WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному ушкодженні мозку (автореферат) - Реферат

Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному ушкодженні мозку (автореферат) - Реферат

Оскільки, нурел-Д навіть у найменшій кількості, що вивчалась (1,0 мг/кг у кормі), викликає за багаторазового введення в організм зміни окремих біохімічних показників, ми вибрали підвищений коефіцієнт безпеки – 5. Враховуючи це, ми пропонуємо наступні МДР нурелу-Д (хлорпірифос+циперметрин) у кормах для сільськогосподарських тварин (табл. 4).

Ф'юрі

(зетациперметрин)

Гострий токсикоз

Хронічний токсикоз

Плазма крові:

▪ зростання активності ЛДГ;

▪ пригнічення активності ХЕ, суми естераз;

Мозок головний:

▪ зростання активності ЛДГ;

Серце:

▪ зростання активності (через 4 год.) АСТ, ЛФ;

▪ пригнічення активності (через 4 діб) АСТ;

Печінка:

▪ зростання активності АСТ, АЛТ;

▪ пригнічення активності ФДА;

Нирки:

▪ пригнічення активності ФДА;

Плазма крові:

▪ пригнічення активності АСТ, АЛТ, ФДА, ХЕ;

Мозок головний:

▪ пригнічення активності ФДА;

Серце:

▪ зростання активності ЛФ;

▪ пригнічення активності АЛТ;

Печінка:

▪ зростання активності АСТ, АЛТ;

Нирки:

▪ пригнічення активності ЛДГ;

Тонкий кишечник:

▪ пригнічення активності ФДА;

Рис.3 Загальна схема впливу піретроїду ф'юрі на активність окремих ферментів в організмі курей за розвитку експериментального отруєння

Таблиця 4

Максимально допустимі рівні діючих компонентів нурелу-Д у кормах

Технологічна група тварин

МДР діючих компонентів нурелу-Д у мг на 1 кг корму

Хлорпірифос

Циперметрин

Тварини на відгодівлі

0,2

0,02

Кури-несучки

0,05

не доп.*

Примітка: * – межа визначення 0,002 мг/кг для циперметрину;

Отже, в результаті проведених експериментально-теоретичних досліджень нами виконана важлива науково-практична задача щодо регламентації залишкових кількостей піретроїдів та їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками в кормах для тварин, розроблені методи діагности-ки. Система профілактичного моніторингу, що базується на розроблених нами токсико-гігієніч-них регламентах, буде забезпечувати одержання безпечної високоякісної продукції тваринного походження та профілактувати випадки гострих і хронічних отруєнь сільськогосподарських тварин.

Нурел Д

(хлорпірифос+ циперметрин)

Гострий токсикоз

Хронічний токсикоз

Плазма крові:

▪ зростання активності ЛДГ, ФДА;

▪ пригнічення активності ЛФ, ХЕ, суми естераз;

Мозок головний:

▪ зростання активності ЛДГ;

Серце:

▪ зростання активності АСТ, АЛТ, ЛФ, ФДА;

Печінка:

▪ зростання активності АСТ, АЛТ;

Червоні м′язи:

▪ пригнічення активності ЛДГ;

Плазма крові:

▪ зростання активності ФДА;

▪ пригнічення активності АСТ, ХЕ;

Серце:

▪ пригнічення активності (менша доза) АЛТ;

▪ зростання активності (більша доза) АЛТ;

Печінка:

▪ пригнічення активності АСТ, АЛТ, ФДА;

Нирки:

▪ пригнічення активності ЛФ, ФДА;

Рис.4 Загальна схема впливу комбінованого пестициду нурелу Д на активність окремих ферментів в організмі курей за розвитку експериментального отруєння

ВИСНОВКИ

1. У дисертації на основі проведених комплексних токсикологічних і фізіолого-біохімічних досліджень запропоновано новий науковий підхід, який полягає у дослідженні піретроїду ф'юрі (зетациперметрин) та комбінованого пестициду нурелу-Д (хлорпірифос+циперметрин), що на основі теоретично-експериментальних обґрунтувань по-новому, комплексно розв'язує проблему визначення та обмеження пестицидів у кормах для тварин, яке запобігає виникненню отруєнь та забрудненню навколишнього середовища. Представлені матеріали експериментально-теоретичного обґрунтування токсико-гігієнічних регламентів дослідних пестицидів відіграють важливу роль у науковому та практичному плані для ветеринарної медицини.

2. Розроблені теоретичні основи і уніфіковані методики визначення групи піретроїдів (циперметрин, лямбда-цигалотрин, дельтаметрин і інші), піретроїду ф'юрі (зетациперметрин) та комбінованого пестициду нурелу-Д (хлорпірифос+циперметрин) в об'єктах тваринного походження способом газорідинної хроматографії з чутливістю для піретроїдів 0,02 – 0,1 мг/кг і повнотою виявлення 59 – 76%, а хлорпірифосу – відповідно 0,01 – 0,025 мг/кг та повнотою виявлення 58 – 62%. Визначені валідаційні характеристики в усіх розроблених методик згідно з вимогами „Стандарту ІSO 17025" і „Європейської інструкції щодо застосування аналітичних методів та інтерпретації результатів ЕС 657/2002".

