WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціонально-метаболічний статус міокарда: адаптивні можливості та корекція за умов експериментального гіпотиреозу (автореферат) - Реферат

Функціонально-метаболічний статус міокарда: адаптивні можливості та корекція за умов експериментального гіпотиреозу (автореферат) - Реферат

ВИСНОВКИ

В результаті виконаних автором теоретичних та експериментальних досліджень отримано нові рішення науково-прикладної проблеми створення основ побудови нового класу некогерентних випромінювачів з динамічними амплітудно-просторовими та спектральними характеристиками для широкого класу фотомедичних приладів лікувально-профілактичного та діагностичного призначення, у тому числі для фотостимуляційних фотоінформаційних та інших нових медичних технологій. Результати, отримані в дисертаційній роботі, доведено до практичної реалізації та впровадження.

За результатами досліджень можна зробити наступні висновки:

 1. Виявлено в результаті аналізу інформаційних джерел невраховані особливості та обґрунтовано підходи щодо вибору для медичного застосування некогерентних випромінювачів різних механізмів променеутворення та спектральних діапазонів. Показано, що існуючі моделі, методи та методики проектування випромінювачів, а також принципи їх раціонального вибору не враховують при реалізації перспективних медичних технологій важливих чинників впливу на характеристики випромінення Це вимагає уточнення та вдосконалення математичних моделей випромінювачів, створення на їх основі методів і засобів керування динамікою променеутворення та забезпечення стабілізації випромінення, пошуку альтернативних випромінювачів для медичних технологій з відсутністю нагрівання опромінюваного біооб'єкта та екологічної небезпеки, розвинення наукових основ, принципів побудови та на їх основі розроблення, виготовлення і проведення медико-технічних апробацій теплових, люмінесцентних та напівпровідникових випромінювачів для перспективних галузей медицини;

 2. Створено новий клас моделей випромінювачів динамічного променеутворення з урахуванням контрольованих змін параметрів, що на підставі запропонованих методів керування динамікою випромінювальних характеристик, зокрема, у винаходах автора (пат. 29165 А та 35400 А України), дозволило розробити випромінювачі нового покоління з динамічним просторовим розподілом випромінення. Завдяки можливості реалізації ними спеціальних фотостимуляційних режимів вони дозволяють скорочувати тривалість експозиції, наприклад, при личкувально-реставраційних роботах у галузі ортопедичної стоматології більш як на 20%, у порівнянні з існуючими фотомедичними приладами аналогічного застосування, що зменшує тривалість стоматологічних послуг і енергоспоживання

 3. Уточнено, з одночасним урахуванням заданих осьової сили світла, корисного кута випромінення, експериментальних, довідникових та апріорних даних аналогів, а також модернізованих методів зворотного ходу променів та перехресного формування зображень моделі випромінювачів широкого класу фотомедичних приладів. На цій основі розроблено універсальну методику раціонального проектування класу інтегрованих теплових випромінювачів та розвинуто узагальнене аналітично – експериментальне забезпечення з комплексом інженерних алгоритмів оптимізації профілів відбиваючих поверхонь теплових та розрядно-плазмових випромінювачів медичних приладів із заданими характеристиками опромінення різних галузей застосування, що спрощує і скорочує розрахунки.

 4. Запропоновано на основі уточнення моделей реалізовані у впроваджених патентно чистих розробках принципи багаторазового діафрагмування внутрішніх променистих потоків, що дозволило у 1.5 рази збільшити вихідну потужність при незмінних габаритах діагностично-лікувальних світловодних приладів та принцип одночасності використання інфрачервоних потоків керованого зосередженого та розсіяного випромінення в зоні формування зубопротезувальних термопластичних матеріалів, що дозволило зменшити втрати первинного променистого потоку до одиниць % і, відповідно, енергоспоживання та, порівняно з газополум'яними аналогами, екологічну небезпеку.

