WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетична оцінка перебігу різних форм стенокардії: особливості лікування (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетична оцінка перебігу різних форм стенокардії: особливості лікування (автореферат) - Реферат

Таким чином, застосування системи лікувально-реабілітаційних заходів із включенням корекції вегетативних порушень відповідно до форми ВД та ВВТ сприяє врівноваженню активності симпатичної та парасимпатичної ланок ВНС (за показниками  і АМо), покращенню стану гуморальної регуляції серцевого циклу (за показниками Мо) та адаптивно-пристосувальних можливостей організму (за показниками ІНБ), а також поліпшенню внутрішньосерцевої гемодинаміки (за показниками ХОК).

Позитивні зміни ВВТ у хворих, які отримали корекцію вегетативних порушень, позначились динамікою інтенсивності периферичного кровообігу, що відображається на термограмах хворих нормалізацією шкірних температур, помірністю та симетричністю світимості усіх ділянок шкіри передньої поверхні грудної клітини, передньої черевної стінки та верхніх кінцівок, а особливо їх дистальних відділів.

Термограма також демонструє стан дихальних шляхів, який значно покращується в результаті проведення системи лікувально-реабілітаційних заходів, що включає корекцію вегетативних порушень на фоні лікування бронхо-легеневої патології: в міжлопатковій ділянці нормалізується кровообіг за рахунок зменшення гіперплазії лімфоїдної тканини, що реагує на запальні зміни в легенях та бронхах; у підключичних ямках зменшується інтенсивність світимості завдяки нормалізації гемодинаміки в малому колі кровообігу; в проекції враженої долі легені знижується температура шкіри до вікових норм через зменшення запальних процесів.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі до підвищення ефективності лікування та реабілітації дітей, які хворіють на пневмонію затяжного перебігу чи на рецидивуючий бронхіт у період ремісії, шляхом вдосконалення діагностики та корекції вегетативних порушень, що їх супроводжують.

1.У всіх дітей, які хворіють на вмонію

2.При пневмонії з затяжним перебігом у дітей, частіше визначається переважання дії симпатичної ланки ВНС (58,75%), тоді як у хворих на рецидивуючий бронхіт здебільшого переважає вплив парасимпатичної ланки ВНС (61,54%). Встановлені порушення вегетативного гомеостазу обтяжують перебіг патологій із затяжними та рецидивуючими формами.

3.Термографічна картина певних ділянок тіла дітей, які хворіють на бронхо-легеневу патологію у поєднанні з ВД, є специфічною для різного ВВТ: у ваготоніків найчастіше зустрічаються симетричні ділянки гіпертермії в точках проекції великих судин на передню поверхню грудної клітини, асиметричні ділянки гіпотермії у шкірній проекції серця, неоднорідність зображення передньої черевної стінки з чергуванням ділянок гіпотермії в гіпогастрії та гіпертермії в області пупка, гіпертермія шкіри зовнішньої поверхні кистей; у симпатикотоніків здебільшого визначаються асиметричні ділянки гіпертермії у шкірній проекції серця, гомогенна картина переy f2ей; а також наявність термоасиметрій дистальних відділів верхніх кінцівок у симпатикотоніків та ваготоніків з найвищими показниками температурних градієнтів у ваготоніків, які хворіють на затяжну пневмонію та ВД.

4.Регуляторна здатність ВНС змінена у дітей з бронхо-легеневою патологією та ВД: у хворих з ваготонією вона часто є слабкою і проявляється гіпосимпатикотонічною, асимпатикотонічною і парасимпатикотонічною ВР; у хворих з симпатикотонією, навпаки, визначається гіперреактивність ВНС, яка проявляється гіперсимпатикотонічною ВР.

5.Удосконалено і впроваджено в клінічну практику диференційовану систему лікувально-реабілітаційних заходів для дітей з рецидивуючим бронхітом у періоді ремісії та затяжною пневмонією з обов'язковим включенням корекції вегетативних порушень згідно їх форми та ВВТ на етапі санаторно-курортного лікування.

6.У дітей, які хворіють на затяжну пневмонію чи рецидивуючий бронхіт у період ремісії, система лікувально-реабілітаційних заходів, що включає корекцію вегетативних порушень, сприяє врівноваженню активності симпатичної та парасимпатичної ланок ВНС; покращанню стану гуморальної регуляції серцевого циклу та адаптивно-пристосувальних можливостей організму; поліпшенню внутрішньосерцевої гемодинаміки; нормалізації кровообігу в міжлопатковій ділянці за рахунок зменшення гіперплазії лімфоїдної тканини, що реагує на запальні зміни в легенях та бронхах; нормалізації гемодинаміки в малому колі кровообігу; зменшенню запальних процесів у проекції враженої долі легені.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. У дітей, які мають затяжні захворювання бронхо-легеневої системи, необхідно поглиблено вивчати стан ВНС з визначенням форми ВД та з оцінкою вегетативного гомеостазу (ВВТ, ВР) за допомогою клініко-інструментального обстеження, яке включає збір скарг, анамнезу, дані об'єктивного обстеження, метод бальної оцінки ВВТ, ЕКГ, РЕГ, КІГ та удосконалену методику дистантної термографії з холодовими пробами.

