WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціонально-метаболічний статус міокарда: адаптивні можливості та корекція за умов експериментального гіпотиреозу (автореферат) - Реферат

Функціонально-метаболічний статус міокарда: адаптивні можливості та корекція за умов експериментального гіпотиреозу (автореферат) - Реферат

Аналізом результатів досліджень доведені високі можливості принципово нового запропонованого методу формування різноманітних форм просторового (поперечного) розподілу ПВ, що може використовуватися при модернізаціях існуючих або розробках нових світлодіодних медичних засобів з новими фототерапевтичними властивостями.

Виявлені за результатами комплексних досліджень особливості в залежностях спектральних характеристик різних типів ДВ від напруги живлення та UДВ. Для визначення можливостей практичного застосування методів керування ПВ теплових НВ на підставі виявлених особливостей експериментальних характеристик встановлені межі UДВ та потужності споживання Р, при яких зсув спектра випромінення не перевищує 20% (рис.14), а зсув максимуму випромінювання в межах 20% від (500 до 640 нм) відповідає зміні напруги на випромінювачі приблизно на 10%. При глибоких змінах максимум спектральної характеристики зсувається з 520 нм (при UДВном) до 720 нм (при UДВ=5В, UДВ= 0,42UДВном).

Рис. 13. Залежності просторового розподілу ПВ світловодно-світлодіодної системи НВ від просторового положення ДВ у площині вхідного вікна світловода.

Одержаними результатами встановлено для теплових НВ залежність І0 від напруги живлення у рекомендованому для практики вузькому діапазоні UДВ, де k = 140 кд/В. Крутизна характеристики для цього діапазону становить

Рис.14. Спектральні характеристики теплових НВ при різних значеннях напруги живлення: ∆-12В, □-11В, ◊-9В, ○-7В, *-5В.

кд/В, а при граничних значеннях UДВ відносна зміна сили світла та глибина керування складатимуть відповідно та. Для розрядних НВ залежність опроміненості зонивід UДВ також рекомендовано вважати лінійною.

За результатами досліджень спектральних характеристик НВ з розрядними короткодуговими компактними металогалогенними ДВ нових фотомедичних приладів виявлені закономірності, що виявляються у селективних змінах інтенсивності смуг ПВ в області фотоотвердження реставраційних стоматологічних полімерних композитів. Встановлені межі запропонованих змін UДВ,що,внаслідок внутрішнього перерозподілугалогенідів, метали яких утворюють відповідні смуги ПВ, змінюють його спектр (табл.1).

Таблиця 1

Зсув максимуму спектра металогалогенного ВТ при зміні напруги.

Напруга на ДВ, В

Потужність, ВА

Струм розряду,

А

Відносні інтенсивності випромінення для довжин хвиль.,%

589нм

535нм

410нм

70

500

7,2

100

337

009

60

120

2,0

100

63

014

На основі одержаних результатів встановлені і вперше рекомендовані для розробок НВ фотомедичних приладів режими динамічного керування спектральними характеристиками і керованих спектральних корекцій ПВ. Зокрема, це може використовуватись у приладах стоматологічного фотоотверджування для оптимізації їх спектрів, наприклад, у випадках вимушених замін фотополімеризаційних матеріалів або непередбачених змін спектральних характеристик НВ в процесі реставраційних та личкувальних робіт у ротовій порожнині.

Для експериментальної перевірки запропонованого метода і моделі стабілізації просторового положення розрядно-плазмових випромінювальних тіл проведено фізичне моделювання електричних полів катодів. Для порівняння складних форм електродів розрядно-плазмових ДВ високого тиску, в тому числі, запропонованої конфігурації порожнинного катода з конусним виступом висотою L на дні порожнини, кутом конусності і радіусом r вершини на дні порожнини з внутрішнім діаметром d. Розроблена модель відображала катодний півперіод роботи розрядно-плазмових ДВ високого тиску. Моделювання здійснювалося за допомогою розвиненого для поставлених завдань методу ЕГДА для плоских перерізів чотирьох порівнюваних типів катодів, у тому числі порожнинних катодів запропонованої конфігурації. За одержаними картинами поля типу представленої на рис.15 встановлено, що для катодів запропонованої конфігурації величина напруженості електричного поля при вершині виступу з певним радіусом заокруглення значно зменшується з збільшенням глибини її занурення h, починаючи з рівня 0,3 d.

