WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному ушкодженні мозку (автореферат) - Реферат

Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному ушкодженні мозку (автореферат) - Реферат

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Експериментально-теоретичне обґрунтування і розробка хроматографічних методик визначення піретроїдів та їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками в об'єктах тваринного походження, а також гармонізація їх згідно з вимогами „Стандарту ІSO 17025" і „Європейської інструкції щодо застосування аналітичних методів та інтерпретації результатів ЕС 657/2002"

Методика групового визначення хлорорганічних пестицидів і піретроїдів.

Кількісні методи визначення залишкових кількостей піретроїдів, хлорорганічних пестицидів та активних інгредієнтів піретроїду ф'юрі і комбінованого пестициду нурелу-Д в об'єктах тваринного походження розроблені за схемою, яка представлена на рисунку 2.

На першому етапі ми визначали оптимальний екстрагент, який забезпечує максимальне екстрагування пестициду, що досліджувався із матриці за мінімальної кількості коекстрактивних речовин. Для цього використовували різноманітні органічні розчинники: ацетон, етанол, бензол, гексан і їх суміші. Наступні етапи включали фільтрацію, ультрафільтрацію, центрифугування та інші методи звільнення екстрактів від домішок. Реекстракцію проводили, як правило, з використовуванням гексану. Для додаткового очищення реекстрактів використовували хроматографію на колонках. На заключній стадії відпрацювували оптимальні режими ідентифікації пестицидів засобом хроматографії. Валідацію методик проводили згідно з вимогами GLP, стандарту „ISO 17025" і „Європейської інструкції щодо застосування аналітичних методів та інтерпретації результатів ЕС 657/2002".

Складність розробки групових уніфікованих методик визначається різноманітними фізико-хімічними властивостями пестицидів та об'єктів дослідження. Накопичений досвід та проведені дослідження дали змогу визначити два екстрагенти: етанол та ацетон. В останніх розчинні більшість хлорорганічних і піретроїдних пестицидів. Однак, за цих умов в екстракт потрапляє велика кількість коекстрактивних речовин. Властиво це викликає необхідність розробки системи очищення екстрактів. На першому етапі ми використали метод осаджування коекстрактивних речовин із суміші полярного розчинника з водою. Найбільш позитивні результати були отримані після використання ацетон-водного екстракту та ацетату свинцю. Реекстракцію пестицидів після цього проводили неполярними органічними розчинниками (частіше гексаном) із додатково розведених водою екстрактів. На заключному етапі для додаткового очищення екстрактів ми використовували хроматографію на колонці. Очищений гексановий екстракт у подальшому використовували для ідентифікації пестицидів методом газорідинної або тонкошарової хроматографії.

Метрологічні характеристики методу та валідаційні параметри розробленої методики одночасного групового визначення хлорорганічних пестицидів і піретроїдів у кормах і тканинах тваринного походження (м'ясо, внутрішні органи, молоко, жир, яйця) способом газорідинної та тонкошарової хроматографії проведені на базі матриці – м'язова тканина, згідно з вимогами GLP і європейських стандартів після внесення у проби 10 мкг хлорорганічних пестицидів (J-ГХЦГ, ДДТ, ДДД, ДДЕ, дилор, кельтан) і піретроїдів (амбуш, децис, цимбуш, карате, фастак). За цих умов точність і правильність при поверненні добавки аналіту до матриці була у межах 70,3 – 91,6, відносне стандартне відхилення склало 6,0 – 11,7. Крім того відносне стандартне відхилення виявлено за проведення та відтворення контролю в лабораторії і воно склало 3,02 – 4,90, яке вказує на те, що фактори, які досліджувались, не чинять впливу на результати дослідження і методика не вимагає додаткових заходів корекції. Метод був також лінійним і оптимальна стабільність аналізу у матриці, що вивчалась, зберігалась упродовж 20 діб за умови використання посуди із темного скла і t +40С. Межа детектування становила 0,5 нг для хлорорганічних пестицидів і 1,0 нг для піретроїдів.

Отже, розроблена методика дослідженьгрупового визначення хлорорганічних пестицидів і піретроїдів в об'єктах тваринного походження відповідає вимогам міжнародних стандартів.

Новизна цієї розробки захищена Патентом України 66709 А G 01N33/02, №2003109160. На базі цієї розробки підготовлені „Методичні вказівки щодо одночасного групового визначення хлорорганічних пестицидів і піретроїдів у кормах і тканинах тваринного походження (м'ясо, внутрішні органи, молоко, жир, яйця) способом газової та тонкошарової хроматографії", які апробовані та затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України, протокол № 15-14/188 від 05.05.2003 року.

