WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування професіоналізму майбутніх інженерів-механіків у процесі фахової підготовки (автореферат) - Реферат

Формування професіоналізму майбутніх інженерів-механіків у процесі фахової підготовки (автореферат) - Реферат

Нами установлене підвищення вмісту цинку в крові більше ніж на 25,0 %, кальцію – на 9,5 %, зниження міді – на 35,3 %, магнію – на 13,9 %, фосфору – на 17,6 %, що варто розглядати як високоінформативні діагностичні ознаки хвороби Пертеса.

За результатами досліджень відзначено, що співвідношення вмісту кальцію до вмісту фосфору на II стадії вірогідно вище , ніж у контролі (0,210 0,011 і 0,194 0,041 відповідно). Від I стадії (0,230 0,041) до IV стадії (0,180 0,022) простежується тенденція до зниження розглянутого показника і його наближення до контролю (0,194 0,041), які свідчать про важливу роль порушення Са./Р у розвитку і перебігу хвороби Пертеса. Співвідношення вмісту кальцію. до вмісту магнію в II (1,64 0,082) та IV стадії (1,40 0,20) захворювання вірогідно вище, ніж у контролі (1,31 0,019). Також вірогідним є зменшення значення Са./Mg від II до III стадії (1,36 0,068) і його наближення до контролю. При порівнянні результатів, отриманих без урахування стадії (1,50 0,032) щодо контролю відзначається достовірне підвищення Са./Mg майже на 22,1 %. Співвідношення фосфору до магнію постійно (р<0,05) протягом усього періоду захворювання і без урахування стадії (7,10 0,13) вірогідно не відрізняється від контролю (6,90 0,14). Zn/Cu вірогідно підвищено на всіх, крім IV (2,80 0,56), стадіях ХП у порівнянні із контролем, a збільшення значення цього співвідношення на III стадії (6,70 0,35) у порівнянні з II стадією (5,10 0,40) також вірогідно (р<0,05). Максимального значення цей показник досягає на III стадії, коли його величина перевищує контроль приблизно в 2,5 рази. При цьому Zn/Cu наближається до контролю (2,71 0,06) на IV стадії (2,80 0,56), вказуючи на нормалізацію цього співвідношення при нормалізації обмінних процесів в цей період захворювання.

Співвідношення Са/Р, Са/Mg Cu/Zn, Mg/P досить об'єктивно відбивають стан метаболізму кісткової тканини в залежності від стадії хвороби, у тому числі – рівень дискоординації остеогенезу, який, згідно з отриманими даними, свідчив про резорбтивні процеси в кістковій тканині з порушенням клітинного метаболізму і розвитком остеонекрозу.

Вивчення активності ЛФ у крові при ХП дозволило встановити пряму залежність активності цього ферменту від стадії захворювання. Так, у дітей старшого віку (9–14) років середнє значення показника в IV стадії, перевищує показник у I стадії захворювання на 47,7 %. У дітей віком 5–8 років активність ЛФ була вірогідно вище на II - IV стадіях хвороби у порівнянні із I стадією майже в 1,5 рази (45, 9 %). Отже, при ХП активність ЛФ знаходиться в залежності від стадії захворювання і найбільш виражена у дітей віком 5–8 років у порівнянні з пацієнтами більш старшого віку, у яких кісткова тканина більш сформована. Таким чином, динаміка активності ферменту може розглядатися як зміна метаболізму кісткової тканини у конкретного індивідуума в залежності від віку і характеру перебігу патологічного процесу.

Рівень екскреції загального оксипроліну із сечею у дітей із ХП був нижче нормальних значень і склав 29,10 11,03 мг/добу. При цьому рівень екскреції вільного ОП дорівнював 5,50 2,13 мг/добу, тобто близько 20 % від загального ОП у сечі, що майже в 2 рази перевищувало його нормальне значення, яке у нормі складає приблизно 10 %. Це, на наш погляд, вказує на істотні зміни колагенового обміну, основною амінокислотною складовою якого є оксипролін. У цьому зв'язку як ранню діагностичну ознаку хвороби Пертеса доцільно враховувати саме підвищений удвічі рівень екскреції вільного оксипроліну із сечею.

