WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості відновлення діастолічної функції лівого шлуночка у хворих з хронічними формами ІХС після односудинного коронарного стентування (авторефер - Реферат

Особливості відновлення діастолічної функції лівого шлуночка у хворих з хронічними формами ІХС після односудинного коронарного стентування (авторефер - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

    1. Новонароджені діти з виявленим у них акушерською та генетичною службою незрощенням піднебіння і губи, повинні надходити на амбулаторне спостереження у спеціалізовані центри з надання допомоги дітям з природженою патологією щелепово-лицевої ділянки. В штат таких центрів обов'язково повинні входити оториноларингологи та аудіологи.

    2. Дитина з незрощенням піднебіння вже в постнатальному періоді повинна бути обстежена спеціалістами, в тому числі – оториноларингологом, в подальшому вона повинна перебувати під їх постійним амбулаторним спостереженням. В разі виявлення суміжних, в т.ч. оториноларингологічних патологічних змін спеціалісти призначають і проводять відповідне лікування, а також післяопераційну реабілітацію.

    3. Найсприятливіший вік для проведення операцій на піднебінні з огляду на відновлення функції середнього вуха та слуху – 5-6 років. Оториноларингологічне лікування доцільно проводити поетапно у ранні терміни (не пізніше 6 місяців) після операції на піднебінні.

    4. Окрім лікувально-реабілітаційної роботи з дітьми, необхідно налагодити санітарно-освітню працю з батьками з метою усвідомлення ними важливості лікування та профілактики у дітей поєднаних з незрощенням піднебіння патологічних змін, в т.ч. оториноларингологічних, при потребі – з залученням психолога.

    5. Враховуючи соціальну значимість всебічної реабілітації дітей з природженими вадами лиця необхідно клопотатися перед органами охорони здоров'я щодо створення відповідних соціальних програм на державному рівні.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Кіцера О.О. Патологія середнього вуха та слуху при розщелинах піднебіння // VIII Конгрес СФУЛТ, Львів-Трускавець. Тези доповідей. – 2000. – С.318-319.

Автор провів обробку літературних даних щодо питання патології середнього вуха та слуху при природжених розщелинах піднебіння, підготував матеріал до друку.

2. Кіцера О.О. Патологія середнього вуха та слуху при природжених незрощеннях піднебіння // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2000. - №5. – С. 96-98.

Автор дослідив ЛОР-органи та слух у дітей з незрощенням піднебіння, провів статистичну обробку, підготував матеріал до друку.

3. Kicera A., Kicera N. Ocena wartoњжi badaс audiologicznych oraz genealogicznych u dzieci z rozszczepami podniebienia // 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologow Chirurgow Glowy i Szyi, Biaіystok-Mikolajki (Polska). Streszczenia. – 2002. – S.43.

Автор провів дослідження ЛОР-органів та слуху в дітей з незрощенням піднебіння та генеалогічне дослідження родин досліджених дітей, підготував матеріал до друку.

4. Готь І.М., Кіцера О.О., Винарчук-Патерега В.В., Кіцера О.О. Дослідження стану середнього вуха та слуху в дітей із природженими незрощеннями піднебіння // Acta Medica Leopoliensia. – 2001. – V.7, №2. – C. 14-16.

Автор провів дослідження ЛОР-органів та слуху в дітей з незрощенням піднебіння, проаналізував результати аудіологічних досліджень.

5. Кіцера О.О. Вплив природжених дефектів піднебіння на стан середнього вуха та функцію слуху // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2001.- №5 (додаток).– С.28-29.

Автор провів комплексне дослідження ЛОР-органів та слуху в дітей з незрощенням піднебіння до операції на піднебінні та після цієї операції, підготував матеріал до друку.

6. Кіцера О.О. Лікування оториноларингологічної патології у дітей з природженими незрощеннями піднебіння – етичні аспекти // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2002.- №3-c. – С.173.

Автор провів обробку літературних даних з питання лікування патології ЛОР-органів при незрощенні піднебіння, запропонував та провів лікування ЛОР-органів в цих дітей.

7. Кіцера О.О., Кіцера О.О. Патологія ЛОР-органів у дітей з природженими незрощеннями піднебіння // ІХ Конгрес світової федерації українських лікарських товариств, Луганськ. Тези доповідей. – 2002. – С.153-154.

