WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комплексне лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану перекисного окислення ліпідів, білків, нуклеїнових кислот та антиоксидантної системи (автор - Реферат

Комплексне лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану перекисного окислення ліпідів, білків, нуклеїнових кислот та антиоксидантної системи (автор - Реферат

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Ліпосомальні форми аналогів нейропептидів покращують основні біохімічні показники крові щурів під час гострого експериментального панкреатиту / В.М. Демидов, О.А. Синовець, О.Л. Кошельник, Д.Є. Лапшин // Вісник морської медицини. — 1999. — № 2. — С. 84—86. Дисертантом проведено статистична обробка та аналіз отриманих даних, підготовка статті до друку.

 2. Експериментальне обгрунтування лікування гострого експериментального панкреатиту шляхом застосування ліпосомальних форм коректорів нейропептидів / Демидов В.М., Попов О.Г., Синовець О.А., Кошельник О.Л., Лапшин Д.Є. // Одеський медичний журнал. –2000. — № 3. — С.13—16. Дисертантом проведено моделювання ГЕП, статистична обробка отриманих даних, аналіз даних літератури, підготовка статті до друку.

 3. До питання про розробку комплексного лікування гострого панкреатиту з урахуванням патогенетичних особливостей захворювання / Демидов В.М., Демидов С.М., Кошельник О.Л., Синовець О.А., Ціпов'яз С.В. // Acta Medica Leopoliencia. – 2000. – Т. 6, № 3. – С. 49—50. Дисертантом проведено експериментальні дослідження, написання та підготовка статті до друку.

 4. Демидов В.М., Кошельник О.Л. Експериментальне обгрунтування профілактичних заходів при гострому панкреатиті // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2003. – Вип. 9. – С. 242—251. Матеріали IX Всеукраїнській науково-методичній конференції "Актуальні питання викладання та сучасні проблеми хірургії", Запоріжжя, 2003. Дисертантом проведено аналіз даних літератури, моделювання ГЕП, експериментальні дослідження, аналіз результатів, статистична обробка даних, написання та підготовка статті до друку.

 5. Подальше вивчення патофізіологічних механізмів формування гострого панкреатиту / В.М. Демидов, О.Л. Кошельник, Є.М. Разумна, О.М. Кулік // Вісник морської медицини. – 2003. — № 2(21). – С. 133—135. Матеріали науково-практичної конференції "Нерешенные и спорные вопросы хирургии гепатопанкреатобилиарной зоны", Одеса, 2003. Дисертантом проведено моделювання ГЕП, експериментальні дослідження та аналіз результатів.

 6. Цитокін-спричинені регуляторні ефекти в щурів за умов L-аргінін-індукованого гострого панкреатиту / В.М. Демидов, В.В. Годован, С.М. Демидов, О.Л. Кошельник // Буковинский медичний вісник. – 2003. – Т.7, № 1—2. — С. 40—42. Дисертантом проведено аналіз даних літератури, моделювання ГЕП, статистична обробка даних, підготовка статті до друку.

 7. Демидов В.М., Кошельник О.Л. L-аргінін-індукований гострий експериментальний панкреатит: адекватність моделі патологічному стану // Одеський медичний журнал. – 2003. — № 3. — С. 10—14. Дисертантом проведено аналіз літературних даних, моделювання ГЕП, експериментальні дослідження, аналіз результатів, статистична обробка даних, написання та підготовка статті до друку.

 8. Демидов В.М., Кошельник О.Л. Профілактична дія даларгіну за умов гострого панкреатиту у щурів // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2003. — № 3. – С. 36—41. Дисертантом проведено аналіз даних літератури, моделювання ГЕП, експериментальні дослідження, аналіз та статистична обробка результатів, написання та підготовка статті до друку.

 9. Лікувальні та профілактичні ефекти даларгіну за умов експериментального гострого панкреатиту / Демидов В.М., Торбинський А.М., Демидов С.М., Кошельник О.Л., Бондарєв А.І. // Вісник Вінницького Національного медичного університету. – 2004. — № 8 (1). – С. 174—178. Матеріали Х Всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасні методи діагностики і лікування в клініці внутрішніх хвороб", Вінниця, 2004. Дисертантом проведено експериментальні дослідження, статистична обробка отриманих даних, підготовка статті до друку.

 10. Демидов В.М., Кошельник Е.Л., Марков В.О. Патогенетическая роль активации синтеза иммуноцитокинов при хроническом воспалении паренхимы поджелудочной железы у крыс // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. – Київ, 2000. – Книга 4, Вип. 9. – С. 900—903. Дисертантом проведено моделювання ГЕП, експериментальні дослідження, аналіз результатів, підготовка статті до друку .

 11. Пат. 67631 А Україна, МПК А 61 К 31/195. Спосіб корекції стресового компонента за умов експериментальної моделі L-аргінін-індукованого гострого панкреатиту: Пат. 67631 А Україна, МПК А 61 К 31/195 Демидов В.М., Кошельник О.Л. (Україна); — № 20031110732; Заява 27.11.2003; Опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6. Дисертантом проведено аналіз літератури, моделювання ГЕП, експериментальні дослідження, статистична обробка отриманих даних, підготовка матеріалів до друку.

 12. Пат. 67628 А Україна, МПК А 61 К 31/195. Спосіб корекції стресового компонента за умов експериментальної моделі гострого травматичного панкреатиту: Пат. 67628 А Україна, МПК А 61 К 31/195 Демидов В.М., Кошельник О.Л., Коробка М.М., Лучков А.І., Касаткін О.І. (Україна); — №20031110729; Заява 27.11.2003; Опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6. Дисертантом проведено моделювання ГЕП, експериментальні дослідження та аналіз отриманих результатів.

 13. Демидов В.М., Синовець О.А., Кошельник О.Л. Застосування фармакологічних засобів, які спроможні блокувати синтез окису азота, як перспективний напрямок у розробці комплексного патогенетичного лікування гострого експериментального панкреатиту // Новое в клинической фармакологии и фармакотерапии заболеваний внутренних органов: Материалы III Республиканской научно-практической конференции. – Харьков: Харьковский научн.-исслед. ин-т терапии, 2000. — С. 295—297. Дисертантом проведено моделювання гострого панкреатиту, експериментальні дослідження, аналіз літературних даних, підготовка матеріалів до друку.

 14. Демидов В.М., Кошельник О.Л. До питання про вживання профілактичних заходів за умов гострого панкреатиту // Хирургия гепатопанкреатодуоденальной зоны: Материалы научно-практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения заслуженого деятеля науки и техники Украины профессора Греджева А.Ф. – Донецк: Донецький гос. мед. ун-т, 2003. – С. 23—24. Дисертантом проведено експериментальні дослідження, статистична обробка даних, аналіз результатів, написання тез.

АНОТАЦІЯ

Кошельник О.Л. Експериментальна розробка методів ранньої діагностики і профілактики панкреатиту. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04. — патологічна фізіологія. — Одеський державний медичний університет МОЗ України, Одеса, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню основних патогенетичніх ланок розвитку L-аргінін-індукованого ГЕП з ціллю розробки нових методів діагностики та профілактики гострого панкреатиту.


 
 

Цікаве

Загрузка...