курей обох дослідних груп знижувалась, що призводило до порушення обміну нейромедіаторів, пригнічення центральної нервової системи. Активність цього ферменту у плазмі крові продовжувала бути зниженою на 70-75% і через одну добу після введення пестициду. Активність естераз (карбоксилестераза, арілестераза і інші) знижувалась через одну добу після введення піретроїду на 53,3% і 56,7%. Активність загальної лактатдегідрогенази в плазмі зростала лише відразу після введення дослідного пестициду до 6,890,14 ммоль/годл у першій дослідній групі курей і до 7,660,31 ммоль/годл у другій дослідній групі порівняно з контролем (6,340,09 ммоль/годл).

Активність загальної лактатдегідрогенази зростала в головному мозку через одну добу в тварин обох дослідних груп. У червоних м'язах через 3 доби активність лактатдегідрогенази в обох дослідних групах вірогідно знижувалася. Вважаємо, що характер змін активності лактатдегідрогенази в плазмі крові і тканинах тварин що досліджувались вказує на наявність порушень процесів фосфорилювання.

Активність фруктозодифосфатальдолази у плазмі крові курей обох дослідних груп через 4 години зросла до 1,740,04 і 1,760,03 ммоль/годл. Підвищення активності фруктозодифосфатальдолази встановлено також у м'язі серці через 4 години після введення нурелу-Д у дозі 10,0 мг/ кг (в 1,13 рази), а курей, які одержали 20,0 мг/кг маси тіла пестициду через одну добу в 1,27 разів. У протилежність цьому згаданий вище токсикант викликав зниження активності лужної фосфатази в плазмі в усі терміни дослідження. Однак, у серці, в тварин групи, які одержували цей пестицид у дозі 20,0 мг/кг маси тіла, через 4 години після введення, активність лужної фосфатази зросла в 2,09 рази. Через одну добу підвищення активності цього ферменту збереглося до 1,27 – 2,14 рази.

Отже, визначений нами характер біохімічних змін за впливу нурелу-Д свідчить про порушення в нервовій системі та в окремих функціях обміну вуглеводів у курей.

Токсикодинаміканурелу-Д за експериментального хронічного отруєння у курей. Після тривалого щоденного надходження нурелу-Д клінічні ознаки виявили лише у курей, які отримували дослідний пестицид у кількості 5,0 мг/кг корму, через 14 діб від початку його надходження до організму у вигляді пригнічення, яке продовжувалось упродовж двох тижнів.

Через 30 діб після початку надходження інсектициду маса головного мозку зменшувалась на 19,05%, а маса печінки у курей другої дослідної групи зростала на 35,94%. Кількість еритроцитів під впливом щоденного надходження нурелу-Д збільшувалась на 21,5%. Концентрація піровиноградної кислоти збільшилась на 22,7%, а молочної кислоти на 35,5%. Найбільш виражені та вірогідні ці зміни встановлені у курей другої дослідної групи, що одержували пестицид у більшій кількості.

Активність АСТ у плазмі крові була не стабільною. У першому періоді досліду вона вірогідно знижувалась, а у другому навпаки зростала. Це явище можна пов'язувати з функцією печінки, як основного органу, що в першу чергу реагує на введення токсикантів. Активність АЛТ через 30 діб у серці знижувалась у курей, які отримували нурел-Д у кількості 1,0 мг/кг корму (в 1,41 рази), а у тварин групи, які отримували його в кількості 5,0 мг/кг корму, навпаки, підвищувалась (у 2,43 рази проти контролю).

Активність псевдохолінестерази в курей обох груп, як і слід очікувати, пригнічувалась, корелюючи як з кількістю, так і тривалістю надходження отрути до організму.

Активність фруктозодифосфатальдолази зросла у плазмі курей другої групи через 60 діб в організмі, що, мабуть, зв'язано з явищем кумуляції і накопиченням пестициду у такій кількості, яка почала викликати певні порушення обміну вуглеводів і в, першу чергу, процесів фосфорилювання.

Активність АСТ у печінці, як і в крові, знижувалась (в 1,24 рази), а АЛТ в той же час знижувалась у 1,54 рази. Через 60 діб вона залишалась нижчою у групі, яка отримувала 5,0 мг/кг нурелу-Д (у 1,76 рази порівняно з контролем).

