WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціонально-метаболічний статус міокарда: адаптивні можливості та корекція за умов експериментального гіпотиреозу (автореферат) - Реферат

Функціонально-метаболічний статус міокарда: адаптивні можливості та корекція за умов експериментального гіпотиреозу (автореферат) - Реферат

У четвертому розділі наведено принципи будови, приклади технічної реалізації назапропонованих у попередніх розділах методах та результати лабораторних випробувань розробок теплових і розрядноплазмових фотомедичних НВ різних діапазонів довжин хвиль стоматологічного, отоларингологічного та гематологічного призначення. Приведений опис та результати медико-технічних досліджень та випробувань окремих розробок, зокрема: світловодних фотомедичних приладів підвищеної вихідної потужності із запропонованими багатоелементними теплорозсіювачами та оптимізованими стосовно підвищення енергетичної ефективності та рівномірності опромінення параметрами оптичної частини, одно- та багатоголівкових інфрачервоних НВ для термоформування при зубопроотезуванні з суміщеною дією в робочих зонах зосередженої та розсіяної складових випромінення для підвищення енергоекономічності, зручності та екологічності.

Так, для запропонованого НВ стоматологічного фотоотвердження з программно керованими у відповідності до періодичності процесів утворення полімерів і, таким чином, отвердження типових фотокомпозиційних стоматологічних матеріалів випромінювальними характеристиками рекомендовані частоти та тривалості фотостимулів: 2,0-5,0 Гц та 0,1-0,2 с.

Для перевірки запропонованого методу і моделі струмового керування просторовим розподілом ПВ за допомогою змін профілю спеціально розробленої керованої динамічної відбивальної поверхні для об'ємного УФ опромінення фотокомпозиційних зубопротезувальних стоматологічних матеріалів був створений експериментальний взірець, схема якого разом із схемою випробувань представлена на рис. 18.

Одержані характеристики розподілу оптичної потужності у площині зони обробки та часові залежності тривалості фотополімеризації типових стоматологічних фотокомпозиційних матеріалів підтвердили дієвість за-пропонованого метода об'ємного опромінення та ефективність рекомендованої динаміки його просторових характеристик.

З наведених у табл. 3 результатів можна зробити висновок, що, у порівнянні з існуючим, запропонований динамічний режим фотоотвердження, за рахунок створюваного даним режимом в об'ємі опромінюваного об'єкта просторового фотостимуляційного ефекту і впливу його на процес зшивання мономерів у полімер, значно скорочують тривалість досягнення ним твердого стану. Результати випробувань показали, що при при запропонованій просторовій фотостимуляції на частотах f=1/τ тривалість повного твердіння композита становить 300 с, де τ- складає 0,1-1 с, а одержане скорочення процесу полімеризації може перевищувати 20 %.

Рис. 18. Структура УФ-полімеризаційного НВ об'ємного динамічного опромінення : ДВП- динамічна відбивальна поверхня, ДВ - джерело випромінювання, ВЧ –вимірювальна частина, ФП - фотоприймач, НО - нейтральний (послаблюючий) фільтр.

Табл. 3

Динаміка отвердження фотокомпозита (М – м'який, Н/Т – напівтвердий,

М/Т – майже твердий, Т– твердий стани).

Тривалість опромінення, с

60

120

180

240

300

360

Стан

без фотостимуляції

Н/Т

Н/Т

Н/Т

Н/Т

М/Т

Т

Стан

при фотостимуляції

Н/Т

Н/Т

Н/Т

М/Т

Т

Для підвищення ефективності фотомедичної технології термоформування зубопротезних моделей і розробки відповідних рекомендацій щодо вибору режимів проводились лабораторні випробування розроблених НВ. Результатами випробувань для трьох найчастіше вживаних марок модельних восків із температурами розм'якшення 331 К, (338...343 К) і (343...353 К) встановлено недоцільність збільшення швидкості термообробки за рахунок підвищення напруги. Показано, що з причин зміщення спектральних характеристик галогенних ДВ у короткохвильову область при підвищенні напруги зростає частка світлового потоку, що знижує внаслідок розбіжності спектрів випромінення та об'єкта відносну ефективність його взаємодії з воском. Експериментально встановлено, що для більшості галогенних ДВ ефективна термообробка стоматологічних восків може проводитися в режимах 20...80 % від номінальної напруги. Виявлено, що нижня межа напруги з температурою ВТ, нижчою за 1573 К не забезпечує термообробку глибинних шарів матеріалу, а регулюванням напруги на випромінювачі та віддалі до об'єкта можна суттєво покращити результати термоформування. Для підвищення ефективності і зручності користування на підставі результатів досліджень запропоновані, виготовлені і впроваджені різноманітні стоматологічні прилади фотоформування та фотоотвердження.