 5. Розроблено і вперше запропоновано для приладів опромінення біооб'єктів особливої термочутливості, зокрема, крові у гематологічному фотоферезі, моделі, розрахункові методики та алгоритми, а також рекомендації для розроблень та експериментальні взірці автоемісійних збуджувачів альтернативних катодолюмінесцентних випромінювачів, що дозволяють більш як на порядок знизити робочі напруги та усунути притаманні існуючим фотолюмінесцентним випромінювачам негативні чинники нагрівання біооб'єкта та наявності ртуті,.

 6. Розроблено методи стабілізації випромінення на принципах скерованого дією запропонованих внутрішніх елементів та електричних полів перерозподілу продуктів розпилення, що збільшує термін забезпечення стабільності інтегрованих теплових випромінювачів для покращання відтворення ними медичних програм більш як удвічі, та принципі просторової фіксації розрядних випромінювальних тіл люмінесцентних випромінювачів унаслідок концентрації електричних полів у катодних порожнинах запропонованої конфігурації. За результатами моделювання та розрахунково-експериментальних досліджень розроблено рекомендації для проектування запропонованих стабілізуючих елементів та порожнинних катодів.

 7. Розроблено на основі запропонованих моделей, методик і рекомендацій виготовлено та апробовано некогерентні випромінювачі та медичні прилади на їх основі стоматологічного, педіатричного, гематологічного та отоларингологічного призначення, медико-технологічний ефект яких підтверджено результатами експериментальних досліджень, протоколами випробувань та актами впровадження.

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМАТИКОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Кожухар О.Т. Особенности катодолюминесцентных автоэлектронных источников излучения. // Светотехника. -№ 6 – 1981. – С. 8-9.

 2. Кожухар О. Т. Характеристики эмиссионных узлов вакуумных электронно-лучевых источников света // Вестник ЛПИ Электроэнергетические. системы. -№ 234. -1989. -С.52-54.

 3. Кожухар О. Т. Перспективи застосування некогерентних оптичних випромінювачів у низькоінтенсивних фотомедичних технологіях. // Вісник НУ "Львів. політехніка". Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. -№ 512, -2004. -С. 79-82.

 4. Kozhuchar A. The current characteristics of the field emission microelements // Вісник НУ "Львів. політехніка". Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. -№ 510, -2004. -С. 32-26.

 5. Иващук В.А., Кожухар О.Т. Оптимизация эксплуатационных характеристик осветит.- диагностических устройств // Вестник ЛПИ Электроэнергетич. системы. -№ 244. -"Свит" -Льв.-1990. -С. 62-65.

 6. Iващук В.А., Кожухар О. Т. Про температуру у робочій зонi оптичних концентраторiв для нових екологiчно чистих технологiй // Вiсник ЛПI Електроенергет. та електромех. системи -№25З. –Льв. –1991. -С. 45-48.

 7. .Демина И.Е, Кожухар О.Т., Форофонтов И.П. Об управлении высокоэффективными источниками излучения // Вестник ЛПИ Теплоэнергет. и электромех. системы. -N184- 1984. . - С. 51-53.

 8. Кожухар О.Т., Скорик В.И. Влияние дефектов в производстве источников света // Светотехника. -№ 11. -1986. -С.25-26.

 9. Кожухар О.Т., Омельяненко Ю.Б. и др. Установка для формирования катодных узлов и тел накала. // Вестник ЛПИ Теплоэлектроэнергет. и электромех. системы. -№ 183. – 1983. – С. 61-64.

 10. Кожухар О.Т Омельяненко Ю.Б., Синюта Ю.А. Оптимизация на ЭВМ эмиссионного узла катодолюминесцентного источника света // Светотехника. -№ 12. -1985. -С. 21-23.

 11. Кожухар О.Т.,Омельяненко Ю.Б., Добко И.М. Энергоэкономич. источник излуч. // Вестник ЛПИ Электроэн. и электротехн. системы. -№ 184–1984.–С. 51-53.

 12. Кожухар О. Т., Синюта Ю.А., Смирнов А.Б. Моделирование на ЭВМ светораспределения тел накала // Вестник ЛПИ Электроэн. и электротехнические системы. -№ 21З. -1987. -С. 82-84.

 13. Кожухар О.Т., Литвинов В.С. Скорик В.И., Смолянский М.Ф. О рационализации проектирования ламп - фар // Светотехника -№ 8. -1984 – С. 19-20.

