WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду (автореферат) - Реферат

Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду (автореферат) - Реферат

> М+3m

>41,55

>42

Дуже сильна

П р и м і т к и:

1. М – вибіркова середня, m – похибка вибіркової середньої.

2. Середнє значення відсотку відхилення у проаналізованій виборці дорівнює 28,96; похибка середнього значення становить 4,20.

загальної, до- та постімплантаційної загибелі ембріонів, зменшення чисельності посліду, зміни співвідношення осіб чоловічої та жіночої статі у посліді у бік збільшення кількості самок, сповільнення процесів осифікації кісток та загального розвитку плодів (табл. 4). Вісцеральні порушення проявлялись дефектами розвитку ЦНС у 6,2% плодів лише при максимальному рівні впливу. Зазначені зміни, як правило, підпорядковувались прямій залежності "доза-ефект" і навіть при мінімальному рівні доз мали достовірний характер.

ПД ХЗҐ та ІВ індукувала домінантні летальні мутації у статевих клітинах щурів-самців, що проявлялось при їх спарюванні з інтактними самками підвищеною ембріолетальністю в першому поколінні. Ступінь ушкодження генетичного апарату підпорядковувався залежності "доза-ефект": при дії мінімальних дозових навантажень підвищення ембріолетальності обумовлене переважно збільшенням постімплантаційних втрат, які спостерігаються при меншій кількості ушкоджень хромосом. Середні та максимальні дози призводили до підвищення загибелі зигот на доімплантаційних стадіях розвитку внаслідок більш грубих порушень ядерного апарату сперматозоїдів.

Оцінка ефективності аліментарної корекції антиоксидантної недостатності при поєднаній дії γ-випромінювання та хімічних забруднювачів ґрунту. Оцінювалась ефективність двох

Таблиця 4

Ембріотоксичні ефекти поєднаної дії

хімічних речовин та γ-випромінювання

Показник

Значення показника залежно від групи тварин, % (Mm)

Контроль

Дослід-1

Дослід-2

Дослід-3

Ембріолетальність, %:

– загальна

20,783,27

32,043,47*

38,503,44*

46,753,18*

– доімплантаційна

14,282,82

23,203,14*

27,503,16*

35,773,06*

– постімплантаційна

7,582,30

11,512,71

15,172,98*

17,092,99*

Кількість живих плодів на 1 самку

8,800,64

7,240,93^

6,830,78^

6,550,64^

Питома вага самок, %

52,466,39

56,066,11

63,936,15

64,625,93*

Питома вага самців, %

47,546,39

43,946,11

36,076,15

35,385,93*

Маса плода, г

2,570,20

2,410,11

2,310,14

2,100,15

Краніо-каудальний розмір, см

3,500,12

3,090,14*

3,170,07*

3,150,09*

Маса плаценти, г

0,570,02

0,600,02

0,580,02

0,570,03

Розмір плаценти, см

1,540,01

1,530,05

1,530,05

1,470,03*

Затримка осифікації:

– грудини

9,843,81

14,044,6

43,556,3*

51,526,15*

– крижових хребців:

9,843,81

10,534,07

53,236,34*

30,305,66*

– метакарпальних кісток

19,675,09

28,079,59

41,946,27*

31,825,73

– метатарзальних кісток

9,843,81

15,794,83

22,585,31

19,704,90

П р и м і т к а .

* – Розбіжності з контролем вірогідні за t-критерієм Ст'юдента, р<0,05;

^ – за W-критерієм Уілкоксона для незалежних сукупностей, р<0,01;

– за t-критерієм Ст'юдента при порівнянні за статтю в межах однієї групи, р<0,01.

спеціальних раціонів, створених з урахуванням основних принципів раціонального харчування з підсиленням його антиоксидантної спрямованості.

Спеціальний раціон №1, створений на основі традиційних продуктів харчування, у порівнянні з основним раціоном віварію був збагачений білком на 9,7%, переважно за рахунок тваринного, частка якого збільшилась з 35,8 % до 51,5%, жирами рослинного походження на 19,0%, кальцієм на 56,8%, ретинолом у 4 рази, каротином на 55,6%, вітаміном Е на 43,5%, аскорбіновою кислотою на 15,3%. Ефективність раціону оцінювали в постекспозиційний період на тваринах, які зазнали підгострої ізольованої та поєднаної дії ХЗҐ та ІВ при двох вищих рівнях доз.

Встановлено, що у тварин, які зазнали ізольованої дії хімічного або радіаційного чинника, під впливом спеціального раціону №1 відбулось зниження інтенсивності перебігу ПОЛ і швидкості окиснення ліпідів, що призвело до зменшення накопичення продуктів вільнорадикальних реакцій, в тому числі й ТБК-активних продуктів в тканинах паренхіматозних органів (табл. 5).

Таблиця 5

Вплив спеціального раціону №1 на показники окисно-антиоксидантної

рівноваги при дії хімічних речовин та γ-випромінювання

Біосередовище

Показник

Відхилення від контролю (%) залежно від групи тварин

4Х-R

4Р-R

4ХР

4ХР-R

Гомогенати

печінки

ТБК-АП

25,71

-12,0

45,54

1,7

-63,64

12,7

ТБК-АПф

16,71

-8,1

-3,9

-8,7

-23,63

9,4

S

43,11

-13,9

48,03

-8,9

-21,61

2,2

H

48,82

-11,7

39,23

-7,9

-19,5

-4,4

tgα

120,12

-17,7

159,11

-5,0

-53,91

-1,4

Гомогенати

нирки

ТБК-АП

7,6

-31,7

-25,01

-32,0

-26,74

-11,1

S

35,94

15,5

-0,1

-11,9

-24,63

12,3

H

39,04

12,5

3,2

-16,0

-26,03

1,6

tgα

46,93

60,51

5,0

-12,1

-31,93

24,8

Гомогенати

селезінки

ТБК-АП

7,8

3,7

18,83

-13,6

-27,22

21,1

S

13,1

15,9

43,2

7,4

-40,02

-2,3

H

12,5

-1,9

22,4

-8,3

-38,13

-8,3

Сироватка

крові

ТБК-АП

18,2

-4,2

-2,8

3,6

-18,81

-1,6

АОА

-2,1

14,9

24,2

17,2

37,92

31,31

Каталаза

-17,93

5,9

0,0

-13,7

4,3

-17,6

Пероксидаза

23,52

6,2

8,0

-6,5

20,72

-2,7

Церулоплазмін

-8,6

-3,8

-20,74

29,3

6,6

-0,1


 
 

Цікаве

Загрузка...