2. В обстеження дітей, які хворіють на пневмонію з затяжним перебігом чи рецидивуючий бронхіт, рекомендовано включати не шкідливий та інформативний метод дослідження вегетативного гомеостазу – дистантну динамічну термографію з застосуванням холодових проб, яка включає три вимірювання: стандартну термографію спокою (без застосування холодових подразників, до початку регуляції); вимірювання регуляторної температури шкіри після холодового навантаження повітрям кімнатної температури; вимірювання регуляторної температури шкіри після додаткового охолодження кистей протягом 1 хвилини водою з температурою 17С, яке проводиться на фоні попереднього охолодження повітрям кімнатної температури. І вимірювання дає можливість оцінити ВВТ, ІІ і ІІІ - ВР.

3. Обґрунтована необхідність проведення системи лікувально-реабілітаційних заходів для дітей, які хворіють на рецидивуючий бронхіт у періоді ремісії чи на затяжну пневмонію, з обов'язковим включенням корекції вегетативних порушень з урахуванням форми ВД та ВВТ з диференційований підходом на етапі санаторно-курортного лікування. Для всіх дітей рекомендовано призначати: повітряні ванни з помірним холодовим навантаженням; лікувальну гімнастику за спеціальним комплексом (дихальні, загальнозміцнюючі вправи). При затяжній пневмонії: трав'яні інгаляції; індуктотермію ділянки проекції запального вогнища; УЗ-терапію грудної клітини (чергуючи з індуктотермією); кальцій-електрофорез загальний по Вермелю; пелоїдин-електрофорез на грудну клітину (чергуючи з кальцій-електрофорезом); загальне УФО; ручний масаж грудної клітини. У період ремісії рецидивуючого бронхіту: тепло-лужні інгаляції; індуктотермію міжлопаткової ділянки; УЗ-терапію на грудну клітину (чергуючи з індуктотермією); йод-електрофорез загальний за Вермелем; пелоїдин-електрофорез міжлопаткової ділянки (чергуючи з кальцій-електрофорезом); УФО грудної клітини; ручний масаж грудної клітини (по закінченні УФО). На фоні загальних режимних моментів та специфічної дієти необхідно проводити індивідуально підібрані заходи корекції вегетативних порушень з урахуванням клінічних проявів ВД та ВВТ. При НЦД у комплекс лікувально-реабілітаційних заходів рекомендовано включати дарсонвалізацію волосяної частини голови. При вираженій симпатикотонії застосовувати: діадинамотерапію ділянки шийних симпатичних вузлів; хвойні ванни; циркулярний душ; екстракт валеріани. При ваготонії призначати: кофеїн-електрофорез на комірцеву зону; соляно-хвойні ванни; циркулярний душ; кальцію глюконат. При ВСД з дизрегуляцією за кардіальним типом рекомендовано застосовувати: дарсонвалізацію області серця та пол f2ракт валеріани; аспаркам. При ваготонії застосовувати: кофеїн-електрофорез на комірцеву зону; соляно-хвойні ванни; циркулярний душ; кальцію глюконат. При ВСД з дизрегуляцією за васкулярним типом з гіпотонією включати: ручний масаж комірцевої зони з поглажуванням та розтиранням; електросон за збуджуючою методикою; кальцій-електрофорез загальний по Вермелю; соляно-хвойні ванни; душ дощовий; настоянку екстракту елеутерококу. При ВСД з дизрегуляцією за васкулярним типом з гіпертензією призначати: ручний масаж комірцевої зони з поглажуванням та розтиранням; електросон за седативною методикою; хвойні ванни; циркулярний душ; препарати валеріани. При ВВД: при дискінезії жовчного міхура та ходів включати індуктотермію правого підребер'я, а при функціональних розладах шлунка - дарсонвалізацію епігастральної зони. При симпатикотонії призначати: сульфідні ванни; циркулярний душ; препарати валеріани. При вираженій ваготонії застосовувати: соляно-хвойні ванни; циркулярний душ; кальцію глюконат.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Доплерографічні особливості реактивності середньої мозкової артерії у здорових дітей // Вісник Вінницького державного медичного університету.-1997.-Т.1, №2.-С.50-51 (співав. Л.М.Булат, В.Д.Шкуренко, Н.І.Горобець).

2. Особливості стану вегетативної нервової системи у дітей, які мають тривалі бронхо-легеневі захворювання // Перинатологія та педіатрія.-2004.-№4.-С. 54-57.

3. Особливості термографічної картини у дітей із затяжними бронхо-легеневими захворюваннями // Педіатрія, акушерство, гінекологія.-2005.-№1.-С.19-21.


 
 

Цікаве

Загрузка...