 14. Кожухар О.Т., Колесниченко Ю.В., Омельяненко Ю.Б., Синюта Ю.А. О перспективах развития катодолюминесцентных источников излучения // Вестник ЛПИ Электроэнерг. и электротех. системы. -№ 194.–1985. – С. 38-42.

 15. Кожухар О. Т., Колесниченко Ю.В., Синюта Ю.А.. Исследование электрических характеристик ламп-фар // Вестник ЛПИ. Электроэнерг. и электротех. системы. -№ 213 –1987. -С. 31-34.

 16. Кожухар О. Т., Макеев В.Ф., Иващук В.А. Улучшение показателей светолучевых осветительных, диагностических и лечебных световодных устройств // Медицинская техника. -№1. -М.: -1992. -С. 19-22.

 17. Кожухар О. Т., Макеев В.Ф. Регулировка освещенности в стоматологических осветительно-диагностических устройствах со световодами // Медицинская техника. -№3. –1988. – С. 17-22.

 18. Кожухар О. Т., Омельяненко Ю.Б. Математич. модель для оптимизации тепловых режимов светолучевых освет., диагностических и технологических аппаратов. // Вестник ЛПИ Электроэнерг. и электротехн системы. -№224 -1988, - С.52-57.

 19. Кожухар О.Т., Чучман І.Р., Pатушний Т.Р. Дослідження поздовжньо-простор. стимуляційного ефекту в приладах світлопроменевих технологій // Вісник ДУ "Львівська політехніка" Електроніка -№ 357. -1999. -Р.Р. 28-33.

 20. Кожухар О., Чучман І. Оптичні характеристики випромінювача з дискретно керованою довжиною випромінювального тіла для фотостимуляційної квантової терапії // Вісник ДУ "Львів. політехніка" Електроніка. -№ 401, -2000. -С. 38-41.

 21. Kozhuhar O.T., Chuchman I.P., Slezіn I.O. Model of debactericidal ultraviolet radiator with discharged plasma radiated body // Вісник НУ"ЛП" Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки –2002. -№ 458. -С. 198-202.

 22. Kozhuchar A., Ratuchnyj T., Kalita W. Piezoceramic stabilization and controlling in the field emission microelectronic devices // Techn. Digest. -Wroc.Tech.Univer.Press, Poland. -1999. – Р.99-101.

 23. Gotra Z., Kozhuhar O., Chuchman I., Ruzhila V. Optical space dіstribution of the lightguide radiator for phototreat. apparatures, // SPIE. -Vol.44-25-28.-2001.-Р.Р.148-152.

 24. Kozhuhar O.T., Chuchman I., Ratuchnyj T. New possibilities of optical radiators for electrotherapy. //Medical & Biological& Engineering & Comput., Vol.37, Sup.2, part 1. Vienna Austr. 1999. -Р.Р.724-725. www.univec.ac.at .

 25. Gotra Z., Kozhuhar O., Tkachenko O. The field emission microelectrode system for vacuum optiс. sources without heat radiation //Technical Digest.-Wroc.Tech.Univ.Press. Poland. -1999. -Р. -115-117.

 26. Kozhuchar O.T., Sljezin I.. Modeling of the discharge radiated sourse electrodes for photo therapeutic devices // Технічні вісті. -2001/1(12), 2(13). –ОУIТ. -Льв.-С. 29-32.

 27. Готра З.Ю., Кожухар О. Т., Чучман І.Р. Створення фотостимулів некогерентного випромінювання у приладах оптичного лікування // Сб. науч. трудов "Электроника и связь" по матер. Міжн. наук. техніч. конфер. "Проблемы физической и биомедицинской электроники". в. 4. ч.2. –Київ.: НТУУ "КПИ", -1998. -С. 344-347.

 28. Пат. 29165A України МКИ 6А61N5/06 Світлолікувальний пристрій: / Кожухар О. Т., Чучман І. Р.- № 9801036; Заявл: 20.01.98. Опубл.:15.10.00, Бюл. № 8, 29.12.99, Бюл. № 5-11, 16.10.00 –4 с., іл.

