WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Тактика лікування жінок з аденоміозом у поєднанні з запальними процесами геніталій (автореферат) - Реферат

Тактика лікування жінок з аденоміозом у поєднанні з запальними процесами геніталій (автореферат) - Реферат

Ін'єкція Кетанов у тій же дозі як не оперованим, так і оперованим тваринам не викликала вірогідних змін вмісту розчинної форми S-100 у довгастому мозкуй таламусі/гіпоталамусі щурів за 24 год. (рис. 10).

Порівнюючи вміст S-100 в мозку оперованих тварин без фармакокорекції та за умов впливу Кетанова, можна говорити про результативний вплив цього препаратуна метаболізм S-100 в мозку оперованих тварин. Введення Кетанова не викликало вірогідних змін концентрації розчинної форми S-100 в сироватці крові не оперованих щурів. Аналізуючи дію Кетанова на фоні оперативного втручання можна бачити, що застосування даного препарату запобігало збільшенню концентрації S-100, як в мозку, так і в сироватці крові щурів.

Рис. 10. Вміст розчинної форми S-100β у довгастому мозку (А) таламусі/гіпоталамусі (Б) та сироватці крові (В) щурів через 24 год. після операції. Позначки груп ті самі. n = 7-8. * - p < 0,05; ** - p < 0,01, порівняно з групою 1; + - p < 0,05; ++ - p < 0,01, порівняно з групою 2.

Введення нестероїдного протизапального препарату викликало вірогідні зміни вмісту філаментної форми ГФКБ лише у довгастому мозку, де у не оперованих щурів він був вищим від норми на 118%, у оперованих – на 95%, що в середньому на 75% вище від рівня даного показника для тварин оперованих без фармакокорекції (рис. 11), що може свідчити про активацію процесів перебудови цитоскелету астроцитів під впливом даного препарату.

Рис. 11. Вміст філаментної форми ГФКБ у довгастому мозку(А) таламусі/гіпоталамусі (Б) щурів через 24 год. після операції. Позначки груп ті самі. n = 7-8. ** - p < 0,01, порівняно з групою 1; ++ - p < 0,01, порівняно з групою 2.

Цікавою особливістю дії Кетанову було значне збільшення загальної гіалуронат-зв'язуючої здатності у фракції цитоскелетний білків як довгастого мозку так і таламусу/гіпоталамусу (рис. 12) на 127% і 129%, відповідно. У оперованих щурів відповідні зміни склали 176% та 81%. Описані результати можуть бути пов'язані з впливом Кетанову на метаболізм арахідонової кислоти, яка відіграє важливу роль у регуляції обміну гіалуронової кислоти.

Відтак, дія нестероїдного протизапального препарату Кетанов запобігає значним змінам Са2+-зв'язуючого білку S-100β та має власна специфічну дію, яка проявляється у підвищенні рівня гіалуронат-зв'язуючої здатності у фракції цитоскелетний білків мозку.

Рис. 12. Загальна гіалуронат-зв'язуча активність білків у цитоскелетній фракції довгастого мозку (А) та таламусу/гіпоталамусу (Б) щурів через 24 год. після операції. Позначки груп ті самі. n = 7-8. ** - p < 0,01, порівняно з групою 1; ++ - p < 0,01, порівняно з групою 2.

Результати кореляційного аналізу вказують на відсутність лінійних зв'язків між вмістом досліджуваних нервовоспецифічних білків у нормі та за умов впливу післяопераційного болю та фармакокорекції.

ВИСНОВКИ

1. Гіпералгезія внаслідок оперативного втручання на задній кінцівці щура призводить до зміни рівня та співвідношення нейрональних молекул клітинної адгезії (NCAM), S-100 і ГФКБ астроцитів та загальної глікозаміноглікан-зв'язуючої здатності білків міжклітинного матриксу в мозку та сироватці крові.

2. Для першої доби після операції характерні:

- підвищення кількості мембранної та розчинної NCAM в середньому на 77% та 119%, відповідно; S-100 – на 86%, філаментного ГФКБ – на 17% та гіауронат-зв'язуючої здатності білків міжклітинного матриксу в середньому на 27%, при одночасному зниженні гепарансульфат-зв'язуючої здатності цитозольних та позаклітинних білків у довгастому мозку, що проводять ноцицептивні сигнали

- у таламусі/гіпоталамусі, аналізуючому відділі, збільшення мембранної NCAM в середньому на 43%, S-100 – на 52%, філаментної ГФКБ - на 43%, про одночасному зниження розчинної NCAM в середньому на 27%, гепарансульфат-зв'язучої здатності білків в середньому на 10-19% та нормальному рівні гіалуронат-зв'язуючої здатності білків.

- послаблення гематоенцефалічного бар'єру та поява розчинних форм NCAM, S-100 у сироватці при збереженні нормального рівня глікозидаз.