Рис. 15. Структура порожнинного катода запропонованої конфігурації з конусним виступом висотою L, кутом конусності і радіусом r вершини на дні порожнини з внутрішнім діаметром d та діаметром заокруглення кромки d1та експериментальна картина електричного поля в його робочій частині.

Рис 16. Картини полів порожнинних катодів відомої та запропонованої конфігурацій.

Для порівняння результатів проводилось моделювання за допомогою вдосконаленого методу електролітичної ванни, який має перевагу в тому, що провідним середовищем є не плоский папір, а електропровідна рідина із властивостями електроліту. Це дозволило створити об'ємну модель і, таким чином, здійснити об'ємне моделювання і для підвищення його точності збільшити моделі до розмірів 1,53 м (рис.16).

За проведеним аналізом одержаних результатів сформульовані рекомендації для розробок запропонованих порожнинних катодів типових розрядно-плазмових ДВ фотомедичного застосування з підвищеною стабільністю випромінення (табл.2).

Зазначеними методами проведено моделювання електричних полів розглянутих у 2.4 автоемісійних мікроелектродних збуджувачів альтернативних катодолюмінесцентних НВ та запропонованих стабілізаційних електростатичних екранів теплових інтегрованих ДВ. Одержані результати підтвердили правомірність запропонованих математичних моделей і теоретичних оцінок і, таким чином, можливості технічної реалізації запропонованих рішень.

Таблиця 2

Рекомендовані параметри запропонованих катодів РДВ.

Потужність ДВ (Вт)

Діаметр кромки порожнини d1,(мм)

Занурення

h,(мм)

Радіус иступу

r,(мм)

Конусність

,()

125

0.8

27 10-2

2 10-3

3045

250

0.9

48 10-2

23 10-3

3045

400

0.9

510 10-2

3 10-3

4560

1000

1.0

11.6 10-1

35 10-3

6070

Для перевірки математичних моделей та одержаних аналітичних виразів досліджувались характеристики розроблених вакуумних автоемісійних збуджувачів катодолюмінесцентних НВ. Емітери та витягуючі електроди виготовлялись з вольфраму, нікелю або графіту і мали радіуси вершин (5...100)10-4 см.. Для їх виготовлення та забезпечення надмалих міжелектродних відстаней (0,5...20)10-4 см використовувались модифіковані для поставлених завдань методи електрополірування та електрооплавлення. Дослідження ВАХ, одна з яких є представленою на рис.17, проводились у вакуумі 10-7 мм. рт. ст при відносно невисоких густинах емісійного струму.

Рис.17. Типова ВАХ експериментального автоемісійного збуджувача.

Такий режим виключав вплив побічних процесів, характерних для вищих густин струму, що дало можливість перевірити запропоновану математичну модель. З емісійних характеристик встановлено, що поява струмів (І~10-11А) спостерігається при значно, практично на порядок, нижчих, порівняно з відомими, напругах (200...600 В), що відповідає результатам математичного моделювання. Це підтвердило правомірність запропонованої математичної моделі, в якій для зниження напруги враховано роль зменшених міжелектродних відстаней та витягуючого електроду. При збільшенні струму до значень 10-5 А виявлено зростання флуктуаційних коливань струму з частотою порядку одиниць Гц, які могли призводити до необернених змін. На підставі досліджень таких режимів встановлені межі напруг і струмів, при яких не спостерігаються прояви дестабілізуючих процесів. Додаткову стабілізацію ВАХ і, таким чином, ПВ люмінофора НВ запропоновано здійснювати методом керування осьовою відстанню d між вершиною емітера та витягуючим електродом за допомогою п'єзоприводного перетворювача зі зворотним зв'язком за струмом емісії. Показано за порівнянням одержаних часових діаграм емісійного струму, що в автоемісійному нестабілізованому збуджувачі переважають низькочастотні (f100Гц) флуктуації струму на середньому рівні А в межах А.У ДВ із запропонованою схемою керування і стабілізації з опорною напругою 200 В амплітуда коливань струму зменшується більш ніж на порядок. На основі аналізу нових можливостей показано перспективи запропонованого катодолюмінесцентного НВ у якості альтернативи ртутним фотолюмінесцентним випромінювачам існуючих приладів опромінення крові, наприклад, для приладів гематологічного фотофереза.


 
 

Цікаве

Загрузка...