 29. Пат. 2020379 РФ, МКИ F 21 V19/02. Устройство для юстировки источника света // Кожухар О. Т. № 4898782 Заявлено 02.01.91; Опубл. 30.09.94. Бюл. № 18.

 30. Стоматологический осветитель: А.с. 1412769 СССР МКИ A 61 C 19/00 // Макеев В.Ф., Кожухар О.Т. (СССР) - № 4076880; Заявлено 10.06.86; Опубл. 30.07.88. Бюл. № 28. – 2с.

 31. Устройство нагревания медицинского инструмента: А.с. №1707434 СССР МКИ F 24 C 7/00 // Кожухар О.Т., Макеев В.Ф. (СССР) - № 4775470; Заявлено 27.12.89; Опубл. 23.01.92 Бюл. № 3.

 32. Катодолюминесцентный источник света.: А.с. 1504690 СССР, МКИ H 01 J 63 / 06/ Кожухар О. Т., Омельяненко Ю. Б. – (СССР) № 4280269/24-07; Заявлено 07.07.87.; Опубл. 30.08.89. Бюл. № 32.-2 с.

 33. Макеев В.Ф. Кожухар О. Т. Термообработка стоматологических материалов направленным излучением // Межвуз. сб. научн. трудов "Лечебно-оздор. действие оптического излучения" -Морд. гос.ун-т. -Саранск. -1987. -С. 144-149.

 34. Кожухар О.Т., Смолянский М.Ф. К вопросу математического моделирования зеркальных круглосимметричных поверхностей со спиральными телами накала// Межвуз. сб. науч. трудов "Светотеx. и источники света" -Морд. гос.ун-т. –Саранск -1982 - С.139-144.

 35. Кожухар О.Т. Моделирование эмиссионных ячеек катодолюминесцентных источников света // Межвуз. сб. науч. трудов "Человек и свет".– Саранск: Морд. гос.ун-т. –1983. – С. 99-100.

 36. Кожухар О.Т. К вопросу использования автоэмиссионных микроячеек в источниках света. // Межвуз. сб. науч. трудов "Светотех. и источ. света". - Саранск: Морд. гос.ун-т. – 1982. – С. 9-13.

 37. Кожухар О. Т., Скорик В.И. Увеличение срока службы ламп-фар с помощью внутренних экранов: Межв. сб. научн. трудов "Светотехника, источники света и технология их производства" Морд. ун-т, Саранск. –1990. -С.48-54.

 38. Кожухар О. Т., Макеєв В.Ф. Нові розрядні оптичні випромінювачі в стоматологічній світлоотверджувальній техніці // Зб. матер. міжн. науково-практич. конференції "Актуальні проблеми стоматології. Нові методики та технології." – "ГалДент"- Львів. –1998. -С. 68-70, співавтор – медичний співвиконавець.

 39. Gotra Z., Kozhuchar A., Kalita W. Light quide medical devices with a controlled irradiation. Proceedings of the Intern. YII Conference "Swiatlowody i ich zastosov." // -Lubl. Poland. –1999. – Р.Р. 450-452.

 40. Kozhuhar O.Т. Optoelectronic microcell as element of control. non-coher. Irradiator // Proceeding of the Intern.Symposium on Microelectronics technolog. and Microsystems". -Lviv. –1998. -Р.Р. 261 – 263.

 41. Kozhuhar O.Т. Technology of microelectrode forming for controlled fluorescent irradiator // Proceeding of the Intern. Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems". –Lviv. -1998. –Р.Р. 264 – 266.

 42. Кожухар О.Т. Електронні опромінювальні прилади (прилади некогерентного оптичного опромінення для фотонних технологій). Навч. посібник. – ч.1. -Львів: "Омега" – 1999. -101 с.

 43. Кожухар О. Т. Возможности светолучевых концентраторов в воздействии на активные точки кожного покрова человека // Тез. докладов Всесоюзной науч. конф. по эксперим. психологии. –Львов. 1988. Льв. Ун-т. - С. 138-139.


 
 

Цікаве

Загрузка...