WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду (автореферат) - Реферат

Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду (автореферат) - Реферат

ПД ХЗҐ в дозах на рівні 1/100 ЛД50 і γ-опромінення в дозі 2 Гр призводила до розвитку лейкопенії без зміни лейкограми, яка була більш вираженою, ніж при дії виключно ІВ, що свідчило про посилення дії радіації на тлі надходження в організм ХЗҐ. У віддалений термін лейкопенія поглиблювалась, розвивалась еритроцитопенія. Загальні закономірності реагування фагоцитарної ланки неспецифічної резистентності полягали в пригніченні функціональної активності фагоцитів периферичної крові та селезінки, яке за ПД було глибшим, ніж за ізольованої дії. Зокрема, за критерієм зменшення кількості НСТ-позитивних нейтрофілів при менших рівнях доз спостерігався ефект потенціювання (Кпд = 1,4), при більших – сумації.

При дії ХЗҐ і за γ-опромінення відбувалось посилення пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) в сироватці крові, печінці та нирках (табл. 2) при одночасному залученні адаптаційних механізмів захисту біомембран за рахунок збільшення суми поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) в жирнокислотному спектрі ліпідів. ІВ на відміну від ХЗҐ ініціювало вільнорадикальне ПОЛ й в селезінці, але не призводило до посилення ферментативнозалежної ліпопероксидації в печінці.

Таблиця 1

Показники функціонального стану тварин в постекспозиційний

період після поєднаної дії хімічних речовин та γ-випромінювання

Показник, одиниці вимірювання

Значення показника залежно від групи (Mm, n=6)

Контроль

1ХР

3ХР

4ХР

Маса тіла, г

244,87,2

223,37,6

218,84,9*

211,84,9*

Гемоглобін, г/л

136,06,0

130,00,0

133,32,1

138,03,7

Еритроцити, 1012/л

10,060,70

7,830,64

7,960,23*

8,280,35*

Кольоровий показник

0,410,02

0,510,04*

0,510,02*

0,500,01*

Лейкоцити, 109/л

16,280,86

13,592,35

10,151,26*

11,540,51*

Гомогенати печінки:ТБК-АП, нМ/мг

72,03,1

30,22,1*

22,03,3*

26,23,4*

ТБК-АПф, нМ/мг

529,026,2

359,028,6*

368,028,9*

404,026,3*

S, у.о./5 хв.

14,270,47

13,631,14

9,570,94*

11,191,16*

H, у.о.

4,470,17

4,320,33

3,230,24*

3,600,36

tgα, у.о./хв

2,580,46

2,870,56

0,950,44*

1,190,38*

Сума ПНЖК,%

39,301,46

34,90,67*

33,801,34*

Арахідонова С20:4, %

23,601,13

20,000,65*

19,241,16*

Полієнові С22:4:6, %

2,640,53

1,360,20*

1,340,19*

Гомогенати нирок: ТБК-АП, нМ/мг

74,883,75

75,763,07

56,862,95*

54,921,43*

S, у.о./5хв.

14,500,54

12,910,54

10,780,62*

10,940,66*

H, у.о.

4,120,22

3,530,15

3,050,18*

3,050,22*

tgα, у.о./хв.

3,290,21

2,580,25

2,310,29*

2,240,19*

Гомогенати селезінки: ТБК-АП, нМ/мг

92,726,96

84,422,96

71,885,11*

67,464,28*

S, у.о./5 хв.

4,620,49

4,500,76

2,900,64

2,770,39*

H, у.о.

1,470,12

1,410,17

1,140,22

0,910,10*

Сироватка крові: ТБК-АП, нМ/мл

3,350,19

3,340,19

2,680,21*

2,720,16*

АОА, %

27,23,28

43,84,36*

42,55,62*

37,51,13*

Церулоплазмін, мкМ/(лг)

5,430,23

5,620,23

5,890,28

5,790,24

Каталаза, кМ/(лг)

0,470,02

0,460,02

0,450,02

0,490,02

Пероксидаза, мМ/(лг)

10,750,58

13,150,89*

12,100,44

12,970,49*

П р и м і т к и:

1. 1ХР – група тварин, які зазнали ПД хімічних речовин у дозах 1/50000 ЛД50 та ІВ в дозі 0,25 Гр, 3ХР – 1/500 ЛД50 та 1 Гр, 4ХР – 1/100 ЛД50 та 2 Гр.

2. ТБК-АП і ТБК-АПф – рівень вторинних ТБК-активних продуктів при спонтанній та ферментативно-залежній ліпопероксидації відповідно, S – світлосума світіння, H – максимальне світіння, tgα – кут зростання повільного спалаху, АОА – антиоксидантна активність.

3. * – Розбіжності з контролем вірогідні за критерієм Ст'юдента, р<0,05.

Таблиця 2

Показники окисно-антиоксидантної рівноваги при ізольованій

та поєднаній дії хімічних речовин та γ-випромінювання

Біосередовище

Показник

Відхилення від контролю (%) залежно від

групи тварин і терміну спостереження

3ХР

1-ий

2-ий

1-ий

2-ий

1-ий

2-ий

Гомогенати

печінки

ТБК-АП

73,41

12,0

18,71

43,84

21,9

-69,44

ТБК-АПф

27,93

8,2

-6,3

5,8

-8,2

-30,43

S

67,23

47,32

25,81

33,21

13,7

-32,93

H

41,92

53,63

24,91

25,12

17,1

-27,73

tgα

273,14

95,31

47,4

150,01

-1,2

-63,21

Гомогенати

нирок

ТБК-АП

19,93

5,1

34,02

-27,92

-12,4

-24,13

S

13,51

7,5

66,41

-4,5

-4,6

-25,73

H

8,8

14,0

65,91

-4,5

-7,1

-26,03

tgα

31,7

28,2

96,73

-16,7

-5,6

-29,81

Гомогенати

селезінки

ТБК-АП

1,6

-2,2

20,82

21,03

22,31

-22,51

S

11,6

-20,7

72,34

58,4

3,8

-37,2

H

12,2

-14,8

90,63

35,5

12,2

-22,4


 
 

Цікаве

Загрузка...