WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональні ускладнення нижніх сечових шляхів та їх корекція при хірургічному та консервативному лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передмі - Реферат

Функціональні ускладнення нижніх сечових шляхів та їх корекція при хірургічному та консервативному лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передмі - Реферат

Вперше нами виявлено високий синергізм протизапального та імуномодулюючого впливу ереспалу і поліоксидонію. Апробація вказаних препаратів при експериментальній терапії змодульованого катарального риніту з пролонгованим перебігом, відтвореного за методом Д.І. Заболотного і співавторів (2003, 2004), показала, що використання цих препаратів більш швидко, ніж застосування лише ереспалу або топічного кортикостероїда "Беконазе", нормалізувало клінічну картину експериментального запалення та імунний статус тварин.

При вивченні вмісту імуноглобулінів в слизовій оболонці порожнини носа тварин різних груп, проведеного з використанням імунофлюоресцентної техніки з визначенням інтенсивності люмінесценції різних ділянок, було встановлено, що застосування для лікування в експерименті ереспалу в поєднанні з поліоксидонієм наближало інтенсивність світіння слизової оболонки до норми більш ефективно, ніж використання лише препарату "Беконазе". Вміст прозапальних імуноглобулінів класу G, який складав при змодульованому пролонгованому риніті біля 90% від усіх імуноглобулінів в слизовій оболонці, швидко нормалізувався після поєднаного застосування ереспалу та поліоксидонію.

Отримані експериментальні дані стали підставою для апробації поєднаного застосування вказаних препаратів у комплексному лікуванні хворих на ХКР. Результати клінічного застосування ереспалу та поліоксидонію були отримані при обстеженні двох груп хворих на ХКР (82 особи). Першу групу (групу порівняння – ГП) склали пацієнти, яких лікували за допомогою препарату "Полідекса з фенілефрином", котрий являє собою суміш антибіотиків, гормону та судинозвужуючого компоненту. Краплі для носа "Полідекса з фенілефрином" призначались по 3-5 уприскувань на добу в кожну половину порожнини носа на протязі 10 днів.

Другу (основну – ОГ) групу склали 42 хворих на ХКР, котрих лікували ереспалом і поліоксидонієм. Ереспал на протязі 10 днів давали per os по 80 мг 2 рази на добу, поліоксидоній – по 6 мг внутрішньом'язево 5 ін'єкцій, починаючи з 5-ї доби застосування ереспалу.

Скарги хворих і об'єктивні дані до початку лікування були приблизно однакові в обох групах. Позитивні зрушення при лікуванні в обох групах (закладеність носа, виділення з носа, головний біль) у більшості пацієнтів мали місце вже на 2-3 добу від початку лікування, більш стабільні результати визначались у хворих основної групи, а після 7-го дня лікування різниця в показниках була достовірною. Вказані результати збереглися і у віддаленому періоді. Аналогічним чином були проведені дослідження об'єктивного статусу хворих на ХКР в основній групі та групі порівняння. При аналізі динамки об'єктивних симптомів можливо відмітити поліпшення носового дихання за даними акустичної ринометрії в обох групах вже в перші дні застосування препаратів, однак достовірні відмінності в групах визначались на 7-й день. Позитивні результати зберігались на протязі 6 місяців (рис. 3). Достовірно підвищувалась і транспортна функція миготливого епітелію у хворих основної групи в порівнянні з даними у пацієнтів 2-ї групи, які отримували "Полідексу з фенілефрином".

Рис. 3. Динаміка змін носового дихання у пацієнтів з ХКР при лікуванні різними методами.

Подальшому аналізу піддані клінічні дані щодо захворюваності осіб з ГРЗ, грипом, бронхітом, а також кількості рецидивування ХКР на протязі року після проведеного лікування. Отримані результати вказують на те, що застосування ереспалу та поліоксидонію знижує рівень захворюваності на гострі інфекційно-запальні процеси (ГРЗ, бронхіт), а також кількість загострень ХКР (табл. 1).

