WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему лабораторних тварин в умовах загального охолодження (автореферат) - Реферат

Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему лабораторних тварин в умовах загального охолодження (автореферат) - Реферат

Таблиця 3

Показники, що характеризують мінералізуючі властивості ротової рідини в динаміці лікування

Показники

До лікування

Після лікування

Через півроку

МПС (бали)

2,210,09

3,030,09***

2,750,09***

Швидкість слино-виділення (мл/хв)

0,370,02

0,450,02*

0,440,02*

рН

6,440,05

7,100,05***

7,040,06***

В'язкість слини (відн.од.)

2,770,19

2,210,14*

2,700,18

Кальцій (ммоль/л)

0,630,03

0,870,04***

0,770,04**

Фосфор (ммоль/л)

4,990,18

3,850,11***

4,620,14

Са/Р коефіцієнт

0,130,01

0,230,01***

0,170,01*

Магній (ммоль/л)

0,660,07

1,000,08**

0,800,07

Примітка: * - вірогідність відмінностей по відношенню до вихідних

показників: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001.

Таблиця 4

Показники стану прооксидантно-антиоксидантної системи ротової рідини дітей із диспластичним сколіозом у динаміці лікування

Показники

До лікування

Після лікування

Через півроку

ТБК-реагуючі продукти: до інкубації (мкмоль/л)

після інкубації (мкмоль/л)

9,700,49

14,750,75

8,280,78

11,170,91**

8,260,44*

11,060,55***

Приріст ТБК-реагуючих продуктів (%)

53,25

40,42

36,21

Каталаза (од.акт.)

3,380,30

5,560,51**

6,790,65***

СОД (од. Акт.)

-0,1280,018

-0,0340,006***

-0,0630,010**

Примітка: * - вірогідність відмінностей по відношенню до вихідних

показників: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001.

Після лікування кількість дітей, що мали дефіцит аскорбінової кислоти, зменшилася в 7,8 рази та становила лише 8,003,84%, в той час як у контрольній групі достовірної зміни показника не відбулося.

Відразу після застосування лікувально-профілактичного комплексу знижувався рівень екскреції оксипроліну з ротовою рідиною (95,445,60 ум. од.) та вже через півроку показники достовірно не відрізнялися від початкових (108,24,41 відн.од.).

Застосування лікувально-профілактичного комплексу мало виражений карієспрофілактичний ефект. Так, через рік інтенсивність карієсу в дітей дослідної групи зросла на 0,240,06 зуба, а в контрольній групі – на 0,490,11; за два роки спостережень – на 0,540,09 зуба та 0,960,12 зуба відповідно. Редукція приросту карієсу склала через рік 36,17%, через 2 роки – 43,75%.

Розроблений комплекс сприятливо впливав на перебіг запального процесу в тканинах пародонта. Так, через 2 роки поширеність гінгівітів у дітей дослідної групи не досягла початкових значень (72,006,35%), у контрольній групі вона зросла в 1,2 рази (81,825,20%), у дослідній групі індекс ПМА через рік залишався нижчим від початкових значень на 39,06% (р<0,05), у контролі, навпаки, - зріс на 8,72% (р>0,05), що вказує на високу лікувально-профілактичну ефективність комплексу.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведені теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється в підвищенні ефективності лікувально-профілактичних заходів щодо резистентності твердих тканин зубів та хвороб тканин пародонта в дітей із диспластичним сколіозом на підставі вивчення показників гомеостазу ротової порожнини у даного контингенту.

1. У дітей 7-15 років, що страждають на диспластичний сколіоз, незадовільний та поганий стан гігієни спостерігається в 48,9%, розповсюдженість та інтенсивність карієсу в 1,2-2 рази вищі, хронічний катаральний гінгівіт зустрічається в 2 рази, а зубощелепні аномалії в 1,7 рази частіше, ніж у здорових дітей. Поширеність та ступінь тяжкості захворювань зростають із віком та з підвищенням ступеня тяжкості сколіозу.

2. У дітей із диспластичним сколіозом спостерігається зниження кислотостійкості емалі в 1,7 рази, мінералізуючого потенціалу ротової рідини - в 1,5 рази, швидкості слиновиділення - в 1,3 рази, підвищення в'язкості ротової рідини в 1,4 рази, зниження вмісту в ній кальцію, магнію на 20,25% і 33,3% відповідно, підвищення в 1,3 рази рівня загального білка та в 1,5 рази - екскреції оксипроліну.

