WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комплексне лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану перекисного окислення ліпідів, білків, нуклеїнових кислот та антиоксидантної системи (автор - Реферат

Комплексне лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану перекисного окислення ліпідів, білків, нуклеїнових кислот та антиоксидантної системи (автор - Реферат

1. Контрольна група, n=13

99,46,1

555,761,0

37,15,4

10,60,5

2. ГЕП,

n=17

274,913,5 ***

931,659,6***

388,732,7***

7,20,6***

3. Даларгін (за 30 хв) + ГЕП, n=11

120,011,2 

690,653,5

50,44,8

8,50,5

4. Даларгін (за 24 год) + ГЕП, n=11

236,315,4 ***

837,251,7**

345,731,4***

7,30,6***

5. Ліпосомальний даларгін (за 30 хв.) + ГЕП, n=11

107,411,2  p3-5>0,05

632,754,6p3-5>0,05

46,03,9p3-5>0,05

9,70,6

p3-5>0,05

6. Ліпосомальний даларгін (за 24 год) + ГЕП, n=11

131,115,4 

р4-6<0,05

701,944,5

p4-6>0,05

59,36,1

p4-6<0,05

9,20,5

p4-6<0,05

7. Ліпосомальний даларгін (за 48 год) + ГЕП, n=11

137,615,5 

710,465,4

64,15,9

9,00,6

8. Ліпосомальний даларгін (за 72 год) + ГЕП, n=11

139,416,0 

708,367,2

68,36,6

8,80,6

9. Ліпосомальний даларгін (за 96 год) + ГЕП, n=11

229,517,5 ***

878,474,6***

303,736,6***

7,60,7**

Примітки:

1. ** - p<0,01; *** - p<0,001 – достовірність відміни впорівнянні з аналогічними показниками у контрольних тварин (статистичний критерій АНОВА);

2.  - p<0,05;  - p<0,01;  - p<0,001 - достовірність відміни в порівнянні з аналогічними показниками в щурів з ГЕП.

Показана нами зміна зовнішньосекреторної функції ПЗ, що виявилася зростанням активності амілази, ліпази, трипсину та зниженням активності антитрипсину у моделі L-аргінін-індукованого ГЕП була адекватною біохімічним змінам, які характерні для клінічного стану ГП. Вищезазначене являє собою одну з патогенетичних ланок обраної моделі ГЕП. Отже, даларгин та його ліпосомальна форма виявилися ефективними за умов лікувальної та профілактичної схем вживання. За умов дії обох схем, ефективнішою виявилася ліпосомальна форма пептиду, профілактичний ефект якої реалізовувався протягом 72 год, а у разі терапевтичного впливу спостерігалося зниження активності амілази, ліпази, трипсину та підвищення активності антитрипсину, що вказує на патогенетично спрямовану дію обраних препаратів. Попереднє вживання інгібітору синтезу NO при ГЕП мало позитивний ефект у стабілізації активності ферментів ПЗ, що може мати важливе, на наш погляд, профілактичне значення.

Виявлені морфологічні зміни в тканинах ПЗ в щурів за умов ГЕП подані в табл. 2. Слід зазначити лікувальну активність даларгіну, яка знайшла морфологічне підтвердження в достовірному зниженні виразності набряку (p<0,01), геморагії (p<0,01) та жирового некрозу тканини ПЗ (p<0,05), а також у зменшенні проявів асциту (p<0,001) та ознак запалення (p<0,05).

Таблиця 2

Вплив даларгіну на вираженість морфологічних змін в тканині ПЗ щурів з L-аргінін-індукованим ГЕП

Досліджувані показники

ГЕП, n=17

Даларгін (лікувальна дія),

n=13

Даларгін (профілактична дія),

n=13

Макроскопічні показники, (бали)

Набряк ПЗ

2,770,24

2,060,11**

1,220,06***

Геморагії ПЗ

2,560,22

1,830,14**

Жировий некроз ПЗ

2,930,17

2,370,12*

Мікроскопічні показники, (бали)

Асцит, об'єм ексудату (мл)

7,51,7

3,00,5***

,,

Судинні порушення

0,870,15

0,540,15

0,370,12**

Запалення

0,810,11

0,410,09*

0,410,09*

Ацинарний некроз

1,030,18

0,790,13

Жировий некроз

0,230,07

0,130,06

Примітка. * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 - достовірність відміни від аналогічних показників у щурів з ГЕП.

