WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональна несумісність автономних генетичних елементів у erwinia carotovora (автореферат) - Реферат

Функціональна несумісність автономних генетичних елементів у erwinia carotovora (автореферат) - Реферат

Дана гігієнічна характеристика хімічного забруднення повітряного середовища за результатами аналізів проб атмосферного повітря, відібраних у житловій зоні міста на стаціонарних постах спостереження міської СЕС та Гідрометеослужби (за показниками вмісту вищеназваної групи важких металів). Крім того, узагальнені дані про надходженнял забруднень у атмосферу від організованих джерел викидів на основі аналізу "Звітів про викиди в атмосферу" (ф.2-ТП "Повітря") провідних промислових підприємств міста. Проаналізовані результати лабораторних досліджень води Дніпровського водосховища – джерела централізованого господарсько-питного водопостачання та зони рекреації населення м. Дніпропетровська, отримані за даними моніторингу міської СЕС у створах постійного спостереження, та дана гігієнічна оцінка якості води за комплексом санітарно-хімічних показників.

Проведено поглиблене вивчення санітарного стану ґрунту та рівня його забруднення на підставі визначення токсикологічних показників (вміст важких металів) і показників, що характеризують епідемічну безпеку ґрунту, його біологічну активність та процеси природного самоочищення.

Визначення накопичення важких металів у сільськогосподарських рослинах – продуктах харчування людини, що вирощені у приміських зонах міста Дніпропетровська, здійснено методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії.

При дослідженні впливу факторів довкілля на стан здоровя населення застосовані засади та методичні підходи, що розроблені за останні роки (Є.Г. Гончарук 1995; О.В.Берднік, 2003). Вивчення стану здоровя населення проведено за двохетапною програмою, що дозволила на першому етапі оцінити рівень популяційного здоров'я за групами медико-демографічних показників та показників поширеності захворювань серед дитячого населення. На другому етапі з метою виявлення донозологічних змін стану здоровя дитячого населення було проведено анкетування 6-7-річних дітей організованих колективів, які мешкають у районах міста з різними рівнями забруднення середовища. За результатами анкетування сформовано "копі-пари" здорових та практично здорових дітей у кожній зоні дослідження, які включали 30-40 дітей, та проведено поглиблене вивчення їх донозологічного статусу згідно з розробленою нами методикою. Досліджені показники неспецифічного імунітету організму: концентрація та дебіт лізоциму слини, мікробний пейзаж шкіри (на виявлення гемолітичних форм мікроорганізмів) та слизових оболонок зіву та носа (на носійство патогенних стафілококів і кишкової палички). Поряд з цим вивченно накопичення важких металів у біосубстраті (волоссі) обстежених дітей. З урахуванням кореляційного зв'язку між поширеністю захворювань серед дитячого населення міста, донозологічними порушеннями та рівнем забруднення за показниками моноелементного та інтегрального забруднення важкими металами ґрунту та атмосферного повітря, побудовані рівняння лінійної регресії різних типів.

Статистична обробка та аналіз результатів проведені за загальноприйнятими методиками на персональному комп'ютері з використанням стандартних статистичних пакетів Statgraphic, Statistica.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Місто Дніпропетровськ належить до категорії найзначніших міст України та є потужною промисловою агломерацією, яка характеризується різноманітністю фізико-географічних, геоморфологічних утворень, локальних урбоекологічних ситуацій. Основні еколого-гігієнічні проблеми міста обумовлені нераціональністю планувально-функціональної системи, високою щільністю промислових підприємств та недосконалістю їх технологічних процесів, значною питомою вагою різноманітних за вмістом екзогенних хімічних речовин (ЕХР) викидів, скидів та відходів, що надходять до об'єктів навколишнього середовища. Еколого-гігієнічна характеристика зон спостереження наведена у таблиці 2.

Таблиця 2

Основні дані еколого-гігієнічної характеристики зон спостереження міста Дніпропетровська

3они спостереження на території міста

Викиди ЕХР у атмосферу від стаціонарних джерел

всього

(тонн)

на 1 мешк./

рік

(кг)

Питома вага викидів у атмосферне повітря (%)

Питома вага стічних вод, що скидаються у водойми (%)

Питома вага твердих відходів, що накопичуються на території (%)

Площа зелених насаджень

всього

(га)

на 1 мешк.

(м 2)

І зона

(Правобережна)

20299

130,4

66,6

55,6

53,3

8070

105,3

ІІ зона

(Лівобережна)

7981

72,1

18,1

30,8

26,7

5110

124,6

ІІІ зона

(Ігрень-Придніпровська)

71352

96,4

13,3

13,6

20,0

2320

300,9

Всього по місту

99632

97,6

100,0

100,0

100,0

15500

135

Відсутність чіткого функціонального зонування території і розташування заводів поблизу житлової забудови призвели до дифузного забруднення повітряного басейну над усією територією міста. Аналіз даних спостереження за рівнем забруднення повітряного басейну міста свідчить, що 45,5% населення Дніпропетровська мешкає в зоні з допустимим рівнем забруднення повітря; 30, 4 % - у зоні з незначним рівнем забруднення. У зоні дуже сильного та сильного забруднення атмосфери проживає відповідно 4,6% та 8,8% населення. Складний техногенний комплекс, що склався на території міста, обумовлений викидами у атмосферне повітря 175 підприємств із загальною кількістю 7 тис. організованих джерел, більше 100 тис. т викидів з яких не уловлюються. Специфічними та пріоритетними для міста Дніпропетровська інгредієнтами є важкі метали, валова кількість їх у загальній емісії у повітряний басейн міста сягає 2962 тони за рік.

На сельбищних територіях поблизу місць розташування провідних промислових підприємств концентрації важких металів у повітрі не перевищують ГДК, однак не мають тенденції до зниження. Виняток складає вміст заліза у повітрі Правобережної зони спостереження, який сягає в окремі роки 6,3+0,358 мкг/м3, що в 1,6 разу вище за ГДК.

У атмосферному повітрі Лівобережної зони спостереження виявлені вірогідно вищі у порівнянні з Правобережжям концентрації свинцю (p < 0,05), нікелю (p < 0,01) та кадмію (p< 0,05), що пов'язано з розміщенням на цій території заводів металургійної та машинобудівної галузей промисловості та наявності потужних автомагістралей при низькому рівні озеленення території. Концентрації таких металів, як мідь та марганець, не мають виражених тенденцій превалювання на окремих територіях міста, крім того, спостерігається нестабільність їх вмісту в повітрі. Аналіз результатів лабораторного контролю якості атмосферного повітря м. Дніпропетровська, який проводився на потужних автомагістралях міста та прилеглих сельбищних територіях, показав, що, як правило, максимальні разові концентрації свинцю перевищують ГДК вдвічі.

У цілому в динаміці спостерігається збільшення рівня та ступеня небезпеки забруднення атмосферного повітря на території міста Дніпропетровська.


 
 

Цікаве

Загрузка...