WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Хiрургічне лікування переломів виросткового відростку нижньої щелепи з вивихом (автореферат) - Реферат

Хiрургічне лікування переломів виросткового відростку нижньої щелепи з вивихом (автореферат) - Реферат

Р
ис.3. Динаміка температурної реакції у хворих на ХП при функцiональному навантаженнi холодною водою до і після лікування.

ВИСНОВКИ

В дисертації наведені дані про частоту та особливості перебігу генералізованого хронічного пародонтиту у жінок з різним рівнем естрадіолу в плазмі крові, обгрунтування та доказ клінічної ефективністі використання світла PILER в лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту у жінок з гіпоестрогенемією.

 1. Згасання функції репродуктивних гормонів (естрадіолу) у жінок супроводжується почастішанням (в 3,5 рази) виникнення хронічного генералізованого пародонтиту та його загострень з погіршенням стоматологічного стану та реакції на функціональні навантаження.

 2. Абсолютна гіпоестрогенемія у жінок з хронічним генералізованим пародонтитом 2-го ступеня тяжкості в фазі загострення доповнюється відносною лімфоцитарно-клітинною недостатністю естрадіолу (знижується поглинання естрадіолу лімфоцитами), дефіцитом плазмового фібронектину та зниженням його функціональної активності, відносним гіперсупресорним варіантом імунного дисбалансу (підвищення CD8+ та зниження імунорегуляторного індексу), депресією проліферативної активності епітелію ясен та зниженням морфогенетичної функції лімфоцитів.

 3. Світло PILER при опроміненні плазми крові хворих на хронічний генералізований пародонтит 2-го ступеня тяжкості у фазі загострення з гіпоестрогенемією підвищує функциіональну активніть фібронектину, нормалізує імунний дисбаланс, має безпосередній позитивний стимулюючий вплив на проліферативну активність епітелію ясен, потенціюює ФН- та естрадіол-опосередкований вплив на Т-супресори (CD8+) та хелперно-супресорне співвідношення Т-лімфоцитів, має фібронектин-опосередкований вплив на проліферативну активність епітелію ясен та естрадіол-опосередкований вплив на його лімфоцитарну регуляцію.

 4. Біологічні ефекти світла PILER носять регуляторний характер та залежать від початкових значень дослідних параметрів запалення, клітинного імунітету та проліферативної активності епітелію ясен.

 5. Застосування світла PILER в комплексному лікуванні хворих на хронічний генералізований пародонтит 2-го ступеня тяжкості у фазі загострення у жінок з гіпоестрогенемією в порiвняннi з базовою терапією призводить до більш скорішого купірування клінічної симптоматики та покращення мікроциркуляції ясен, що обумовлено позитивним впливом світла PILER на основні ланки патогенезу хронічного генералізованого пародонтиту, виявлених на етапі досліджень з плазмою крові та епітелієм ясен.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. При вирішенні питання щодо диспансерного спостереження у пародонтолога осіб старше 45 років, жінок даного віку необхідно віднести до групи з підвищеним ризиком розвитку хронічного пародонтиту. Для всебічного обстеження даної категорії хворих на хронічний пародонтит можна рекомендувати визначення наступних показників: рівня естрадіолу в плазмі крові, розгорнуте імунологічне обстеження з наступною консультацією лікаря-спеціаліста.

 2. В методику комплексного лікування хронічного пародонтиту першого, другого ступеня тяжкості необхідно включати опромінення світлом PILER, оскільки дана фізіотерапевтична процедура має виражену позитивну дію на мікроциркуляторне русло, покращує обмінні процеси в тканинах пародонта на клітинному рівні. Можна говорити, що застосування світла PILER підвищує ефективність лікування хронічного пародонтиту, впливаючи на основні ланки патогенезу.

 3. Застосування світла PILER можна рекомендувати для комплексного лікування запальних захворювань порожнини рота, як додатковий метод.

 4. Для досягнення стійкого протизапального ефекту рекомендується застосування світла PILER один-два рази на день протягом 10 днів, з експозицією 4-6 хвилин, на відстані 2-3 см від об'єкта опромінення. Попередньо необхідно проведення зрошення "Оксі-спреєм", який входить в комплект лампи "Біоптрон", фірми Цептер. Опромінення проводиться або в поліклінічних умовах, або безпосередньо самим пацієнтом вдома, оскільки дана процедура не вимагає спеціальних навичок.

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Кузнецова О.Н. Влияние линейно-поляризованного некогерентного света на криопреципитирующую активность фибронектина у больных хроническим пародонтитом с гипоэстрогенемией //Таврический медико-биологический вестник. –1999. – №1-2. –С.80-82.

 2. Кузнецова О.Н. Влияние света PILER на эстрадиол-опосредованную пролиферативную активность эпителия десны у больных хроническим пародонтитом с гипоэстрогенемией //Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. КГМУ. –Симферополь. –2000. –Т.136. – С.86-89.