Проведено перевірку теоретичних принципів стабілізації випромінення НВ виипробуванями у форсованих режимах із збільшеними струмами ВТ запропонованих теплових інтегрованих НВ підвищеної стабільності з внутрішніми екранами із скерованим електричним полем. Результати випробувань показали, що швидкість зменшення сили випромінення упродовж роботи запропонованих НВ, у порівнянні з відомими, є значно меншою (рис.19). Таким чином, забезпечується більш тривала стабільність випромінення, чим підтверджено правомірність запропонованих принципів та одержаних рекомендацій щодо розробки стабілізуючих елементів і режимів.

Рис.19. Зменшення у часі сили випромінювання відомих (перший зліва графік) та запропонованих конструкцій НВ.

Здійснено апробацію розроблених на основі запропонованих методів патентно

Рис. 20. Часові залежності електричного опору R= f(t) еталонного і дефектного випромінювальних тіл теплових НВ.

чистих засобів неруйнівної дефектоскопії випромінювальних тіл та інших дротяних елементів НВ, основаних на науково обґрунтованих та експериментально виявлених відміненнях ВАХ дефектних виробів та збільшення у зонах дефектів кута повороту площини поляризації в електрооптичних речовинах.

Визначено, що, згідно першого запропонованого методу, який, на відміну від відомих, враховує динаміку змін електричного опору ВТ теплових НВ, вона, наприклад, у вигляді представлених часових залежностей (рис.20) повинна аналізуватися за результатами вимірювань лише після відімкнення ВТ від електричного живлення.

У пятому розділі приведено результати впровадження розробок та експериментальних досліджень і випробувань, виконаних автором (табл. 4).

У додатках приведено акти впровадження розробок автора, опис алгоритмів та програм моделювання, а також результати і протоколи випробувань розробок та інформаційно-рекламні матеріали експонатів, що демонструвались на виставках.

Таблиця 4

Окремі впроваджені розробки та їх медичний ефект.

1.Фотомедичні світловодні малогабаритні прилади типу ОСМ із світло регулюванням, в тому числі, за існуючими медичними програмами

Для діагностики та лікування стоматологічних захворювань, створення оптимальних умов при маніпуляціях у порожнині рота. Медичний ефект - розширення номенклатури медичних об'єктів та галузей світло діагностики, у порівнянні з нерегульованими малопотужними аналогами, підвищення екологічності та мобільності, у порівнянні з приладами рентгено- та УЗ-діагностики, понад 20% скорочення тривалості реставраційних та личкувальних робіт в ортопедичній стоматології.

Впроваджено у Львівській обласній стоматологічній поліклініці та Львівському національному медичному університеті ім. Данило Галицького. Підприємство - виробник зразків та серії - Дослідний завод НУ "Львівська політехніка"

2.Фотомедичні малогабаритні апарати типу НСМГ світлопроменевої термообробки стоматологічних матеріалів

Для оптичного термоформування в тиглі і на шпателі зубопротезувальних моделювальних восків і інших стоматологічних матеріалів. Медичний ефект – розширення номенклатури стоматологічних виробів та послуг, підвищення енергоекономічності термоформувальних технологій зубопротезування та екологічної чистоти зуботехнічних лабораторій у порівнянні з існуючими газополум'яними термоформувальними приладами.

Впроваджено у Львівській обласній стоматологічній поліклініці та Львівському національному медичному університеті ім. Данило Галицького. Підприємство - виробник зразків та серії - Дослідний завод НУ "Львівська політехніка"

3.Гематологічні фотофератори, адаптовані

до переливання крові

Для фотоферезу при лікуванні ТКЛШ. Медичний ефект - скорочення до 50% експозиції, спрощення, здешевлення, енергозбереження, відсутністю нагрівання крові, у порівнянні з приладами.. типу „Ізольда".

Впроваджено в Інституті патології крові та трансфузійної медицини АМН України


 
 

Цікаве

Загрузка...