WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація хірургічного відновлення прохідності верхніх відділів системи сльозовідведення (автореферат) - Реферат

Оптимізація хірургічного відновлення прохідності верхніх відділів системи сльозовідведення (автореферат) - Реферат

Переконливим доказом важливої ролі порушень психоемоційного стану в патогенезі хронічного генералізованого катарального гінгівіту у студентів з'явилися динамічні імунологічні дослідження. Включення бемітіла в комплексне лікування генералізованого катарального гінгівіту, асоційованого з порушеннями емоційно-особистісної сфери призводило не тільки до усунення психоемоційних порушень, але і здійснювало виражений позитивний ефект на стан локальних і системних факторів резистентності. У хворих III групи знижені до лікування показники фагоцитарної активності, SIgА, IgG, IgM, загальне число Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій нормалізувалися і не змінювалися у віддалені терміни спостереження після лікування. Динаміка клінічного стану у цих хворих підтверджувала, що видужання в них було стійким. Напроти, після проведення традиційного комплексного лікування генералізованого катарального гінгівіту у студентів з психоемоційними порушеннями (II група) спостерігався дефіцит факторів гуморальної і клітинної ланок імунної резистентності. Відображенням установленої закономірності з'явилася нормалізація механізмів імунної резистентності у студентів, хворих на генералізований катаральний гінгівіт не асоційований з психоемоційними порушеннями (I група) під впливом традиційної комплексної терапії.

Узагальнений аналіз отриманих даних дозволяє нам рекомендувати використання показників психоемоційного статусу, місцевого і системного імунітету для оцінки стану тканин пародонту в студентів. Дані, отримані на основі клінічного обстеження і лабораторних досліджень, можна оцінити наступним чином:

  1. як нормальний фізіологічний стан – при нормальних значеннях імунологічних показників і відсутності психоемоційних порушень;

  2. як варіант із субкомпенсованим зниженням неспецифічної резистентності з імовірністю розвитку генералізованого катарального гінгівіту;

  3. як варіант із субкомпенсованим зниженням неспецифічної резистентності і порушеннями психоемоційного стану з високою імовірністю розвитку генералізованого катарального гінгівіту;

  4. як варіант із декомпенсованим зниженням неспецифічної резистентності з високою імовірністю хронизації запального процесу в яснах;

  5. як варіант із декомпенсованим зниженням неспецифічної резистентності і високим ступенем порушеннями психоемоційного стану з високою імовірністю розвитку загострених форм генералізованого катарального гінгівіту.

З урахуванням отриманої інформації, з ціллю проведення профілактичних і лікувальних заходів, ми рекомендуємо розподіляти студентів на наступні групи: Ι група - рекомендовано проведення професійної гігієни порожнини рота; II група – рекомендовано проведення професійної гігієни порожнини рота і корекції імунологічних порушень; III група – рекомендовано проведення професійної гігієни порожнини рота, корекції імунологічних і психоемоційних порушень; IV і V групи – комплексне лікування.

Розроблена нами програма передбачала, поряд із проведенням професійних гігієнічних заходів, у II і III групах використання засобів, що корегують місцеву гуморальну відповідь за допомогою інтерферонотерапії циклофероном. Установлено, що ефективність профілактичних заходів у пацієнтів III групи була обмеженої за рахунок наявності психоемоційних порушень. Студентам даної групи рекомендується введення в профілактичний комплекс препаратів собачої кропиви та валеріани.У результаті динамічних спостережень протягом 1,5 років встановлена доцільність проведення профілактичних курсів імунокорекції у студентів II групи не рідше, ніж один раз на рік, а в студентів III групи корекції психоемоційних порушень і стимуляції факторів резистеності – через кожні 6 місяців.

У III і IV групах показане застосування диференційованого комплексного лікування: у IV групі з використанням імунокоррегируючих препаратів, у V групі – з проведенням корекції психоемоційних порушень з використанням бемітіла, що володіє імуномодулюючими і психокорегуючими властивостями.

Ефективність розробленої нами програми профілактики і лікування генералізованого катарального гінгівіту у студентської молоді оцінювалася як висока. У результаті застосування запропонованого методу комплексної терапії генералізованого катарального гінгівіту, асоційованого з порушеннями емоційно-особистісної сфери, встановлено зниження кількості рецидивів у віддалені терміни спостереження на 70,1%.

ВИСНОВКИ

У дисертації приведене теоретичне обґрунтування і практичне рішення нової наукової задачі – підвищення ефективності лікувальних і профілактичних заходів у студентів із інтактним пародонтом і хворих на генералізований катаральний гінгівіт на основі вивчення ролі психоемоційних і імунних розладів у патогенезі захворювання.

