WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-біомеханічне обгрунтування застосування корсетів для лікування сколіотичної деформації хребта у дітей та підлітків (автореферат) - Реферат

Клініко-біомеханічне обгрунтування застосування корсетів для лікування сколіотичної деформації хребта у дітей та підлітків (автореферат) - Реферат

Більш виражені позитивні зрушення в системі загального імунітету спостерігались у дітей, яким в комплексне лікування ХГКГ були включені процедури БРС.

Динаміка показників місцевого імунітету порожнини рота виявилась достовірною (p<0,001) в порівнянні з результатом до лікування, а також в порівнянні з контрольною групою (p1<0,001), і більш виражена у дітей 1 і 3 підгруп основної групи. Результати лікування дітей 3 підгрупи основної групи, яким проводилась комбінована терапія імудоном і БРС, значно переважали одержані дані в інших групах порівняння: ці показники достовірно (р<0,01 і р<0,001) відрізнялись від показників 1 і 2 підгруп відповідно. Між результатами лікування ХГКГ дітей 1 і 2 підгруп за показниками місцевого імунітету також були достовірні (p<0,001) відмінності, що вказує на вплив імудону на стан місцевого імунітету порожнини рота у дітей із ХГКГ на тлі РА.

На тлі проведеного лікування у 2 і 3 підгруппах основної групи ми спостерігали достовірний ріст показників структурно-функціонального стану кісткової тканини - ШПУ, ШОУ, ІЩ, кальцію і фосфору в сироватці крови, зниження активності лужної фосфатази. Ці дані свідчать про те, що позитивний ефект був зумовлений включанням у лікувальний комплекс БРС.

Порівняльна характеристика ультразвукових показників у дітей із ХГКГ і різними формами РА виявила достовірне підвищення цих показників після проведеного лікування у дітей з більш легкою клінічною формою основного захворювання. Достовірні відмінності ШПУ, ШОУ і ІЩ після санаторно-курортного лікування були і у дітей різної статі і з різною тривалістю РА. Структурно-функціональні показники кісткової тканини у дітей з ХГКГ і тривалістю РА більше 2-х років не тільки погіршуються, але і мають менш виражену здатність до відновлення. Аналогічна закономірність була відмічена і у відношенні вмісту кальцію, фосфору, активності лужної фосфатази в сироватці крові у дітей з ХГКГ і різними формами РА.

Результати проведеного дослідження ефективності використання нового метода апаратної фізіотерапії (БРС) у дітей з ХГКГ на тлі РА свідчить про те, що вплив БРС на коміркову зону и щелепно - лицеву ділянку дозволяє ліквідувати функціональні порушення в імунній системі шляхом активації природних механізмів регуляції, та дає можливість підвищити ефективність санаторно-курортного лікування дітей, та отримати більш виражений імунокоригуючий ефект, ніж при використанні традиційного лікування.

Крім того, доступність, простота використання, відсутність ускладнень та побічної дії вказує на те, що БРС є перспективним та безпечним засобом неспеціфічної регуляції остеогенезу.

Сполучний вплив БРС і препарату імудон за даними клінічних, лабораторних і функціональних методів дослідження сприяв підвищенню ефективності лікування, що проявлялось позитивними зрушеннями з боку загального і місцевого імунного статусу, достовірно більш високим приростом ІЩ кісткової тканини (р<0,001), що поєднується з клінічним покращенням стану тканин пародонта у дітей з ХГКГ на тлі РА.

ВИСНОВКИ

В роботі вирішена актуальна задача дитячої стоматології – підвищення ефективності лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом шляхом розробки і впровадження комплексу лікувально-профілактичних заходів: санації порожнини рота з обов'язковою професійною гігієною, використання препарату імудон та призначення біорезонансної стимуляції на тлі загального застосування препаратів кальція в залежності від форми ревматоїдного артриту.

 1. Встановлена висока розповсюдженість запальних захворювань тканин пародонта у дітей з ревматоїдним артритом. Поширеність хронічного генералізованого катарального гінгівіту зростала від 76,9 % у дітей 7 років до 94,7 % у дітей 12 років. Клінічні прояви хронічного генералізованого катарального гінгівіту більш виражені у дітей з суглобово-вісцеральною формою і тривалістю ревматоїдного артриту більше двох років (РМА – 19,433,50 %, КПИ – 1,590,23, CPITN – 1,850,22) у порівнянні з суглобовою формою (РМА – 13,910,45 %, КПИ – 1,250,26, CPITN – 1,540,35) ревматоїдного артриту.

 2. Виявлено, що розвиток хронічного генералізованого катарального гінгівіту середнього ступеня тяжкості, який діагностовано у дітей з суглобово-вісцеральною формою ревматоїдного артриту, відбувається на тлі достовірних (p0,001-0,01) змін з боку загального (Т-лімфоцитопенія, Т-хелперна і Т-супресорна недостатність; зниження ІРІ, гіперпродукція імуноглобулінів і ЦІК, макрофагальна недостатність, гіпокомплементемія) і місцевого імунітету (підвищення вмісту в ротовій рідині SIgA і лізоциму).

 3. При розвитку хронічного генералізованого катарального гінгівіту на тлі суглобово-вісцеральної форми ревматоїдного артриту встановлена виражена залежність між показниками, що характеризують структурно-функціональний стан кісткової тканини опорного скелету та станом альвеолярного відростка щелепи, що підкреслює взаємозв'язок системних і локальних порушень процесів ремоделювання кісткової тканини.

