WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному ушкодженні мозку (автореферат) - Реферат

Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному ушкодженні мозку (автореферат) - Реферат

Після проведення контролю точності та правильності щодо повернення добавки аналіту внесеного до матриці, процент повернення був у межах 74,9 – 81,6, а відносне стандартне відхилення склало 5,97 – 7,25. Тобто методика є точною і правильною. Відносне стандартне відхилення за проведення контролю і відтворення всередині лабораторії склало 3,43 – 3,93, що вказує на те, що фактори, які досліджувались, згідно з валідацією не чинять впливу на результати дослідження і методика не вимагає заходів корекції. Метод є також лінійним і оптимальна стабільність аналізу в матриці, що вивчалась, зберігається протягом 10 діб за умови використання посуди із темного скла та t +40С. Межа детектування складає 0,05 нг для хлорпірифосу і 0,5 нг для циперметрину.

Отже, розроблена методика має прийнятні характеристики для валідації і може використовуватись в хіміко-токсикологічних лабораторіях для дослідження більшості об'єктів рослинного та тваринного походження. Новизна методики захищена Патентом України 57249 А G 01N33/02, №2002054266. Методика затверджена Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України, протокол №15-14/298 від 07.06.2002 року та рекомендована у виробництво.

Параметри токсичності піретроїдів і їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками

Гостра токсичність ф'юрі для білих щурів. Параметри токсичності ф'юрі (10% в.е.) визначали на білих щурах, масою 180-210 г. Пестицид щурам задавали у формі водної суспензії в шлунок за допомогою зонда в дозах 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 і 5,5 мг/кг маси тіла. Спостереження за піддослідними тваринами проводили протягом 14 діб.

Через одну годину після введення ф'юрі в шлунок у щурів усіх дослідних груп встановили відмову від корму і легке пригнічення. Більшість тварин лежали, лише деякі повільно пересувались.

Щури, які отримали ф'юрі в дозах 3,0, 3,5, 4,0 мг/кг маси тіла на другу добу після введення дослідного препарату починали прийом корму та води. У щурів, які одержали вище згаданий пестицид у дозах 4,5, 5,0 і 5,5 мг/кг маси тіла, встановили порушення координації руху, а згодом параліч передніх і задніх кінцівок. Покрив шерсті щурів був скуйовдженим, видимі слизові оболонки синюшними. Спостерігались також сильне потовиділення та салівація.

Через одну добу у щурів, яким ввели ф'юрі в дозах 4,5 і 5,0 мг/кг маси тіла і що залишилися живими, спостерігали параліч кінцівок та збільшення черевної порожнини. Шерстний покрив забруднений, особливо біля анального отвору. Крім того, у щурів установлено утруднене дихання, хрипи. Після введення дослідного пестициду в смертельних дозах щури загинули в перші дві доби.

Патологоанатомічні зміни у щурів, які загинули, характеризувались вираженими застійними явищами в легенях, печінці та селезінці.

Параметри токсичності визначали шляхом розрахунків прямої графіку щодо пробіт-аналізу. ЛД50 ф'юрі (10% в.е.) для білих щурів за цими розрахунками склала 4,93 мг/кг маси тіла. Величина помилки ЛД50, яку вираховували за методом Міллера і Тейнтера, склала - 0,62 мг/кг.

Отже, згідно з гігієнічною класифікацією за Л.І. Медведьом ф'юрі відносимо до високотоксичних сполук.

Гостра токсичність комбінованого пестициду нурелу-Д. Нурел-Д (55% к.е.) задавали щурам у формі олійних розчинів у шлунок за допомогою зонда. Щурам піддослідних груп вводили нурел-Д в дозах 20, 40, 60, 80, 100 і 120 мг/кг маси тіла. Об'єм розчину, що вводився, визначали індивідуально для кожної тварини у відповідності до маси тіла. Спостереження за піддослідними тваринами показали, що через одну годину після введення нурелу-Д у шлунок дослідні щури відмовлялись від корму і настало легке пригнічення.

Встановлено, що через 3 години після введення щурам нурелу-Д у дозі 20 і 40 мг/кг тварини починали споживати корм і воду. А у щурів, які одержали нурел-Д у дозах 60, 80, 100 і 120 мг/кг маси тіла, розпочиналось посмикування м'язів на передній частині тіла, а згодом настав параліч передніх і задніх кінцівок. У подальші терміни дослідження клінічні ознаки інтоксикації у щурів цих груп зникли.