Автор комплексно дослідив ЛОР-органи та слух у дітей з незрощенням піднебіння до та після операції на піднебінні, визначив вплив цієї операції на стан слуху.

8. Кіцера О.О. Дані імпедансної аудіометрії у дітей з природженими незрощеннями піднебіння Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2003.-№3-с. – С.195.

Автор проаналізував літературні дані з діагностики патології середнього вуха та слуху при незрощенні піднебіння, провів імпедансометричне дослідження в цих дітей до та після операції на піднебінні, статистичний аналіз, підготував матеріал до друку.

9. Кіцера О.О. Динаміка аудіометричних даних у дітей з природженими незрощеннями піднебіння після реконструктивної операції // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2003.- №5-c. – С. 100.

Автор провів комплексне аудіометричне дослідження дітей з незрощенням піднебіння до операції на піднебінні та в різні терміни після цієї операції, проаналізував результати.

10. Kicera A. Wyniki audiometrii impedancyjnej u dzieci z rozszczepami podniebienia // XIII Dni Otolaryngologii Dzieciecej, Lublin (Polska). Streszczenia. – 2003. – S.25.

Автор провів імпедансометричне дослідження, зокрема дослідження слухової труби методом Вільямса в дітей з незрощенням піднебіння до та після операції на піднебінні.

11. Кіцера О.О. Діагностика та лікування хвороб середнього вуха у дітей з природженими незрощеннями піднебіння // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2004. - №3-с. – С.206-207.

Автор провів дослідження вуха та слуху в дітей з незрощенням піднебіння до та після операції на піднебінні, призначив та обґрунтував комплексне лікування таким дітям.

12. Zmiany danych audiometrycznych u dzieci z rozszczepami podniebienia po leczeniu zabiegowym // 41 zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologow Chirurgуw Glowy i Szyi, Lublin (Polska). Streszczenia. – 2004. – S.362.

Автор визначив стан слуху дітей з незрощенням піднебіння до операції на піднебінні і після цієї операції та оториноларингологічного лікування.

13. Кіцера Н.І., Гнатейко О.З, .Акопян Г.Р., Федоришин З.М., Осадчук З.В., Грузинцева Н.А., Геник–Березовська С.О., Кіцера О.О., Єфіменко О.К. Частота народження дітей з розщелиною губи і/або піднебіння у Львівській області за 1985–2001 рр. // Журн. вушних, носових, горлових хвороб. – 2004. – №1. – С.27–30.

Автор провів обробку даних епідеміологічних досліджень розщелини губи і піднебіння, у співавторстві вивчив частоту даної патології у регіоні.

14. Кіцера О.О. Принципи оториноларингологічного лікування дітей з природженими незрощеннями піднебіння та його результати // Журн. вушних, носових, горлових хвороб.–2004. – №5-с.– С.125.

Автор обґрунтував принципи та методи комплексного оториноларингологічного лікування дітей з природженим незрощенням піднебіння, підготував матеріал до друку.

15. Заболотний Д.І., Готь І.М., Кіцера О.О., Винарчук-Патерега В.В., Ільницький Я.М. Діагностика та лікування хронічних запальних захворювань середнього вуха і порушень слуху у дітей з природженими незрощеннями піднебіння // Журн. вушних, носових, горлових хвороб . – 2005 . – №1. – С.2-6.

Автор провів комплексне дослідження дітей з незрощенням піднебіння до і після операції на піднебінні, обґрунтував та провів лікування дітей з цією патологією.

16 Кіцера О.О. Принципи комплексної реабілітації дітей з природженим незрощенням піднебіння // Матеріали Х З'їзду оториноларингологів України. - м. Судак. – 2005. – С.458-459.

Автор на підставі власних досліджень обґрунтував основні принципи реабілітації дітей з природженим незрощенням піднебіння, провів статистичну обробку.

АНОТАЦІЯ

Кіцера О. О. Патологія вуха та стан слухового аналізатора у дітей із природженим незрощенням піднебіння. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія. – Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 2005.

У дисертаційній роботі розроблені питання патологічних змін ЛОР-органів, передусім – середнього вуха та слуху в дітей з природженими незрощенням піднебіння.

Підтверджено наявність спадкових форм незрощення, в трьох випадках запідозрено наявність поєднаних вад розвитку піднебіння та ЛОР-органів.


 
 

Цікаве

Загрузка...