WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду (автореферат) - Реферат

Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду (автореферат) - Реферат

П р и м і т к и:

1. 4Х, 4Р, 4ХР – групи тварин, які зазнали дії відповідно ХЗҐ у дозах 1/100 ЛД50, ІВ в сумарній дозі 2 Гр, їх ПД та утримувались на раціоні віварію; групи з позначкою "R" утримувались на спеціальному раціоні.

2. 1 – Розбіжності з контролем вірогідні за критерієм Ст'юдента, р<0,05; 2 – р<0,02; 3 – р<0,01; 4 – р<0,0001.

У тварин, які зазнали поєднаного радіаційно-хімічного ураження, спеціальний раціон №1 загальмував формування дефіциту субстратного забезпечення ПОЛ внаслідок як додаткового надходження в організм есенціальних ПНЖК, так і зменшення інтенсивності ліпопероксидації завдяки підвищенню антиоксидантної забезпеченості організму. В результаті у тварин, які утримувались на спеціальному раціоні, пригнічення ПОЛ не спостерігали.

Спеціальний раціон №2, створений з функціональних продуктів, збагачених фітодомішками, і комплексу вітамінів (А – у дозі 0,03 мг/кг, В15 – 0,035 мг/кг, Е – 0,3 мг/кг і U – 5,0 мг/кг), у порівнянні з раціоном віварію був збагачений білком на 10,5%, переважно за рахунок тваринного, частка якого збільшилась з 35,8% до 49,5%, кальцієм на 15,7%, ретинолом у 2 рази, каротином на 51,9%, вітаміном Е на 49,3%. Ефективність раціону оцінювали в постекспозиційний період після субхронічного радіаційно-хімічного впливу.

Встановлено, що у тварин, які отримували спеціальний раціон №2, рівень спонтанної хемілюмінесценції сироватки крові був нижчим, ніж у тварин, які знаходились на раціоні віварію. Одночасно зменшилось накопичення продуктів вільнорадикальних реакцій при ініційованій хемілюмінесценції. Позитивним є достовірне підвищення резистентності ліпідів до ПОЛ, нормалізація активності антиперекисних ферментів каталази та пероксидази, аланін- та аспартатамінотрансфераз та лужної фосфатази. Тобто, під дією спеціального раціону завдяки підсиленню антиоксидантної забезпеченості організму зменшився рівень ліпопероксидації, намітилась чітка тенденція до нормалізації окисно-антиоксидантної рівноваги.

Гігієнічна регламентація пестицидів в системі заходів профілактики поєднаної дії хімічних забруднювачів ґрунту та γ-випромінювання. Серед ХЗҐ найбільш керованими є пестициди, які цілеспрямовано використовують в сільському господарстві. Тому гігієнічні аспекти їх застосування, особливо на територіях, які зазнали радіоактивного забруднення, набувають особливого значення як один з дієвих заходів профілактики ПД ХЗҐ та ІВ.

Розділ містить результати лабораторних та натурних досліджень з наукового обґрунтування гігієнічних нормативів нової діючої речовини цинідон-етилу, а також регламентів застосування гербіцидів на його основі та фунгіцидів на основі етилен-біс-дитіокарбаматів манкоцебу та метираму.

Доведено, що цинідон-етил та препарати на його основі – Лотус, 20% к.е. і Лотус Д, 47% к.е. – є помірно небезпечними. Обґрунтовані: ДДД цинідон-етилу 0,01 мг/кг, ОБРВ в повітрі робочої зони 1,0 мг/м3, ОБРВ в атмосферному повітрі 0,02 мг/м3, ГДК у воді водойм 0,003 мг/дм3 за лімітуючим загально-санітарним показником шкідливості, МДР у зерні хлібних злаків 0,1 мг/кг, ОДК в ґрунті 0,4 мг/кг. Можливе сумарне добове надходження цинідон-етилу в організм людини з усіх середовищ при дотриманні встановлених гігієнічних нормативів не перевищить 0,447 мг або 74,5% від допустимого.

Аналіз даних про токсичність метираму та манкоцебу дозволив класифікувати їх як небезпечні та науково обґрунтувати величину ДДД метираму 0,02 мг/кг. При цьому можливе сумарне надходження метираму в організм людини з усіх середовищ при дотриманні гігієнічних нормативів не перевищить 0,745 мг, або 62,1% від допустимого добового надходження.