Вплив профілактичної дії неліпосомальної та ліпосомальної форм даларгіну проявився у вигляді обмеження розповсюдження патологічного процесу, розвитку переважно жирового некрозу та тенденції до швидкого обмеження осередків деструкції зі збереженням структури оточуючих тканин.За цих умов ефективність ліпосомальної форми пептиду відносно редукції вказаних макро- та мікроскопічних патологічних змін в тканинах ПЗ перевищувала таку у вільної форми пептиду (p<0,05). Профілактична активність даларгіну зберігалася протягом 30 хв до відтворення ГЕП. У цьому відношенні слід вказати на аналогічний, але більш тривалий ефект ліпосомальної форми даларгіну по запобіганню розвитку ГЕП, який виявився протягом 72 год. У разі вживання NG-нітро-L-аргініну також виявляється залежна від дози препарату редукція морфологічних показників запального процесу в тканині ПЗ, що свідчить про важливу патогенетичну роль оксиду азоту в механізмах формування L-аргінін-індукованого ГЕП.

Таким чином, у щурів з ГЕП у результаті вживання вільної та ліпосомальної форм даларгіну виявлялась істотна нормалізація морфологічних змін, які свідчили про пошкодження тканини ПЗ при розвитку ГЕП. Ефективність ліпосомального даларгіну перевищувала таку у його вільної форми, що виражалося зниженням показників набряку, геморагії та жирового некрозу ПЗ.

Аналогічну спрямованість мали результати дослідження профілактичної ефективності вільної та ліпосомальної форм даларгіну відносно обмеження та відновлення морфологічних змін тканини ПЗ у щурів з ГЕП. Профілактична ефективність ліпосомальної форми пептиду зберігалася протягом 72 год до відтворення ГЕП і перевищувала таку у вільної форми пептиду, яка виявлялася тільки протягом 30 хв до відтворення ГЕП.

Редукція основних макро- та мікроскопічних порушень морфофункціонального стану тканини ПЗ унаслідок попереднього вживання інгібітору ключового ферменту синтезу NO є важливим в аспекті можливого профілактичного вживання.

ВИСНОВКИ

У дисертації представлене нове рішення актуальної наукової проблеми - пошук нових методів та засобів підвищення ранньої діагностики і профілактики ГЕП, які базуються на дослідженні патогенетичних механізмів розвитку L-аргінін-індукованого гострого експериментального панкреатиту. Запропонований принципово новий, патогенетично обґрунтований ефективний метод ранньої діагностики панкреатиту через визначення вмісту в сироватці крові ФНП та новий метод профілактики ГП шляхом застосування ліпосомальної форми даларгіна.

  1. Перебіг L-аргінін-індукованого гострого експериментального панкреатиту супроводжується істотним зростанням концентрації в сироватці крові ФНП, що свідчить про опосередкування патогенезу ГЕП цим прозапальним цитокіном та може розглядатися як проява активності імунної системи, що організує ранні відповіді у комплексі запальних реакцій. Підвищення концентрації ФНП у сироватці крові щурів з L-аргінін-індукованим гострим експериментальним панкреатитом є раннім діагностичним показником, визначення якого може бути використане у клінічній діагностиці гострого панкреатиту на початкових стадіях розвитку захворювання.

  2. Блокування синтезу оксиду азоту шляхом застосування NG-нітро-L-аргініну дозозалежно нормалізує функціональну активність показників системи сироваткового протеолізу, активність ферментів підшлункової залози у крові, а також відновлює макро- та мікроскопічну структуру паренхіми підшлункової залози. Зазначені позитивні ефекти блокування синтезу оксиду азоту є експериментальним обґрунтовуванням до подальшого клінічного вживання інгібітору синтезу оксиду азоту для профілактики гострого панкреатиту.

  3. Використання вільної та ліпосомальної форм даларгіну з лікувальною метою за умов L-аргінін-індукованого гострого експериментального панкреатиту сприяє нормалізації функціональної активності системи сироваткового протеолізу, активності ферментів підшлункової залози у крові щурів, а також макро- та мікроскопічних змін структури підшлункової залози. Лікувальна ефективність ліпосомальної форми даларгіну перевищила таку у його вільної форми у середньому в 1,5 раза.

  4. Застосування вільної та ліпосомальної форм даларгіну з профілактичною метою запобігає істотним порушенням в системі протеолізу крові при розвитку гострого експериментального панкреатиту, сприяє обмеженню патологічних макро- та мікроскопічних змін тканини підшлункової залози та нормалізації активності ферментів підшлункової залози у крові. Профілактичний ефект даларгіну зберігався протягом 30 хв, а його ліпосомальної форми протягом 72 год до відтворення L-аргінін-індукованого гострого експериментального панкреатиту.

  5. Виражена позитивна профілактична та лікувальна ефективність ліпосомальної форми даларгіну, яка перевершувала таку у вільної форми препарату, свідчить, що препарат відповідає вимогам, які пред'являються до речовин патогенетично спрямованої профілактичної та лікувальної дії і служить експериментальним обґрунтуванням доцільності його залучення до комплексу профілактичних та лікувальних заходів при гострому панкреатиті в клініці.


 
 

Цікаве

Загрузка...