WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-біомеханічне обгрунтування застосування корсетів для лікування сколіотичної деформації хребта у дітей та підлітків (автореферат) - Реферат

Клініко-біомеханічне обгрунтування застосування корсетів для лікування сколіотичної деформації хребта у дітей та підлітків (автореферат) - Реферат

Наші дослідження показали, що у дітей із ХГКГ на тлі РА до лікування відмічено достовірне підвищення індексу гігієни Грін-Вермілліона до 1,190,06 (р<0,05), РМА до 15,244,61% (р<0,001), КПІ до 1,330,29 (р<0,05), CPITN до 1,610,35 (р<0,05), що свідчило про незадовільний гігієнічний стан порожнини рота і втягнення в патологічний процес тканин пародонта. Індекс РМА вказує на наявність значних запальних змін ясен у дітей із супітньою патологією.

Дослідження вихідного імунного статусу показали, що у дітей із ХГКГ на тлі РА мала місце депресія Т-системи імунітету (зменшення кількості CD3+, р<0,001) з дисбалансом їх субпопуляцій: дефіцитом як CD4+ (р<0,01), так і CD8+, зниженням ІРІ (р<0,01), за рахунок більш вираженого дефіциту CD4+. Ці дані свідчать про наявність у дітей з РА імунної дисфункції Т- клітинної ланки імунітету. Не виключено наявність супресуючого впливу на субпопуляції Т-лімфоцитів підвищеного рівня ЦІК, що пояснює зворотній кореляційний зв'язок між CD3+ і ЦІК (r= -0,7 у дітей із суглобовою формою РА і r= -0,9 – у дітей із суглобово-вісцеральною формою РА). В той же час, дефіцит CD3+, а також недостатня супресорна активність CD8+ у сукупності зі зниженням кількості і порушенням регуляторної функції CD4+ супроводжувались підсиленням антитіло- і аутоантитілоутворення, що проявлялось достовірним підвищенням середніх показників IgA (р<0,05), IgM (р<0,01), збільшенням концентрації ЦІК (р<0,001). Значно зниженою була і концентрація неспецифічних факторів захисту – лізоциму (р<0,001), що свідчило про недостатність макрофагальної функції. Рівень комплемента був достовірно (р<0,01) знижений в порівнянні з показниками здорових дітей.

Проведеними дослідженнями було виявлено достовірне (р<0,001) підвищення рівня лізоциму в ротовій рідині до 625,495,93 мкг/мл, що пов'язано із захисно-компенсаторним підсиленням функції слинних залоз у відповідь на розвиток запальних процесів в порожнині рота, і гіперпродукція SIgA (р<0,001), яка зумовлена генералізацією процесу. Можна також вважати, що виявлене підвищення рівня SIgA (до 0,3810,005 г/л) в ротовій рідині у дітей з ХГКГ носить захисно-компенсаторний характер у відповідь на персистенцію патогенної мікрофлори зубної бляшки, коли в якості "першої лінії захисту" активується синтез SIgA.

Необхідно відмітити, що більш виражені зміни в системі загального і місцевого імунітету виявлені у дітей із суглобово-вісцеральною формою РА, що свідчить про генералізацію процесу.

Таким чином, ми дійшли до висновку, що у дітей з ХГКГ на тлі РА на санаторно-курортному етапі реабілітації результати імунологічних досліджень до лікування свідчать про виражену дисфункцію як загального, так і місцевого імунітету. Це виражалось у зниженні утворення Т-лімфоцитів і їх субпопуляцій і, як наслідок, втрата контролю над гуморальним імунітетом, що проявляється в гіперпродукції імуноглобулінів A, M і G, ЦІК в сироватці крові; з боку місцевого імунітету порожнини рота відмічалось підвищення рівнів лізоциму і SIgA в ротовій рідині. Все це свідчить про виражене пригнічення механізмів імунологічного захисту у дітей із ХГКГ на тлі РА.

У всіх дітей із ХГКГ на тлі РА перед початком лікування ми спостерігали достовірне (р<0,001) зниження, в порівнянні з рівнем норми, ІЩ кісткової тканини. Проведений аналіз показників структурно-функціонального стану кісткової тканини виявив, що зниження ІЩ кісткової тканини більш виражено у дівчаток, при суглобово-вісцеральній формі і тривалісті РА більше двох років. Це свідчить про переважання процесів ремоделювання над процесами моделювання кісткової тканини.

Результати рентгенологічного дослідження виявили наявність остеопорозу міжзубних альвеолярних перетинок у дітей з ХГКГ при суглобово-вісцеральній формі РА.

Вивчення мінерального обміну у дітей з ХГКГ на тлі РА показало, що у більшості хворих (85,85%) мало місце достовірне (р<0,01) зниження концентрації кальцію в сироватці крові. Хронічний перебіг захворювання супроводжується також статистично достовірним зниженням рівня фосфору в сироватці крові на 26,25% (р<0,01), підвищенням активності лужної фосфатази на 23,64% (р<0,001). Вказані зміни можуть служити непрямими ознаками остеопорозу, що розвивається, у дітей із ХГКГ на тлі РА.

