WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему лабораторних тварин в умовах загального охолодження (автореферат) - Реферат

Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему лабораторних тварин в умовах загального охолодження (автореферат) - Реферат

0,48 0,03

0,85 0,05***

0,48 0,03

0,74 0,03***

0,45 0,02

0,68 0,04***

ZnO

0,17 0,02

0,38 0,04***

0,58 0,09

0,31 0,03**

0,15 0,02

0,31 0,03

Cl

0,35 0,02

0,20 0,02***

0,59 0,01

0,39 0,02***

0,36 0,02

0,34 0,02

Примітка: * - різниця достовірна відносно показників здорових дітей: * - p< 0,05; ** - p< 0,01; *** - p< 0,001.

Таблиця 2

Хімічний склад емалі постійних зубів у дітей зі сколіозом залежно від глибини (норм.мас.%)

Хімічні елементи

Поверхневий шар

Підповерхневий шар

Глибокий шар

Здорові діти

Діти зі сколіозом

Здорові діти

Діти зі сколіозом

Здорові діти

Діти зі сколіозом

CaO

55,75 0,30

51,01 0,35***

55,92 0,26

51,59 0,19***

56,26 0,30

51,52 0,19***

MgO

0,44 0,04

0,66 0,065**

0,47 0,04

0,57 0,06

0,44 0,05

0,79 0,08***

Al2O3

0,09 0,009

0,11 0,025

0,09 0,01

0,12 0,01*

0,06 0,006

0,11 0,009***

SiO2

0,22 0,02

0,42 0,03***

0,25 0,02

0,32 0,02*

0,23 0,03

0,38 0,05*

K2O

0,03 0,01

0,23 0,025***

0,02 0,006

0,18 0,01***

0,007 0,003

0,13 0,007***

Na2O

0,17 0,025

0,15 0,01

0,16 0,01

0,12 0,01**

0,169 0,013

0,119 0,009***

Fe2O3

0,06 0,01

0,12 0,01***

0,05 0,008

0,11 0,01***

0,058 0,008

0,03 0,006**

P2O5

41,68 0,27

45,57 0,31***

41,80 0,19

45,58 0,14***

41,74 0,22

45,73 0,11***

SO3

0,43 0,03

0,81 0,05***

0,51 0,02

0,72 0,04***

0,48 0,03

0,86 0,12***

ZnO

0,65 0,12

0,52 0,05

0,32 0,03

0,31 0,02

0,13 0,01

0,17 0,02

Cl

0,46 0,02

0,35 0,02***

0,46 0,02

0,33 0,03***

0,39 0,03

0,25 0,03***

Примітка: * - різниця достовірна відносно показників здорових дітей: * - p< 0,05; ** - p< 0,01; *** - p< 0,001.

Швидкість слиновиділення була зниженою у 51,454,25% дітей та в середньому становила 0,330,01 мл/хв проти 0,440,01 мл/хв у контролі (p<0,001). Погіршенню самоочищення порожнини рота сприяла також підвищена в'язкість слини: 2,820,11 відн.од. проти 1,970,12 відн.од. у здорових дітей (p<0,001). Рівень загального білка в ротовій рідині у хворих дітей був в 1,3 рази вищим, ніж у здорових, та становив у середньому 1,140,05 г/л проти 0,860,03 г/л відповідно (p<0,001). Кислотно-лужний стан ротової рідини в дітей зі сколіозом був достовірно гіршим, ніж у здорових дітей: 6,450,03 од. проти 6,890,04 од. відповідно (p<0,001).

Вивчення вмісту кальцію в ротовій рідині виявило його зниження на 20,25% (p<0,05) в порівнянні зі здоровими дітьми (0,630,02 ммоль/л та 0,790,05 ммоль/л відповідно). Більш помітна різниця спостерігалась у дітей із II ступенем тяжкості сколіозу, де вміст кальцію нижчий на 34,2% (p<0,001). Кількість неорганічного фосфору дещо більша (4,760,10 ммоль/л), ніж у здорових дітей (4,440,17 ммоль/л), проте різниця недостовірна. Дисбаланс у складі основних мінеральних компонентів призвів до зниження важливого в метаболічному відношенні кальцій-фосфорного коефіцієнта до 0,140,007 проти 0,190,01 у здорових. Концентрація магнію у хворих виявилась достовірно нижчою, ніж у здорових дітей, та становила 0,720,05 ммоль/л проти 1,080,09 ммоль/л в контролі (p<0,05). Таким чином, проведені нами дослідження дозволяють констатувати, що в дітей, хворих на диспластичний сколіоз, у ротовій рідині відбуваються зміни кількісного складу мінеральних компонентів та їх співвідношення, що вказує на недостатні можливості компенсаторних механізмів організму дитини, спрямованих на підтримку стабільності її мінерального складу та, безперечно, відбивається на резистентності твердих тканин зуба.