 4. Застосування методу біорезонансної стимуляції на етапі санаторно-курортної реабілітації дітей з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом на тлі ревматоїдного артриту має нормалізуючий вплив на стан клітинного (підвищення рівня Т-лімфоцитів, ІРІ, р<0,001) і гуморального імунітету (зниження вмісту Ig A, M, G, р<0,001) та на структурно-функціональні властивості кісткової тканини (підвищення ШПУ, ШОУ, ІЩ, р<0,001).

 5. Використання препарату імудон при лікуванні хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом забезпечує виражені позитивні зміни в системі місцевого імунітету за рахунок нормалізації вмісту SIgA (від 0,3790,002 до 0,3430,002 г/л, р<0,001) і лізоцима (від 626,011,19 до 585,221,88 мкг/мл, р<0,001).

 6. Доведено клінічна ефективність комбінованого застосування біорезонансної стимуляції та імудону у дітей з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом на тлі ревматоїдного артриту під час санаторно-курортного лікування, про що свідчить усунення запальних процесів в тканинах пародонта (РМА – від 14,960,87 до 4,540,42 %, р<0,001), позитивна динамика імунологічних показників (підвищення вмісту Т-лімфоцитів від 49,080,62 до 56,320,96 %, р<0,001; ІРІ – від 1,510,03 до 1,760,04, р<0,001; зниження IgA від 1,990,03 до 1,650,03 г/л, р<0,001) та покращення структурно-функціональних властивостей кісткової тканини (підвищення ІЩ від 59,930,84 до 68,670,60, р<0,001).

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. В комплексному санаторно-курортному лікуванні хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом рекомендовано використовувати таблетки імудон по 0,05 г для перорального прийому, по 6 таблеток на день протягом 20 днів. Таблетки тримати в роті до повного розчинення.

 2. В комплекс обстеження дітей з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом на тлі ревматоїдного артриту крім клінічних, лабораторних досліджень необхідно включити проведення ультразвукової денситометрії з метою виявлення структурно-функціональних порушень кісткової тканини і контролю ефективності проводимої терапії.

 3. В комплекс санаторно-курортного лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом рекомендовано включити процедури біорезонансної стимуляції на комірцеву зону за стандартною методикою. Для впливу застосовують насадку № 3, режим 1, час впливу від 3 до 5 хвилин, тривалість на кожній позиції 10-30 секунд. Також необхідно вплив на щелепно-лицеву ділянку. В процесі біорезонансного масажу наконечник переміщують від козелка вуха до кута рота кроковими рухами по 1 см. Курс лікування – 10 процедур.

 4. З метою корекції загального і місцевого імунітету, а також остеопенічного стану у дітей з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом на тлі ревматоїдного артриту в комплексі лікувальних санаторно-курортних заходів рекомендується комбіноване призначення процедур біорезонансної стимуляції і препарату імудон за вказаними методиками.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Сысоев Н.П., Каладзе Н.Н. Оценка эффективности местной иммунокоррегирующей терапии препаратом Имудон в комплексном лечении заболеваний пародонта у детей с ревматоидным артритом // Современная стоматология. – 2004. – № 1 (25). – С. 60 – 62. (Автором проведено підбір хворих, їх стоматологічне обстеження, лікування хворих, спостереження за результатами лікування, аналіз та статистична обробка результатів дослідження).

 2. Каладзе Н.Н. Состояние иммунного статуса у детей с хроническим генерализованным катаральным гингивитом на фоне ревматоидного артрита // Современная стоматология. – 2005. - № 1 (29). – С. 87 – 89.

 3. Текученко Е.В., Каладзе Н.Н. Структурно-функциональное состояние костной системы и тканей пародонта у детей с ревматоидным артритом // Таврический медико-биологический вестник. – 2003. – Т.6, № 1. – С. 134 – 136. (Автором проведено підбір хворих, їх стоматологічне обстеження, аналіз та статистична обробка результатів дослідження).

 4. Каладзе Н.Н. Влияние естественных физических факторов на состояние местного иммунитета полости рта при гингивитах у больных ювенильным ревматоидным артритом // Український медичний альманах. – 2004. – Т.7, № 1. – С. 50 – 52.

 5. Каладзе Н.Н. Влияние биорезонансной стимуляции на состояние костной ткани и тканей пародонта у детей с ревматоидным артритом // Таврический медико-биологический вестник. – 2004. – Т.7, № 3. – С. 56 – 59.

 6. Каладзе Н.Н. Применение сочетанной физио-фармакотерапии в комплексном лечении хронического катарального гингивита у детей с ревматоидным артритом // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2004. – Т.10, № 4. – С. 35 – 37.

 7. Деклараційний патент на винахід "Спосіб лікування запальних захворювань тканин пародонта" (№ 66636 А UA від 17.05.2004 р. Бюл. № 5). (Автором проведено підбір хворих, їх стоматологічне обстеження, лікування хворих та спостереження за результатами лікування).

 8. Сысоев Н.П., Каладзе Н.Н. Особенности поражения органов и тканей полости рта у детей с ревматоидным артритом / Санаторно-курортная реабилитация детей, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС: Мат. межд. научно-практич. конференции (Евпатория, 25 – 26 мая 2001 г.) // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2001. – Т.7, № 2. – С. 26.


 
 

Цікаве

Загрузка...