Динаміка залишкових кількостей метираму та манкоцебу у сільськогосподарських рослинах та ґрунті свідчила про їх швидку руйнацію, яка підкорялась експонентній залежності (рисунок), не залежала від ґрунтово-кліматичних умов та виду польових культур (табл. 6, 7) і дозволила віднести обидві речовини до 3-4 класів небезпечності за критерієм стабільності.

Таблиця 6

Вплив грунтово-кліматичних умов на руйнацію манкоцебу в ґрунті

Клімато-ландшафтна зона

Область

n

Показники швидкості руйнації

манкоцебу (Mm)

k

τ50

τ95

Поліська

Київська

14

0,170,02

5,31,0

22,84,3

Лісостепова

Полтавська

10

0,150,02

5,30,7

23,02,8

Вінницька

12

0,150,02

5,00,4

21,81,6

Степова

Одеська, Херсонська, Миколаївська

9

0,120,03

8,01,4

34,66,1

П р и м і т к а .

n – кількість спостережень, k – константа швидкості руйнації, τ50 і τ95 – період напівзникнення та майже повного зникнення (доба).

Таблиця 7

Швидкість руйнації манкоцебу в зеленій масі рослин

Культура

Кількість

спостережень (n)

Показники швидкості руйнації манкоцебу (Mm)

k

τ50

τ95

Картопля

9

0,2010,023

3,80,4

16,31,7

Томати

9

0,2080,026

3,80,6

16,52,4

Огірки

8

0,2930,043

2,70,3

11,51,3

Цибуля

7

0,1910,026

4,10,6

17,72,7

Виноград

8

0,1040,025*

9,52,0*

41,08,8*

П р и м і т к а .

* – Розбіжності в порівнянні з іншими сільськогосподарськими культурами достовірні за критерієм Ст'юдента, р<0,05

Показано, що в реальних умовах сільськогосподарського виробництва при використанні традиційних технічних засобів, дотриманні встановлених агротехнічних та гігієнічних нормативів і регламентів, відповідному санітарному контролі з боку установ санітарно-епідеміологічної служби використання гербіцидів на основі цинідон-етилу (Лотус, 20% к.е. і Лотус Д, 47% к.е.) та фунгіцидів на основі етилен-біс-дитіокарбаматів (Полірам ДФ, 70% в.г., Пенкоцеб, 80% з.п., Ридоміл Голд МЦ, 68 WP, з.п. та Ридоміл Голд МЦ, 68 WG, в.г.) не становить небезпеки для працюючих, навколишнього середовища і населення з позицій гігієни праці та гігієни харчування.

Удосконалення методики розрахункового гігієнічного нормування пестицидів у ґрунті. Досліджено залежність величини експериментально обґрунтованих ГДК у ґрунті від деяких фізико-хімічних властивостей та гігієнічних нормативів пестицидів у суміжних середовищах. Результати кореляційного аналізу на масиві з 79 пестицидів засвідчили, що між ГДК у ґрунті та МДР в продуктах харчування або ГДК у воді водойм існує прямий сильний зв'язок (коефіцієнти кореляції відповідно 0,7270,054 і 0,7070,057). Це дозволило запропонувати 6 рівнянь регресії для розрахунку ОДК пестициду у ґрунті, виходячи з величин МДР, ГДК у воді водойм, їх десятинних логарифмів та коренів квадратних (табл. 8). Для підвищення надійності нормативу в якості ОДК рекомендуємо обирати найменшу з розрахованих величин та враховувати коефіцієнти запасу згідно формули:

,

де ОДК – ОДК (мг/кг), Ymin – найменше значення Y серед розрахованих за 6 рівняннями регресії (мг/кг), К1, К2,, К3 – коефіцієнти запасу, які враховують стабільність речовини у ґрунті (К1), її міграційну здатність (К2) та можливість утворення більш токсичних, або більш стабільних метаболітів (К3).

Перевірка надійності запропонованої методики проведена на прикладі обґрунтування гігієнічного нормативу у ґрунті стійкого гербіциду з класу імідазолів – імазетапіру, для якого раніше була затверджена ОДК 0,7 мг/кг. При розрахунках порогових концентрацій імазетапіру у ґрунті за шістьма рівняннями регресії найменшим виявилось значення 0,18 мг/кг, отримане на підставі величини кореня квадратного з ГДК у воді водойм.


 
 

Цікаве

Загрузка...