WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості перебігу та лікування анемії, що зумовлена комбінацією дефіциту заліза і вітаміну В12 (автореферат) - Реферат

Особливості перебігу та лікування анемії, що зумовлена комбінацією дефіциту заліза і вітаміну В12 (автореферат) - Реферат

Рис 3. Кількісний розподіл позахромосомних ДНК ешерихій, ізольованих від онкологічних хворих, за розмірними класами

В групі NR відсутні плазміди з класів III, V,VI i VII в той час, як плазміди вказаних розмірів виявляються в групі TU i меншою мірою - FS.

У штамів, виділених з пухлинної тканини, більшість виявлених складних плазмідних комплексів знаходиться у повній кореляції з множинною стійкістю до ампіциліну, канаміцину і тетрацикліну. Вказану ознаку зафіксовано для штамів, що є носіями потрійних плазмідних комплексів (60, 79, 100 тпн) та подвійного – (3,8, 66 тпн) і ізолятами з пухлинної тканини.

Передбачається можливість міжштамового переносу складного плазмідного комплексу. Серед поліаглютинабельних штамів ешерихій не виявлено безплазмідних варіантів.

Аналізуючи адгезивні властивості за відповідним індексами адгезивності, слід звернути увагу на поєднання присутності великих плазмід розміром 112-119 тпн (ІХ клас) з відносно високим індексом адгезії у штамів, виділених з пухлинної тканини. Зафіксовано відсутність у штамів ешерихій, виділених від онкохворих, генетичних елементів, що визначають антипроліферативну активність, яка є характерною для Ent-плазмід.

При обліку результатів титрування колі-фагів Т4, Т7 MS2 і Т2 для досліджених штамів є характерною наявність не менше, як 7 фаготипів (табл. 3).

Таблиця 3

Розподіл за фагочутливістю ешерихій, виділених з різних ділянок товстої кишки онкологічних хворих

Фаготип

Чутливість до фагів

Кількість ізолятів (%)

T4

T7

MS2

T2

NR

FS

TU

І

+

+

+

+

12

44

44

ІІ

+

+

-

+

10

10

80

ІІІ

+

-

+

-

42,3

14,3

42,3

ІV

-

+

+

-

54,5

18,2

18.2

V

-

-

+

-

10

80

10

VI

-

+R

-

-

0

75

25

VII

-

-

-

-

47,1

17,6

35,3

E.coli K12

+

+

+

+

Примітки: xR – внутрішньоклітинне обмеження розвитку фага; "+" – зафіксовано літичну дію фага; "-"– літична дія фага відсутня

Фаготипи досліджених штамів співпадають з їх плазмідним спектром. Найбільша кількість "пухлинних" штамів представлена фаготипом ІІ, який характеризується чутливістю до досліджених Т-фагів при відсутності F-фактора, що зумовлює адсорбцію донорспецифічного бактеріофагу MS2. Одночасно ряд безплазмідних штамів, які в основному ізольовані з нормальної слизової, здатні адсорбувати фаг MS2, що свідчить про хромосомну локалізацію статевого фактора (фаготип ІV). Виявлення в декількох ізолятів ешерихій (двох просвітних штамів і одного ізолята з нормальної слизової) відповідної плазміди при відсутності чутливості до фагу MS2 свідчить про функціонування репресивного фактора або про модифікацію рецепторів на мікроворсинках.

Отже, різноманітність плазмідних спектрів ізолятів ешерихій, отриманих від хворих на рак кишечника, доповнюється їх відмінністю за фагочутливістю. Якщо фаготип ІІ умовно можна вважати "пухлинним", то "просвітні" штами в основному представлені фаготипами V i VI. Ізоляти з нормальної тканини з однаковою частотою представлені фаготипами ІІІ, IV, VII.

Показано етапність процесу взаємодії бактерій з атиповими епітеліальними клітинами, його інвазивний характер (рис.4). Ультраструктура ешерихій, ізольованих від онкологічних хворих, характеризується наявністю морфологічних змін в оболонці, додатковими поверхневими структурами, які дозволяють колонізуватися на трансформованих клітинах епітелію кишки (рис.5). Зафіксовано деяке потовщення клітинної стінки "пухлинних" штамів ешерихій, наявність великої кількості перемичок між зовнішнім і внутрішнім шаром та вираженого S-шару (рис.6).