 3. Кузнецова О.Н. Влияние поляризованной полихроматической некогерентной низкоэнергетической радиации на субпопуляционный состав лимфоцитов у больных хроническим пародонтитом с гипоэстрогенемией //Таврический медико-биологический вестн. – 2000. –Т.3, №1-2. –С.184-187.

 4. Кузнецова О.Н. Физико-биологическое обоснование применения света PILER в стоматологии //Вестник физиотерапии и курортологии. –2001. –Т.7, №2. –С.50-52.

 5. Кузнецова О.Н. Динамика микроциркуляции десны у больных хроническим пародонтитом под влиянием лечения в условиях функциональных проб // Вестник физиотерапии и курортологии. –2001. –Т.7, №4. –С.23-25.

 6. Кузнецова О.Н. Клиническая эффективность линейно-поляризованного полихроматического некогерентного света (PILER) при лечении хронического генерализованного пародонтита у женщин с гипоэстрогенемией // Вестник физиотерапии и курортологии. –2002. –Т.8, №1. –С.51-53.

 7. Авдонина Л.И., Кузнецова О.Н. Динамика фибронектин-опосредованной пролиферативной активности эпителия десны у больных хроническим пародонтитом с гипоэстрогенемией под влиянием света PILER //Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологичеких наук и здравоохранения: Тр. КГМУ. –Симферополь. –2001. – Т.137. –С.3-6. Особистий внесок здобувача становить 80% і полягає в проведенні клініко-лабораторних досліджень, аналізі та математичній обробці результатів, формуванні висновків роботи та підготовці матеріалів до друку.

 8. Авдонина Л.И., Кузнецова О.Н. Лимфоцито-опосредованная митотическая активность эпителия десны под влиянием эстрадиола и света PILER при хроническом пародонтите у женщин с гипоэстрогенемией //Укр.стоматологічний альманах. –2002. –№3. –С.4-6. Особистий внесок здобувача становить 80% і полягає в підборі хворих, проведенні клініко-лабораторних досліджень, аналізі та в статистичній обробці отриманих даних, написанні статті.

 9. Кузнецова О.Н. Применение света PILER в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита // Современные аспекты реабилитации больных в условиях СЦВКС: Сб. науч.-практ. работ. –Саки. –2002. –Вып.3. –С.227-228.

 10. Кузнецова О.Н. Влияние линейно-поляризованного света на фибронектин-зависимое поглощение лимфоцитами 17а-эстрадиола у больных хроническим пародонтитом с гипоэстрогенемией //Аллергология и иммунология. –2000. –Т.1, №2. –С.138-139.

 11. Авдонина Л.И., Кузнецова О.Н. Свет PILER и система фибронектина у больных хроническим генерализованным пародонтитом с разным уровнем эстрадиола // Вестник физиотерапии и курортологии. –2002. –Т.8, №2. –С.7. Особистий внесок здобувача становить 80% і полягає в підборі хворих та проведенні клініко-лабораторних досліджень, аналіз та статистична обробка отриманих даних, формулювання висновків і підготовка матеріалу до друку.

АНОТАЦІЯ

Кузнецова О. М. Особливості хронічного генералізованого пародонтиту та його лікування у жінок з гіпоестрогенемією. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. – Полтава 2005.

Дисертація присвячена особливостям клінічного перебігу ХП (хронічного пародонтиту) у жінок із гіпоестрогенемією. При обстеженні жінок, що страждають на ХП з різним рівнем естрадіолу в плазмі крові, виявлені наступні відмінності: більш висока частота ХП у жінок з гіпоестрогенемією, а також більш виражені ознаки запалення тканин пародонта, такі як показники РМА, кровоточивості, ретракції ясен, ПК. Відмінності в групах з різним рівнем естрадіолу підтверджені даними лабораторних досліджень стану систем ФН, клітинного імунітету, клітинної регенерації. У жінок, що страждають на ХП із гіпоестрогенемією, визначаються порушення імуноендокринної регуляції системи гомеостазу, а саме, дефіцит плазмового ФН та його активності, відносний гіперсупресорний варіант імунного дисбалансу, депресія проліферативної активності епітелію ясен. Вивчено вплив світла PILER на виявлені порушення гомеостазу і мікроциркуляцію ясен у хворих на ХП з гіпоестрогенемією. Доведено, що світло PILER підвищує функцію ФН, нормалізує імунний дисбаланс, має стимулюючий вплив на проліферацію епітелію. Після проведення порівняльного аналізу результатів лікування в групах хворих на ХП 2-го ступеня тяжкості із гіпоестрогенемією доведена ефективність застосування світла PILER в комплексному лікуванні пародонтиту, що проявляється в швидкому купіруванні запалення, покращенні мікроциркуляції ясен, скороченні строків лікування.


 
 

Цікаве

Загрузка...