Таким чином, результати клінічних, лабораторних і функціональних методів дослідження у дітей із ХГКГ на тлі РА, які здійснюються на початку санаторно-курортного лікування, дозволили виявити зміни стану тканин пародонта, системного і локального імунного статусу, кісткової тканини, що зумовлювало необхідність використання лікувальних заходів, спрямованих на усунення виявлених зрушень. З цією метою ми використовували препарат імудон і біорезонансну стимуляцію (БРС).

Імудон („Solvay Pharma", Франція) – імуностимулятор біологічної дії, представляє собой суміш очищених лізатів бактерій і грибів, які найбільш часто ініціюють патологічні процеси в порожнині рота.

БРС – це принципово новий вид фізіотерапевтичного впливу, до основних переваг якого відноситься відновлення і нормалізація імунного статусу організму.

Основу комплексного лікування ХГКГ склала санація порожнини рота, яка включає лікування карієсу та його ускладнень, професійну гігієну порожнинирота, навчання гігієні порожнини рота, проведення контрольованого чищення зубів у кожної дитини, аплікації лікувальної грязі на тканини пародонта.

Таблетки імудон по 0,05 г призначали для перорального прийому по 6 таблеток на день впродовж 20 днів. Таблетки рекомендували тримати в роті до повного розчинення. Полоскання порожнини рота повинно було бути не раніше, ніж через 1 годину після прийому препарату.

Біорезонансну терапію проводили за методикою, яка полягає в наступному: наконечник розташовували в контакті зі шкірою обличчя в ділянці бокових поверхнів так, щоб його середина була в проекції лінії змикання зубних рядів. В процесі біорезонансного масажу наконечник переміщують від козелка вуха до кута рота кроковими рухами по 1 см. Також здійснювали вплив апаратом БРС на коміркову зону за стандартною методикою. Для впливу застосовували насадку № 3, режим 1, час впливу від 3 до 5 хвилин, тривалість на кожній позиції 10-30 секунд. Починаючи с 3-4 процедури поступово збільшували силу (режим 3) і час впливу (до 12 хвилин). Курс лікування – 10 процедур.

В залежності від метода лікування діти із ХГКГ на тлі РА були розподілені на дві групи: контрольну і основну.

Контрольна група (n=24) була представлена дітьми, яким проводилось комплексне лікування ХГКГ, взяте за основу у всіх груп пацієнтів.

Основна група (n=82) була представлена трьома підгрупами.

У першій підгрупі (n=27) проводилось комплексне лікування ХГКГ, взяте за основу у всіх груп пацієнтів, з використанням препарату імудон.

У другій підгрупі (n=29) проводилось комплексне лікування ХГКГ, взяте за основу у всіх груп пацієнтів, із застосуванням БРС.

У третій підгрупі (n=26) проводилось комплексне лікування ХГКГ, взяте за основу у всіх груп пацієнтів, з використанням препарату імудон і БРС.

Після проведених лікувально-реабілітаційних заходів у дітей всіх груп вдалося досягнути покращення клінічної картини в порожнині рота, однак більш виражені зміни і зниження пародонтальних індексів відмічені у дітей першої і, особливо, третьої підгрупи основної групи, в комплекс лікувальних заходів якої введені препарат імудон і БРС. Перші ознаки регресу запального процесу в пародонті з'явились у дітей 3 підгрупи основної групи (через 3-4 сеанси), у дітей 1 підгрупи – через 4-5 сеансів, у дітей 2 підгрупі – через 6-8 сеансів, в той час як у хворих контрольної групи для досягнення аналогічних результатів потрібно було 10-12 сеансів.

У 2 і 3 підгрупах основної групи зареєстровано достовірне (p<0,001) підвищення рівнів CD3+ і CD4+ , а також ІРІ, в силу переважного зростання CD4+. На наш погляд, це викликано тим, що під впливом БРС відновлюється біоритмологічна активність системи мікроциркуляції на рівні артеріовенозного балансу, відбувається пряма трансформація зовнішньої кінетичної енергії набігаючого потоку повітря в біологічну активність навколощелепних тканин з повним збереженням їх функціональної направленості. Це, в свою чергу, призводить до резервного накопичення власної внутрішньої енергії АТФ-азного комплексу, підсиленню кровообігу, окисно-відновних процесів, мембранного переносу.

Одночасно з ростом субпопуляцій Т-лімфоцитів спостерігалась виражена тенденція до зниження первинно підвищених рівнів IgA, IgM, IgG, нормалізація рівня ЦІК, що є відображенням купування антитілозалежних і імунокомплексних компонентів запалення у дітей з РА. Також в процесі санаторно-курортного лікування було отримано достовірний (p<0,01 – в 1 підгрупі і p<0,001 – у 2 і 3 підгрупах) ріст рівнів факторів неспецифічного захисту.

Вираженням нормалізуючого впливу використаного фізичного фактора на гуморальну ланку імунітету (шляхом ліквідації або зменшення дефіциту CD3+, CD4+) стала корекція рівня ЦІК, зв'язаний зворотним кореляційним зв'язком з динамікою вищезгаданих показників клітинної ланки імунітету і ІРІ. З іншого боку, даний кореляційний зв'язок може бути свідченням можливого супресорного впливу ЦІК на субпопуляції Т-лімфоцитів, ліквідація якого в процесі лікування призвела до достовірної позитивної динаміки Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій.


 
 

Цікаве

Загрузка...