WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості перебігу та лікування анемії, що зумовлена комбінацією дефіциту заліза і вітаміну В12 (автореферат) - Реферат

Особливості перебігу та лікування анемії, що зумовлена комбінацією дефіциту заліза і вітаміну В12 (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Корнійчук О.П. Мікробіоценоз кишечнику на тлі хронічних запальних процесів і пухлин травного тракту – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 03.00.07.– мікробіологія. Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України, Харків, 2005.

Встановлено, що при хронічних захворюваннях проксимальної частини травного тракту має місце активація грампозитивної аеробної (стафілокок, ентерокок) та анаеробної (клостидії) мікрофлори, при ураженні дистальної частини спостерігається проліферація грамнегативної аеробної (ентеробактерії, неферментуючі види мікроорганізмів) міркофлори та бактероїдів.

Досліджено мікробіоценоз кишечника в осіб з пухлинами товстої кишки і проведено порівняльну оцінку змін мікроекологічного статусу кишечника в хворих з хронічними захворюваннями травного тракту та онкохворих. Показано, що зміни мікробіоценозу кишечника при пухлинному процесі відбуваються на тлі підвищення мітотичного індесу епітеліальних клітин, а також зростанням відношення лінолевої кислоти до арахідонової в сироватці крові хворих.

Вивчено біологічні властивості мікроорганізмів, виділених від онкологічних хворих, – плазмідний спектр, фаготипи і серотипи, адгезивні властивості. Результати, отримані при дослідженні клінічного матеріалу, апробовані в експериментах на мишах - носіях пухлини Ерліха. Показано етапність мікроекологічних змін в кишечнику в процесі розвитку пухлини. Встановлено, що найбільший ризик розвитку пухлин товстого кишечника мають особи з гепатитами і хронічними колітами з констипаційним синдромом. Досліджено спектр вищих жирних кислот в метаболітах бактерій, ізольованих від онкологічних хворих. Показано, що у вказаній суміші має місце зростання відношення лінолевої кислоти до арахідонової, як і в сироватці крові онкологічних хворих та тварин-пухлиноносіїв.

Запропоновано використовувати показники мікробіоценозу кишечника в комплексі з показниками вмісту жирних кислот та мітотичним індексом для моніторинга хронічних запальних процесів товстої кишки з метою визначення груп ризику.

Ключові слова: кишкова мікрофлора, дисбактеріоз, пухлини товстої кишки, карцинома Ерліха, ентерит, коліт, гепатит, холецистит, вищі жирні кислоти, мітотичний індекс.

АННОТАЦИЯ

Корнейчук Е.П. Микроэкология кишечника на фоне хронических воспалительных процессов и опухолей пищеварительного тракта.

Диссертация на соискание научной степени доктора медицинских наук по специальности 03.00.07. – микробиология. Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова АМН Украины, Харьков, 2005.

Диссертационная работа посвящена проблеме развития хронических заболеваний пищеварительного тракта с позиции микроєкологии.

Исследовано клинический материал (испражнения, сыворотка) 637 больных хроническими заболеваниями пищеварительного канала и гепатобилиарной системи и 164 экспериментальных животных. Изучен характер микроэкологического статуса лиц с хроническим дуоденитом, энтеритом, холециститом, колитом, гепатитом, постмедикаментозным дисбактериозом, а также больных опухолями толстого кишечника, у которых исследовались испражнения и материал, отобранный интраоперационно.

Установлено, что для энтеритов характерно превалирование оппортунистических энтеробактерий в стуле, а колиты, сопровождающиеся констипациями, характеризуются недостаточностью симбионтной микрофлоры, активацией гемолитических эшерихий, при холециститах имеет место стафилококковый дисбактериоз. При заболеваниях печени дефицита бифидо- и лактофлоры не обнаружено, однако имеет место относительное повышение количественного уровня бактероидов. Микроэкологический статус лиц с колитом отличается в зависимости от клинических проявлений (диарея, запор).

Результаты исследования микробного пейзажа онкологических больных позволили разделить их на две группы: больных, у которых имеет место активация бактероидной микрофлоры и лиц с более активным аэробным звеном, что рассматривается как этапы одного и того же процесса. В экспериментах на животных (белых мышах) получено подтверждение результатов клинических исследований. Показано, что у онкологических больных отличается жирнокислотный спектр метаболитов бактерий, выделенных из испражнений от состава высших жирных кислот бактериальных метаболитов лиц контрольной группы. Имеет место повышение отношения линолевой кислоты к арахидоновой, что свдетельствует о снижения антиоксидантной защиты.

Изучение биологических свойств эшерихий, выделенных от больных раком кишечника показало наличие большого количества внехромосомных генетических элементов и разнообразие фаготипов. Отмечено повышените частоты встречаемости у "опухолевых" изолятов плазмид размерного класса 2,2-5,7 тпн. На основании электронномикроскопического исследования установлены изменения ультраструктуры кишечных палочек, выделенных от лиц с опухолевым процессом в толстом кишечнике. При сравнении микробных пейзажей больных с хроническими заболеваниями пищеварительной системы и онкобольных установлена тесная корреляционная связь с показателями микробиоценоза лиц, страдающих колитами с констипациями и гепатитами. Отмечено повышение митотического показателя епителиальных клеток кишки лиц с указанными типами дисбактериоза.

Результаты исследования могут быть использованы для создания мониторинга хронических воспалительных процессов толстого кишечника с учётом микробиологических, цитологических (митотический индекс) и липидных показателей, превентивной терапии больных с высокой степенью риска развития рака толстого кишечника.

Ключевые слова: микрофлора, кишечник, дисбактериоз, рак толстого кишечника, высшие жирные кислоты.

ABSTRACT

Kornijchuk O.P. Microecology of a colon by chronic inflammatory and tumoral processes.

A dissertation for the degree of doctor medical science in specialty 03.00.07.– Microbiology. Mеchnicov Institute of microbiology and immunology of Ukraine АМS, Kharkov, 2005.

The dissertation deals with questions of changes of microecology for patients with chronic inflammatory diseases of intestine and colon and persons with colon cancer.

The bacterial factor is a major link in a colon carcinogenesis. Among the symbionts of the large intestine, it's Escherichiae that possess the best genetic and microecilogical plasticity. Cultural, biochemical, antigenic, adhesive, morphological properties and spectre of plasmids of E.coli were studied on the submicroscopic level. No isolated resistant to ampicillin were found among isolated, which were selected from normal tissue. The study of Escherichia plasmide spectre showed that tumor isolated have the tendency to form multiple plasmide complexes.

For oncologic patients more often was supervised isolation of opportunistic enterobacteria. For persons this group the increase of frequency of isolation of Bacteroides and Clostridium is marked.

The differences in specific composition of Bacteroides by persons with tumour in comparison with control group are marked.

The risk of tumor development for such ills is increased on replacement the typical for an intestine biotope bacteriaa to the microorganisms with reduced biochemical activity.

Key words: microflora, small intestine, disbacteriosis, colon, cancer.


 
 

Цікаве

Загрузка...