Активність лужної фосфатази під впливом пестициду знижується в нирках у 1,92 рази, фруктозодифосфатальдолази в печінці – у 1,17 – 1,25 рази, активність фруктозодифосфатальдо-лази в 1,29 рази проти контролю. Пригнічуючий вплив інсектициду на активність фруктозодифос-фатальдолази був настільки сильним, що навіть через 14 діб після припинення надходження токсиканту активність фруктозодифосфатальдолази лишалась нижчою у 1,25 рази порівняно з контролем.

Отже, нурел-Д за тривалого щоденного надходженняв організм курей у кількостях 1,0 і 5,0 мг/кг корму викликав згладжені клінічні ознаки отруєння. Збільшення концентрацій піровиноградної та молочної кислот, як метаболітів обміну вуглеводів, свідчить про порушення певних ланцюгів утворення енергії в організмі.

Експериментально-теоретичне обґрунтування максимально-допустимих рівнів піретроїдних пестицидів та їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками в кормах для тварин

Обґрунтування максимально-допустимих рівнів ф'юрі в кормах для тварин. Проведені дослідження свідчать про те, що інтоксикація ф'юрі викликає у тварин порушення функції нервової системи та дихання. Характер токсичної дії згаданого вище пестициду обумовлюється блокуванням проходження нервового імпульсу по аксонах центральної і периферичної нервової системи. Отруєння тварин викликають зміни в концентрації молочної і піровиноградної кислот, глюкози та активності ферментів – псевдохолінестерази, загальної лактат-дегідрогенази, фруктозодифосфатальдолази, лужної фосфатази у плазмі крові курей. Загальна схема впливу ф'юрі на ферменти представлена на рис. 3. Дані цієї схеми віддзеркалюють основні функціональні та клініко-біохімічні процеси в різних паренхіматозних органах у випадках гострих та хронічних токсикозів.

Отже, за характером клінічних, гематологічних і біохімічних змін в організмі тварин за виникнення гострої і хронічної інтоксикації ф'юрі можна вважати, що концентрація піретроїду на рівні 0,5 мг/кг корму наближається до порогової. Але, враховуючи те, що навіть ф'юрі у кількості 0,5 мг/кг в кормі викликав при багаторазовому введенні в організм зміни окремих біохімічних показників, за визначення токсико-гігієнічних параметрів ми вибрали підвищений коефіцієнт безпеки – 5. З урахуванням цього коефіцієнту ми пропонуємо наступні МДР ф'юрі (зетациперме-трин) у кормах для сільськогосподарських тварин (табл. 3).

Таблиця 3

Максимально допустимі рівні ф'юрі в кормах

Технологічна група тварин

МДР діючого компоненту ф'юрі (зетациперметрин) у мг на 1 кг корму

Тварини на відгодівлі

0,02

Кури-несучки

не доп.*

Примітка: * - межа визначення 0,002 мг/кг для зетациперметрину

Обґрунтування максимально-допустимих рівнів нурелу-Д у кормах для тварин. У механізмі токсичної дії нурелу-Д домінуючу роль відіграють як порушення функції нервової системи, так і роботи легень, нирок і інших паренхіматозних органів. Характер токсичної дії зумовлюється наявністю у пестициді двох компонентів, що належать до різних хімічних груп із відмінностями в механізмі дії. Так, хлорпірифос є інгібітором естераз, блокує нікотин-ацетилхолінові рецептори. Циперметрин блокує проходження нервового імпульсу по аксонах центральної і периферичної нервової системи, впливаючи на натрієві канали. Під впливом комбінованих піретроїдних пестицидів виявлено порушення вуглеводно-фосфорного обміну, окисно-відновних реакцій. Після отруєння тварин згаданим вище пестицидом нами встановлені зміни в концентрації молочної і піровиноградної кислот, глюкози, активності ферментів – загальної лактатдегідрогенази, фруктозодифосфатальдолази, лужної фосфатази в плазмі крові курей, а також різке пригнічення активності псевдохолінестерази. Загальна схема впливу нурелу-Д на ферменти представлена на рис. 4. Оцінюючи в цілому характер клінічних, гематологічних і біохімічних змін в організмі тварин за виникнення гострої і хронічної інтоксикації нурелом Д можна вважати, що концентрація пестициду на рівні 1,0 мг/кг корму наближається до порогової.


 
 

Цікаве

Загрузка...