3. Для сьомої доби після оперативного втручання характерна тенденція наближення до нормального рівня досліджуваних білків, хоча відсотковий вміст ще залишається зміненим, на фоні нормалізації поведінкових реакцій щурів.

4. Вплив агоніста НМДА рецепторів глутамату підсилює ще більше ефект післяопераційної гіпералгезії.

5. Застосування неконкурентного антагоніста НМДА рецепторів МК-801 за 5 хв. до операції запобігає значним змінам вмісту нейроспецифічних білків у мозку щурів.

6. Нестероїдний протизапальний препарат Кетанов запобігає змінам вмісту Са2+-зв'язуючого білка S-100 в мозку оперованих щурів при одночасній модуляції зміни цитоскелету астроцитів та активації глікозаміноглікан-зв'язуючої здатності цитозольних та позаклітинних білків.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Козубенко Н.В., Кобеляцкий Ю.Ю., Ушакова Г.А. Содержание S-100b в мозге и сыворотке крови в условиях послеоперационной гипералгезии // Архив клинической и экспериментальной медицины, 2001, Т. 10, № 3. С. 301-304.

 2. Козубенко Н.В., Кобеляцкий Ю.Ю., Ушакова Г.А. Изменение экспрессии белков астроглии в условиях послеоперационной гипералгезии // Нейрофизиология/ Neurophysiology. 2001. Т. 33, № 6. С. 393-398.

 3. Ushakova G.A., Kozubenko N.V., Kobeliatsky Y.Y. Ketanov prevents changes in the level of calcium-binding protein S-100-beta under postoperation pain // Нейрофизиология/Neurophysiology. 2002. V. 34, № 2/3. P. 262-263.

 4. Козубенко Н.В., Кобеляцкий Ю.Ю., Ушакова Г.А. Гликозаминогликан-связывающая способность белков мозга крыс в послеоперационный период // Нейрофизиология/Neurophysiology. 2004. Т. 36, № 1. С. 20-26

 5. Ушакова Г.О., Козубенко Н.В., Кобеляцький Ю.Ю. Активність глікозидаз у сироватці крові та мозку щурів у післяопераційний період // Медична хімія. 2004. Т. 6, № 3. С. 91-94.

 6. Kozubenko N., Ushakova G. N-CAM in the rat model of postoperative pain // FEBS Advanced Course "Glycoconjugate: Versatile structures - intriguing functions", Dubrovnik, Croatia, 24-30 September 2001.

 7. Kozubenko N., Kobeliatsky Y., Ushakova G. Elevation of S-100b level in rat brain and blood serum under postoperative pain // J. Neurochem. 2001. V. 78 (Supl. 1) P. 16

 8. Козубенко Н., Кобеляцкий Ю., Ушакова Г. Активность лизосомальных гликозидаз в сыворотке крови крыс при послеоперационной гипералгезии и фармакологической коррекции // Тези Міжнародної наукової конференції студентіві молодих вчених. 27-29 вересня 2001, Дніпропетровськ, Україна. С. 146-147.

 9. Кобеляцкий Ю.Ю., Козубенко Н.В., Ушакова Г.А. Механизмы действия нестероидного противовоспалительного средства: препарат Кетанов // Архив клинической и экспериментальной медицины. 2001. Т.10, № 2, С. 164.

 10. Kobeliatsky Y.Y., Kozubenko N.V., Ushakova G.A. Astroglial reaction to postoperative pain and glutamate and MK-801 effect // Procceding of the 10th World Congress on pain, August 17-22, 2002, San Diego, USA. IASP Press. P. 365.

 11. Ushakova G.A., Kozubenko N.V., Kobeliatsky Y.Y. Glycosidase activity in the serum of rats under postoperative hyperalgesia and Ketanov application // Procceding of the 10th World Congress on pain, August 17-22, 2002, San Diego, USA. IASP Press. P. 153.

 12. Ушакова Г.А., Козубенко Н.В., Кобеляцкий Ю.Ю. Влияние препарата "КЕТАНОВ" на уровень нейроспецифических белков в условиях послеоперационной гипералгезии // Укр. біохім. журн. 2002. Т. 74, № 4а. С. 185-186.

 13. Kozubenko N.V., Ushakova G.A., Kobeliatsky Y.Y. Rat brain glial cell proteins change in concentration under postoperative pain // FENS-EFIC-IBRO European Pain School 2003 "Chronic Pain a Disease: Novel Scientific Concepts" Siena, Italy, 25-31 October 2003.

 14. Kozubenko N.V., Ushakova G.A. NCAM as a neuronal plasticity marker under postoperative pain // 29th Meeting of FEBS, Warsaw, Poland, 26 June-1 July 2004. FEBS J., V. 271, Sup. 1, P. 155.


 
 

Цікаве

Загрузка...