WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему лабораторних тварин в умовах загального охолодження (автореферат) - Реферат

Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему лабораторних тварин в умовах загального охолодження (автореферат) - Реферат

Зубощелепні аномалії в дітей зі сколіозом незалежно від віку зустрічалися значно частіше (81,592,18%), ніж у здорових дітей (48,313,23%, p<0,001). У віковому аспекті виявлялася більш висока частота аномалій у I періоді змінного прикусу: від 82,617,90% до 88,006,49% і деяке зменшення їх у 10-річних дітей (61,549,54%), що пояснюється саморегуляцією деяких аномалій у процесі зміни зубів. У віці 11 років кількість порушень виявлена у 89,063,90%, 12-13 років - у 77,034,88 – 83,336,80%. У підлітків 14-15 років зміни визначалися у 80,008,00 - 84,647,07% обстежених. Серед нозологічних форм найпоширенішою аномалією була прогнатія (35,80%), аномалії зубних рядів (21,40%). З віком значний відсоток прогнатії ускладнювався розвитком глибокого прикусу, звуженням щелеп, що призвело до діагностування поєднаних аномалій в 11,67% дітей зі сколіозом. За II ступеня тяжкості сколіозу зубощелепні аномалії зустрічалися частіше (90,243,27%), ніж у дітей з I ступенем (78,542,68%, p<0,05).

Виявлено, що загалом у дітей без патології прикусу стан гігієни кращий (1,540,06), ніж у дітей, що мали зубощелепні аномалії (1,750,03, p<0,01). Поряд із цим рівень гігієни в дітей зі сколіозом залишався гіршим у порівняні зі здоровими дітьми навіть за відсутності зубощелепних аномалій: 1,540,06 проти 1,330,04 (p<0,01).

У дітей із диспластичним сколіозом виявлено зниження структурно-функціональної кислотостійкості емалі: 4,910,15 бали за I ступеня сколіозу та 7,540,28 бали за II ступеня, що відповідає середній та низькій резистентності. У здорових дітей ТЕР-тест був вірогідно кращим - 3,230,16 бали. Найнижчі показники виявлені в осіб, що мали каріозні ураження зубів – 6,180,16 бали, а в дітей з інтактними зубами ТЕР-тест становив 3,410,15 бали; величина показника ТЕР у практично здорових дітей із карієсом становила 3,810,18 бали, а при інтактних зубах – 2,170,12 бали (p<0,05). У ротовій рідині дітей зі сколіозом переважав II тип кристалоутворення, мінералізуючий потенціал коливався від 2,240,07 за I ступеня тяжкості сколіозу до 1,810,12 за II ступеня тяжкості, що відповідає задовільному та низькому стану цього показника. У здорових дітей середній показник становив 3,150,08 (p<0,05). У групі хворих на сколіоз з інтактними зубами мінералізуючий потенціал був нижчим (2,700,09), ніж у практично здорових дітей із карієсом (2,870,39). Одержані дані є свідченням активного перебігу карієсу в дітей зі сколіозом та дають підстави для прогнозування його розвитку в майбутньому.

Дослідження хімічного складу емалі зубів свідчать про те, що загалом в емалі зубів дітей зі сколіозом в порівнянні зі здоровими дітьми відбуваються достовірні зміни багатьох хімічних елементів: зниження вмісту кальцію (51,380,15 норм. мас.%, проти – 55,970,16 норм. мас.% ), натрію (0,130,006 норм.мас.% проти 0,160,008 норм.мас.%), хлору (0,310,01 норм.мас.% проти 0,440,015 норм.мас.%) та збільшення відсоткової кількості магнію (0,670,04 норм.мас.% проти 0,450,02 норм.мас.%), алюмінію (0,120,007 норм.мас.% проти 0,080,005 норм.мас.%), сірки (0,760,03 норм.мас.% проти 0,470,02 норм.мас.%), калію (0,170,008 норм.мас.% проти 0,020,005 норм.мас.%), заліза (0,090,008 норм.мас.% проти 0,060,005 норм.мас.%), фосфору (45,630,12 норм.мас.% проти 41,750,14 норм.мас.%), кремнію (0,370,02 норм.мас.% проти 0,230,01 норм.мас.%).