Таблиця 1

Захворювання

Кількість спостережень на протязі року

основна група (42)

група порівняння (40)

Загострення ХКР

4

14*

ГРЗ

9

19*

Бронхіт

2

4

Супутні захворювання відсутні

27

3

Примітка: * - відмінність між групами достовірна

Дослідження стану місцевого імунітету проводили до лікування, на 7-й та 42-й день від його початку та через 6 місяців після його закінчення. Оцінку проводили шляхом визначення секреторної та мономерної форм імуноглобуліну А, імуноглобуліну G, а також рівня епітеліальних клітин і лейкоцитів у твердій фазі ротоглоткового секрету. При використанні ереспалу та поліоксидонію (група ОГ) відмічена позитивна динаміка вмісту секреторної форми імуноглобуліну А, яка в РС відновлювалась майже до рівня контролю, дещо знижуючись на 6-й місяць спостережень. В групі порівняння в перші дні істотного підвищення рівня цього імуноглобуліну не спостерігалось, однак у подальшому (на 42-й день) його вміст був достовірно вищий за початковий, а на 6-й місяць знижувався майже до вихідного рівня (табл. 2).

Таблиця 3

Рівень секреторного IgA (г/л) у ротоглотковому секреті у хворих на ХКР

різних груп в динаміці спостережень до та після лікування

Групи

Строки спостереження

до лікування

7 днів

42 дні

6 місяців

Контроль

1,20,3

ОГ

ГП

0,390,1

0,80,2

1,10,2*

0,750,2*

0,50,1

1,00,2*

0,550,1

Важливим компонентом оцінки ефективності лікування хворих на ХКР є наявність прозапальних цитокінів у ротоглотковому секреті. Як встановлено раніше, вміст інтерлейкіну 1 і фактору некрозу пухлини в РС хворих на ХКР підвищений, особливо у тих, які мають супутні захворювання.

Проведені дослідження вмісту вказаних цитокінів в динаміці лікування на 7-й день та через 6 місяців після його початку. Зниження рівня ІЛ1 і ФНП у сироватці крові, згідно даних деяких дослідників (Н.М. Бережная, В.Ф. Чехун, 2000; Romagnani et al., 2001), є прогностично сприятливою ознакою. Ця ознака виявлена нами вперше і при визначенні параметрів прозапальних цитокінів у ротоглотковому секреті при ХКР під час лікування. Подібні дані були отримані при визначенні цитокінів при лікуванні хворих на пародонтит (Т.И. Иванюшко, 1999).

Таким чином, використання в комплексному лікуванні хворих на ХКР препарату протизапальної дії – ереспалу та імуномодулятора нового покоління з широким спектром модулюючого впливу – поліоксидонію сприяє стиханню запальних явищ у слизовій оболонці носової порожнини, зниженню рівня прозапальних цитокінів, підвищенню вмісту захисних імуноглобулінів у слизовій оболонці та нормалізації клітинного складу ротоглоткового секрету.

ВИСНОВКИ

  1. Хронічний риніт за основними клінічними ознаками (тривалість перебігу та ремісій, частота рецидивів) у своєму перебігу суттєво залежить від наявності супутніх захворювань в області верхніх дихальних шляхів, які підсилюють тяжкість перебігу ХР.

  2. У клінічно-імунологічній характеристиці хворих на ХКР переважають явища порушення місцевого імунітету, а при поєднанні із супутніми захворюваннями інфекційно-запального характеру в області верхніх дихальних шляхів – і деяких ланок системного імунітету. Дані імунологічних досліджень узгоджуються з результатами клінічних спостережень.

  3. В умовах експерименту визначена імуномодулююча активність ереспалу, який здатний інгібувати антитілогенез і не впливати на реакції клітинного типу та імуногенез імунодефіцитних тварин. Обґрунтовано використання ереспалу разом з імуномодулятором нового покоління поліоксидонієм і визначено синергізм у дії цих препаратів.

  4. Експериментальна терапія змодельованого пролонгованого катарального риніту була ефективною при сумісному застосуванні ереспалу та поліоксидонію, що дозволило активувати реакції імунітету та знижувати рівень прозапальних білків у слизовій оболонці порожнини носа експериментальних тварин.

  5. Сумісне використання ереспалу та поліоксидонію в клініці супроводжувалось нормалізацією локальних і системних механізмів імунітету, включаючи співвідношення про- та протизапальних цитокінів, на протязі більш тривалого часу, ніж у групі порівняння.

  6. Включення вказаних препаратів до комплексної терапії хворих на ХКР справило високий терапевтичний ефект, який проявився в зниженні кількості рецидивів захворювання, поліпшенні клінічного перебігу супутніх захворювань, зниженні захворюваності на ГРЗ на протязі року.


 
 

Цікаве

Загрузка...