Таким чином, встановлено, що в умовах розвитку проліферативного процесу в товстій кишці спостерігаються зміни не лише з боку кількісних показників основних бактерійних симбіотів, але й змінюються їх біологічні властивості в залежності від ступеня диференціації епітеліальних клітин, щл відбивається в кінцевому результаті на рівновазі проліферативно-апоптичних процесів.

Проведено оцінку змін мікробіоценозу кишечника на тлі біохімічних процесів, що відбуваються у макроорганізмі в умовах розвитку проліферативного процесу. Для цього досліджено жирнокислотний спектр сироватки крові хворих з І-ою та ІІ-ою стадією проліферативного процесу. Встановлено, що в порівнянні з здоровими особами має місце зростання відношення процентного вмісту лінолевої кислоти до арахідонової. Остання, як відомо, є попередником біологічно активних речовин ейкозаноїдів, задіяних у антиоксидантний захист. Якщо на І-й стадії проліферативного процесу спостерігається лише тенденція у зростанні відношення лінолевої кислоти до арахідонової (3,300,29 проти 3,040,19 в контролі), то на ІІ-ій стадії спостерігається виражене гальмування

Рис. 4. Етапи взаємодії бактерій з колоноцитом (електронне фото, збільшення 12000),

а – мікроворсинки епітеліальної клітини;

б – бактеріальні тіла.

Рис. 5. Ультраструктура E.coli (електронне фото, збільшення 73600)

а – клітинна стінка бактерій; б – розширений світлий шар з вкрапленням везикулярних тілець;

в – ділянки суперспіралізованої ДНК

Рис. 6. Ультраструктура E.coli

(електронне фото, збільшення 36800)

а – мезосоми бактеріальної клітини;

б – S-шар

процесу утворення арахідонової кислоти, оскільки вказаний коефіцієнт зростає до 9,270,83. Важливим показником ліпідного обміну є вміст олеїнової кислоти, однією з властивостей якої є пригнічення розвитку умовно-патогенної мікрофлори. Деяке зростання її процентного вмісту в сироватці крові осіб з І-ою стадією проліферативного процесу в подальшому змінюється суттєвим (вірогідним) зниженням в порівнянні з контролем.

Оскільки процеси обміну жирних кислот є характерними і для бактеріальної мікрофлори, особливо її анаеробної ланки, досліджено жирнокислотний спектр суміші продуктів метаболізму бактерій, виділених з випорожнень онкологічних хворих. При вивченні складу жирних кислот у вказаній суміші при культивуванні виділених бактерій в аеробних умовах вищі жирні кислоти не виявлялися. Навпаки, при інкубуванні в анаеробних умовах вдалося визначити 6 насичених і 4 ненасичені жирні кислоти. В досліді виявлено виражене зниження процентного вмісту стеаринової кислоти, яка, як відомо, є загальним ліпідним маркером мікробного метаболізму і завершальною ланкою синтезу вищих жирних кислот. Оскільки розвиток пухлинного процесу супроводжується відносним збільшенням кількості бактероїдів, вказана група симбіонтів (в першу чергу, B.vulgatus), завдяки особливостям біохімічної активності є домі-нуючою в обміні жирних кислот. Зниження рівня стеаринової кислоти супроводжує активну проліферацію пухлинних клітин. Цитологічний індекс при цьому наближається до 0,54. Одночасне підвищення кількості пальмітинової кислоти і пальмітоолеїнової свідчить про порушення процесу перетворення саме у цій ланці.

Встановлено, що зміни жирнокислотного спектру, які стосуються антиоксидантного захисту, в суміші метаболітів бактерій, виділених від онкологічних хворих, носять таку саму направленість (таблиця 4), як і зміни в сироватці крові: нагромадження лінолевої кислоти та інверсія показника олеїнової кислоти, яка пригнічує розвиток грамнегативної умовно-патогенної мікрофлори.

Як і при дослідженні мікроекологічного статусу людського організму, у тварин в умовах моделювання пухлинного процесу спостерігали зміни мікрофлори в процесі розвитку асцитної пухлини як послідовні етапи проліферативного процесу. На 7-й день після імплантації карциноми в мишей зросла загальна кількість неспороутворюючих облігатних анаеробів – колінзел та егертел від 5,60,54 до 6,6 lgКУО/г та меншою мірою – бактероїдів на тлі зниження кількісного рівня лактобактерій. На 14-й день зафіксовано виражене зниження кількості колінзел та егертел (до 4,00,51 lgКУО/г) і


 
 

Цікаве

Загрузка...