3. Перебіг сколіотичної хвороби супроводжується достовірним зменшенням відсоткової кількості кальцію, зростанням умісту калію, фосфору, сірки загалом в емалі та на різних ділянках зуба незалежно від глибини і анатомічної ділянки, що свідчить про формування карієслабільної емалі та є фактором ризику ушкодження твердих тканин зубів.

4. У дітей із диспластичним сколіозом спостерігається активація процесів перекисного окислення ліпідів у ротовій рідині, що проявляється підвищенням концентрації ТБК-реагуючих продуктів до інкубації (в 1,7 рази) та після інкубації (в 1,9 рази), зниженням активності антиоксидантних ферментів: СОД – в 1,8 рази, каталази – в 1,7 рази. У 59,42% хворих виявлена недостатня забезпеченість організму аскорбіновою кислотою.

5. Розроблений і впроваджений у клінічну практику комплекс лікувально-профілактичних заходів ("Біотрит-С", "Кальцит", "ЕКСО") чинить виразну карієспрофілактичну та пародонтопротекторну дію. Свідченням ефективності його застосування є редукція приросту карієсу, яка через 1 рік спостереження становила 36,17%, через 2 роки – 43,75%, зниження індексу ПМА через рік на 39,06%.

  1. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Усіх дітей та підлітків із диспластичним сколіозом незалежно від ступеня його тяжкості лікар-стоматолог повинен взяти на диспансерний облік і ввести до III диспансерної групи.

2. У комплексне лікування дітей та підлітків, що страждають на диспластичний сколіоз, із метою запобігання виникненню та прогресуванню каріозного процесу, поширенню запалення в тканинах пародонта доцільно включати: індивідуальну гігієну порожнини рота із застосуванням зубної пасти "Жемчуг" 2 рази за добу; пероральне вживання вітамінізованого препарату з адаптогенними властивостями "Біотрит-С" по 1 таб. 3 рази за добу; сублінгвальне вживання препарату "Кальцит" як джерела екзо- та ендогенного надходження розчинного кальцію з високим ступенем засвоєння по 1 таб. 3 рази за добу; пероральне вживання препарату остеотропної, протизапальної та антиоксидантної дії "ЕКСО" по 1 таб. 2 рази за добу. Курс лікувально-профілактичних заходів слід проводити двічі за рік (весна, осінь) протягом місяця.

3. Запропонований спосіб підвищення резистентності емалі зубів та тканин пародонта може бути застосований у дітей із загальносоматичною патологією з суб- та декомпенсованою формами карієсу та з хронічним катаральним гінгівітом.

  1. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Коротич Н.Н. Взаимосвязь заболеваний органов полости рта у детей с диспластическим сколиозом //Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2002. – Т. 2, Вип. 2 (4). – С. 13-17.

  2. Коротич Н.М. Розподіл хімічних елементів в емалі постійних зубів дітей із диспластичним сколіозом //Український стоматологічний альманах. – 2005. - №1. – С.46-51.

  3. Коротич Н.М. Ефективність дії комплексу адаптогенних препаратів на стоматологічний статус дітей з диспластичним сколіозом //Вісник проблем біології і медицини. – 2005. - Вип.1. – С.94-99.

  4. Ткаченко П.И., Коротич Н.Н. Минеральный состав ротовой жидкости и состояние твердых тканей зубов у детей со сколиозом, проживающих во фтористой провинции //Вісник стоматології. – 2001. - №2. – С. 38-40 (особистий внесок полягає у проведенні клінічних досліджень, статистичної обробки та аналізу отриманих даних, написанні статті).

  5. Коротич Н.М. Хімічний склад емалі постійних зубів у дітей зі сколіозом //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. – Сб. науч. тр. Вып. 6. – Харьков, 2003. – С. 72.

  6. Коротич Н.М. Розподіл кальцію та фосфору в емалі зубів дітей з диспластичним сколіозом //Матеріали II (IХ з'їзду Асоціації стоматологів України. – Київ, 2004. – С.106-107.


 
 

Цікаве

Загрузка...