На основі отриманих результатів визначені нові діагностичні, лікувально-профілактичні підходи комплексної терапії захворювання, які сприяли підвищенню ефективності лікування генералізованого катарального гінгівіту у студентів і зниженню числа рецидивів у віддалені терміни спостереження.

  1. У структурі психоемоційних порушень у студентів, хворих на генералізований катаральний гінгівіт, відзначається тенденція до збільшення рівня тривожності (з переважанням рівня реактивної тривожності) і формування депресивних станів. Частота виявлення і та ступінь виразності психоемоційних порушень неоднакова при різних клінічних варіантах перебігу генералізованого гінгівіту, що характеризуеться вищими показниками тривожності у пацієнтів із загостреним перебігом запального процесу в ясеневій тканині.

  2. Психологічне тестування і імунологічне обстеження дозволяє виділити серед студентів, хворих на генералізований катаральний гінгівіт, з урахуванням патогенезу захворювання, дві групи: першу – з переважанням порушень імунного статусу; другу – з психоемоційними порушеннями, асоційованими із змінами імунного статусу, що обумовлюють несприятливий клінічний перебіг захворювання.

  3. Психоемоційні порушення у студентів сприяють формуванню більш глибокого дефіциту гуморальної та клітинної резистентності, зниженню рівнів SIgA, IgG, підвищенню рівню IgM у ротовій рідині, зниженню фагоцитарній активності лейкоцитів, зниженню кількості Т-лімфоцитів та їх хелперної та супресорної субпопуляцій. Студенти із порушеннями емоційно-особистісної сфери та змінами імунного статусу мають бути віднесені до групи ризику з високою імовірністю розвитку загострених форм клінічного перебігу генералізованого катарального гінгівіту.

  1. Розроблено патогенетично обґрунтований метод комплексної терапії генералізованого катарального гінгівіту у студентів, що включає корекцію психоемоційного й імунного статусу бемітілом, препаратом, що володіє психокорегуючею, імуномодулюючую та антиоксидантною дією. Запропонований метод дозволяє усувати виявлені психоемоційні порушення, що створює умови для наступної ефективної етіотропної терапії та підвищення ефективності профілактики та лікування захворювання.

5. Запропонована комплексна терапія генералізованого катарального гінгівіту, асоційованого з психоемоційними порушеннями у студентів, має значну перевагу перед традиційною, про що свідчить висока частота одужання (88,9 %), зменшення термінів лікування до 8,2 0,2 діб, зниження кількості рецидивів у віддалені терміни (через 6 місяців) після завершення терапії до 18,8 %, тоді як при здійсненні традиційної комплексної терапії у даної групи студентів ці показники були достовірно гірше (частота одужання – 25 %, термін лікування – 10,5 0,9, кількість рецидивів – 88,9 % ).

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Висока питома вага психоемоційних порушень у студентів перших трьох років навчання, хворих на генералізований катаральний гінгівіт, диктує необхідність проведення скринінгу супутніх порушень емоційно-особистісної сфери. Як засоби діагностики психопатологічних станів можуть використовуватися шкали тривожності Спілбергера-Ханіна, депресії Бека, тест М. Люшера.

2. Для прогнозу і виділення груп високого ризику розвитку несприятливого перебігу генералізованого катарального гінгівіту у студентів, разом з психологічним тестуванням, доцільно включати дослідження стану місцевих і системних імунологічних показників.

3. Визначення провідних клінічних симптомокомплексів, що розвиваються при імунологічних і поєднаних імунологічних і психоемоційних порушеннях, дозволяє прогнозувати тенденції клінічної динаміки прояву генералізованого катарального гінгівіту у студентів і пояснити причини хронізації та загострення запального процесу в ясеневій тканині.

4. Наявність середніх і високих рівнів реактивної і особистістної тривожності, помірного рівня депресії, асоційованих з дефіцитом локальних і системних факторів резистентності, служить показанням для включення в базисну терапію генералізованого катарального гінгівіту бемітіла, препарату, що володіє психокорегуючею, імуномодулюючею та антиоксидантною дією. Рекомендується проведення корекції порушень психоемоційного і імунного статусу хворих з використанням бемітіла по 250 мг 2 рази на день, курс 10 днів.

5. Застосування традиційної комплексної терапії, що включає використання інтерфероногенів у студентів, хворих на генералізований катаральний гінгівіт, не асоційований з психоемоційними порушеннями, сприяє скороченню термінів лікування, швидкому одужанню і стійкій клінічній ремісії. Рекомендоване проведення корекції імунного статусу хворих з використанням циклоферона по 2 мл 1 раз на добу на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 і 29 дні курсу лікування.


 
 

Цікаве

Загрузка...