WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Хiрургічне лікування переломів виросткового відростку нижньої щелепи з вивихом (автореферат) - Реферат

Хiрургічне лікування переломів виросткового відростку нижньої щелепи з вивихом (автореферат) - Реферат

Таким чином, на основі проведених досліджень, нами встановлені наступні факти.

  1. У жінок з гіпоестрогенемією ХП 2-го ступеня тяжкості зустрічається в 3,5 рази частіше, ніж у осіб зі збереженим рівнем естрадіолу. Виявляється пряма залежність ступеня тяжкості ХП та частоти його загострень від рівня концентрації естрадіолу в плазмі крові. З клінічних проявів ХП у жінок з гіпоестрогенемією частіше відмічається болючість та кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, наявність зубних нашарувань, гнійного виділення з ПК, більша вираженість ретракції ясен та патологічна рухомість зубів, більш вищі показники проби Кулаженка та температури ясен.

  2. Клінічні особливості перебігу ХП у жінок з гіпоестрогенемією доповнюються лімфоцитарно-клітинною недостатністю естрадіолу, дефіцитом плазмового ФН та зниженням його кріопреципітуючої активності, відносним гіперсупресорним варіантом імунного дисбалансу, депресією проліферативної активності епітелію ясен та морфогенетичної функції лімфоцитів, наявністю системи контролю за регенерацією епітелію ясен.

  3. Доведена патофізіологічна доцільність використання світла PILER у хворих на ХП з гіпоестрогенемією, залежність біологічного ефекту від початкового стану досліджених параметрів запалення, клітинного імунітету та проліферативної активності епітелію ясен.

З урахуванням наукової інформації про "ретранслюючий" ефект світла PILER, тобто про здатність невеликих об`ємів крові, опромінених світлом PILER, викликати генералізовану відповідь, ми використали опромінення світлом PILER слизової оболонки рота для підвищення ефективності лікування хворих на ХП. Об`єктом лікування були жінки з ХП 2-го ступеня тяжкості в фазі загострення на тлi гіпоестрогенемії. Ефективність лікування оцінювали за допомогою клініко-лабораторних та інструментальних методів. З клінічних показників аналізувались скарги, стоматологічний статус, індексні показники. З інструментальних методів використовувались рентгенографія зубів, електротермометрія ясен та вакуумна проба Кулаженка. Усі параметри стоматологічного статусу умовно були розподілені на 6 груп, а в оцінці вираженості змін використовували бальний принцип. Таким чином, першу групу симптомів склали суб`єктивні та об`єктивні показники стану пародонта. До другої групи було включено індекс Гріна-Верміліона. В третю групу ввійшли індекси, що відображають відбиття та розповсюдження запального процесу (РМА, Шилєра-Пісарєва). Четверта група об`єднала індекси, які відображають в основному запально-дистрофічні процеси (ПІ Russel та КПІ). В п`яту групу ввійшли показники, які відображають переважно рівень дистрофічних змін (УКТ, ПЗЯК, ретракція ясен). Показники шостої групи склали дані електротермометрії ясен та проби Кулаженка. За всіма аналізуємими характеристиками суттєвої різниці між двома клінічними групами хворих (3-ї та 4-ї) виявлено не було.

Використання традиційного комплексу лікування у хворих 3-ї групи призвело до зникнення як суб`єктивних (у 100%), так і об`єктивних (у 81%) ознак загострення ХП на 5-6 добу від початку лікування. У хворих 4-ї групи, комплекс лікування яких доповнювався опроміненням слизової оболонки світлом PILER, подібний рівень позитивних змін наставав вже на 2-3 добу. По закінченню курсу лікування повністю зникли ознаки загострення у 89% хворих 3-ї групи та у 100% хворих 4-ї групи. Подібні ж результати були відмічені і в динаміці індексних показників в обох групах (рис.1). Можна визначити, що показовою була динаміка індексів Гріна-Верміліона, РМА та кровоточивості. Така суттєва різниця цих самих відтворюваних індексів підкреслює безумовну роль опромінення світлом PILER, одним із провідних механізмів позитивного впливу якого вважається протизапальний ефект. За нашими даними, протизапальний ефект підсилюється за рахунок активації системи ФН.

Динаміка 4-ї групи показників, які відображають різні моменти гостроти, глибини та розповсюдження запального процесу ясен, в тому числі і елементи дистрофічних порушень (КПІ, ПІ), у хворих обох груп мали односпрямовані зміни, однак вираженість цих змін була суттєво більш високою у хворих, які отримували опромінення світлом PILER. Слід підкреслити, що нам не вдалося досягти суттєвої позитивної динаміки показників 5-ї групи симптомів. При цьому слід зауважити, що відсутність позитивної динаміки цих параметрів відноситься як до хворих з 3-ї, так і 4-ї груп. Разом з цим, такий результат не тільки можна пояснити, але й прогнозувати, тому що ці параметри в найбільшій мірі відображають рівень дистрофічних порушень тканин пародонта. І хоча результати першого етапу наших досліджень вказують на регулюючий вплив світла PILER на метаболічні та репаративні процеси в епітелії ясен, одержати видимий позитивний результат протягом курсу проведеного лікування не вдалося, але підтвержується результатами віддалених спостережень.

З метою документації динаміки можливих позитивних морфологічних та обміних змін під впливом світла PILER ми використали дані наших досліджень по електротермометрії ясен в умовах функціональних навантажень з гарячою та холодною водою. При цьому необхідно звернути увагу на три суттєвих моменти відносно використання електротермометрії. По-перше, це одностайність усіх дослідників про те, що показники електротермометрії відображають станРис. 1. Динаміка показників до і після лікування хворих на ХП 2-го ступеня тяжкості.

мікроциркуляції підлеглих тканин та рівень метаболічних процесів у них. По-друге, застосування функціональних навантажень дає інформацію, яка дозволяє розмежувати стадії функціональних та структурних змін підлеглих тканин. І, по-третє, доступність, простота, необтяжливість для хворих, відтворюваність та дешевизна приладу та методу дослідження дозволяють використовувати метод електротермометрії в амбулаторних умовах для об`єктивізації контролю за ефективністю лікувальних втручань. Одержані нами результати електротермометричних вимірювань у хворих ХП обох клінічних груп в динаміці лікування виявились дуже показовими (рис.2,3). Порівнюючи динаміку температурної реакції у хворих 3-ї та 4-ї клінічних груп після лікування, можна виділити наступні ознаки температурних кривих серед них: у хворих 4-ї групи відмічається суттєве підвищення початкової температури після лікування, а також у відповідь на подразнення гарячою водою, що сприяло нормалізації температури ясен та адекватної температурної реакції у відповідь на подразнення гарячою водою, в той час як у хворих 3-ї групи ці зміни були

суттєво гіршими. При подразненні холодною водою зниження температури ясен у хворих 4-ї групи було більш суттєвим, ніж у хворих 3-ї групи, хоча в обох групах температура не досягала рівня зниження здорових. Повернення температури ясен до початкової після подразнення як гарячою, так і холодною водою у хворих 4-ї групи відбувається на 3 хвилини раніше, ніж у хворих 3-ї групи, хоча теж суттєво відстає від реакції у здорових.

Т
аким чином, застосування опромінення ясен світлом PILER не тільки скорочує терміни лікування, але й збільшує кількість осіб з повним зникненням клінічних ознак загострення та покращує процес мікроциркуляції ясен.

Рис.2. Динаміка температурної реакції у хворих на ХП при функцiональному навантаженнi гарячою водою до і після лікування.


 
 

Цікаве

Загрузка...