WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комплексне лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану перекисного окислення ліпідів, білків, нуклеїнових кислот та антиоксидантної системи (автор - Реферат

Комплексне лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану перекисного окислення ліпідів, білків, нуклеїнових кислот та антиоксидантної системи (автор - Реферат

Всі одержані результати обробляли за допомогою загальноприйнятих в медико-біологічних дослідженнях параметричних методів статистичного аналізу. Статистичну обробку проводили за допомогою комп'ютерної програми статистичного аналізу "Statgraph".

Результати досліджень і їх обговорення.

Макро- та мікроскопічні зміни в ПЗ за умов цієї моделі ГЕП відповідали характерним змінам морфологічної будови залози при ГП. Через 24 год макроскопічно залоза була збільшена, щільна, на розрізі – темно-червоного кольору з ділянками незміненої структури. Гістологічно виявлялися різномасштабні вогнища геморагічного некрозу ацинарної тканини з геморагічним просиченням інтерстицію та жировими некрозами клітковини. В судинах органа виявлялися розповсюджені судинні зміни у вигляді повнокрів'я, агрегації формених елементів крові, тромбозу, а також ураження судинних стінок у вигляді фібриноїдного просичення.

У сироватці крові контрольних щурів концентрація ФНП становила (2,80,3) пг/мл (рис. 1). Через 1 год після введення тваринам L-аргініну величина досліджуваного показника зросла в 13,4 рази порівняно з початковим показником (p<0,001). Через 6 год з моменту відтворення ГЕП концентрація ФНП дорівнювала (68,27,4) пг/мл, що в 24,4 рази перевищило первинні показники (p<0,001). Концентрація ФНП надалі зростала ще більшою мірою, досягаючи максимального значення на 24 год з моменту введення L-аргініну, після чого відмічалося поступове зниження величини досліджуваного показника.

Концентрація

Термін

Рис. 1. Концентрація ФНП у сироватці крові щурів з L-аргінін-індукованим ГЕП. p<0,05 в усіх випадках порівняно з аналогічними показниками в контролі.

Проте, на 5 день з моменту моделювання ГП концентрація ФНП в сироватці крові щурів дорівнювала (43,75,1) пг/мл, що продовжувало залишатися істотно більшим (в 15,6 рази; p<0,001) у порівнянні з аналогічними показниками в контролі (рис. 1).Таким чином, в процесі формування та розвитку гострого запального процесу в паренхімі ПЗ унаслідок введення L-аргініну в сироватці крові щурів відмічається значне зростання концентрації одного з представників прозапальних цитокінів - ФНП. Подібні гуморальні зміни виявляються починаючи з 1год перебігу ГЕП і досягають максимуму через 24 год з моменту його відтворення.

Внутришньоочеревинне введення фізіологічного розчину щурам контрольної групи не вплинуло на зміни концентрації ФНП у сироватці, а наступні біохімічні та морфологічні дослідження показали, що пошкодженню тканини ПЗ передувало збільшення рівня цитокіна в сироватці крові.