Методика визначення зетациперметрину (ф'юрі). Встановлено, що кращим екстрагентом для зетациперметрину з біологічної матриці є ацетон. Але при аналізі об'єктів тваринного походження (м'ясо, внутрішній жир, яйце, молоко) ацетон екстрагує і велику кількість ендогенних сполук (ліпіди, пігменти, каротиноїди тощо), які заважають ідентифікації пестициду.

Для звільнення екстрактів від жирових компонентів при визначенні зетациперметрину ми використовували спосіб виморожування їх. Після охолодження екстракту протягом години при t (– 10 – 200С) вдавалось позбутись 80–85 відсотків ліпідних компонентів. Додаткове очищення екстрактів від коекстрактивних речовин проводили методом хроматографії з використанням розподільних колонок (колонка з оксидом алюмінію II ступеня активності). Для цього використовували суміш розчинів гексану з бензолом. Аналіз результатів досліджень цих сумішей показав, що оптимальним співвідношенням для елюювання зетациперметрину є – бензол : гексан – (6:4) в кількості 10 см3.

Якісну ідентифікацію та кількісне визначення зетациперметрину проводили за часом утримання методом газорідинної хроматографії з використанням дектектора для захоплення електронів за встановленими нами параметрами.

Після розробки методики нами проведені експериментальні дослідження щодо її валідації на базі дослідження біологічної матриці (м'язова тканина), в яку штучно вносили зетациперме-трин.

Після проведення контролю точності та правильності повернення добавки аналіту до матриці, процент повернення пестициду склав 77,3%, відносне стандартне відхилення – 6,0. І таким чином, методика є точною і правильною. Відносне стандартне відхилення за проведення контролю та відтворення всередині лабораторії склало 3,56, яке вказує на те, що фактори, які враховувались, не чинять впливу на результати дослідження і методика не вимагає відповідно додаткової корекції. Метод є також лінійним. Оптимальна стабільність аналіту в матриці, що вивчалась, зберігалась упродовж 14 діб за умови використання посуди із темного скла та t +40С. Межа детектування складала 0,5 нг.

Отже, новизна розробленої методики визначення зетациперметрину для дослідження об'єктів тваринного походження захищена Патентом України 66568 А G 01N33/02, №2003077014. Методика затверджена Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України (Наказ № 86 від 18.11.2003р.) і рекомендована для використання у практиці.

Методика визначення комбінованого пестициду нурелу-Д. Використання сумішей пестицидів вимагає відповідного контролю за залишковими кількостями обох компонентів пестициду. Саме тому, нами були проведені дослідження щодо розробки методу одночасного визначення хлорпірифосу і циперметрину в біологічній матриці з використанням приладу газорідинної хроматографії. Проведеними дослідженнями встановлено, що найбільш ефективним екстрагентом для обох пестицидів є ацетон, який забезпечує найбільшу екстракцію хлорпірифосу і циперметрину із субстанції що досліджувались. Однак, ацетон за проведення аналізу об'єктів тваринного походження екстрагує багато ендогенних сполук, які заважають подальшій ідентифікації препарату. В цьому випадку для зручності роботи створили загальну схему виділення хлорпірифосу і циперметрину із складної біологічної матриці. Первинне звільнення проб від жирових компонентів проводили за методом виморожування.

Для додаткового очищення проб від коекстрактивних речовин і розробки сепаративного елюювання хлорпірифосу і циперметрину використовували хроматографію з розподільними колонками. Колонка з силікагелем АСК не забезпечувала роздільного виходу хлорпірифосу і циперметрину. Саме тому, подальші дослідження проводили з оксидом алюмінію. Неоднакова кількість фосфорорганічного пестициду (хлорпірифосу) і піретроїду (циперметрину) в пробах, що досліджувались викликала потребу проведення сепаративного елювання препаратів із колонки. Для цього хлорпірифос вимивали сумішшю гексан : бензол (14:1) в кількості 10 см3, а циперметрин – гексан : бензол (7:3) в кількості 10 см3, які були визначені експериментальним шляхом.

Для ідентифікації і встановлення валідаційних параметрів розробленої нами методики одночасного визначення активних компонентів нурелу-Д у біологічній матриці (м'ясо, внутрішні органи, молоко, жир, яйця) використовували спосіб газорідинної хроматографії.


 
 

Цікаве

Загрузка...