3. Піретроїд ф'юрі у формі 10% в.е. та нурел-Д 55% к.е. відносяться до групи високотоксичних пестицидів. ЛД50 їх для білих щурів за перорального їх введення складають відповідно 4,930,62 і 74,7017,08 мг/кг маси тіла.

4. Вивчення токсикокінетики піретроїду ф'юрі за одноразового перорального введення в організм тварин (білі щури, кури) свідчить про те, що він швидко всмоктується із травного каналу і розподіляється в усі органи і тканини. У щурів найбільша кількість залишкових кількостей зетациперметрину виявляється починаючи з 4-ої годин (у вмісті товстої кишки – 2,3690,572 мг/кг, вмісті шлунка – 1,5040,831 мг/кг, серці – 0,0450,011 мг/кг, легенях – 0,0310,006 мг/кг, нирках – 0,0280,014 мг/кг, в крові 0,0250,004 мг/кг, головному мозку – 0,0240,009 мг/кг і м'язах – 0,0200,003 мг/кг). В інших органах і тканинах (печінка, м'язи, внутрішній жир, вміст шлунка і товстої кишки) залишки зетациперметрину визначаються у величинах слідових кількостей. Основна маса пестициду виділяється з калом в перші дві доби після його введення (1,3070,295 і 0,7360,454 мг/кг). У курей зетациперметрин виділяється з яйцями і переважно з жовтком.

5. Нурел-Д за одноразового перорального введення в організм тварин (білі щури, кури) є ліпотропним пестицидом і вивчення токсикокінетики його показало, що він швидко всмоктується із травного каналу і розподіляється в усі органи і тканини. Хлорпірифос, як складова частина нурелу-Д у щурів визначається вже в перші години після введення у внутрішньому жирі (8,0280,14 мг/кг). Великі кількості хлорпірифосу встановлено у вмісті шлунка і товстої кишки, внутрішньому жирі, печінці, легенях та нирках (0,0970,05 – 3,5272,95 мг/кг). Залишкові кількості циперметрину у той же час визначаються у вмісті товстої кишки і шлунка, печінці, крові, внутрішньому жирі і легенях. Хлорпірифос у відносно незначних кількостях залишається в деяких органах і тканинах щурів протягом 45 діб. Основна частка хлорпірифосу виводиться з сечею і каловими масами протягом 10 діб.

Через 4 години після введення нурелу-Д курям у дозах 10,0 і 20,0 мг/кг маси тіла хлорпірифос виявлено в умісті товстої кишки, головному мозку, жирі і нирках. Залишкові кількості його продовжують виявлятись протягом 14 діб. Циперметрин через 4 години після введення також визначається у вмісті товстої кишки, крові і печінці. Через 3 доби він виявляється лише в печінці і вмісті м'язового шлунка. Після одноразового перорального введення нурелу Д курям у дозах 10,0 і 20,0 мг/кг маси тіла протягом 1 – 14 діб з яйцями виділяється лише хлорпірифос та його метаболіти.

6. Встановлено, що в організмі курей при введенні нурелу-Д утворюються два метаболіти хлорпірифосу: М1 і М2. Метаболіт М2 знаходиться в усіх органах і тканинах, що досліджувались, на всіх термінах проведення досліду (14 діб). Метаболіт М1 виявляється в основному на 7-14-у добу після одноразового введення препарату і визначається також у жовтку яєць курей.

7. Тривале, щоденне надходження піретроїду ф'юрі курям у кількостях 0,5 і 2,5 мг/кг корму не супроводжувалось матеріальною кумуляцією його в тканинах. Максимальна залишкова кількість зетациперметрину визначалась у внутрішньому жирі (0,016 мг/кг), серці (0,002 мг/кг), вмісті м'язового шлунка (0,007 мг/кг) і товстої кишки (0,006 мг/кг), а також в білих (0,002 мг/кг) і червоних м'язах (0,003 мг/кг). При збільшенні дози введеного токсиканту концентрація пестициду в тканинах зростає. Через 14 діб після припинення надходження пестициду, зетациперметрин виявлено лише у внутрішньому жирі − 0,022 мг/кг. Через 2-7 діб від початку надходження зетациперметрин встановлено у жовтку яєць (0,0026 мг/кг).

8. Тривале щоденне надходження нурелу-Д тваринам у кількостях 1,0 і 5,0 мг/кг корму викликає накопичення хлорпірифосу в нирках, внутрішньому жирі (по 0,039 мг/кг) і головному мозку (0,036 мг/кг). Дещо менше хлорпірифосу, було в серці, вмісті м'язового шлунка і товстої кишки, легенях, печінці, білих і червоних м'язах, крові. Збільшення дози пестициду викликає зростання концентрації хлорпірифосу в тканинах. Окрім хлорпірифосу в тканинах визначаються його метаболіти: М1 і М2. Циперметрин встановлено тільки в крові (0,094 мг/кг) через 30 діб від початку надходження пестициду в організм. З яйцями після надходження нурелу-Д виділяється лише хлорпірифос (0,014– 0,021 мг/кг) та метаболіт М1 (0,001 мг/кг) і лише з жовтком. Через 14 діб після припинення надходження пестициду, хлорпірифос, продовжує визначатись в усіх органах та тканинах.


 
 

Цікаве

Загрузка...