Аналіз отриманих даних виявив особливості розподілу хімічних елементів залежно від локалізації. На кожній ділянці зуба (шийка, екватор, горбик) спостерігалось достовірне зниження кількісного вмісту кальцію, в пришийковій ділянці та в ділянці екватора зуба – хлору, на горбику та в пришийковій ділянці – натрію. Поряд із цим простежувалось підвищення на всіх ділянках зуба вмісту магнію, фосфору, сірки та калію, в той час як на горбику та екваторі підвищувався вміст кремнію та заліза (табл. 1).

Виявлені особливості розподілу хімічних елементів в емалі зубів залежно від глибини. Так, на всіх рівнях (поверхневий, підповерхневий та глибокий шари) у зразках емалі виявлялося достовірне зниження вмісту кальцію, хлору, підвищення концентрації кремнію, калію, фосфору, сірки. Поряд із цим у підповерхневому та глибоких шарах на фоні збільшення кількості алюмінію мало місце зменшення кількості натрію. А в поверхневому та підповерхневому шарах наряду з підвищенням концентрації заліза встановлена тенденція до зниження концентрації цинку (табл.2).

Отже, в емалі зубів дітей зі сколіозом порівняно з емаллю зубів здорових дітей спостерігається достовірне зменшення кількості кальцію та підвищення вмісту калію, фосфору, сірки загалом в емалі та на різних ділянках зуба незалежно від глибини та від поверхні, що свідчить про формування в цих дітей карієслабільної емалі та є фактором ризику каріозного ураження твердих тканин зубів.

Розповсюдженість патологічних змін запального характеру в тканинах пародонта в дітей зі сколіозом була значно вищою, ніж у здорових дітей усіх вікових груп, і становила в середньому 67,412,65% проти 33,193,11%.Гінгівіти мали хронічний перебіг, переважно катаральну форму, схильність до генералізації

процесу. Більш висока розповсюдженість гінгівітів (91,463,08%) виявлена в дітей із II ступенем тяжкості сколіозу, з них у 58,675,69% дітей діагностовано гінгівіт середнього ступеня тяжкості.

Таблиця 1

Хімічний склад емалі постійних зубів у дітей зі сколіозом залежно від анатомічної ділянки зуба (норм.мас.%)

Хімічні елементи

Шийка зуба

Екватор зуба

Горбик зуба

Здорові діти

Діти зі сколіозом

Здорові діти

Діти зі сколіозом

Здорові діти

Діти зі сколіозом

CaO

55,71 0,28

50,79 0,22***

56,11 0,24

52,27 0,21***

56,14 0,22

51,66 0,16***

MgO

0,45 0,03

0,74 0,05***

0,33 0,04

0,59 0,05***

0,58 0,04

0,71 0,06

Al2O3

0,07 0,01

0,12 0,01***

0,17 0,03

0,10 0,01*

0,08 0,01

0,10 0,01

SiO2

0,33 0,01

0,36 0,03

0,22 0,01

0,31 0,02***

0,19 0,03

0,45 0,04***

K2O

0,02 0,007

0,16 0,01

0,02 0,01

0,19 0,02***

0,01 0,005

0,17 0,01***

Na2O

0,19 0,01

0,14 0,01***

0,07 0,01

0,10 0,01

0,22 0,01

0,10 0,01***

Fe2O3

0,05 0,01

0,11 0,009***

0,08 0,01

0,09 0,01

0,04 0,004

0,05 0,01

P2O5

42, 14 0,21

46,03 0,12***

41,41 0,21

44,88 0,23***

41,77 0,14

45,45 0,13***

SO3


 
 

Цікаве

Загрузка...