Така рання реакція організму оцінюється нами як включення однієї з перших патогенетичних ланок L-аргінін-індукованого ГЕП і дозволяє говорити про доцільність визначення концентрації ФНП в крові як ранньої діагностичної ознаки при ГП. Перебіг L-аргінін-індукованого ГЕП у щурів супроводжується вираженою активацією кислих та нейтральних протеаз. Активність нейтральних протеаз крові в 5 разів перевищила аналогічний показник в контрольних групах тварин (p<0,001). При введенні щурам даларгіну досліджуваний показник дорівнював (10,40,8) нкат/л, що було на 21 % менше порівняно з такими даними у щурів з ГЕП (p<0,05). В результаті введення ліпосомальної форми даларгіну активність нейтральних протеаз крові була на 44 % менше, ніж у щурів з ГЕП без лікування (p<0,001) та на 29 % менше щодо даних, одержаних після вживання неліпосомальної форми даларгіну (p<0,05). Величина досліджуваного показника істотно не відрізнялася у групи щурів з ГЕП та у щурів з ГЕП на фоні попереднього введення інгібітору NO-синтази NG-нітро-L-аргініну. Активність кислих протеаз у крові щурів з ГЕП зростала в 2,7 рази (p<0,001). В разі вживання вільної та ліпосомальної форми даларгіну величина досліджуваного показника достовірно знижувалася порівняно з такою у групі щурів з ГЕП, відповідно, на 15 % та 33 % (p<0,05).При цьому активність ліпосомальної форми даларгіну на 21 % (p<0,05) перевищувала таку у пептиду, не вміщеного в ліпосомальну оболонку. Активність кислих протеаз істотно не відрізнялася в крові щурів з ГЕП на фоні введення даларгіну та тварин з введеним L-аргініном на фоні попереднього введення інгібітору NO-синтази. Активність сироваткового інгібітору трипсину (1-антитрипсину) у щурів з ГЕП знизилася в 3 рази (p<0,001). Внаслідок введення з лікувальною метою даларгіну та його ліпосомальної форми величина досліджуваного показника збільшилася в 1,7 та 2,5 рази, відповідно (p<0,001). В цьому відношенні превалююча активність ліпосомальної форми пептиду складала 40 % (p<0,01). Активність 1-антитрипсину істотно не відрізнялася в щурів з ГЕП на фоні введення даларгіну та у щурів з ГЕП на фоні блокади синтезу оксиду азоту NG-нітро-L-аргініном. У щурів при розвитку ГЕП виявлялося суттєве - на 28 % (p<0,01) зниження концентрації загального білка крові. При застосуванні даларгіну відмічається протекторний вплив пептиду на процеси протеолізу, в результаті чого рівень загального білка не відрізнявся від норми. Величина досліджуваного показника не відрізнялася в щурів з ГЕП на фоні введення даларгіну та у щурів з ГЕП при введенні NG-нітро-L-аргініну. Застосування даларгіну та його ліпосомальної форми з профілактичною метою за 0,5-96 год до індукції ГЕП виявилося ефективним у запобіганні активації системи сироваткового протеолізу, проте, виявлено часову залежність.

Таким чином, перебіг L-аргінін-індукованого ГЕП супроводжується різкою активацією функціональної системи сироваткового протеолізу, що виявляється в щурів підвищенням активності нейтральних та кислих протеаз, зниженням активності сироваткового інгібітору трипсину та концентрації загального білка крові. За цих умов вживання з лікувальною метою вільної та ліпосомальної форм даларгіну ефективно відновлює активність показників системи протеолізу, що має патогенетичне обгрунтування. При цьому слід зазначити велику активність ліпосомальної форми пептиду. Використання вказаних форм пептиду є ефективним і в профілактичному відношенні. Характерною особливістю було те, що профілактичний ефект даларгіну зберігався протягом 30 хв після введення, а його ліпосомальної форми протягом 72 год до індукції ГЕП. Блокування активності NO-синтази за допомогою введення NG-нітро-L-аргініну також надавало виражений дозо-залежний лікувально-профілактичний ефект.

Через 24 години після індукції ГЕП активність амілази в крові у 2,8 рази перевищила такий показник у контрольних щурів (p<0,001). Активність ліпази в крові щурів при цьому на 71 % перевищувала контрольний показник (p<0,001). Перебіг ГЕП також характеризувався істотним підвищенням активності трипсину (в 11 разів; p<0,001) та зниженням активності антитрипсину на 34 % (p<0,001) щодо аналогічних показників у щурів контрольної групи. Важливим було те, що вживання за ціх умов з лікувальною метою даларгіну та його ліпосомальної форми виявилося ефективним, оскільки обидва препарати сприяли зниженню в крові щурів з ГЕП активності амілази, ліпази, трипсину та підвищенню активності антитрипсину (p<0,05).Також ефективним оказалось лікувальне введення NG-нітро-L-аргініну в дозі 20 мг/кг.

Слід також відзначити, що всі досліджувані показники активності ферментів ПЗ у щурів з ГЕП, який відтворювали після попереднього вживання інгібітору синтезу оксиду азоту NG-нітро-L-аргініну, істотно не відрізнялися від таких, одержаних у контрольних щурів. Застосування вільної та ліпосомальної форм даларгіну з профілактичною метою виявилося ефективним в аспекті нормалізації активності ферментів ПЗ у крові щурів з L-аргінін-індукованим ГЕП (табл.1). Отримані результати підтвердили дані про те, що ефективність ліпосомальної форми даларгіну за умов ГЕП значно (p<0,05) перевищувала таку у вільної форми пептиду і зберігалася впродовж 72 год.

Таблиця 1

Профілактичний вплив даларгіну та його ліпосомальної форми на активність ферментів ПЗ у крові щурів з L-аргінін-індукованим ГЕП

Групи щурів

Активність ферментів (Mm)

Амілаза (г/годл)

Ліпаза (мкмоль/сл)

Трипсин (нмоль/сл)

Антитрипсин (мкмоль/сл)


 
 

Цікаве

Загрузка...