WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розподіл населення західних областей України за групами крові у зв’язку зі злоякісними захворюваннями та екологічною ситуацією (автореферат) - Реферат

Розподіл населення західних областей України за групами крові у зв’язку зі злоякісними захворюваннями та екологічною ситуацією (автореферат) - Реферат

Через 12 місяців після лікування хворих гострим гнійним періодонтитом одержали позитивні клініко-рентгенологічні результати у всіх обстежених. Після лікування хворих на загострений хронічний верхівковий періодонтит повне відновлення біляверхівкових тканин відзначили в 84,62 % випадків, часткове – в 15,38 %.

Після обчислення індексу РАІ встановили, що відновлення біляверхівкових вогнищ ураження відбувалось швидше в пацієнтів дослідної групи. Про це свідчить зниження величини індексу РАI в 3,3 рази в дослідній групі проти 1,6 у контрольній.

Таким чином, методика лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит з використанням дозованого вакууму і медикаментозного комплексу є етіопатогенетичною, простою у проведенні, може успішно застосовуватися в клінічній практиці. Використання розробленої методики дозволить істотно підвищити ефективність лікування ускладненого карієсу.

Результати проведеного дослідження дозволили зробити наукові висновки і розробити практичні рекомендації.

ВИСНОВКИ

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної задачі стоматології, яка полягає в удосконаленні лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит з використанням дозованого вакууму в комплексі терапевтичних заходів.

1. Шляхом удосконалення апарату АЛП-02 створений "Пристрій для вакуумного лікування періодонтиту", який за допомогою розробленого нами спеціального наконечника дозволяє дозувати вакуум за часом та розрідженням і забезпечує оптимальну евакуацію ексудату з тканин періодонту.

2. В експерименті на тваринах доведено, що, крім видалення ексудату, вакуум позитивно діє на кровообіг в мікросудинах періодонту, сприяє процесам відновлення трофіки в запалених тканинах, зменшенню запальної інфільтрації та набряку, стимуляції процесу остеогенезу в периапікальних відділах періодонту.

3. Введення в медикаментозний комплекс для заапікальної терапії гострого гнійного та загостреного хронічного періодонтиту етіотропних антибактеріальних препаратів (лінкоміцину гідрохлорида, метронідазола, фуразолідона) і препарату патогенетичної дії (димексида) в поєднанні з дозованим вакуумом достовірно знижує (більш ніж в 1000 разів) кількість патогенних мікроорганізмів в кореневих каналах, що обґрунтовує його застосування в клінічних умовах.

4. Розроблена методика лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит передбачає цілеспрямований поетапний вплив на навколоверхівкове вогнище дозованого, в залежності від стадії запалення, вакууму та медикаментозного комплексу, що дозволяє на першому етапі значно знизити інфікованість кореневих каналів та ексудативні явища, на другому —стимулювати репаративні процеси в періодонті.

5. При лікуванні хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит за розробленою методикою виявилено швидке (більш ніж в 6 разів у порівнянні з контрольною групою) зменшення інтенсивності болю; скорочення термінів лікування (в 2-3 рази); зменшення кількість відвідувань до 2-х у 98,9% хворих на гострий гнійний періодонтит і в 70,18% хворих на загострений хронічний верхівковий періодонтит.

6. Клініко-рентгенологічний аналіз віддалених результатів лікування хворих на гострий гнійний верхівковий періодонтит, проведений через 12 місяців, свідчив про 100%-ий позитивний результат. При лікуванні хворих на загострений хронічний верхівковий періодонтит повне відновлення кісткової тканини в ділянці навколоверхівкових вогнищ виявлено у 84,62% спостережень.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

В комплексному лікуванні хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит рекомендується поєднане застосування дозованого вакууму і медикаментозної терапії. Розроблена методика показана для застосування в одно- та багатокореневих зубах з добре прохідними каналами. Можливо її використання для лікування зубів з погано прохідними каналами за умов попередньої підготовки каналів за сучасними ендодонтичними методами. Лікування проводиться в 2-3 відвідування за допомогою "Пристрою для вакуумного лікування періодонтиту", який складається з апарату АЛП-02, що обладнаний дозатором часу та тиску, і канюль фірми"Ultradent".