При вивченні стану прооксидантно-антиоксидантної системи ротової рідини виявлено інтенсифікацію процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) на фоні зниження активності антиоксидантних ферментів, причому дисбаланс поглиблювався з підвищенням ступеня тяжкості сколіозу. Так, за I ступеня сколіозу концентрація ТБК-реагуючих продуктів становила 8,820,36 мкмоль/л, за II ступеня – 11,050,48 мкмоль/л, у контрольній групі – 5,680,32 мкмоль/л (p<0,001). Після інкубації вміст їх зростав більш виражено у хворих дітей (12,890,56 мкмоль/л за I ступеня сколіозу та 18,030,98 мкмоль/л за II ступеня), ніж у здорових (7,440,45), відповідно приріст ТБК-реагуючих продуктів на фоні сколіозу зріс в 1,7 рази (p<0,001). Активність антиоксидантних ферментів у ротовій рідині дітей знижена: СОД в 1,8 рази, каталази – в 1,7 рази в порівнянні зі здоровими дітьми (p<0,001). За II ступеня тяжкості сколіозу інтенсивність ПОЛ зростала, а активність антиоксидантних ферментів ще більше знижувалася. Якщо розглядати органічний комплекс "дозріваючої" емалі як природний мембранний комплекс і можливість ушкодження біологічних мембран емалі зуба вільними радикалами (Падалка І.О., 1992), інтенсифікацію ПОЛ можна вважати однією з патогенетичних ланок активного ураження зубів карієсом у дітей із диспластичним сколіозом.

Дослідження насиченості організму дітей зі сколіозом аскорбіновою кислотою виявили її дефіцит у 59,424,18% дітей, у контролі – 10,773,85% (p<0,001). Відсоток дітей із дефіцитом вітаміну С в 2,2 рази вищий у дітей, що мають карієс, і в 3,8 рази вищий у дітей із гінгівітами в порівнянні з дітьми з інтактними зубами та пародонтом.

Вивчення особливостей метаболізму колагену виявило підвищений його розпад в порівнянні зі здоровими дітьми, свідченням чого є достовірне збільшення в 1,5 рази виведення оксипроліну зі слиною (p<0,001). Більш помітна різниця в дітей із II ступенем сколіозу, де екскреція оксипроліну перевищувала показники здорових дітей у 2 рази (p<0,001). У хворих дітей з інтактним пародонтом екскреція оксипроліну була в 1,2 рази вищою, ніж у дітей контрольної групи з гінгівітом, що свідчить про зниження стійкості сполучної тканини при диспластичному сколіозі.

У результаті застосування запропонованого лікувально-профілактичного комплексу відразу після лікування покращився стан гігієни, про що свідчать позитивні зміни значень гігієнічного індексу в 1,7 рази. Процент дітей із незадовільним та поганим станом гігієни знизився з 46% до 8%, в контролі - з 41,8% до 20%. Одночасно з цим зникали неприємні відчуття в яснах, набряклість, кровоточивість, про що свідчить позитивна динаміка ПМА, який зменшився після лікування в 3,3 рази (p<0,001). Знизилася в 4,3 рази поширеність гінгівіту, тоді як у контролі – в 2,5 рази.

У дітей дослідної групи виявлено підвищення кислотостійкості емалі в 1,3 рази (p<0,001). Одночасно з цим виявлені позитивні зміни мінералізуючого потенціалу ротової рідини, який підвищився в 1,4 рази у групі дітей, що застосовували комплекс. У дітей дослідної групи зросла до значень показників здорових дітей швидкість слиновиділення (0,450,02 мл/хв), достовірно зменшилися в'язкість слини (2,210,14 відн.од.) та рівень загального білка (0,830,07 г/л). Покращився водневий показник (рН - 7,100,05), зріс в 1,4 рівень кальцію та в 1,5 рази магнію, відповідно зріс у 2,9 рази кальцій-фосфорний коефіцієнт, що є свідченням покращення мінералізуючої здатності ротової рідини (табл.3).

Рівень визначаємих продуктів ПОЛ у ротовій рідині знизився в 1,2 рази до інкубації та в 1,3 рази після інкубації, зросла активність антиоксидантних ферментів: каталази в 1,6 рази, СОД – в 3,8 рази. Через півроку після лікування показники мали тенденцію до погіршення, проте були кращими за початкові (табл.4).


 
 

Цікаве

Загрузка...