Через одну добу в щурів, які одержали нурел-Д у дозах 60, 80 і 100 мг/кг маси тіла і залишились живими, спостерігали параліч кінцівок. Покрив шерсті був забруднений, особливо біля анального отвору. Крім того, було утруднене дихання та спостерігали хрипи. Лише деякі тварини споживали корм. Після введення згаданого вище пестициду в дозі більше 120 мг/кг маси тіла паралічі наступали через декілька хвилин згодом. У смертельних дозах щури загинули в основному в перші дві доби після введення дослідного пестициду.

Патологоанатомічні зміни у щурів, які загинули, характеризувались вираженими застійними явищами в легенях, печінці та селезінці.

Параметри токсичності визначали шляхом розрахунку прямої графіку для пробіт-аналізу. ЛД50 за результатами цих розрахунків склало 74,7 мг/кг маси тіла. Величина помилки ЛД50, яку вираховували за методом Міллера і Тейнтера, склала 17,08 мг/кг.

Отже, згідно з гігієнічною класифікацією за Л.І. Медведьом цей комбінований пестицид відносимо до високотоксичних сполук.

Токсикокінетика піретроїдів і їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками в органах і тканинах тварин, терміни виведення їх із організму

Токсикокінетика ф'юрі в організмі білих щурів.

Вивчення токсикокінетики ф'юрі та виведення його з калом і сечею, проводили на щурах, за одноразового перорального введення препарату в дозі 2,5 мг/кг маси тіла ( ЛД50).

Після введення дослідного пестициду щурам настали клінічні ознаки токсикозу. Через 4 і 8 годин, а також через 1, 3 і 7 діб після введення інсектициду проводили евтаназію тварин за легкого ефірного наркозу і відбір проб органів і тканин для дослідження. Зетациперметрин за цих умов визначено в усіх пробах, що досліджувались протягом трьох діб (табл. 1).

Таблиця 1

Розподіл зетациперметрину в організмі щурів за одноразового перорального введення ф'юрі в дозі 2,5 мг/кг маси тіла

Органи і тканини

Концентрація зетациперметрину (мг/кг) через

4 години

8 годин

1 добу

3 доби

7 діб

Мозок головний

0,0240,009

0,0200,006

0,0210,004

0,0310,016

< м.в.

Серце

0,0450,011

0,0270,015

0,0280,014

0,0410,016

< м.в.

Легені

0,0310,006

0,0100,005

0,0240,006

0,0120,003

< м.в.

Кров

0,0250,004

0,0180,009

0,0440,008

0,0140,003

< м.в.

Печінка

0,0140,008

0,0040,002

0,0050,003

0,0040,002

< м.в.

Нирки

0,0280,014

0,0140,007

0,0270,006

0,0100,006

< м.в.

М'язи

0,0200,003

0,0140,009

0,0080,004

0,0050,002

< м.в.

Внутрішній жир

0,0410,015

0,0380,009

0,0380,013

0,0080,002

< м.в.

Вміст шлунка

1,5040,831

0,6270,010

0,4870,368

0,0020,001

< м.в.

Вміст товстої кишки

2,3690,572

0,9990,353

0,1960,102

0,0010,005

< м.в.

Примітки: < м.в. – нижче величин межі визначення 0,002 мг/кг для зетациперметрину;

Зетациперметрин виявляли в усіх органах і тканинах уже через 4 години після введення пестициду, що вказує на його активну резорбцію в організмі. Найбільшу кількість його встановлено в умісті товстої кишки – 2,3690,572 мг/кг та шлунку – 1,5040,831 мг/кг. У серці, легенях, нирках і головному мозку згаданий вище пестицид визначався в менших кількостях. У подальшому концентрація зетациперметрину в тканинах знижувалась. Однак, через 3 доби зетациперметрин продовжували виявляти в серці (0,0410,016 мг/кг) і головному мозку (0,0310,016 мг/кг) та в менших кількостях в інших тканинах.

Окрім вивчення характеру розподілу зетациперметрину в органах і тканинах нами вивчалась динаміка виділення згаданого вище пестициду із організму тварин з сечею і калом. У добовому об'ємі сечі і калу, від кожної тварини зетациперметрин визначався протягом 5 – 7 діб. З сечею зетациперметрин виявляли в досить незначних кількостях. З калом виділяється значно більша кількість зетациперметрину (1,3070,295 і 0,7360,454 мг/кг) у перші дві доби після введення. На 4 добу кількість виділення згаданого вище пестициду зменшувалась до 0,0910,071 мг/кг. На 6 добу токсикант у пробах що досліджувались не виявляли.


 
 

Цікаве

Загрузка...