В перше відвідування після проведення діагностичної рентгенографії і знеболення розкривають порожнину зубу ( при появі ексудату проводять вакуум-дренування протягом 40-60 с), створюють доступ до кореневих каналів, проводять інструментальну обробку кореневих каналів. Після іригації з ендодонтичного шприця 0,05 % р-ном хлоргексидину біглюконату розкривають апікальний отвір файлом № 10-15 (ISO). Канюлю, з'єднану з наконечником "Пристрою...", вводять в устье і здійснюють вакуум-дренування кореневих каналів і периапікального вогнища, доводячи розрідження до 0,9 атм: при гострому гнійному періодонтиті протягом 60 с, при загостреному хронічному верхівковому періодонтиті протягом 120 с (на кожний кореневий канал). При наявності нориці додатково впливають вакуумом за допомогою скляного наконечника, який притискають до нориці протягом 30-60 с.

Після висушування кореневих каналів паперовими штифтами в кореневий канал та периапікальне вогнище за допомогою каналонаповнювача вводять медикаментозний комплекс у вигляді суспензії, яку замішують ex tempore з порошку і невеликої кількості димексиду. До складу порошку входять: лінкоміцину гідрохлорид 2,5г, метронідазол 2,5г, фуразолідон 0,5г, причому він готується завчасно. Потім на устя кореневих каналів накладають ватний тампон, змочений суспензією, і закривають зуб герметично.

В друге відвідування, через 2-3 доби, видаляють пов'язку, проводять іригацію кореневих каналів, здійснюють формування кореневого каналу, проводять вакуумну обробку кореневих каналів при розрідженні 0,5 атм протягом 60 с, висушують і пломбують методом холодної латеральної конденсації гутаперчі, як силер використовують "Ендометазон". Після контрольної рентгенографії накладають постійну пломбу.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Ніколішин А.К., Котелевська Н.В. Лікування хворих на гострі гнійні та загострені хронічні верхівкові періодонтити з використанням дозованого вакууму // Український стоматологічний альманах.— 2003.— № 3.— C. 16-18. (Дисертанту належать збір літературного матеріалу, клінічні дослідження, аналіз ефективності застосування запропонованої методики, написання первинного тексту й оформлення статті).

2. Котелевська Н.В., Єрошенко Г.А. Структурні зміни тканин періодонта собак при експериментальному гнійному періодонтиті та під впливом вакууму // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії.— 2004.— т. 4, Вип. 1 (7).— С. 3-6. (Особистий внесок полягає у виконанні інформаційного пошуку, проведенні експериментальних та гістоморфологічних досліджень, підготовки статті до друку).

3. Котелевська Н.В. Обґрунтування методу заапекальної терапії гострого гнійного та загостреного хронічного верхівкового періодонтитів // Вісник стоматології.— 2004.— № 4 (45).— С. 30-33.

4. Пат. 5569 Україна, А61С5/02. Спосіб лікування періодонтитів: Деклараційний патент 5569 Україна А61С5/02./ Н.В. Котелевська, А.К.Ніколішин (UA).- № 20040705587; Заявл. 9.07.2004; Опубл. 15.03.2005, Бюл. №3.- 2с. ( Особисто автором підготовлена емпірична база дослідження, проведено клінічне випробування, аналіз отриманих результатів і написання тексту заявки).

5. Николишин А.К., Николишин И.А., Геранин С.И., Котелевская Н.В. Глава 9. Некоторые советы и практические рекомендации по применению новых современных технологий при лечении осложнённого кариеса // Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача.— Полтава: ОАО Издательство "Полтава", 2003.— 208 с. (Особистий внесок полягає у виконанні інформаційного пошуку та аналізі наукової літератури з проблеми). .

6. Ніколішин А.К., Котелевська Н.В. Використання сучасних технологій під час лікування активної фази хронічного верхівкового періодонтиту // Матеріали І (VIII) з'їзду Асоціації стоматологів України.— Київ, 1999.— C. 141-142. (Дисертантом виконані клінічні дослідження, збір, обробка та аналіз матеріалу, його узагальнення).

7 Федорченко В.І., Котелевська Н.В., Стегній В.А. Визначення кількісних показників мікробного заселення у стоматологічній практиці // Тези доповідей X з'їзду Товариства мікробіологів України, Одеса: Астропринт, 2004.—С.176. (Особистий внесок полягає у виконанні інформаційного пошуку та аналізі наукової літератури з проблеми, проведенні лабораторних досліджень, узагальненні матеріалу).


 
 

Цікаве

Загрузка...