На підставі аналізу вмісту неорганічного фосфору (Рн) і креатиніну (Кр) виконана оцінка паратиреоїдної функції (ПТФ) і залежності цих показників від стадії хвороби. Встановлено кореляційний зв'язок між показником Рн у сечі з таким у крові і з Кр у сечі (r = - 0,79, р < 0,005 і

r = 0,87, р < 0,0001, відповідно), тоді як кореляції Кр у крові з такими в сечі, з одного боку, і з Рн у крові з іншого виявилися нижче (r = 0,45, р = 0,12 і r = - 0,50, р = 0,1). Отримані дані підкреслюють взаємозв'язок між екскрецією Кр і Рн і між рівнем останнього в крові і його екскрецією у обстежених пацієнтів. При зіставленні величини ПТФ у хворих і у здорових осіб установлене її зменшення майже на 15 % щодо нормальних величин вірогідно з рівнем значимості р = 0,1. Значення Рзаг виявилося рівним 10,0 0,50 ммоль/л, що вірогідно відрізнялося від відповідної величини, отриманої при обстеженні здорових дітей того ж віку (11,1 0,48 ммоль/л). Зниження даного показника у дітей із ХП більш ніж на 10 % свідчить про зміну ПТФ, пов'язаної з порушенням обміну мінеральних елементів у кістковій тканині. Отже, установлене нами зниження показника ПТФ при зниженому кліренсі із сечею фосфату можна враховувати як додаткову діагностичну ознаку захворювання.

За результатами досліджень, достовірних відмінностей рівнів дієнових кон'югатів і церулоплазміну в крові дітей основної і контрольної груп, виявлено не було (p > 0,1). Таким чином, дані показники не можуть розглядатися як діагностичні критерії ХП.

Наші дослідження показали, що у дітей при ХП спонтанний апоптоз лімфоцитів периферичної крові відбиває ступінь резорбції кісткової тканини і визначається стадією захворювання (таблиця 2).

Таблиця 2

Апоптоз і некроз лімфоцитів у залежності від тривалості термостатирування і стадії хвороби Пертеса у дітей (М m)

Лімфоцити

Контрольна

група

(n = 37)

Основна група (n=42)

II ст.

(n = 14)

III ст.

(n = 19)

IV ст.

(n = 9)

Гинучі:

5 ч, %

25 ч, %

12,0  9,2

22,1  14,9

7,1  2,4

41,1  9,7*

21,5  3,9II

60,9  8,6*,II

14,6  3,8II

42,07,9*,III

Апоптичні:

5 ч, %

25 ч, %

4,4  4,1

14,18,1

6,1  2,5

24,5  7,2

17,3  4,4*,II

35,6  7,3*

10,3  4,1

27,2  6,6

Некротичні:

5 ч, %

25 ч, %

4,3  4,0

8,8  7,2

1,3  1,2

12,6  5,3

5,8  1,2*,II

21,4  3,9*,II

2,8  1,5III

18,9 5,4III

Примітка. * відзначені значення вірогідно відрізняються від контролю (p < 0,05). Надрядковими латинськими цифрами позначена стадія, на якій значення достовірно відрізняється від зазначеної стадії (p < 0,05).

Відзначено збільшення рівня апоптозу лімфоцитів у порівнянні з контрольною групою. Так, на II стадії захворювання частка апоптичних клітин складала 24,5 7,2 %, а некротичних – 12,6 5,3 %, у контрольній групі ці показники склали 14,1 8,1 % і 8,8 7,2 % відповідно. Нами розроблена регресійна модель оцінки рівня апоптозу лімфоцитів in vitro по відсотковому вмісту нейтрофілів у периферичній крові в рутинному аналізі. Ця модель є досить перспективною у випадках виявлення дітей з ризиком розвитку або прогресування ХП.

Скарги, клінічний огляд

УЗД

тазостегнового

суглоба

Рентгенконтроль через 3 місяці

Збереження сонографічних ознак

Наявність сіновіїту

Порушення чіткості контура кісткової

тканини епіфізу стегнової кістки

Набряк капсули тазостегнового суглоба

Біль в колінному/тазостегновому суглобі

Обмеження рухів стегна

Порушення ходи

Гіпотрофія стегна/гомілки

Немає змін

Біохімічні показники

Вміст в крові:

ЛФ > 58542 МО/л

Cu < 0,015 ммоль/л

P < 10,08 ммоль/л

Mg < 1,62 ммоль/л

Zn > 0,060 ммоль/л

Екскреція вільного оксипроліну 20 % від рівня загального

Немає змін

Немає змін

ХВОРОБА ПЕРТЕСА

Здоровий

Збереження рентгенознак або наявність лінії

субхондрального перелому в епіфізі голівки

стегнової кістки


 
 

Цікаве

Загрузка...